Οι αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν στη ζούλα

thumb

O κοινός παρονομαστής των οδηγιών που έρχονται στην Αθήνα από τους δανειστές, επισήμως (απο­φάσεις συμβουλίων, δημόσιες τοπο­θετήσεις Ευρωπαίων υπουργών) και ανεπισήμως («φιλικές» συμβουλές), είναι ξεκάθαρος: Ξεπουλήστε δημό­σια περιουσία. Ας δούμε τώρα τα δε­δομένα που έχουν να αντιμετωπίσουν το ταμείο που δημιουργήθηκε για τις αποκρατικοποιήσεις και το κονκλάβιο που «προσλήφθηκε» για να υλοποιή­σει το ξεπούλημα. Πρόκειται, προφα­νώς, για… τιτάνιο έργο, το οποίο όπως φαίνεται σκοντάφτει σε μια ψιλοδια- πλοκή…
Η Ελλάδα, λοιπόν, πιέζεται να που­λήσει ακίνητη περιουσία και ποσοστά σε μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις για να αντλήσει 50 δισ. ευρώ μέχρι το 2015. Για φέτος στόχος της κυβέρνησης είναι να μαζέψει 5 δισ. Από αυτά, τα 1,7 δισ. θα πρέπει έχουν εισπρα­χθεί έως τον Σεπτέμβριο και άλλα 3,3 δισ. ώς το τέλος του χρόνου. Οι εκποι­ήσεις, στο σύνολό τους, αποτελούν όρο για την εκταμίευση ενός δεύτερου πακέτου στήριξης της Ελλάδας από την τρόικα, μετά το μνημόνιο ύψους 110 δισ. ευρώ που έλαβε πέρυσι. Δύσκολος έτσι κι αλλιώς ο στόχος με τον Εφαρμοστικό Νόμο να πρέπει να έχει περάσει μέχρι τις 15-20 Αυγούστου και (μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Eurogroup και τις αγορές) την ελληνι­κή οικονομία σε καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας μέχρι το φθινόπωρο.
Διαδικασίες – εξπρές
Πριν όμως καν ξεκινήσει η ομάδα του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων
έφαγε (;) γκολ από τα αποδυτήρια, αφού ο αρμόδιος υφυπουργός Πα­ντελής Οικονόμου χαρακτήρισε λί­γο – πολύ ανέφικτο τον στόχο των 50 δισ. «Στο τέλος θα πωληθούν πολύ λιγότερα και θα το δείτε», είπε κατε­βάζοντας τον πήχη. Μάλιστα τον σιγοντάρισε και ο Κουκιάδης, προτεινόμε­νος πρόεδρος του ταμείου, λέγοντας πως «η πίεση που ασκείται σε σχέση με τον χρόνο που πρέπει να προχωρή­σουν οι αποκρατικοποιήσεις δημιουρ­γούν πρόβλημα στην αγορά».
Πολιτική γκάφα, θα πείτε. Λέτε; Ή μήπως το ματς είναι στημένο και η κυ­βέρνηση (αναπαυόμενη και πάνω στο διακομματικό της σύνθεσης του τα­μείου, που όλοι έχαψαν με χαρακτη­ριστική ευκολία) πάει σε διαδικασία τύπου Ολυμπιάδας; Όπου οι διαδικα­σίες – εξπρές θα γίνουν ακόμη πιο εξ­πρές, ώστε να μην πάρει κανένας χαμπάρι;
Η περίπτωση του ΟΤΕ κα­τά γενική εκτίμηση απο­τελεί πρόκριμα για το τι θα γίνει: Σε επίπεδο επιχειρείν, μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με τους Γερμανούς και την (ανα­μενόμενη) είσπραξη 700 εκατ. ευρώ, ακολουθεί χοντρό συμμάζεμα. Η διοίκηση ανακοίνωσε «μεί­ωση του μισθολογικού κόστους κατά 300 εκατ. ευρώ» (δηλαδή άνω των 1.000 απολύσεων) και ανήγγειλε το κλείσιμο καταστημάτων. Και δυστυχώς αντίστοιχα αποτελέσματα πρέπει να περιμένει η αγορά και ο χώρος της εργασίας σε μια περίοδο που η βαθύ­τατη (και) χρηματιστηριακή κρίση έχει ευτελίσει την αποτίμηση των λεγόμε­νων ασημικών του κράτους.
Το ότι η αποτίμηση του ΟΤΕ έχει προ πολλού συρρικνωθεί σε λιγότερα από τρία δισ. ευρώ είναι ενδεικτική ενός αρνητικότατου χρηματιστηριακού κλίματος που έχει διαμορφωθεί και απαξιώνει ολοένα και περισσότερο τα επόμενα «ασημικά» που βγαίνουν στο σφυρί.
Ήδη η χρηματιστηριακή αξία του ΟΠΑΠ έχει περιοριστεί στα 3,4 δισ. ευρώ, της ΔΕΗ στα 2,07 δισ. ευρώ (!), ενώ ανεπηρέαστες δεν έχουν μείνει άλλες αξίες και πάγια. Στα περίπου 450 εκατ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία συνολικά της ΕΥΔΑΠ, στα μόλις 150 της ΕΥΑΘ. Ούτε μισό δισ. ευρώ και τα δύο λιμάνια (Πειραιά – Θεσσαλονίκης) σε μία άνευ σταματημού εκποίηση – απαξίωση των κρατικών συμμετοχών και της ευρύτερης δημό­σιας περιουσίας. Γι’ αυτό, δεν πρέπει πάντα να γελάμε όταν πέφτει το χρη­ματιστήριο. Δεν χάνουν μόνο οι τζογα­δόροι…
Δυσκολίες
Από την πλευρά του, το ταμείο θα αναλάβει να απεγκλωβίσει σημαντι­κά προγράμματα, που μέχρι τώρα συ­ναντούν δυσκολίες και εμπόδια. Από κοινού με το Συμβούλιο Εμπειρογνω­μόνων (όπου θα συμμετέχουν ως πα­ρατηρητές δύο εκπρόσωποι της Ευ­ρωπαϊκής Επιτροπής) θα αναλάβει να «τρέξει» την παραχώρηση όσων έχουν προγραμματιστεί για την 2ετία 2011-12.
Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση θα δώ­σει στο ταμείο τις εταιρείες του Δημο­σίου που είναι προς αποκρατικοποί­ηση αλλά και τα σχέδια εκείνα, που αφορούν στην ανανέωση συμβάσεων που ισχύουν ήδη με ιδιώτες και κοι­νοπραξίες. Έτσι άμεσα θα πρέπει να ανανεωθεί η σύμβαση με τον ΟΠΑΠ (για τα παλιά και τα νέα παιχνίδια που θα διαχειρίζεται συνολικά) με το πο­σοστό του Δημοσίου να μην θεωρείται – υπό τις παρούσες ασφυκτικές συν­θήκες – ταμπού, όπως μέχρι πρότι­νος, δηλαδή με βάση τον αρχικό σχε­διασμό (Απριλίου – Μαΐου)
. Σχεδόν πα­ράλληλα θα πρέπει να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία για το «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου η αναγγελ­θείσα αποχώρηση της Hochtief δη­μιουργεί νέα δεδομένα, καθώς σχε­δόν παράλληλα με την εκδήλωση της πρόθεσης του κατασκευαστικού ομί­λου (ελέγχεται σε ποσοστό 22% από ισπανικά κεφάλαια) εκδηλώθηκε εν­διαφέρον από την FraPort.
Η διαπλοκούλα…
Και για να βεβαιώσουμε όσα λέγα­με πριν για «επιτάχυνση» τύπου Ολυ­μπιακών Έργων (γρήγορα και σκοτει­νά), κυβερνητική πηγή μάς εξηγούσε μέσα στην εβδομάδα την… εκτίμησή της πως η επιβάρυνση της κατάστα­σης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε συνδυασμό με την ανάγκη του οικο­νομικού επιτελείου να βρει εδώ και τώρα κεφάλαια για να καλύψει τους δανειστές «δεν αποκλείεται να επι­σπεύσει την εκχώρηση και άλλων επιχειρήσεων». Μίλησε ενδεικτικά για την προοπτική διάθεσης μεγάλου πακέτου της ΕΥΔΑΠ (που έχει προ­γραμματιστεί για το πρώτο – δεύτε­ρο τρίμηνο του 2012), το οποίο δεν αποκλείεται να υλοποιηθεί νωρίτερα, ίσως και μέσα στο φθινόπωρο φέτος.
Ας πάμε και στη διαπλοκούλα. Με τη στελέχωση του ταμείου αποκρατι­κοποιήσεων γίνεται φανερό ότι ο όμι­λος ΕΡ6, συμφερόντων Λάτση, έχει άμεσα είτε έμμεσα τριπλή παρουσία στο ευρύτερο πρόγραμμα των απο­κρατικοποιήσεων (μέσω Ιαπιάα και Ελληνικών Πετρελαίων).
Επιπλέον από τον σχετικό πίνακα υπάρχουν άλλες δύο συμμετοχές του ομίλου που είναι πιο «μυστικές». Η πρώτη στη ΛΑΡΚΟ (συμφωνία με τα ΕΛΠΕ). Η δεύτερη πάλι μέσω Ελλη­νικών Πετρελαίων στον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ αλλά και στον δια­γωνισμό για το «κοίτασμα Νότιας Κα­βάλας», όπου (προσέξτε!) σύμβουλος είναι επίσης εταιρεία του ευρύτερου ομίλου ΕΡ6.
Εάν σε αυτά προσθέσουμε το ότι η ΡΟ&ΙΗ (συμφερόντων ΕΡ6) έφτασε να ελέγχει – εμφανώς – το 42% των ΕΛΠΕ (ουσιαστικά και τη διοίκηση του ομίλου) και μάλιστα με διακομματική στήριξη, η εικόνα είναι σαφής. Όπως επίσης το γεγονός πως ακόμη και τώ­ρα που τα ΕΛΠΕ ελέγχονται ουσιαστικά από μία ιδιωτική επιχείρηση κρατούν στην κατοχή τους τα πολύ σημαντι­κά αρχεία μελετών – ερευνών για την πιθανή ύπαρξη κοιτασμάτων πετρε­λαίου – αερίου στη χώρα. Αρχεία που συντάχθηκαν έπειτα από πολύχρονες έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν με χρήματα του Δημοσίου. Δηλαδή των φορολογουμένων.

Η λίστα της εκποίησης
Τι προβλέπεται να πουληθεί το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2011:
♦   Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς: θα διατεθεί το 23,1% των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο.
♦   Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ): θα πωληθεί το 99,8% των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο.
♦   Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: το Δημόσιο θα πωλήσει το σύνολο των μετοχών που διαθέτει στο Τ.Τ., ήτοι 34% των μετοχών.
♦   Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΔΕΠΑ: το Δημόσιο σήμε­ρα διαθέτει το 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ και θα πω­λήσει το 55%.
♦   Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ): από το 65% των μετοχών που διαθέτει το Δημόσιο θα πωλήσει το 31%.
♦   ΤΡΑΙΝΟΣΕ: στόχος είναι η πώληση του 100% των με­τοχών.
♦   ΛΑΡΚΟ: θα διατεθεί το σύνολο των μετοχών που κα­τέχει το Δημόσιο (55,2%).
♦   Alpha Bank: το Δημόσιο θα πωλήσει το 0,6% των μετοχών της τράπεζας που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό του, ενώ το ίδιο θα πράξει και με το 1,2% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.
♦   Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΟΔΙΕ: θα πωληθεί το 100% του Οργανισμού.
♦  Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας: επέκταση της σύμβα­σης με τις εταιρείες για τη χρήση των συχνοτήτων.
♦   Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας: το Δημόσιο θα πωλήσει το 49,0% που κατέχει στο Καζίνο, το οποίο θα ιδιωτικο­ποιηθεί πλήρως.
♦   Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΕΛΒΟ: το Δημόσιο θα διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του στο μετοχι­κό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι 72,6% των μετοχών.
♦   Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου: θα πωληθεί το 34% που κατέχει σήμερα το Δημόσιο και ο Οργανισμός θα ιδιωτικοποιηθεί.
♦   Ελληνικό: το Δημόσιο αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη της περιοχής του Ελληνικού μέσω απο­κρατικοποίησης, χρησιμοποιώντας Fast track διαδικα­σίες. Αναμένεται ότι οι σχετικές συναλλαγές, οι οποίες προσδοκάται να λάβουν χώρα μεταξύ 4ου τριμήνου του 2011 και 4ου τριμήνου του 2012, θα περιλαμβά­νουν διακρατικές συμφωνίες ή και συμφωνίες με ιδιώ­τες μέσω διαγωνισμών.
♦   Τέσσερα αεροσκάφη Airbus που απέμειναν από την παλαιά Ολυμπιακή, αλλά δεν έχει καταστεί εφικτό
να πωληθούν μέχρι τώρα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει.
♦   Ακίνητα: στόχος είναι μέχρι τον Δεκέμβριο η διαμόρ­φωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των προς αξι­οποίηση ακινήτ
ων να είναι μία συνεχής διαδικασία που θα ξεκινήσει μετά την παράδοση της πρώτης κατάστα­σης των προς αξιοποίηση ακινήτων τον Ιούνιο 2011.
Η διαδικασία αυτή θα αποδώσει ώριμες συναλλαγές στην αγορά από το 4ο τρίμηνο του 2011 έως το τέλος του 2015.
Το Ποντικι

About tolimeri

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ.........

Posted on 17 Ιουλίου 2011, in ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ, Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: