Daily Archives: 16 Οκτωβρίου 2011

Σχοινοβάτες χωρίς δίχτυ πρωθυπουργός και υπουργοί

thumb

Τη μοναξιά του σχοινοβάτη βιώ­νει η κυβέρνηση, μόνη έναντι όλων: οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ξεπεράσει – σε φραστι­κό επίπεδο – κάθε όριο και απειλούν με καταψήφιση το πολυνομοσχέδιο, η κοινωνία βρίσκεται στους δρόμους και η διάχυτη ανασφάλεια, η μελαγχολία και η απόγνωση σωρεύουν «εκρηκτική ύλη» στη χώρα.
Τους κολασμένους δύο μήνες που «υποσχέθηκε» ο Ευάγγελος Βενιζέ­λος τελικά τους βιώνουν όχι μόνο οι πολίτες, που με τρόμο αντικρίζουν τη ζωή και τις προσδοκίες τους να κατακρημνίζονται, αλλά και η κυβέρνηση, που δείχνει εντελώς απομονωμένη να κάνει τη… βρομοδουλειά, χωρίς ίχνος στήριξης από πουθενά.
Στις έντονες επικρίσεις και παρατη­ρήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το «πολυνομοσχέδιο – τέρας», που αλ­λάζει τη φυσιογνωμία της χώρας γυρνώντας την δεκαετίες πίσω, ο αντιπρό­εδρος της κυβέρνησης έριξε το γάντι, ζητώντας από τους «συντρόφους» του να ρίξουν την κυβέρνηση, αν εκτιμούν ότι είναι ανίκανη και ανήθικη. Το ζή­τημα όμως είναι ότι η πρόκληση αυ­τή μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και πραγματικότητα και κάποιοι στο τέλος της μέρας να κάνουν την κουτουράδα και να στείλουν «αδιάβαστη» την κυβέρνηση στις κάλπες. Και οι βουλευ­τές δεν έχουν ανέβει στα κεραμίδια κάνοντας αντάρτικο στην κυβέρνηση γιατί έχουν διαφορετική φιλοσοφία ή πρόταση, αλλά επειδή θεωρούν ότι όχι μόνο δεν διαπραγματεύεται με την τρόικα, αλλά αρνείται να πάρει σοβα­ρές αποφάσεις για ουσιαστικές αλλα­γές και επιχειρεί οριζόντιες, άδικες και ατελέσφορες περικοπές με το πρόσχημα της διάσωσης της χώρας. Καταλογί­ζουν εν πολλοίς στην κυβέρνηση επιπολαιότητα, προχειρότητα, ατολμία, αναποφασιστικότητα, αναβλητικότη­τα και άγνοια κινδύνου, και θεωρούν ότι ενώ χτυπάνε τα τύμπανα του πο­λέμου, η ίδια έχει σημάνει ολοσχερή υποχώρηση..
Η Βάσω και οι άλλοι
Μια σειρά βουλευτών με πρώτες τις… αντιπάλους Βάσω Παπανδρέου και Λούκα Κατσέλη, και μαζί οι Κ. Καρτάλης, Δ. Λυντζέρης, Σοφία Γιαννακά, Κατερίνα Μπατζελή,  Μ.  Τζελέπης, έχουν διαμηνύσει ότι δεν προτίθενται να ψηφίσουν το άρθρο 37, που ουσιαστικά καταργεί τις κλαδικές συμβάσεις και υπονομεύει τις Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις, αν δεν υπάρξουν σοβαρές διορθώσεις. Μάλιστα η Λούκα Κατσέ­λη, η οποία μίλησε για νεοφιλελεύθε­ρη ιδεοληψία, κατέθεσε συγκεκριμένη ανάλυση γιατί η αλλαγή του συγκεκρι­μένου άρθρου και η κατάρρευση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα που υπο­κρύπτει θα βυθίσουν τη χώρα στην εξαθλίωση.
Ο Βενιζέλος στην περίφη­μη συνεδρίαση του ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ επι­χείρησε να την προσπεράσει με ειρω­νεία ζητώντας να μιλήσει και κανένας άλλος που δεν είχε πρόσφατα υπουργι­κά καθήκοντα, ενώ φαίνεται να εκνευ­ρίστηκε σφόδρα και από τις παρατηρή­σεις ετέρου πρώην υπουργού, της Κα­τερίνας Μπατζελή, την οποία μάλιστα φέρεται να κάλεσε να διαλέξει μεταξύ Σαμαρά και πολυνομοσχεδίου. Ο Κώ­στας Καρτάλης από την πλευρά του μι­λώντας στον ΚΤΕ επιχειρηματολόγησε αναλυτικά γιατί η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να ρίξει το μισθολογι­κό κόστος των επιχειρήσεων, για να τις βοηθήσει να σταθούν στα πόδια τους και να συμβάλουν έτσι στην καταπολέμηση της ανεργίας, και οι υπουργοί αρκούνται σε μαζικές ανατροπές των εργασιακών σχέσεων στρεφόμενοι μό­νο στο μισθολογικό κόστος. Απάντηση σοβαρή δεν πήρε, όπως και σε μια σει­ρά σοβαρές και ρεαλιστικές παρατηρή­σεις των βουλευτών δεν δίδεται απά­ντηση από τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία φαίνεται έχουν χάσει πλήρως την μπάλα και υπακούνε τυφλά στα κελεύ­σματα της τρόικας. «Εδώ που φτάσαμε ή θα καούμε στην κόλαση ή θα περά­σουμε απέναντι», όπως λέει θυμόσοφα και συνήθως σιωπηλό μέλος της κυβέρ­νησης.
Τα μεσάνυχτα της Τρίτης, που ολο­κληρώθηκε η περίφημη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, διατυπώθηκαν οι ταυτόση­μες απόψεις Βενιζέλου και Κουτρουμάνη, ότι η υπερψήφιση του άρθρου 37 αποτελεί προϋπόθεση για την εκτα­μίευση της έκτης δόσης και δεν πρό­κειται να αποσυρθεί.
Το εκβιαστικό μήνυμα φαίνεται να το «έλαβε» μόνο ο συνήθως εκρηκτι­κός Νίκος Σαλαγιάννης, ο οποίος έκα­νε την απί
τευτη δήλωση ότι θα ψηφί­σει το άρθρο 37 επειδή είναι κόκκινη γραμμή για την τρόικα προκειμένου να εκταμιευτεί η 6η δόση. Ωστόσο οι υπό­λοιποι αντιδρώντες βουλευτές επέμειναν και χτες πως η κυβέρνηση πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσει το άρθρο για να ψηφιστεί.
Έτσι ο αντιπρόεδρος χτες εμφανί­στηκε ανοιχτός σε αλλαγές μέχρι την τελευταία στιγμή ψήφισης του πολυνο­μοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. «Είμαστε ανοιχτοί έως την τελευταία στιγμή στην Ολομέλεια να αξιοποιήσουμε κάθε καλή και τεκμηριωμένη πρόταση. Με καλή διάθεση θα κάνου­με προσαρμογές που δεν θα ανεβά­ζουν όμως το μισθολογικό κόστος», είπε χαρακτηριστικά επιχειρώντας να τιθασεύσει τις αντιρρήσεις των βου­λευτών του ΠΑΣΟΚ, αφού είναι βέβαιο ότι θα τεθούν ονομαστικές ψηφοφορί­ες σε όλα τα επίμαχα άρθρα.
Το άδειασμα της Μέρκελ
Η μαζική αντίδραση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ήρθε τη χειρότερη στιγμή για τον Γιώργο Παπανδρέου, αφού εν μέσω ραγδαίων διεθνών εξελίξεων βρέθηκε το Σαββατοκύριακο να αμφι­σβητείται πανταχόθεν από εχθρούς και φίλους και διαπίστωσε ότι προωθού­νται σενάρια κυβερνήσεων σωτηρίας χωρίς τον ίδιο μέσα στο κάδρο.
Στο Μέγαρο Μαξίμου επήλθε πανι­κός, αφού δεν έφταναν τα σενάρια αυ­τά που αποδεικνύουν ότι υπάρχει έντο­νη πολιτική κινητικότητα στο παρασκή­νιο και προωθούνται δυνάμεις ανατρο­πής του παρόντος πολιτικού σκηνικού, ήρθε μερικές ώρες αργότερα και το άδειασμα από τη Μέρκελ, που μέχρι πρότινος στήριζε τον πρωθυπουργό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Π», στην τελευταία συνομιλία του Γ. Παπανδρέου με τη Γερμανίδα κα­γκελάριο, όταν ο Έλληνας πρωθυπουρ­γός σε κάποια αποστροφή του σημεί­ωσε ότι το πλαίσιο είναι ασφυκτικό και δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησής του και του ίδιου στη θέση του πρωθυ­πουργού, ζητώντας την κατανόηση και την αλληλεγγύη της, η Μέρκελ εντε­λώς κυνικά απάντησε ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και η ίδια και πως στις δημοκρατίες οι εκλογές δεν είναι το τέλος του κόσμου. Όσο κι αν ήταν έμμεσα διατυπωμένη η άρνη­ση της Γερμανίας να βάλει πλάτη στην παρούσα κυβέρνηση, ο πρωθυπουρ­γός κατάλαβε ότι δεν έχει πια πολλούς υποστηρικτές μεταξύ των «συμμάχων» του στην ΟΝΕ. Στην κυβέρνηση γνωρί­ζουν ότι η βραδύτητα στη λήψη απο­φάσεων, η αποτυχία στην υλοποίηση των στόχων και των συμφωνηθέντων μέτρων στη χώρα έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της κρίσης στην ευρωζώνη και συνεπώς οι πολιτικές μετοχές του βρίσκονται στο ναδίρ.
Το σοκ του Γιώργου
Το σοκ που υπέστη ο πρωθυπουρ­γός, όπως εξομολογείται στενός πο­λιτικός του φίλος, ήταν μεγάλο και τα χτυπήματα πολλαπλά: η εγχώρια δια­πλοκή αναζητά πολιτική λύση σε τε­χνοκράτες, υπουργοί του τον αδειά­ζουν μιλώντας για κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, βουλευτές του ετοιμά­ζονται να απευθυνθούν στον Σαμαρά να «βάλει πλάτη» και η κοινωνία βρί­σκεται σε μόνιμες απεργίες και κατα­λήψεις. Έτσι όλη την Κυριακή οι συνερ­γάτες του Γ. Παπανδρέου ήταν σε μό­νιμη συνεδρίαση προκειμένου να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτές τις συ­ντονισμένες πιέσεις. Αυτό που ανησυ­χεί ιδιαίτερα το πρωθυπουργικό γρα­φείο είναι η σχεδόν πλήρης διάλυση της παπανδρεϊκής πτέρυγας εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με βου­λευτές πιστούς στον πρωθυπουργό να πρωτοστατούν εναντίον της κυβέρνη­σης. Με άδεια πια τη φαρέτρα των πο­λιτικών επιχειρημάτων του για την απο­τελεσματικότητά του, το κυβερνητικό επιτελείο αποφάσισε να αντιδράσει σε πολλά επίπεδα. Έτσι αποφασίστηκε:
♦  να σταλούν μηνύματα αποφασιστι­κού χτυπήματος κινημάτων ανατροπής στην επιχειρηματική – δημοσιογραφι­κή πιάτσα,
♦ να επιχειρηθεί να μαζευτούν οι κο­ρυφαίοι υπουργοί που πρωτοστατούν στις δηλώσεις συγκυβέρνησης και συ­ναίνεσης, στους οποίους κόπηκε εξαρ­χής οποιαδήποτε συζήτηση για εκλο­γές και συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. από τον ίδιο τον πρωθυπουργό,
♦ να συνεχιστούν οι κατ’ ιδίαν επαφές του πρωθυπουργού με βουλευτές ανά γεωγραφικό διαμέρισμα,
♦ να σταλούν μηνύματα αρμοδίως σε βουλευτές της επιρροής του
ια την κατάσταση που δημιουργείται,
♦ να επιστρατευτεί ο πέραν του Ατλα­ντικού φίλος, με την ανακοίνωση της επίσκεψης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Η ανακοίνωση αργά το βράδυ της Δευτέρας για μια επίσκεψη που θα γίνει έπειτα από δύο μήνες έμ­μεσα έστελνε το μήνυμα ότι ο πρωθυ­πουργός δεν σκέφτεται εκλογές, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούσε να… ενημερώ­σει την ευρωπαϊκή ελίτ ότι έχει ακόμα τη στήριξη της κυβέρνησης Ομπάμα.
Ο πιστός υπουργός Βαγγέλης και η επάνοδος Γιώργου
Εκτός από αυτά, υπάρχει και το κεφάλαιο «Ευ­άγγελος Βενιζέλος», που από ορκισμένος αντί­παλος έχει γίνει ο πιο πιστός υπερασπιστής του πρωθυπουργού. Στον αγώνα παραμονής Παπαν­δρέου στον πρωθυπουργικό θώκο ο Ευάγγελος Βενιζέλος κλήθηκε να επιχειρήσει να μαζέψει τους βουλευτές που πρόσκεινται σ’ αυτόν. Πλη­ροφορίες που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιω­θούν θέλουν τον αντιπρόεδρο να έχει λάβει εγ­γυήσεις για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ και να ακολουθείται μια υπόγεια συμφωνία, αντίστοι­χη αυτής των Τόνι Μπλερ – Γκόρντον Μπράουν, όπου ο πρώτος παραιτήθηκε από την πρωθυ­πουργία για τον υπουργό επί των Οικονομικών του. Έτσι εξηγούν πολλοί μέσα στο ΠΑΣΟΚ το ότι υπερασπίζεται δυναμικά τον Γιώργο Παπανδρέ­ου και σηκώνει αγόγγυστα τον σταυρό του μαρ­τυρίου επιχειρώντας να καθησυχάσει όχι μόνο τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και μερίδα της κοινής γνώμης. Τον τελευταίο μήνα σηκώνει πά­νω του και την πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, αφού κρίθηκε ότι ο πρωθυπουργός έχει υποστεί μεγάλη ζημιά στο προφίλ του και θα πρέπει να απέχει από τέτοιου είδους αντιπαρα­θέσεις.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού, πριν σκε­φτούν να καταφύγουν στον Βενιζέλο, εισηγή­θηκαν να αντιμετωπιστούν «σκληρά» οι διαφω­νούντες και κυρίως όσοι θέτουν θέματα κυβερ­νητικής συνεργασίας, όπως π.χ. ο Μίμης Ανδρου­λάκης, αλλά ο ίδιος ο Γ. Παπανδρέου σύστησε ψυχραιμία. Αυτό που απασχολεί έντονα το γρα­φείο του πρωθυπουργού είναι ότι, παρά τις προσπάθειες Βενιζέλου, στελέχη που έχουν πολιτική σχέση μαζί του, όπως οι Τόνια Αντωνίου, Μιλένα Αποστολάκη, Δημήτρης Λιντζέρης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και άλλοι, έχουν βγει κανο­νικά στο αντάρτικο. Μάλιστα σημειώνεται με ενδιαφέρον ότι ο τελευταίος την «έπεσε» κανονικά και στον Βενιζέλο, μιλώντας για κορυφαίους που στα δύσκολα εμφανίστηκαν λίγοι.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού κρίνουν – εκ των υστέρων – ως λάθος την επικοινωνιακή εξα­φάνιση του πρωθυπουργού για να μην εισπράτ­τει κόστος από τα σκληρά μέτρα, που του γύρι­σε μπούμερανγκ. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι στοχευμένες επισκέ­ψεις του στην περιφέρεια ακόμα και πριν από τη σύνοδο κορυφής.
Ταυτόχρονα οι συνεργάτες του Παπανδρέου συνειδητοποίησαν ότι το να μην επικοινωνούν τις επαφές του με ξένους ηγέτες ή να μην τοποθετούνται καθόλου στα σενάρια διευθέτησης του ελληνικού χρέους  επιβεβαιώνει την άποψη της αντιπολίτευσης, ότι η κυβέρνηση δεν δια­πραγματεύεται και περιμένει αποφάσεις. Έτσι από τη Δευτέρα έγινε μια ακόμα στροφή και η κυβέρνηση επιχειρεί να πεί­σει ότι έχει ρόλο στις εξελίξεις, ενώ κυβερνητι­κά στελέχη επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις στις συνόδους κορυφής χρειάζονται ομοφωνία και ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε αποφάσεις που ανατρέπουν προς βλάβη της χώρας τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Στο πλαί­σιο αυτό άρχισαν να ανακοινώνουν επαφές του Γ. Παπανδρέου με τους πρωταγωνιστές της επίλυ­σης της κρίσης, όπως με τη διευθύνουσα του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και τον Καρλ Γιούνκερ, ενώ σή­μερα θα συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον πρό­εδρο του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Βαν Ρομπάι, ο οποίος μοιάζει να κινείται πιο μετριοπαθώς ως προς την αντιμετώπιση της χώρας και σε κάθε περίπτωση απέχει από αυστηρές παρατηρήσεις προς την Ελλάδα, που θα δημιουργήσουν περαι­τέρω πρόβλημα στην κυβέρνηση.
Στο ίδιο πλαίσιο κινητικότητας και επανεμφά­νισης του Παπανδρέου στο πολιτικό προσκήνιο σχεδιάζεται να γίνουν τις επόμενες μέρες και συ­ναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς πριν από τη σύνοδο της 23ης Οκτωβρίου. Βέβαια συνερ­γάτες του πρωθυπουργού επισημαί­νουν ότι δεν πρόκειται – ακόμα κι αν γνωρίζουν – να θέσουν λε­πτομέρειες τ
ης διαπραγμάτευ­σης υπόψη των πολιτικών αρχη­γών και οι συναντήσεις θα γίνουν περισσότερο για να ενημερωθούν για το διεθνές κλίμα και τις πιέσεις που ασκούνται προς τη χώρα, όσο και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να κινηθεί το κυβερνη­τικό κλιμάκιο στη σύνοδο κορυ­φής. Κανείς από την κυβέρνηση δεν πιστεύει ότι οι συναντήσεις θα συμβάλουν στην άμβλυνση των αντιθέσεων ή στη συγκρότηση ενός εθνικού μετώπου εν όψει της διαπραγμά­τευσης, απλά θα δώσουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να δείξει ότι δεν είναι απομονωμένη. Αυτό που ο πρωθυπουργός δεν συζητά με τίποτα είναι η σύγκληση του συμβουλίου Πολιτικών Αρ­χηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνεται παιχνίδι σ’ ένα τόσο σοβαρό θεσμό, αν και σε πολλούς καλάρε-σε η πρόταση της Ντόρας Μπακογιάννη να υπάρ­ξει συνεδρίαση με πρακτικά, ώστε να μάθουμε τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί στα δύσκολα, παρότι όλοι εκτιμούν ότι η ύπαρξη πρακτικογράφου θα υποχρεώσει όλους να κινηθούν εντελώς θεσμι­κά.
Το Ποντικι

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Ο Κουκουλόπουλος προϊστάμενος των λαθρομεταναστών! [ΒΙΝΤΕΟ]


Ξαφνικά όλοι οι λαθρομετανάστες εξαφανίστηκαν από τα φανάρια. Υπό την πλήρη κάλυψη του υφυπουργού εσωτερικών, Πάρι Κουκουλόπουλου, οι λαθρομετανάστες τρώνε (κυριολεκτικά) το ψωμί των Ελλήνων, που έχουν οικογένειες, δάνεια και υποχρεώσεις. Οι ιδιωτικές εταιρείες….

αποκομιδής απορριμμάτων, χρησιμοποιούν ως εργάτες λαθρομετανάστες! Κι επειδή έτσι γίνεται η δουλειά του κράτους τούς ανοίγει ακόμη περισσότερο η όρεξη ώστε την Πέμπτη να περάσει το ειδικό νομοσχέδιο με το οποίο καταργούνται ΟΛΕΣ οι οργανικές θέσεις στην υπηρεσία καθαριότητας των δήμων, και πλέον το έργο θα ανατεθεί – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ – σε ιδιώτες! Ο κύριος Κουκουλόπουλος, το πρωί της Κυριακής έδωσε το «παρών» στο Κολωνάκι, όπου λαθρομετανάστες μάζευαν σκουπίδια για λογαριασμό των ιδιωτικών εταιρειών.

Ο κύριος Παπουτσής, τι έχει να πει;Το γνωρίζει ότι οι αστυνομικοί του, εκτός από τα ιδιωτικά απορριματτοφόρα, παρείχαν και προστασία σε λαθρομετανάστες; Δε βρέθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ αστυνομικός να φιλοτιμηθεί να τους ελέγξει;

Ο Κουκουλόπουλος, σε κάποια φάση το πρωί τα άκουσε από τους εργαζομένους στην ΠΟΕ – ΟΤΑ. Και δεν ήταν οι μόνοι που του τα… έσυραν. Και απλοί πολίτες τα «χώνουν» στην κυβέρνηση, που λαθρομετανάστες τρώνε το ψωμί σκληρά εργαζόμενων Ελλήνων.

Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, κύριε Κουκουλόπουλε, πού εδώ και χρόνια φροντίζουν να μην βρωμίσεις. Οι ίδιοι άνθρωποι που ΕΣΥ τώρα πετάς στον δρόμο, απλήρωτους για να βάλεις στη θέση τους λαθρομετανάστες.
planet-greece

 

Αποδοκιμασίες προς βουλευτή Απ. Κακλαμάνη (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΤΕ ΠΟΣΟ ΧΟΝΤΡΟΠΕΤΣΑ ΤΟΜΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΟΛΕΥΤΑΔΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΜΙΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)


ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΚΟΤΕΣ" ΤΗΣ ΚΟ ΠΑΣΟΚ!! ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ !! ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ Τ Ι Π Ο Τ Α!!!!

Στόχος προπηλακισμών στελέχη του ΠαΣοΚ

Στόχος προπηλακισμών στελέχη του ΠαΣοΚ

Το Σαββατοκύριακο σε Κατερίνη, Τρίκαλα, Βέροια, αλλά και στην Αθήνα
Την ώρα που η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού, εν όψει της ψηφοφορίας για το πολυνομοσχέδιο την Πέμπτη, στελέχη του κόμματος και μέλη της κυβέρνησης έγιναν στόχος προπηλακισμών στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σε Κατερίνη, Τρίκαλα, Βέροια, αλλά και στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, στην Κατερίνη, στη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης για την απελευθέρωση της πόλης, οι μαθητές έστρεψαν το κεφάλι στην αντίθετη κατεύθυνση ενώ περνούσαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, ενώ ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης.
Μετά το τέλος της παρέλασης, δυνάμεις της αστυνομίας εμπόδισαν κάποιους από τους πολίτες που είχαν απειλητικές διαθέσεις να πλησιάσουν στην εξέδρα των επισήμων. Οι πολίτες φώναζαν σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να καταψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο.
Παρόμοιο σκηνικό διαδραματίστηκε και στην Βέροια, όπου πολίτες επιχείρησαν να πλησιάσουν στην εξέδρα των επισήμων, όπου βρισκόταν ο υφυπουργός Επικρατείας Αγγελος Τόλκας, αλλά εμποδίστηκαν από την αστυνομία.
Στα Τρίκαλα, στόχος υβριστικών συνθημάτων έγινε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Μαγκούφης, εναντίον του οποίου -σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες- κάποιος εκτόξευσε αυγά.
Στο Γαλάτσι, σε τελετή για τα αποκαλυπτήρια προτομής του Ν.Μανδηλαρά, ο Απόστολος Κακλαμάνης βρέθηκε αντιμέτωπος με πολίτες που τον εξύβρισαν.
Τέλος, στο κέντρο της Αθήνας, ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος έγινε στόχος ύβρεων εκ μέρους εργαζομένων στην καθαριότητα, δεδομένου του κλίματος αντιπαράθεσης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ ΠΟΕ-ΟΤΑ και κυβέρνησης για τη αποκομιδή των απορριμμάτων.

Εσωτερική Πληροφόρηση (inside information)…


Γράφει ο Δευκαλίων

Αντιγράφουμε από την ειδησεογραφία των διεθνών ΜΜΕ:

1.              Στις 6 Οκτωβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αποφάσισε ότι ορθώς η Γαλλική Δικαιοσύνη είχε επιβάλει πρωτοβάθμια ποινή 2,2 εκατ. ευρώ (σε δεύτερο βαθμό η ποινή μειώθηκε στις 940 χιλ. ευρώ) στον G. Soros. Συγκεκριμένα, ο G. Soros κατηγορούνταν ότι κάνοντας χρήση εσωτερικής πληροφόρησης (inside information) το 1998 αγόρασε μετοχές αξία 50 εκατ. δολαρίων των (τότε) ιδιωτικοποιημένων τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η Societe General (SG), τις οποίες πούλησε σε ελάχιστο χρόνο, κερδίζοντας σε ελάχιστο χρόνο 2,3 εκατ. ευρώ.

2.              Στις 13 Οκτωβρίου 2011 δικαστήριο της Νέας Υόρκης καταδίκασε σε φυλάκιση 11 ετών και πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων τον Raj Rajaratnam, ιδρυτή και διαχειριστή της οικογένειας hedge funds, Galleon Group, για συμμετοχή σε κολοσσιαία υπόθεση χρηματιστηριακών συναλλαγών με εσωτερική πληροφόρηση (inside information). Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 54χρονος Ινδός Raj Rajaratnam εξασφάλιζε απόρρητες πληροφορίες από συμφοιτητές του που κατείχαν υψηλές θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και την κυβέρνηση.

Το μήνυμα είναι σαφές και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. «Κύριοι, το σύστημα αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση. Τέρμα τα “ανώμαλα” παιχνίδια. Πρέπει να προστατέψουμε τις δομές που παράγουν πλούτο» Έτσι ο διάσημος G. Soros είδε σαν προειδοποίηση μία κίτρινη κάρτα και το «μικρό ψάρι», ο Ινδός Raj Rajaratnam πήρε την κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε εφ’ όρου ζωής από τα γήπεδα.

Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Δευκαλίων στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, στο άρθρο με τίτλο: 
«Ένα αίνιγμα γιαπολύ δυνατούς παίκτες» είχε διατυπώσει περιληπτικά το εξής ερώτημα:

Το spread των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων δεν αποκλιμακώνεται παρά τα καλά νέα της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου. Αντίθετα παραμένει στα επίπεδα ρεκόρ & χρεοκοπίας των 2.000 μβ που διαμορφώθηκαν μετά την συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Spread που διαμορφώθηκε μετά την συμφωνία της 21ης Ιουλίου, με αφορμή άλλα γεγονότα όπως π.χ. η αποχώρηση της Τρόικα. Γιατί λοιπόν ένας χρηματιστηριακός παίκτης δεν αγοράζει τώρα Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα από την δευτερογενή αγορά στις πολύ χαμηλές τιμές που αυτά διαπραγματεύονται (περίπου 45-40 ευρώ το ομόλογο των 100 ευρώ) και στην συνέχεια να τα εντάξει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI); Με αυτό τον τρόπο θα κερδίσει (εφ’ όσον παραμείνει σε ισχύ ως ποσοστό «κουρέματος»-haircut το 21%) περίπου 25-30 ευρώ, αφού η τιμή ανταλλαγής θα είναι περίπου 75 ευρώ.

Συμπληρώνουμε το ερώτημα σήμερα και μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ακόμα και αν το PSI υλοποιηθεί με «κούρεμα»-haircut που θα φθάνει στο 40%, απομένει κέρδος 6-11 ευρώ για κάθε ομόλογο των 100 ευρώ που θα αγορασθεί από την δευτερογενή αγορά στις σημερινές τιμές και στην συνέχεια θα ενταχθεί στο PSI. Σε αυτές τις εποχές είναι ένα εξαιρετικό κέρδος. Γιατί λοιπόν κανείς δεν αγγίζει τα Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα;

Η απάντηση είναι απλή και σύνθετη αυτόματα και βρίσκεται στις τιμές των «καταραμένων» CDS.

Μετά την συμφωνία της 21ης Ιουλίου εκτός από τις τιμές των spread δεν αποκλιμακώθηκαν και οι τιμές των CDS.

Εάν για τις τιμές των spread έχουμε το προαναφερόμενο πολύ περίεργο φαινόμενο, η παραμονή των CDS στις υψηλές τιμές του καλοκαιριού είναι παράδοξο εις την νιοστή. Τι τα χρειάζεται κάποιος επενδυτής τα CDS όταν μπορεί να ανταλλάξει τα Ελληνικά Ομόλογα με νέα εγγυημένα από το EFSF; Άρα οι τιμές έπρεπε όχι απλά να πέσουν αλλά να γκρεμιστούν. Όμως δεν έπεσαν.

ΤΙ σημαίνει αυτό; Ότι τα CDS επί του Ελληνικού Χρέους είναι συγκεντρωμένα σε ελάχιστα χαρτο
υλάκια, τα οποία πιθανότατα να συνομιλούν μεταξύ τους. Οι επικεφαλείς αυτών των ελάχιστων χαρτοφυλακίων αποφάσισαν να κρατήσουν στάση αναμονής αφού είναι ούτως ή άλλως χαμένοι και να αναμείνουν, ποιος ξέρει τι; Ίσως την αποτυχία της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου.

Προσέξτε τώρα πως διαμορφώνεται η συγκυρία. Οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και fund, παρ’ ότι γκρινιάζουν και ζητάνε μικρότερο κούρεμα και αλλαγή των όρων ανταλλαγής, τελικά ανακοινώνουν ότι θα ενταχθούν στο PSI. Την ίδια ώρα που ο κάθε υπεύθυνος πολιτικός παράγων της ΕΕ ανακοινώνει την προσωπική του θέση για ένα τεράστιο ποσοστό -από 50% έως και 70% (διαβάσαμε προχθές)- με το οποίο πρέπει να «κουρευτεί» το Ελληνικό Χρέος για να καταστεί βιώσιμο.

Ταυτόχρονα όμως ο ISDA (Διεθνές όργανο που ελέγχει τις συναλλαγές CDS και του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται από τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες) δεν θεωρεί «πιστωτικό γεγονός»-credit event το «κούρεμα»-haircut του Ελληνικού Χρέους που θα γίνει μέσω PSI. Άρα οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και fund παίζουν θεσμικά και συστημικά επιδιώκοντας την αποκατάσταση της ηρεμίας. Δεν ασχολούνται με CDS και φυσιολογικά δεν θα θέλουν και να τα πληρώσουν, τουλάχιστον όσες από αυτές τα έχουν εκδώσει.

Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το χαμό, γίνεται καθημερινά φανερό ότι η παράμετρος πληρωμή των CDS δεν λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν στην οποιαδήποτε λύση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Προβλήματος. Ο ISDA αποφάσισε ότι εφ’ όσον λειτουργήσει το PSI δεν υπάρχει «πιστωτικό γεγονός»-credit event. Άρα δεν πληρώνονται τα CDS.

Ταυτόχρονα όμως συμβαίνει κάτι άλλο πραγματικά αξιοπερίεργο. Οι κάτοχοι των CDS δεν βγαίνουν δημόσια να διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσουν το δίκιο τους σε κάποιο δικαστήριο των ΗΠΑ (διότι εκεί έχει έδρα ο ISDA και εκεί πρέπει να αμφισβητήσουν νομικά την οποιαδήποτε απόφαση του οργανισμού) προβάλλοντας το πραγματικό και αδιαφιλονίκητο νομικό επιχείρημα. Όταν προκύψει έστω και 1 ευρώ «κούρεμα»-haircut τότε θα πρέπει να πληρωθούν οπωσδήποτε τα ασφάλιστρα, δηλ. τα CDS.

Γιατί όμως δεν βγαίνουν να υποστηρίξουν αυτό το αυτονόητο επενδυτικό κερδοσκοπικό δικαίωμα τους;

Μα γιατί δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η ταυτότητα τους! Γιατί στην περίπτωση που αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους και ψαχτεί λίγο η υπόθεση, τότε θα βρεθεί ο πραγματικός κάτοχος των CDS και ίσως να μπορεί να εδραιωθεί και η κατηγορία της εσωτερικής πληροφόρησης (inside information). Και είναι βαριά τα σίδερα της φυλακής για τους εκπρόσωπους των αναδυόμενων οικονομιών και του τρίτου κόσμου (π.χ. σαν τον φουκαρά τον Ινδό) που θα πάνε στις ΗΠΑ και στον ISDA για να εισπράξουν, έχοντας παίξει προηγουμένως «ανώμαλα» παιχνίδια.

Για αυτό ακριβώς το λόγο δεν κινείται και η Δευτερογενής Αγορά Ελληνικών Ομολόγων και δεν αγγίζει κανείς τα Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα. Γιατί αυτοί που θα αγοράσουν σήμερα Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα θα είναι είτε κερδοσκόποι 2ης κατηγορίας, είτε όσοι έχουν «γυμνά» CDS που θα πρέπει να τα «ντύσουν».

Τι σημαίνει όμως αυτό το τελευταίο;

Για να πληρωθεί ένας κάτοχος CDS πρέπει να παρουσιάσει μαζί με το CDS και το αντίστοιχο ομόλογο για το οποίο έχει προκύψει «πιστωτικό γεγονός»-credit event. Εάν δεν έχει στην κατοχή του το αντίστοιχο Ομόλογο, τότε δεν μπορεί να πληρωθεί CDS. Άρα σήμερα πρέπει να βγει και να αγοράσει Ελληνικό Κρατικό Ομόλογο.

Τα πράγματα είναι λοιπόν εξαιρετικά απλά. Οι κερδοσκόποι 2ης κατηγορίας που θα επεδίωκαν να κερδίσουν από την διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς ενός ελληνικού ομολόγου στην δευτερογενή αγορά και της τιμής ανταλλαγής του PSI, δεν θέλουν προφανώς μπλεξίματα με τις διεθνείς διωκτικές αρχές που θα τους θεωρήσουν πιθανούς κάτοχους CDS και θα αρχίσουν να τους ψάχνουν. Γιατί ως κερδοσκόποι 2ης κατηγορίας όλο και κάτι θα έχουν να κρύψουν.

Οι κάτοχοι των CDS έχουν την μύγα και μυγιάζονται. Ξέρουν ότι αν βγουν να αγοράσουν Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα για να ντύσουν «γυμνά» CDS, θα τους ψάξουν μέχρι τρίτης γενιάς. Οπότε -όπως προαναφέραμε- μπορεί να μην είναι δύσκολο να εδραιωθεί η κατηγορία της εσωτερικής πληροφόρησης (inside information). Και απ’ ότι φαίνεται προσέχουν όπως ο διάβολος το λιβάνι, προτιμώντας να παραμείνουν αθέατοι και αναμένοντας ένα αναμφισβήτητο και πέραν κάθε δυνητικής ερμηνείας «πιστωτικό γεγονός»-credit event για να πάνε ταμείο.

Άρα η λογική και η ανάλυση της συγκυρίας λέει ότι οι κάτοχοι των CDS επί του Ελληνικού Χρέους είναι κερδοσκόποι Γ΄ Εθνικής, δηλαδή τίποτε ταβερνιάρηδες και καμιά παρέα από εμίρηδες-κακομοίρηδες που δεν τολμούν και δεν αντέχουν να αντιπαρατεθούν με τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ.

Ο λόγος μάλλον είναι εξαιρετικά απλός:

τρέμουν την κατηγορία της Εσωτερικής Πληροφόρησης (inside information)!

Ο ΓΑΠ δεν ήθελε το άρθρο των ΛΟ.Ρ.ΔΙ

Βυρυτός… πρωτεύουσα του Λιβάνου


Ο ΓΑΠ δεν ήθελε το άρθρο των τριών που έχει πολλές ανεξιχνίαστες στοχεύσεις και  ουρές ενώ λειτουργεί διαβρωτικά για τον ίδιο στο βαθμό που όλοι ήδη μιλούν για την μετά Παπανδρέου εποχή. Αυτό από μόνο του είναι τραγικό.

Θα ήθελε να είναι ισχυρός ώστε να το αποτρέψει και να κόψει πόδια αλλά δεν είναι. Αν “έκοβε” σήμερα τους ΛΟ.Ρ.ΔΙ με το αιτιολογικό ότι παρακάμπτουν το Υπουργικό και “σεχταρίζονται” εδώ και μήνες όπως λέει το Ρεπορτάζ, τότε η κυβέρνηση θα έπεφτε αύριο και αυτό οι ΛΟ.Ρ.ΔΙ το ξέρουν.

Το άρθρο τελικά βγήκε -την ημέρα που ο ΓΑΠ είπε το “δεν μπορώ”- μετά από λιτή τηλεφωνική ενημέρωση της Άννας και…

ο ίδιος απλώς αρκέστηκε να διαδώσει ότι είναι ενήμερος.

Μια προσπάθεια έλεγχου της κατάστασης είναι το ραντεβού με τον Παπούλια που γίνεται για να μπει στην εικόνα άρωμα εκλογών και να σταματήσουν να μιλούν από αύριο -και να επιτείνουν τον χαμό- οι βουλευτές. Αναμένεται παρέλαση στα κανάλια και ένας γενικός  χαμός.

Ο Παπανδρέου αμέσως μετά την παρέμβαση Ψυχάρη θα πει στον Παπούλια  ότι η πρόθεση του είναι οι Εκλογές να μην γίνουν πριν τελειώσει η υπόθεση “κούρεμα” εκτός αν έχουμε έκτροπα και πολύ περισσότερο θύματα .

ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ, ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Μ@Λ@Κ@Σ…

Άλλη μία βδομάδα  με τα κανάλια να δέχονται αμέτρητους λαδωμένους υπαλληλίσκους φορτωμένους  με όρκους και κατάρες για την  κακή μάγισσα της ελληνικής οικονομίας την φοροδιαφυγή.
Το παιχνίδι είναι απλό, η συνταγή ξαναδοκιμασμένη.

Σε ένα τόσο αμόρφωτο λαό, όταν τον τρώνε τα προβλήματα και αυτός ασολείται με το κινητό του και βλέπει τούρκικα σήριαλ και ριάλιτυ, είναι πολύ εύκολο να τον πλακώσουν τα ΜΜΕ με κατάρες, ξόρκια, όρκους της δεκάρας και άλλες ιστορίες που τόσο του αρέσουν να ακούει, μιας και η γιαγιά που μας μεγάλωσε έχει πεθάνει και δεν ακούμε πια παραμύθια.

Τα μέτρα πάνε και έρχονται, οι ράμπο, τα  μάμπο, οι υπουργοί αλλά αποτέλεσμα μηδέν.

Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, θέλω και εγώ να πω την άποψη μου. Είμαι κατά συνείδηση φοροφυγάς και αρνούμαι να λειτουργήσω σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι λόγοι που  με οδήγησαν σε μια τέτοια απόφαση, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι οι παρακάτω:

 1. Σε στήριξα, ήλπιζα ότι θα ξαναοργανωθεί η Ελλάδα, θα λειτουργήσει κανονικά. Δεν έκανες τίποτε. Μέτρα χωρίς αποτέλεσμα, αποτελμάτωση κάθε ιδιωτικής δραστηριότητας,
 2. Η Ελλάδα δεν πονάει από την φοροδιαφυγή, αλλά από την κακή διοίκηση. Ξέρεις, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Αν κάνω κάποιο λάθος, το πληρώνω άμεσα από την τσέπη μου. Εσύ, τι έκανες για την Δημόσια Διοίκηση; Τόσες λάθος αποφάσεις, τόσες κλοπές, τόσα λαμόγια, τιμωρήθηκε κανείς;
 3. Μας πέθανες σε φόρους, τόσους που αν κανείς τολμήσει να είναι απόλυτα νόμιμος, είναι καταδικασμένος σε άμεση πτώχευση. Δεν γίνεται να είσαι νόμιμος με τέτοια νομοθεσία. Δεν έκανες όμως ούτε μια αλλαγή για να στηρίξεις ότι υγειές υπάρχει ακόμη στην Ελλάδα.
 4. Δεν είμαι τόσο μ@λ@κ@ς ώστε να πιστεύω ότι με την συνταξιοδότηση των δημοσίων τεμπέληδων θα δοθεί λύση. Άραγε, τις συντάξεις ποιος θα τις πληρώνει; Αντί να κάθονται, δεν είναι καλύτερα να εργάζονται έστω και λίγο; Έτσι και αλλιώς σύστημα δεν υπάρχει.

Δεν είμαι ασυνείδητος  φοροφυγάς. Έχω θέσει στόχους. Ποιοι  είναι αυτοί;
Θα είμαι φοροφυγάς  έως ότου μαζέψω αρκετά χρήματα από  την φοροδιαφυγή για να καλύψω τις παρακάτω ανάγκες της οικογένειας μου:

 1. Ανάγκες παραπαιδείας μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Δυστυχώς η παιδεία που μας στοιχίζει τόσα χρήματα, είναι σκουπίδια. Δεν θα πώ παραδείγματα για την κατάντια της, είναι γνωστή σε όλους. Ψάχνω όμως να βρω κατι καλό και δεν βρίσκω τίποτε…
 2. Ανάγκες Υγείας. Τι να πούμε τι, χάλι μαύρο. Καλύτερα να το κλείσετε το Υπουργείο, να διώξετε τους τεμπέληδες και τα αρπακτικά και να μας πληρώνετε έξτρα ότι έξοδα κάνουμε. Πιο λίγο θα στοιχίσει…
 3. Ανάγκες ασφάλειας. Είχα σκύλο, πήρα όπλο, συναγερμό, ψάχνω για μπράβο όπως αυτοί των Υπουργών. Ξέρεις πόσο χρεώνουν;
 4. Ανάγκες δικαστικών εξόδων. Τέτοιο παράλογο κράτος δεν υπάρχει πουθενά. Πώς γίνεται ο κάθε Έλληνας να είναι παράνομος και όλοι οι μετανάστες νόμιμοι;
 5. Έξοδα λαδώματος. Ξέρεις τι σημαίνει, έτσι δεν εί
  αι; Όχι για υποβρύχια, αλλά για τις καθημερινές ανάγκες…
 6. Έξοδα συντήρησης οχημάτων. Οι δρόμοι ξέρεις, στις γειτονιές της Ελλάδας είναι σε κακή κατάσταση. Κάθε χρόνο πρέπει να ξοδεύω ένα κάρο χρήματα διότι δεν έχω δρόμους στο μέρος μου.


Σοβαρευτείτε  επιτέλους. Δεν θέλετε κούρεμα, μυαλό  θέλετε. Ο Ιος της μ@λ@κί@ς έχει πλήξει όλους τους σημερινούς πολιτικούς. Θεραπευτείτε όσο είναι ακόμη  νωρίς.

The Editor 
Mykonos Zoo

Η επιστολή του Αμοιρίδη στους επιτυχόντες των πανελλήνιων εξετάσεων και η εύστοχη Απάντηση του Φοιτητή!

Ο κ. Αμοιρίδης έστειλε το εξής γράμμα (προφανώς σε πολλούς πρωτοετείς φοιτητές του τόπου μας), για να εκφράσει τα συγχαρητήριά του για την εισαγωγή των μαθητών στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
 
Επιστολh Αμοιρίδη
 
«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, θα ήθελα να σου εκφράσω τα πιο θερμά μου
Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι κόποι σου, οι προσπάθειες και οι προσωπικές σου θυσίες των τελευταίων χρόνων
Δικαιώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η επιτυχία σου αυτή να σε δυναμώνει και να σε γεμίζει πάντα «δίψα» για μάθηση, για συμμετοχή και δημιουργηκότητα.
Η ζωή μπροστά σου, είναι γεμάτη προκλήσεις.
Οι νέοι ορίζοντες που σου ανοίγονται στην αναζήτηση και στην κατάκτηση της γνώσης, εύχομαι να αποτελέσουν εφαλτήριο για μ ια επιτυχημένη
Επαγγελματική σταδιοδρομία και προσωπική εξέλιξη,
Θερμά συγχαρητήρια και στους γονείς σου για την πολύπλευρη στήριξη
Που σου προσφέρουν.
Να έχεις πάντα επιτυχίες στη ζωή σου και να κάνεις όλα τα όνειρά σου πραγματικότητα.»
 
Από καρδιάς,
Γιάννης Αμοιρίδης
Βουλευτής Πιερίας
 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 
κ. Αμοιρίδη,
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συγχαρητήρια επιστολή που μου αποστείλατε σχετικά με την εισαγωγή μου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Αν και δεν σας γνωρίζω προσωπικά (άρα δεν έχω το δικαίωμα να σχολιάσω τον άνθρωπο Γιάννη), έχω όμως την υποχρέωση να σας κρίνω πολιτικά.
Πράγματι, όπως αναφέρετε και στην επιστολή σας(*), η ζωή που μου ανοίγεται μπροστά μου είναι γεμάτη προκλήσεις. Για αυτό φροντίζει, πρώτον η «σοσιαλιστική» κατά τα άλλα κυβέρνησή στην οποία συμμετέχετε & δεύτερον εσείς που ψηφίζετε άκριτα οποιοδήποτε νομοσχέδιο «κατέβει» στην Βουλή των Ελλήνων.
Ανεργία, διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, εξαθλίωση, ανασφάλεια, αβεβαιότητα είναι λίγες από τις πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσω & είναι αυτά που συνθέτουν την καθημερινότητα των πολιτών αυτής χώρας. Για να μην κουράζεστε με ανώτερα μαθηματικά αυτοί είμαστε: 10.787.690 – 300 = 10.787.390
Ξέρετε που είναι το παράξενο και αυτό που με προβληματίζει; Ότι δεν είχατε την πολιτική ευθιξία να πείτε στο λαό πως ΔΕΝ τα φάγαμε μαζί. Δυστυχώς, (για όλους εσάς) μόνοι σας τ
α φάγατε και το γνωρίζουμε. Φάγατε λαίμαργα το μέλλον που μας ανήκει. Αυτό δεν σας το συγχωρέσουμε ποτέ και έτσι σας θεωρούμε «τελειωμένους».
Το μόνο σίγουρο είναι ότι, γινόμαστε πιο δυνατοί  και έτοιμοι να παλέψουμε ενάντια σε όσους προσπαθούν να καταστρέψουν όλα όσα τουλάχιστον δικαιούμαστε. Οπότε, σας συνιστώ να στέλνετε «συγχαρητήριες επιστολές» στους λιγοστούς ψηφοφόρους που σας επέμειναν – για να συνεχίσουν να είναι μαζί σας. Εγώ, ευχαριστώ δεν θα πάρω.
Πλέον, ως ενεργός πολίτης και σκεπτόμενο άτομο σας λέω μόνο τούτο: Ότι από εδώ και πέρα θα σας έχουμε απέναντί μας, όχι ως εχθρό, αλλά ως ένα άτομο που μηδενίζει την ζωή και την ύπαρξή μας και βέβαια δέχεται θέλοντας ή μη τα αποτελέσματα των πράξεών του.
Μην βιαστείτε να με θεωρήστε κουμουνιστή ή αναρχικό ή τρομοκράτη (όπως θα έκανε ο σύντροφό σας κ. Πρεντερεντέρης Γ. ή η συντρόφισσα σας κα. Τρέμει Ο.) για να δικαιολογήστε τις απόψεις και τις ανησυχίες μου. Δεν ανήκω σε καμία κομματική παράταξη (και το ελπίζω για το υπόλοιπο της ζωής μου). Βγείτε από τον γυάλινο κόσμο που έχετε χτίσει γύρω σας και αντικρίστε κατάματα την πραγματικότητα. Είμαι οπτιμιστής και δεν θα αλλάξω όσο και αν το επιθυμείτε. (είτε εσείς, είτε τα αλλά οργανωμένα συμφέροντα που με ζήλο υπηρετείτε).
 
Μανουσιάκης Δημήτρης
Φοιτητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Σχολής Καλών Τεχνών,
Τμήματος Κινηματογράφου
e-mail: olympus2918[at]windowslive.com
 
(*) για την οποία σας ευχαριστώ που μου την στείλατε – όχι για τα «παχιά λόγια» που διάβασα – αλλά γιατί αποτελεί κίνητρο να σας απαντήσω

"ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΛΟ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.".. ΛΕΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, ο κ. Παπανδρέου προχωρά σε αυτοκριτική για τα 30 χρόνια από την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ.

«Πολλές φορές σταθήκαμε αδύναμοι να προχωρήσουμε σε ανατροπές και ρήξεις, καθώς επικράτησε ο συμβιβασμός με συντεχνιακές ομάδες έναντι του γενικού συμφέροντος» αναφέρει και προσθέτει: «Συχνά κυριάρχησε η ενσωμάτωσή μας στις κρατικές και πελατειακές δομές, δηλαδή σε συντηρητικά πρότυπα που μας στέρησαν την μεταρρυθμιστική μας δυναμική».

Επιπλέον, τονίζει: «Οι αντιπροσωπευτικοί μας θεσμοί αποδυναμώθηκαν, επικράτησε η ανομία, η αδειαφάνεια, η γραφειοκρατία, η παρα-οικονομία, ο κρατισμός, καθώς δεν φροντίσαμε έγκαιρα να ενδυναμώσουμε τον έλεγχο και την συμμετοχή του πολίτη στη δημόσια ζωή της χώρας».

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕΣ. ΑΥΤΟ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΡΕ ΤΖΕΦΡΥ.ΠΡΑΣΙΝΟΦΡΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΥΡΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΙΣΜΟΣ, ΜΜΕΚΑΝΑΛΑΡΧΙΣΜΟΣ. 


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Οι αθεόφοβοι «δικαστές» άνοιξαν χθες την Ευελπίδων, για να καταθέσει προσφυγή ο «δημοκράτης» Καμίνης! Για τις χωματερές που άνοιξαν σε κατοικημένες περιοχές, οι «δικαστές»…

…κάνουν την πάπια!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα δώσει έκτακτη-κοινή συνέντευξη τύπου με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 στις 1.00 το μεσημέρι στα γραφεία της και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε δυναμική συγκέντρωση τη Δευτέρα 17 Οκτώβρη στις 9:00 το πρωί έξω από τα Δικαστήρια στην Ευελπιδων.
Τα ΜΑΤ, πάλι με αιχμή δόρατος των τροϊκανών και νενέκων πολιτικών τους αδέκαστους «δικαστές», εισέβαλαν στη χωματερή Άνω Λιοσίων και επέβαλαν τη «δημοκρατία» τους…
Ο «πανεπιστημιακός» Καμίνης, για τον οποίο άνοιξε η Ευελπίδων Σαββατιάτικα, προσέφυγε εναντίον των πεινασμένων εργαζομένων και ζητάει από τους αδέκαστους «δικαστές» να…

αποφασίσουν «δημοκρατικά», να απονέμουν τη δικαιοσύνη και να κηρύξουν παράνομη την απεργία και τη συμμετοχή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στη 48ωρη γενική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 19 και 20 Οκτώβρη 2011!

Τόση πολύ «δημοκρατία» δεν είχε ζήσει ο τόπος ούτε κατά τη διάρκεια της αμερικανοκίνητης χούντας!
Κρίμα για την κατάντια των δικαστών… Θα μπορούσαν να διατηρήσουν την ελάχιστη αξιοπρέπεια, να τηρήσουν τους νόμους και το Σύνταγμα, να μην ξεπουλήσουν τα πάντα με αντίτιμο την μη περικοπή των μισθών τους…
 
=========================================================================

Κραυγή αγωνίας του προέδρου Εφετών Δ. Στ. Ελλάδας

Για τη δικαιοσύνη είναι πιο βασανιστική η συγκυρία γιατί η τελευταία θα κληθεί να εφαρμόσει εργατικούς νόμους που έχουν παραχθεί σε εχθρικό περιβάλλον μειωμένης Εθνικής κυριαρχίας.» Δριμεία κριτική του Προέδρου Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Γεράσιμος Τσούνης Γεράσιμου Τσούνη – Απάντηση Γ. Πεταλωτή Υφυπουργού Δικαιοσύνης

 Δριμεία κριτική του Προέδρου Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Γεράσιμου Τσούνη  για την εφαρμογή εργατικών νόμων που έχουν παραχθεί σε εχθρικό περιβάλλον μειωμένης Εθνικής κυριαρχίας. 

Απάντηση Γ. Πεταλωτή  Υφυπουργού Δικαιοσύνης  ότι οι δηλώσεις δεν έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη, καλό είναι όλοι να ξέρουμε τα όρια της δικαιοδοσίας μας.

Δριμεία κριτική άσκησε ο Πρόεδρος Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Γεράσιμος Τσούνης   για την ασκούμενη οικονομική και κοινωνική πολιτική αλλά και τους εργατικούς και ασφαλιστικούς νόμους που καλείτε να εφαρμόσει η δικαιοσύνη  τονίζοντας ότι  «Για τη δικαιοσύνη είναι πιο βασανιστική η συγκυρία γιατί η  τελευταία θα κληθεί να εφαρμόσει εργατικούς νόμους που έχουν παραχθεί σε εχθρικό περιβάλλον μειωμένης Εθνικής κυριαρχίας.» Σε άλλο σημείο ο Πρόεδρος Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ανέφερε   “Οι άφθαρτες από το χρόνο αξίες του δικαιικού μας συστήματος όπως η καλή πίστη , η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο μεταχείριση, η προστασία απέναντι σε όποια  καταχρηστική συμπεριφορά του εργοδότη οι οποίες  κατά τη διαδρομή του χρόνου κυριολεκτικός αποθεώθηκαν από τα Ελληνικά Εργατοδικεία είναι αμφίβολο εάν πλέον αποτελούν στα χέρια της δικαιοσύνης αποτελεσματικά ιατρικά εργαλεία για την αποκατάσταση των ακρωτηριασμών.”
 Άμεση ήταν η απάντηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης  Γ. Πεταλωτή ο οποίος καλεί το δικαστικό σώμα να επιτελέσει το έργο του όπως το επιτάσσει το Σύνταγμα προς όφελος των πολιτών  υποστηρίζοντας ότι ο λόγος του Προέδρου του Εφετείου Αγρινίου είναι πέρα από τα όρια της δικαιοδοσίας του για ζητήματα των οποίων την ευθύνη έχει η Ελληνική Βουλή και τα εκλεγμένα από τους Έλληνες πολίτες μέλη της.
Πρόεδρ
ς Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Γεράσιμος Τσούνης“Είναι  δυσμενής η Εθνική συγκυρία που βιώνουμε ενώ είναι καταθλιπτικό το περιβάλλον για όλα ανεξαρτήτως τα κοινωνικά στρώματα και τις κοινωνικές ομάδες. Για τη δικαιοσύνη είναι πιο βασανιστική η συγκυρία γιατί η τελευταία θα κληθεί να εφαρμόσει εργατικούς νόμους που έχουν παραχθεί σε εχθρικό περιβάλλον μειωμένης Εθνικής κυριαρχίας όπως συνηθίζεται να λέγεται από τα επίσημα χείλη της Ελληνικής πολιτείας. Από νομοθετικό σώμα οι εκπρόσωποι του οποίου κατά την άσκηση του έργου τους και προκειμένου να αποστασιοποιηθούν απ΄ την προκαλούμενη κοινωνική δυσαρέσκεια και κατακραυγή αναζητούν στους πιστωτές λυτρωτικό γι΄ αυτούς άλλοθι. Η εργατική θέση του Έλληνα γίνεται πλέον τραγική, τα παραδοσιακά μέτρα φτώχειας και προστασίας που αποτελούσαν προστατευτικό ανάχωμα απέναντι σε όποια καταχρηστική συμπεριφορά του οικονομικά ισχυρού εργοδότη έχει πλέον απολέσει πολύ μεγάλος μέρος από την ενοχλητική δραστικότητα της. Οι άφθαρτες από το χρόνο αξίες του δικαιικού μας συστήματος όπως η καλή πίστη , η ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο μεταχείριση, η προστασία απέναντι σε όποια  καταχρηστική συμπεριφορά του εργοδότη οι οποίες  κατά τη διαδρομή του χρόνου κυριολεκτικός αποθεώθηκαν από τα Ελληνικά Εργατοδικεία είναι αμφίβολο εάν πλέον αποτελούν στα χέρια της δικαιοσύνης αποτελεσματικά ιατρικά εργαλεία για την αποκατάσταση των ακρωτηριασμών.”
 Υφυπουργός Δικαιοσύνης  Γ. Πεταλωτής
“Θέλουμε δικαστές οι οποίο πραγματικά να επιτελούν το έργο τους όπως επιτάσσει το Σύνταγμα προς όφελος των πολιτών, να απέχουν από ενέργειες που αμαυρώνουν πολλές φορές το έργο της, άκουσα το λόγο του Προέδρου του Εφετείου που δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, καλό είναι όλοι να ξέρουμε τα όρια της δικαιοδοσίας μας  και ειδικά για ζητήματα την ευθύνη των οποίων έχει η Ελληνική Βουλή και τα εκλεγμένα από τους Έλληνες πολίτες μέλη της. Είναι κρίμα οι άνθρωποι της δικαιοσύνης να μην το βλέπουν.
 Δείτε το Βίντεο 

QUIZ : ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ….Ο ΜΟΥΣΤΑΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΖΙΒΑΓΚΟ;

Φωτογραφίες από τη χθεσινή διαμαρτυρία στο Σύνταγμα

Και το καλύτερο για το τέλος:εξοπλισμός για πορεία: 1)κράνος ορυχείου (τιμή 5 ευρώ), 2) μάσκα καταδύσεων για τα δακρυγόνα (τιμή 5 ευρώ) και 3) αντιασφυξιογόνα μάσκα (τιμή 15 ευρώ, τα φιλτράκια ανά ενάμιση μήνα τιμή 5 ευρώ έκαστο)

Φωτό: Αλεξάνδρα Τράγκα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 17η Οκτωβρίου 2011, ώρα 22:00 – 24:00, στον Τ/Σ BLUE SKY και στην εκπομπή του Νίκου Αργυρόπουλου  «Η ώρα των Βετεράνων«, οι προσκεκλημένες του Κυρίες

Όλγα Γεριτσίδου, εκπαιδευτική ψυχολόγος   και η κόρη της
Τάνυα – Μαρία Γεριτσίδου, ψυχοπαιδαγωγός και συγγραφέας,
θα παρουσιάσουν τους λόγους και το ιστορικό της προσφυγής, την οποίαν κατέθεσαν την 11η Οκτωβρίου 2011 στο Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, κατά του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και των κυβερνήσεων του, καταγγέλλοντάς τους για:
Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και
Γενοκτονία κατά του Ελληνικού έθνους.
 
Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσω του διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
 

Το γαλλογερμανικό σχέδιο καταστροφής ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΠ

Αυτό όμως που δεν λέει ούτε ο Βε­νιζέλος ούτε ο Παπανδρέου είναι η νέα απαίτηση της τρόικας και των δανειστών να μεταβιβαστεί όλη η κρατική περιουσία σε ευρωπαϊκό ταμείο πριν από την εκ­χώρηση του νέου δανείου.
 
 
 Όπως αναφέρουν κοινοτικά στελέχη στο «Π», η έκτη δόση έπρεπε να είχε δοθεί στην Ελλάδα. Όμως το προσφι­λές παιχνίδι του εκβιασμού θα ολοκληρωθεί μόνο με την ψήφιση όλων των επαχθών μέτρων από τη Βουλή, ώστε να είναι διασφαλισμένο το πογκρόμ μέ­χρι το 2015. Ο Ε. Βενιζέλος φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική αυτή, αφού μοιάζει να μην μπορεί πλέον να ελέγξει ούτε τους δικούς του βουλευτές.
Αυτό όμως που δεν λέει ούτε ο Βε­νιζέλος ούτε ο Παπανδρέου είναι η νέα απαίτηση της τρόικας και των δανειστών να μεταβιβαστεί όλη η κρατική περιουσία σε ευρωπαϊκό ταμείο πριν από την εκ­χώρηση του νέου δανείου.


Σε δύο δόσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ελεγχόμενης πτώχευσης για την Ελλάδα. Όπως συμφώνησαν Γαλ­λία και Γερμανία, ο απώτερος στόχος είναι κοινός: Συνολικό κούρεμα έως 50%-60% του χρέους με αντάλλαγμα την άρση της οικονομικής και εθνικής κυριαρχίας, την πλήρη εποπτεία της λειτουργίας της χώρας από την Ε.Ε. και τη μεταφορά όλης (ανεξαιρέτως) της κρατικής περιουσίας σε ευρωπαϊκό όργανο που θα αναλάβει την πώλησή της, την εκμετάλλευση και τη συνδιαχείρισή της, ώστε να διασφαλίζονται οι δανειστές μας και τα συμφέροντά τους έως ότου ξαναβγούμε στις αγορές.
Η Ε.Ε. θα συνεχίσει τις παροχές δα­νείων, ώστε να εξυπηρετούνται οι παλαιότεροι τόκοι και οι υποχρεώσεις της χώρας μας προς τους δανειστές. Όσον αφορά τα ενδότερα, δηλαδή τις υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες (μισθοί, συντάξεις), θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση να τα βγά­ζει μόνο μέσω φόρων. Αυτή είναι η συ­νταγή για την οποία έχει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικο­νομικών.
Βεβαίως, υπάρχουν δύο τεχνικά προβλήματα:
1. Η ψήφιση του EFSF από το σλοβα­κικό Κοινοβούλιο, η οποία αναβλήθη­κε για τον Δεκέμβριο. Η χώρα βρίσκε­ται σε πολιτική κρίση και είναι αβέβαιο τι θα γίνει. Σε αυτή την περίπτωση, οι ορέξεις όλων, και ειδικά των Γαλλογερμανών, παγώνουν, γιατί απαιτείται ομοφωνία για την επικύρωση των αυξημένων αρμοδιοτήτων του προσωρι­νού μηχανισμού. Εάν δεν υπάρξει, τότε κούρεμα και νέο δάνειο πάνε περίπατο μέχρι νεωτέρας.
2. Οι γαλλικές τράπεζες πρέπει να ξεφορτώσουν ελληνικά ομόλογα, ώστε να μην εκτεθούν στο μεγαλύτερο κού­ρεμα. Μέρκελ και Σαρκοζι ψάχνουν φόρμουλες για πίστωση χρόνου κα­θώς στις μεταξύ τους συνομιλίες κανέ­νας δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη της Ελλάδας ή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των ασφαλιστικών τα­μείων, που φαίνεται πως θα χτυπηθούν ανελέητα.
Παιχνιδάκι…
Όπως αναφέρουν κοινοτικά στελέχη στο «Π», η έκτη δόση έπρεπε να είχε δοθεί στην Ελλάδα. Όμως το προσφι­λές παιχνίδι του εκβιασμού θα ολοκληρωθεί μόνο με την ψήφιση όλων των επαχθών μέτρων από τη Βουλή, ώστε να είναι διασφαλισμένο το πογκρόμ μέ­χρι το 2015. Ο Ε. Βενιζέλος φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική αυτή, αφού μοιάζει να μην μπορεί πλέον να ελέγξει ούτε τους δικούς του βουλευτές.
Αυτό όμως που δεν λέει ούτε ο Βε­νιζέλος ούτε ο Παπανδρέου είναι η νέα απαίτηση της τρόικας και των δανειστών να μεταβιβαστεί όλη η κρατική περιουσία σε ευρωπαϊκό ταμείο πριν από την εκ­χώρηση του νέου δανείου. Η καινούρ­για απαίτηση έχει κυρίως να κάνει με το γεγονός ότι τα λεφτά που θα χρει­αστούμε θα είναι περισσότερα από τα 109 δισ. ευρώ.
Όλες οι αστοχίες της κυβέρνησης έφεραν σιγά – σιγά την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Και είναι απορίας άξιο γιατί δεν αντιδρά το Μαξίμου και δέχεται αδιαμαρτύρητα να ζήσει η Ελ­
άδα μόνο απ’ όσα θα βγάζει το κράτος από τους φόρους. Κάτι τέτοιο δεν μπο­ρεί να λειτουργήσει και διαφαίνεται από την πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια:
Η ελληνική κυβέρνηση εξήγγειλε και ψήφισε για το 2011 οικονομικά μέτρα συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ, με σκοπό το δημοσιονομικό έλλειμμα να μειωθεί από τα 24,2 δισ. το 2010 στα 18,7-19,7 δισ. το 2011. Δηλαδή, η κυβέρνηση πήρε μέτρα που αντιστοι­χούν στο 10% του ΑΕΠ, προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα μόνο κατά 2% του ΑΕΠ.
Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και το 2012, έτος για το οποίο προβλέπονται μέτρα ύψους 11,1 δισ. ευρώ, με στόχο το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να υποχωρήσει κατά 1,7 δισ. ευρώ (στα 14,6 δισ.).
Αντίθετη πορεία
Αυτά τα νούμερα περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς. Οι αναλυτές της έφεραν αντίστοιχα παραδείγματα για το πώς αντέδρασε η Γερμανία όταν βρέθηκε σε ύφεση και η ανεργία εκτοξεύθηκε:
Όταν το 2009 το Βερολίνο είδε το γερμανικό ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 5,1%, η ανεργία παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, κανένας νέος φόρος δεν επιβλήθηκε και οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά για να στηρί­ξουν την οικονομία.
Συνεπώς, θα διερωτηθεί κάποιος, πώς είναι δυνατόν ακόμα και τώρα που συζητείται η ελεγχόμενη χρεοκο­πία, η κυβέρνηση να συζητά οικονομι­κό μοντέλο που είναι αποδεδειγμένα ανέφικτο;
Η απάντηση βρίσκεται στο εξής: Ποι­ος θα αναλάβει όταν μια χώρα, που έχει χρεοκοπήσει, έχει εκχωρήσει την περι­ουσία της για να πληρώσει το παλαιό και νέο χρέος και δεν μπορεί να βρει χρήματα για να πληρώσει τις λειτουργικές της δαπάνες; Σίγουρα όχι η Ε.Ε.
 
ποντικι

Χρ. Αράπογλου: Ήρθε η ώρα να επαληθευτεί η ρήση Παπανδρέου ότι θα μας πάρουν με τις πέτρες!! (ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ!! ΜΕΝΗ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟΙ & ΔΕΛΦΙΝΟΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΟΣΤΟΥΝ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ)

Η κυρία Χρ. Αράπογλου, βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠαΣοΚ και πρόεδρος της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής σε δήλωσή της στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος τόνισε ότι:
«Φθάνει η ώρα να επαληθευτεί η ρήση του πρωθυπουργού ότι θα μας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες. Το κλίμα βαραίνει με τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίζεται ορισμένα θέματα. Κυβερνητικά στελέχη έχουν χάσει την επαφή με τους πολίτες και με την πολιτική φυσιογνωμία που είχε χρόνια το ΠαΣοΚ. Δεν μπορούν να τιμωρούνται εργαζόμενοι επειδή κάνουν απεργία, επικαλούμενοι νόμους του 40, οποιαδήποτε και αν είναι η
ηγεσία των συνδικαλιστών.»


από.. .seleo.

ΠΡΟΣ ΚΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ "ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ" ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ???????

20111016-143739.jpgΓράφει η Σοφία Τ.


Αν υπάρχουν ΕΛΛΗΝΕΣ δικαστικοί ακόμα, ας πράξουν το καθήκον τους. Ο εντολοδόχος ΓΑΠ έχει πετάξει λευκή πετσέτα και τα σώβρακα εδώ και καιρό στην Merkel. Εσείς θα κάθεστε να γράφετε βιβλία για την προδοσία του ή θα κάνετε καμιά κίνηση;

Αν υπάρχει ένας ΕΛΛΗΝΑΣ ή ΕΛΛΗΝΙΔΑ στην υπηρεσία της Θέμιδας θα ήξερε τι να κάνει με ένα υποκείμενο που έδωσε «γη και ύδωρ» στον εχθρό(η τιμωρία των Περσών ήταν το Βάραθρο στην Αθήνα και ένα πηγάδι στην Σπάρτη για να το βρουν μόνοι τους το νερό) και προ μνημονίου.

Αν κουράστηκε ο ΓΑΠ εμείς τι να πούμε μετά την τόση βία, λεκτική, ψυχολογική και σωματική, που έχουμε υποστεί τα 2 τελευταία χρόνια; Δηλ. η δικαιοσύνη πιστεύει ότι ο… μονόδρομος προς την «σωτηρία» και την «ανάπτυξη», όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη, που επίσης δοκιμάζεται από την λιτότητα-δηλητήριο, είναι η «τελική λύση» της Γερμανίας και το ξεπούλημα της Ελλάδας; Είναι δυνατόν, και με όσα έχει δείξει η Ιστορία, να γίνει ποτέ η Ελλάδα Α. Γερμανία μετά την πτώση του Τείχους ή Πολωνία μετά το «Σιδηρούν Παραπέτασμα»(τα οικονομικά μοντέλα που θέλει να εφαρμόσει η γερμανική μπότα στους Έλληνες) ή να «βοηθηθεί» όπως με το σχέδιο Marshall ή Schuman; 
Αν υπάρχει κάποιος Έλληνας ακόμα σε καρέκλα, ας μαζέψει τα σκουπίδια από την Βουλή(ελάχιστες εξαιρέσεις από τον βρώμικο κανόνα) και μετά από τον τόπο. Έστω και τώρα αυτός ο Έλληνας θα ήξερε να βάλει τους χαρτογιακάδες και τα λαμόγια εκεί που τους αξίζει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο(εκτός από Ελλάδα φυσικά) για να ικανοποιηθεί-αδύνατο- η αχόρταγη γουρούνα του Βερολίνου. Ο ΓΑΠ βαρύνεται ήδη με μήνυση για εσχάτη προδοσία και έγινε, 1η φορά για επικεφαλή ελληνικής κυβέρνησης, προσφυγή εναντίον του στην Χάγη. 
Η μπάλα τώρα είναι σε όσους αναλύουν το πόσες φορές την μέρα πλέον το τσίρκο ΓΑΠ παραβιάζει κάθε νόμο και ανθρώπινο δικαίωμα. Αν δεν μπορείτε ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ κύριοι δικαστές, υπάρχει και η αυτοδικία. Δεν θα μείνουμε μόνο στα γιαούρτια και τα γράμματα στους «ηγέτες» που μας κρίνουν και ράβουν κοστούμια! 
Οι αντιδράσεις μας και ένα νέο «ΟΧΙ» έχουν αρχίσει να φοβίζουν τον κόσμο(το λένε δημοσιεύματα), ειδικά στην Ευρώπη. Αν συνεχίσετε να κοιμάστε, θα ξυπνήσετε από τις φωνές μας σίγουρα και θα είστε και εσείς εχθροί μας. Δεν υπάρχει πια ο ύπνος του δικαίου! Ξυπνάτε ρεεεε! 

Η ΠΟΕ – ΟΤΕ «ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΝΕΙ»ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ …. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ «ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΕΣ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ ρίχνει το γάντι


«Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα αποτρέψουν με οποιονδήποτε τρόπο την αποκομιδή των σκουπιδιών, ανεξάρτητα του τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕ – ΟΤΑ Θέμης Μπαλασόπουλος κατά την διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής.
Ο κ. Μπαλασόπουλος υποστήριξε ότι ο ΧΥΤΑ της Φυλής λειτουργεί χωρίς μέτρα ασφαλείας, ενώ κατήγγειλε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη λόγω της μεταφοράς των απορριμμάτων από τα ιδιωτικά απορριμματοφόρα  στο Ελληνικό όσο και στον χώρο του Μπάντμιντον.
Επισήμανε, μάλιστα ότι στις ιδιωτικές εταιρείες εργάζονται αλλοδαποί οι οποίοι δεν είναι σίγουρο ότι είναι ασφαλισμένοι.
Όσον αφορά στα φαινόμενα προπηλακισμού κατά των εργαζομένων των ιδιωτικών εταιρειών, δήλωσε ότι δεν ευθύνεται η ΠΟΕ-ΟΤΑ, αλλά ορισμένα ΜΜΕ που γνωστοποίησαν στοιχεία για τις εταιρείες.
Ο ΧΥΤΑ Φυλής άνοιξε το πρωί της Κυριακής με επέμβαση των ΜΑΤ, παρουσία εισαγγελέα και πλέον τα ιδιωτικά απορριμματοφόρα εναποθέτουν εκεί τα σκουπίδια.
Σημειώνεται ότι το Σάββατο, ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία.Η προσφυγή θα συζητηθεί τη Δευτέρα.
Εν τω μεταξύ, υγειονομική διάταξη και για το δήμο Θεσσαλονίκης εξέδωσε το απόγευμα του Σαββάτου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος για να ξεκινήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών.
http://www.protothema.gr/

Κρατάει κρυφό άσσο ο Παπούλιας; Δυστυχώς είναι πλέον πολύ αργά για όλους τους!!!

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Το Παρόν (16-10-2011,  σελ..8) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρατάει ως κρυφό άσσο την …απειλή παραίτησης.

Είναι άραγε έτσι; Έχει το ανάστημα του Ηγέτη που τόσο ανάγκη έχει η χώρα την παρούσα στιγμή;
Είναι εύκολο να παραιτηθεί από το άνω του 1.000.000€ ετήσιο εισόδημα που έχει εξασφαλίσει για τον εαυτό του και την οικογένειά του;
Σε τελική ανάλυση οι επικριτές του οφείλουν να του αναγνωρίσουν τις παρακάτω δικαιολογίες :
 1. Δεν προήλθε από παρθενογένεση. Η Βουλή τον εξέθρεψε και είναι φυσικό να διακατέχεται  από την ίδια  λογική της νομεκλατούρας που είχε και ως Βουλευτής.
 2. Ως γνήσιος μικρα-αστός προσπαθεί να περιφρουρήσει τα κεκτημένα. Πάσει θυσία…των άλλων.
 3. Παρουσιάζει συνέχεια λόγων και πράξεων αφού συμμετείχε  ως Υπουργός κυβερνήσεων, οι οποίες οδήγησαν την χώρα στον σημερινό εξευτελισμό και μάλιστα χειριζόμενος και Εθνικά θέματα.
 4. Συνδέεται με ομφάλιο λώρο με το κυβερνών κόμμα ως ευεργετημένος από αυτό.
 5. Είχε στενές οικογενειακές σχέσεις με την οικογένεια Παπανδρέου και διετέλεσε και  «δανειστής» του Ανδρέα Παπανδρέου. Εξάλλου τόσο αυτός όσο και η πρώην Βουλευτής της Ν. Δημοκρατίας κ. Έλσα Παπαδημητρίου έζησαν από κοντά και συμμετείχαν στην ανατροφή του «Γιωργάκη». Τον στηρίζουν δηλαδή και για λόγους συναισθηματικούς.
Και μιλώ για τον άνθρωπο και όχι για τον Θεσμό
Ωστόσο, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε  ως προσόντα εκ γενετής την λογική και την κριτική σκέψη, άρα γνώριζε την προοπτική  της χώρας όταν μαζί με τους τότε συναδέλφους του Υπουργούς και Βουλευτές την  βύθιζαν στο χρέος.
Εξάλλου, αν διακατέχονταν από ιδανικά τα οποία θα τον οδηγούσαν σε παραίτηση, δεν θα είχε παραιτηθεί πρωτίστως από την ανεξάρτητη από την Βουλευτική του Σύνταξη, εξαιρετικά προκλητική αμοιβή του;
Προφανώς  έχει υποκύψει στην ανθρώπινη  αδυναμία του πλουτισμού ;.
Ως εκ τούτου δεν πρέπει να προσδοκάμε πολλά από τον κ. Παπούλια.
Στο κάτω-κάτω της γραφής ένας μικρο-αστός είναι, που του φόρεσαν κοστούμι γίγαντα.
Άλλος ένας «περισπούδαστος που πισοπάτησε» κατά τον Νότη Σφακιανάκη.
Εύχομαι να με διαψεύσει!
Ιωάννης Δέμος
========================================================================
Σχόλιο ΚΑΝΕΝΑ
Και να παραιτηθεί τώρα ο ελαχιστότατος είναι πολύ αργά πλέον, ο Ελληνικός Λαός έχει διαγράψει πλέον τις εξελίξεις στη χώρα μας και δεν θα άφησει κανένα να ξεφύγει χωρίς να κληθεί τουλάχιστον να λογοδοτήσει….Ο χρόνος έχει αρχίσει να κυλάει αντίστροφα…και τελειώνει πολύ γρήγορα για όλους τους!!!

Χάρης Καστανίδης, το ανάλγητο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο, πραγματικό πρόσωπο, του Σοσιαλισμού…

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956.

Αντί Σχολίου, στην ανάρτηση/βίντεο του Αναρμόδιου (εδώ), απλώς διαβάστε το Βιογραφικό του!

Πατέρας του ο Γεώργιος Καστανίδης, βουλευτής της Ενωσης Κέντρου στην Κοζάνη πριν τη δικτατορία. Ο Γεώργιος Καστανίδης χάθηκε νωρίς, ταλαιπωρημένος από την υγεία του μετά από συνεχείς διώξεις, εξορία και δύο στρατοδικεία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.

Μητέρα του η δασκάλα Ελένη Ξιφιλίδου.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο.

Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια του ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης Ελισάβετ Συμεωνίδου και έχουν δύο κόρες.
Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ από τον Οκτώβριο του 1974.

Υπήρξε από τα ηγετικά στελέχη του φοιτητικού κινήματος την περίοδο της μεταπολιτευτικής έκρηξης και της αποχουντοποίησης. Επικεφαλής του κινήματος στη Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης, από τις τάξεις της φοιτητικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ.

Υπεύθυνος για θέματα ιδεολογίας και διαφώτισης στη Νομαρχιακή Επιτροπή πόλης Θεσσαλονίκης, πριν την εκλογή του ως βουλευτή το 1981.

Εκλέγεται βουλευτής της πρώτης Α’ περιφέρειας Θεσσαλονίκης συνεχώς από το 1981, όταν εξελέγη για πρώτη φορά σε ηλικία 25 χρονών.

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1984.

Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών την περίοδο 1985 – 1986 σε ηλικία 29 ετών.

Υφυπουργός Παιδείας για μικρό χρονικό διάστημα το 1988.

Συμμετείχε στην τελευταία Κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου ως αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Με την εκλογή του Κώστα Σημίτη ως πρωθυπουργού, ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στις 22/1/1996 έως 2/9/1997 οπότε και υπέβαλε την παραίτησή του.

Από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι τις 4 Ιουλίου 2003 διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Από 7/7/2003 έως 7/3/2004 διετέλεσε Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης.

Από τον Μάρτιο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2008 διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Από τον Απρίλιο του 2008 διετέλεσε Πολιτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Εσωτερικών και Συντονιστής των Πολιτικών Εκπροσώπων του Κινήματος.

Από τις 7 /10/2009 έως 16/06/2011 διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από τις 21 Ιουνίου 2011 είναι Υπουργός Εσωτερικών.

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ.

Η 15η Οκτωβρίου 2011 θα γραφτεί στην ιστορία ως μία ημέρα όπου εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως κατέβηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τη βαρβαρότητα του καταπιεστικού συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε. Άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα, καταβολές και παραδόσεις με κοινή όμως την επιθυμία τους για την ανατροπή της εκμεταλλευτικής κοινωνίας και τη δημιουργία μίας νέας δίκαιης κοινωνίας με κέντρο τον άνθρωπο.

Από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη, από το Σίδνεϊ μέχρι την Αλάσκα, άνθρωποι που είτε βιώνουν την εξαθλίωση είτε αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται να τη βιώσουν στο άμεσο μέλλον διαδήλωσαν δυναμικά. Στο αντίπαλο στρατόπεδο μια χούφτα μεγαλοτραπεζιτών οι οποίοι προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους σε δυσθεώρητα επίπεδα είναι διατεθειμένοι να βυθίσουν δισεκατομμύρια ανθρώπων στην απόλυτη μιζέρια και ανέχεια. Το δεξί τους χέρι φυσικά που αποτελείται από το διεθνές πολιτικό σύστημα έχει ήδη νομιμοποιήσει αυτήν την κλοπή ενώ προσπαθεί μετά μανίας να καταστείλει με βάρβαρο τρόπο κάθε φωνή αντίστασης. Στην Ιταλία είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς εκατοντάδων ανθρώπων από τη βίαιη κρατική καταστολή, με τον Μπερλουσκόνι να δηλώνει ότι «τέτοιου είδους λαϊκές αντιδράσεις είναι απαράδεκτες και πρέπει να αντιμετωπίζονται με συστηματική καταστολή».

Αφού πλέον τα στρατόπεδα έχουν πλήρως διαχωριστεί σε τραπεζίτες, μεγαλοεργολάβους και τις εγχώριες πολιτικές μαριονέτες τους από τη μία, και σε ολόκληρους λαούς εξαθλιωμένων και καταπιεζόμενων ανθρώπων από την άλλη, ένα είναι το ζητούμενο. Και το ζητούμενο αυτό δεν είναι άλλο από την αυτοοργάνωση της ταξικής πάλης σε ανώτερο επίπεδο με ανώτερα πολιτικά αιτήματα και πιο αποτελεσματική δράση. Στο άμεσο μέλλον απαιτούνται αγώνες με καθαρό ανατρεπτικό προσανατολισμό.

Στο πλαίσιο της χθεσινής διαδήλωσης στο Σύνταγμα το κίνημα «Δεν Πληρώνω» έδωσε δυναμικό «παρών» κάνοντας πορεία μπροστά από τη βουλή και περιμετρικά των συγκεντρωθέντων. Έπειτα απεύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο για συμμετοχή στη δράση απελευθέρωσης του Μετρό το οποίο εισακούστηκε. Η δράση στο Μετρό ήταν απόλυτα επιτυχημένη καθώς εκατοντάδες διαδηλωτών συμμετείχαν κουκουλώνοντας τα ακυρωτικά και αφήνοντας τον κόσμο να περνάει ελεύθερα δίχως να ακυρώνει εισιτήριο.

Ρημάζουν την χώρα Παπανδρέου και Βενιζέλος

thumbτου Γ. Δελαστίκ

Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες του δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα φτάναμε στο σημείο οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων και των εμπόρων να κατηγορούν δημοσίως τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου -είναι και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τρομάρα του!- και την κυβέρνηση του ως… αντεργατικούς απατεώνες και δωσίλογους!
 
Δυστυχώς, όχι μόνο έγινε κι αυτό, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν έχουν και καθόλου άδικο στις κατηγορίες τους!
«Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι μια χούφτα τεχνοκρατών «μερικής απασχόλησης» (Σ.Σ.: εννοεί την τρόικα) σε συνεργασία με κάποιους λίγους «πρόθυμους γενίτσαρους» θα δείξουν ευαισθησία στην προαλειφόμενη εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Β. Κορκίδης.  
Καταπέλτης ήταν και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δ. Δασκαλόπουλος: «Ο ΣΕΒ έχει πρωτοστατήσει στον αγώνα για να μην καταργηθούν ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα και έχει με στοιχεία τεκμηριώσει στην τρόικα την άποψη ότι το κύριο πρόβλημα της ιδιωτικής οικονομίας δεν είναι το μισθολογικό», τόνισε.
«Κακοστημένο θέατρο»
Του ΣΤΑΘΗ
Ο πρόεδρος των βιομηχάνων να υπερασπίζεται τους μισθούς των εργαζομένων εναντίον μιας κυβέρνησης «πρόθυμων γενίτσαρων» που θέλει να τους λεηλατήσει! Κυβέρνησης, μάλιστα, του… προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς!

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου Ούτε το πιο διεστραμμένο μυαλό συγγραφέα θεατρικών έργων του παραλόγου δεν θα μπορούσε να γεννήσει πιο ψυχεδελική σκηνή, την οποία, όμως, βιώνουν δέκα εκατομμύρια Ελλήνων όχι ως αποκύημα παραισθησιογόνων φαρμάκων, αλλά ως οικτρή πραγματικότητα.

«Η έμμεση επαναφορά του θέματος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παραπέμπει σε ένα κακοστημένο θέατρο, μέσω του οποίου οι υπαίτιοι της κρίσης επιχειρούν να φορτώσουν για άλλη μια φορά το κόστος των επιλογών και χειρισμών τους σε αυτούς που δεν ευθύνονται για την κρίση, στον ιδιωτικό τομέα και στους εργαζομένους του, που εξοντώνονται αργά και σταθερά στο βωμό της διατήρησης του πελατειακού κράτους», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.
Ο δεξιός βιομήχανος κατηγορεί το «σοσιαλιστή» πρωθυπουργό για πολιτική «εξόντωσης» των εργαζομένων – κι έχει και δίκιο από πάνω! Τα ύστερα του κόσμου!

Μισθός Δημοσίου… 660 ευρώ!

Η ανατριχιαστική απόδειξη του απύθμενου μίσους της κυβέρνησης Παπανδρέου εναντίον των εργαζομένων είναι, μεταξύ πολλών άλλων, και το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, το μισθολόγιο αυτό ορίζει για τους πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς καθαρό μισθό… 660 ευρώ!

Γνωρίζουμε ότι όλοι οι  νεοδιοριζόμενοι καθηγητές   και δάσκαλοι, πλην ειδικών περιπτώσεων, τοποθετούνται στην επαρχίο μακριά από το σπίτι τους. Αν δώσουν ένα ελάχιστο ποσό 250 ευρώ για νοίκι, τους μένουν 400 ευρώ με τα οποία πρέπει να πληρώνουν νερό, τηλέφωνο, να τρέφονται ολόκληρο μήνα, να ντύνονται, να μετακινούνται, να αγοράζουν βιβλία να ξοδεύουν βγαίνοντας έξω… Δηλαδή ούτε… 5 (πέντε) ευρώ την ημέρα δεν τους μένουν για φαγητό!

Κι όχι τίποτ’ άλλο, αλλά σήμερα είναι και «ανεπρόκοποι» και «αφιλόξενοι» οι επαρχιώτες για να πηγαίνουν στους λιπόσαρκους δασκάλους … αβγά, χυλοπίτε
ς ή ζαρζαβατικά, όπως έκαναν οι «καλοκάγαθοι χωριάτες» τη δεκαετία του 1950 κι έτσι επιβίωναν εν εντίμω πενία οι εξίσου κακοπληρωμένοι εκπαιδευτικοί…

«Δανία του Νότου» είχε προεκλογικά υποσχεθεί να κάνει την Ελλάδα ο Γ. Παπανδρέου. Αντί γι’αυτό τη μετατρέπει ταχύτατα σε… «Ινδία του Βορρά»

Ερείπια οι συμβάσεις

Αγανάκτησε με την κυβερνητική πολιτική ακόμη και ο πρόεδρος ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος, σύμβολο της πιο ακραίας συμβιβαστικής τάσης που υπάρχει στο συνδικαλισμό, ο οποίος ουδέποτε κατηγορήθηκε για μαχητικότητα, έστω και φραστική.

«Η κυβέρνηση ας μην «κοπιάζει» άλλο να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Με τέτοιες αποφάσεις βγάζει τους Έλληνες εργαζόμενους εκτός ευρωπαϊκής προοπτικής, εκτός ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου, εκτός ευρωπαϊκού πολιτισμού, δηλαδή εκτός αυτού που είναι η πραγματική Ευρώπη», δήλωσε και συνέχισε: «Η κυβερνητική υποχωρητικότητα δεν έχει τελειωμό… Την ύστατη στιγμή καλώ την κυβέρνηση να μην νομοθετήσει αυτά που η τρόικα επιτάσσει, γιατί έτσι ανοίγει την πόρτα ή μάλλον γκρεμίζει τους τοίχους για αμοιβές και εργασιακές σχέσεις τύπου Κίνας, Ινδίας και χωρών του Τρίτου Κόσμου».

Αν εξαιρέσει κανείς τις αφελείς αυταπάτες του Γ. Παναγόπουλου για την κατά φαντασίαν «πραγματική Ευρώπη» (αφού το σημερινό ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της ΕΕ είναι ακριβώς το αποκρουστικό, μισητό πρόσωπο της τρόικας που ζητά το αίμα των Ελλήνων εργαζομένων και συνταξιούχων), η ουσία είναι ότι μέχρι και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση Παπανδρέου πως φέρνει στη χώρα εργασιακές σχέσεις και αμοιβές τριτοκοσμικές.

Εφεδρεία ίσον απόλυση

Τίποτα δεν αφήνει όρθιο από τις εργασιακές κατακτήσεις ενός ολόκλήρου αιώνα το ολέθριο δίδυμο Παπανδρέου – Βενιζέλου, το οποίο θα περάσει στην ιστορία για το αβυσσαλέο μίσος που τρέφει εναντίον του κόσμου της εργασίας και για το επαίσχυντο έργο του στην αποδόμηση κάθε εργασιακού δικαιώματος.

Πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών κατάργησαν τη λεγόμενη «ευνοϊκή ρήτρα» που πρόβλεπε ότι ισχύει η σύμβαση πάντοτε που είναι πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο. Ανέστειλαν την υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών συμβάσεων στο σύνολο του κλάδου, όταν υπογραφούν από το 51% των εργοδοτών. Κατάργησαν τη διάταξη ελέγχου των επιχειρησιακών συμβάσεων από το Συμβούλιο Εργασίας. Διασπούν το συνδικαλισμό, επιβάλλοντας στα δικαστήρια να εγκρίνουν ή όχι μέσα σε δέκα μόλις ημέρες τις αιτήσεις για επιχειρησιακά -δηλαδή κατά κανόνα εργοδοτικά- σωματεία, ενώ δίνουν το δικαίωμα υπογραφής επιχειρησιακών συμβάσεων ακόμη και σε «ενώσεις προσώπων» σε επιχειρήσεις που είναι τόσο μικρές, ώστε δεν έχουν καν είκοσι έναν εργαζόμενους για να συγκροτήσουν επιχειρησιακό σωματείο. Αρκούν… τρεις εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση με πέντε υπαλλήλους για να υπογράψουν επιχειρησιακή σύμβαση! Το παν είναι να υπονομευτεί ο συνδικαλισμός – και αναφερόμαστε, βεβαίως, αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα.

Όσο για τον δημόσιο, η κυβέρνηση Παπανδρέου – Βενιζέλου άφησε πια κατά μέρος τα προσχήματα και δείχνει καθαρά τα σχέδια της να απολύσει εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, αν κατορθώσει να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία της μέσω του κόλπου της «εφεδρείας».
Ανενδοίαστα πλέον νομοθετεί με το πολυνομοσχέδιο της ότι «η ένταξη σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε νόμιμη συνέπεια», όπως αναφέρει επί λέξει.
 

Οι μάσκες έπεσαν, αλλά οι «κουκουλοφόροι» συνεργάτες των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων παραμένουν στην εξουσία…

Πήγαν το χρέος στο… 190%!

Λεηλασία των μισθών, λεηλασία των συντάξεων, λεηλασία του εφάπαξ, άγρια φορολόγηση, χειρότερη κι από την εποχή της Τουρκοκρατίας – αυτό είναι το έργο της συνεργασίας της κυβέρνησης Παπανδρέου με την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Έτσι θα μας έσωζαν, με την εξαθλίωση, μας έλεγαν πέρσι. Γδέρνοντας μας και κρεμώντας μας στο τσιγκέλι θα βελτιωθούν οι μακροοικονομικοί δείκτες, ισχυρίζονταν. Έλεγαν συνειδητά ψέματα.

Παπανδρέου, ΕΕ και ΔΝΤ παρέλαβαν το 2009 από την κυβέρνηση Κα-ραμανλ
το δημόσιο χρέος στο 115% του ΑΕΠ. Τι έκαναν; Λεηλατώντας τα εισοδήματα του ελληνικού λαού, το εκτόξευσαν σε δύο μόλις χρόνια στο… 160% (!) του ΑΕΠ και του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το ΔΝΤ, θα το έχουν εκτοξεύσει, στα τέλη του 2012 συγκεκριμένα, στο… 190% του ΑΕΠ!

Κατακρήμνισαν στα Τάρταρα της δυστυχίας και της μιζέριας τον ελληνικό λαό δήθεν για να τον σώσουν, στην πραγματικότητα για να τον ληστέψουν και να τον εξανδραποδίσουν, και το αποτέλεσμα είναι ότι αύξησαν κατά 75 εκατοστιαίες μονάδες το δημόσιο χρέος, διασφαλίζοντας έτσι ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί οπωσδήποτε σε χρεοκοπία με τους όρους που θα επιβάλει το Βερολίνο μέσω της ΕΕ, ώστε να καταστεί υποτελής επαρχία του Γερμανικού Ράιχ.  


«Επίκαιρα» 13/10/2011

 

 

Στρατιωτική δικτατορία 1967-1974: Πραγματολογικά στοιχεία και εναλλακτικές ερμηνείες


Σεμινάριο
«Στρατιωτική δικτατορία 1967-1974: Πραγματολογικά στοιχεία και εναλλακτικές ερμηνείες»
17/10/2011-25/1/2012
Σαράντα πέντε σχεδόν χρόνια από την εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος το βράδυ της 21ης Απριλίου 1967, η επτάχρονη στρατιωτική δικτατορία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αντικείμενο συστηματικής ιστορικής προσέγγισης. Ζωντανή στις μνήμες όσων την έζησαν και γνώρισαν τις συνέπειές της έγινε κομβικό σημείο αναφοράς σε πολλά αυτοβιογραφικά βιβλία και μαρτυρίες για την εποχή, ενώ παράλληλα τροφοδότησε, κυρίως τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της, διάφορα σχήματα που…
αναζήτησαν εναλλακτικά τις ερμηνείες της. Δίπλα σ’αυτά οι απολογητές του καθεστώτος κατέθεσαν την δική τους εκδοχή. Αν και τα τελευταία χρόνια, η περίοδος έχει αρχίσει να απασχολεί την ιστορικούς στις διαφορετικές της πτυχές, δεν είναι λίγα τα ζητήματα που παράμενουν ακόμη εκκρεμή.
Το σεμινάριο επιχειρεί για πρώτη φορά να μελετήσει σφαιρικά τις πολλαπλές εκφάνσεις του δικτατορικού καθεστώτος και του αγώνα εναντίον του, αξιοποιώντας τις αρχειακές και έντυπες συλλογές των ΑΣΚΙ για την περίοδο.
Διδάσκοντες είναι οι: Λεωνίδας Καλιβρεττάκης (ΙΝΕ/ΕΙΕ), Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΑΣΚΙ), Ηλίας Νικολακόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ιωάννα Παπαθανασίου, (ΕΚΚΕ-ΑΣΚΙ), Τάσος Σακελλαρόπουλος (Μουσείο Μπενάκη).
Πρόγραμμα συναντήσεων:
[17/10] Εισαγωγή, Θεματικές εργασιών.
[24/10] Πως φτάσαμε στην 21η Απριλίου.
[31/10] 1944-1967. Προέλευση και προετοιμασία του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ζυμώσεις, συσσωματώσεις, διαιρέσεις και συνωμοσίες στο εσωτερικό του σώματος των αξιωματικών.
[7/11] Η πρώτη περίοδος της δικτατορίας (21/4-13/12/1967).
[14/11] Διασπάσεις στην Αριστερά και το Κέντρο (ΚΚΕ Εσ. / ΠΑΚ).
[21/11] Η αντίσταση (1967-1970).
[28/11] Η σταθεροποίηση του καθεστώτος: η οικονομική πολιτική.
[5/12] Η σταθεροποίηση του καθεστώτος: οι διεθνείς σχέσεις .
[12/12] Η πολιτιστική και ιδεολογική πολιτική του καθεστώτος. H περιπέτεια της ελληνικής αρχαιολογίας
[19/12] Οι αδιέξοδες προσπάθειες πολιτικοποίησης (1971-1973).
[9/1] Διανοούμενοι, φοιτητικό κίνημα και η εξέγερση του Πολυτεχνείου.
[16/1] Η κυπριακή εμπλοκή.
[23/1] Η Μεταπολίτευση.
24/1 και 25/1 Παρουσίαση εργασιών
Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο αναγνωστήριο των ΑΣΚΙ (Πλατεία Ελευθερίας 1, Αθήνα, 4ος όροφος, τηλ. 210 3223062).
Ώρες σεμιναρίου: 18.00 – 21.00
Γραμματεία σεμιναρίου: Ιωάννα Βόγλη – Αγγελική Χριστοδούλου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974
Γενικά
Γιαννόπουλος Γιώργος Ν. – Clogg Richard (επιμ.), Η Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό ζυγό, Αθήνα, Παπαζήσης, 1976 [α΄ έκδοση 1972]
Γρηγοριάδης Σόλων, Ιστορία της Συγχρόνου Ελλάδος 1941-1974: Η Δικτατορία, τ. 5ος (Επιβολή-Ακμή), τ. 6ος (Αποτελμάτωσις), τ. 7ος (Κατάρρευσις), Αθήνα, Καπόπουλος, 1975
Ψυχάρης Σταύρος, Τα παρασκήνια της Αλλαγής, Αθήνα 1975
Νικολινάκος Μάριος, Αντίσταση και αντιπολίτευση 1967-1974, Ολκός, Αθήνα 1975.
Ροδάκης Περικλής (εκδ.), Οι Δίκες της Χούντας: Α: Η Δίκη των Πρωταιτίων, Β: Η Δίκη του Πολυτεχνείου, Γ: Οι Δίκες των Βασανιστών, 12 τόμοι, Αθήνα, Δημοκρατικοί Καιροί, 1975-1976
Σταύρου Νικόλαος, Συμμαχική πολιτική και στρατιωτικές επεμβάσεις: Ο πολιτικός ρόλος των Ελλήνων στρατιωτικών, Αθήνα, Παπαζήσης, [1977].
Λιναρδάτος Σπύρος, Από τον Εμφύλιο στη Χούντα, τ.5, Αθήνα, Παπαζήσης, 1977-78.
Αλιβιζάτος Νίκος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974, Αθήνα, Θεμέλιο, 1983
Χαραλάμπης Δ., Στρατός και Πολιτική Εξουσία: Η δομή της εξουσίας στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1985
Μελετόπουλος Μελέτης, Η δικτατορία των συνταγματαρχών, Αθήνα, Παπαζήσης, 19
96
Αθανασάτου Γιάννα, Ρήγος Άλ., Σεφεριάδης Σερ. (επιμ.), Η Δικτατορία 1967-1974. Πολιτικές πρακτικές, ιδεολογικός λόγος, αντίσταση, Αθήνα, Καστανιώτης/ Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, 1999
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 16ος: «Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του αιώνα», Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 2000
Βερέμης Θάνος, Ο στρατός στην Ελληνική Πολιτική, Αθήνα, Κούριερ Εκδοτική, 2000
Νικολακόπουλος Ηλίας, Η καχεκτική δημοκρατία: κόμματα και εκλογές, 1949-1967, Αθήνα, Πατάκης, 2001
Παναγιωτόπουλος Β. (διεύθ. έκδ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 9, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005
Παπαδημητρίου Δέσποινα Ι., Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967, Αθήνα, Σαββάλας, 2006
Κακαράς Αντώνης, Οι Έλληνες στρατιωτικοί (Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί στην μεταπολεμική Ελλάδα), τ. 3, Αθήνα, Παπαζήσης, 2006
Ριζάς Σωτήρης, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008
Καραμανωλάκης Βαγγέλης (επιμ.), Έξι στιγµές του εικοστού αιώνα: Η στρατιωτική δικτατορία. 1967-1974, Αθήνα, Τα Νέα, 2010
Ειδικά θέματα
Δημήτρης Κώνστας, Η «Eλληνική Yπόθεση» στο Συμβούλιο της Ευρώπης 1967-69, Αθήνα, Παπαζήσης, 1976
Ριζάς Σωτήρης, Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δικτατορία των συνταγματαρχών και το Κυπριακό ζήτημα 1967-1974, Αθήνα, Πατάκης, 2002
Αργυρόπουλος Ανδρέας, Χριστιανοί και πολιτική δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974), Αθήνα, Ψηφίδα, 2004
Βαλντέν Σωτήρης, Παράταιροι Εταίροι, Αθήνα, Πόλις 2009
Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, Δικτατορία 1967-1974. Η έντυπη αντίσταση, Θεσσαλονίκη 2010
Φοιτητικό Κίνημα
Παπάζογλου Μηνάς, Φοιτητικό κίνημα και δικτατορία, Αθήνα, Επικαιρότητα, 1975
Λυγερός Σταύρος, Φοιτητικό Κίνημα και ταξική πάλη στην Ελλάδα, 2 τόμοι, Αθήνα, Εκδοτική Ομάδα Εργασία, 1977-1978
Κονοφάγος Κωνσταντίνος, Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, Αθήνα, Μπογιάτης, 1982
Δαφέρμος Ολύμπιος, Φοιτητές και Δικτατορία. Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα 1972-1973, Αθήνα, Θεμέλιο, 1999
Κλειτσίκας Νίκος, Το ελληνικό φοιτητικό κίνημα και ο αντιδικτατορικός αγώνας στην Ιταλία, Αθήνα, Προσκήνιο, 2000
Γιώργος Βερνίκος (εκδ.), Όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα: Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, η ΕΚΙΝ και οι καταλήψεις της Νομικής, Αθήνα 2003
Χατζησωκράτης Δημήτρης, Πολυτεχνείο ’73. Αναστοχασμός μιας πραγματικότητας, Αθήνα, Πόλις, 2004
Γάτος Γιώργος (εκδ.), Πολυτεχνείο ’73: Ρεπορτάζ με την Ιστορία, Αθήνα, Φιλιππότης, τ. 1ος 2003, τ. 2ος 2004
Μαρτυρίες
Ιορδανίδης Γεώργιος, Ελπίδες και ανησυχίες, Αθήνα, Θεμέλιο 1966
Αρσένη Κίττυ, Μπουμπουλίνας 18, Αθήνα, Θεμέλιο (3η έκδ.), 2005 [α΄ έκδοση 1969]
Κοροβέσης Περικλής, Οι ανθρωποφύλακες, Αθήνα, Ηλέκτρα (2η έκδ.) 2007 [α΄ έκδοση 1969]
Βλάχου Ελένη, House Arrest, Λονδίνο, Gambit, 1970
Ρουσσέας Σταύρος, Ο θάνατος μιας δημοκρατίας: Η Ελλάδα και η αμερικανική συνείδηση, Καστανιώτης, Αθήνα 1974
Βιδάλης Ορέστης, Ιστορικό Ημερολόγιο: Χρόνια εκπατρισμού, 1968-1975, 2 τ. Αθήνα, Libro, 1997
Ράλλης Γεώργιος, Το ημερολόγιό μου τον καιρό της δικτατορίας, Αθήνα, Ελληνοεκδοτική, 1997
Μπέκετ Τζέιμς, Βαρβαρότητα στην Ελλάδα 1967-1969, Αθήνα, Ποντίκι, 1997
Ιορδανίδης Γεώργιος, Όσα θυμήθηκα… 1920-1973, Νεφέλη 1997
Κατσαρός Στέργιος, Εγώ ο προβοκάτορας, ο τρομοκράτης (η γοητεία της βίας), Αθήνα, Μαύρη Λίστα, 1999
Παπάγος Λεωνίδας, Σημειώσεις 1967-1977, Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1999
Πεπονής Αναστάσιος, 1961-1981: Τα γεγονότα και τα πρόσωπα, Αθήνα, Λιβάνης, 2001
Κουλουμπής Θεόδωρος, …71 …74: Σημειώσεις ενός πανεπιστημιακού, Αθήνα 2002
Σταθόπουλος Ιωάννης, Το κίνημα του Ναυτικού-Μάιος 1973 (προσωπική μαρτυρία), Αθήνα, Παπαζήσης, 2003
Αγγελής Βαγγέλης & Δαφέρμος Ολύμπιος (εκδ.), Όνειρο ήταν… Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα κα
ι το Πολυτεχνείο με το βλέμμα των πρωτεργατών, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2003
Σκρουμπέλος Θανάσης, Οι κόκκινοι φίλοι μου: Μια ιστορία της οργάνωσης Ρήγας Φεραίος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2004
Αφιερώματα περιοδικών
Αντί τχ. 344, 17 Απριλίου 1987 [Αφιέρωμα: 21 Απριλίου 1967: 20 χρόνια μετά]
Η λέξη τχ. 63-64, Απρίλης-Μάης 1987 [Αφιέρωμα: Διανοούμενοι και Δικτατορία]
Ο Πολίτης τχ. 99, Απρίλιος 2002 [«Διότι δεν συνεμορφώθην…»: Ο πολιτισμός στα χρόνια της δικτατορίας]
Αρχειοτάξιο τχ. 8, Μάϊος 2006 [Αφιέρωμα 21 Απριλίου 1967]

ΤΩΡΑ: Το πιο ευρύ λαϊκό μέτωπο για την ανατροπή του παράνομου καθεστώτος.

«Είναι χούντα», «πως ν αντιμετωπίσεις μια χούντα», είναι τα λόγια που άκουγες σε κάθε γωνιά του μετρό απ τους ανθρώπους που κατέφυγαν εκεί για ν αποφύγουν τα χημικά και την αγριότητα των πραιτωριανών των ΜΑΤ, στη διαδήλωση της 29 Ιούνη στο Σύνταγμα.
Πόσο πιο απλά να πει ο κόσμος, που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει στοιχειώδη δικαιώματά του, ότι εδώ δεν υπάρχει καμιά νομιμότητα και καμιά λειτουργία θεσμών, αλλά στυγνή επιβολή ενός ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ.
Πρέπει ν ανατρέψουμε όχι μια κυβέρνηση, ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. Γιατί την κυβέρνηση στις παρανομίες και τα εγκλήματά της τη στήριξαν –πέρα απ τις μνημονιακές και «αντιμνημονιακές» πολιτικές δυνάμεις – η αστυνομία και το σύστημα «Δικαιοσύνης» (που έφτασε να βαφτίζει το κρέας ψάρι, ότι δηλαδή η δανειοδοτική σύμβαση του μνημονίου δεν είναι διεθνής σύμβαση, εμπαίζοντας έτσι έναν λαό που λιμοκτονεί και καταστρέφεται απ αυτή τη συμφωνία, που αφήνει τους Ψωμιάδηδες να καπνίζουν ελεύθεροι το πούρο τους και κυνηγάει τους Βήχους και τα μικρά παιδιά βαφτίζοντάς τα τρομοκράτες κ.ό.κ.). Και επίσης η ηγεσία του ΣΕΒ (που πάντα έκρινε πως τα μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ποτέ δεν πρόσεχε τις παρανομίες και τις αντισυνταγματικές ενέργειες για την επιβολή τους).
Ένα τέτοιο καθεστώς, που στηρίζεται απ τη διεθνή συμμορία των κερδοσκόπων, δεν μπορεί ν ανατραπεί παρά μόνο με το ευρύτερο δυνατό μέτωπο λαϊκών δυνάμεων που συμφωνούν στην ανατροπή του παράνομου καθεστώτος.
Κάποιοι προβάλλουν σαν εμπόδιο για τη δημιουργία αυτού του μετώπου τη μη συμφωνία και επομένως τη μη συγκεκριμένη διατύπωση ενός προγράμματος της επόμενης μέρας, που θα πείσει τον ελληνικό λαό να συστρατευτεί σ αυτό το μέτωπο.
Μα αυτό ακριβώς θα είναι το καθήκον της κυβέρνησης που θα προκύψει απ την ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Να δώσει τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό με αντικειμενικότητα να μπορέσει να κρίνει και ν αποφασίσει την πορεία που θ ακολουθήσει, συγκρίνοντας τα προγράμματα και τις προτάσεις των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Πώς ν ακούσει και να κρίνει ο λαός τις λύσεις που προτείνονται, μέσα στην ομοβροντία τρομοκρατίας και εκβιαστικών διλημμάτων (αν ακούγονται καν προτάσεις); Ποιος είδε αντιπαράθεση επιχειρημάτων;
Μόνο έτσι μπορεί να εκπληρωθεί η θεμελιώδης απαίτηση του συντάγματος για κυριαρχία του λαού και για το ότι όλες οι εξουσίες πρέπει να πηγάζουν απ το λαό.
Μόνο ένας αντικειμενικά ενημερωμένος λαός μπορεί ν αποφασίσει.
Πως έπεσαν τα αραβικά καθεστώτα; Με ακριβή προγράμματα της επόμενης μέρας; Το κίνημα των πλατειών ένωσε ΝΤΕΦΑΚΤΟ όλες τις οργανωμένες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και τον απλό λαό, πάνω σ ένα πολύ απλό πλαίσιο: να φύγει ο δικτάτορας, ν ανατραπεί το καθεστώς.
Οι αριστεροί κι όσοι φαντάζονται αντικαπιταλιστικές και σοσιαλιστικές επαναστάσεις, πρέπει ν αφήσουν τώρα τις ονειροφαντασίες, γιατί αύριο ο κόσμος δεν θα μπορεί ούτε αγώνα για την επιβίωσή του να κάνει απ τη δουλεία και την εξαθλίωση στις οποίες θα έχει περιέλθει.
Το κίνημα των αγανακτισμένων στις πλατείες αυτό έδειξε: πρέπει ΤΩΡΑ να δημιουργηθεί το πιο ευρύ λαϊκό μέτωπο με μόνο στόχο ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. Πρέπει ν απευθυνθούμε στον κόσμο για ν απονομιμοποιήσουμε ακόμη περισσότερο και στα πιο καθυστερημένα τμήματα το καθεστώς.
Η τακτική των εχθρών του λαού είναι η διάσπαση των δυνάμεών του και η καθυπόταξη του κάθε κλάδου ξεχωριστά (που υποτάσσονται ανεξάρτητα απ τη συμμετοχή και αγωνιστικότητα των εργαζομένων, όπως απέδειξαν οι περιπτώσεις των φορτηγατζήδων, των ταξιτζήδων κ.ά). γιατί η επίθεση είναι συντονισμένη, διεξάγεται με όλα τα μέσα και χρησιμοποιεί όλες τις δυνάμεις –και διεθνείς- που διαθέτει.
Απέναντι σ ένα τέτοιο μπαράζ επιθέσεων, ο λαός και οι ηγεσίες του έχουν την πολυτέλεια να μην συσπειρώσουν και να χρησιμοποιήσουν όσες δυνάμεις μπορούν;
Το καθεστώς έχει για στήριγμα μερικές δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς-πραιτωριανούς (η προπαγάνδα της τηλεόρασης δεν π
ιάνει τώρα, παρά μόνο στα πιο καθυστερημένα τμήματα του πληθυσμού, που κι αυτά αν τα πλησιάσουμε μπορούν εύκολα να πεισθούν για τα έργα και τις ημέρες των σωτήρων της πατρίδας).
Αυτούς μπορεί να τους χρησιμοποιεί με επιτυχία σ έναν συγκεκριμένο χώρο κάθε φορά και με προϋπόθεση ότι το κίνημα δεν είναι καλά περιφρουρημένο. Αλλά οι δυνατότητες των πραιτωριανών μειώνονται δραματικά σε περίπτωση συντονισμένων, αποκεντρωμένων, ταυτόχρονων κινητοποιήσεων, που θα έχουν περιφρούρηση και πρωτοτυπία.
Επομένως ο αγώνας πρέπει να είναι ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ με πρωτότυπες μορφές. Ο στόχος πρέπει να είναι να πάψει να λειτουργεί το καθεστώς (απονομιμοποίηση στην πράξη).
Για μια τέτοια διεξαγωγή αγώνα απαιτείται μαζική συμμετοχή του λαού. Κι αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συντονισμένη δουλειά όλων που θ αναδείξει το αντίπαλο δέος των καθεστωτικών δυνάμεων.
Κάποιοι πρέπει να σταματήσουν να βάζουν διλήμματα που δεν έχουν θέση ΣΗΜΕΡΑ, σαν προϋπόθεση για κοινή δράση.
Γιατί η στάση πληρωμών πρέπει ν αποφασιστεί τώρα και να είναι μόνιμη και δεν αρκούμαστε σε μια συμφωνία για προσωρινή στάση πληρωμών, όσο ο λαός θα ενημερώνεται για ν αποφασίσει, πράγμα που μπορεί απ όλους να συμφωνηθεί σαν κάτι λογικό και αναγκαίο;
Ή γιατί θεωρούμε ότι δεν θα προκύψουν λύσεις σαν κάτι αναγκαίο και λογικό, αποδεκτό εκ των πραγμάτων απ όλους ή απ την πλειοψηφία του λαού, σε ζητήματα όπως η τύχη των τραπεζών, το ευρώ κ.ό.κ; Αν έχουμε αυτοπεποίθηση για τις προτάσεις μας και τις δυνάμεις μας, πρέπει να ενεργήσουμε μ αυτό το πνεύμα.
Γιατί το πρόβλημα σήμερα δεν είναι ν αποδεσμευτούν δυνάμεις απ το καθεστώς και να θελήσουν να το αλλάξουν ουσιαστικά. Αυτό σήμερα έχει γίνει και συνεχώς η κατάσταση πιέζει ν αποδεσμεύονται κι άλλες. Το πρόβλημα είναι οι οργανωμένες λαϊκές δυνάμεις να βρουν τρόπους να συστρατευτούν σ ένα μέτωπο εναντίον του καθεστώτος, που θα δημιουργήσει το αντίπαλο δέος, θα εμπνεύσει και θα θέλξει τις μάζες.
8 Οκτώβρη 2011
Γιώργος Παπανικολάου

_________________
μέλος της ΣΟ του Πολιτικού Καφενείου (Λάρισα)

Κάθε μήνας και χαράτσια

thumb

Σε μηνιαία βάση θα πέφτουν πλέον τα νέα χαράτσια. Πριν προλάβουμε να αποπληρώσουμε τα φετινά, πρέπει:
♦ Από τον Μάιο να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε το χα­ράτσι της ΔΕΗ σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις.
♦ Από τον Ιούλιο να μπούμε στη διαδικασία εξόφλησης του εκκαθαριστικού, στο οποίο θα αποτυπωθούν τα μέτρα που αποκαλύφθηκαν τα ξημερώματα της Παρα­σκευής.
♦ Μέσα στο φθινόπωρο να αποπληρώσουμε και το πολυεκκαθαριστικό.
Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύ­θεροι επαγγελματίες) καλούνται να σηκώσουν τριπλό βάρος.
1 Από την 1η Ιανουαρίου 2012 όλοι οι μισθοί θα υπο­στούν «κούρεμα». Το κούρεμα αυτό οφείλεται στην εφορία και είναι πρόσθετο σε αυτό που ενδεχομένως γίνεται στον μισθό ή στη σύνταξη (οι δημόσιοι υπάλλη­λοι φορτώνονται το νέο μισθολόγιο, οι συνταξιούχοι τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι τις περικοπές από τις ατομικές και τις επιχειρησιακές συμβάσεις). Ο μισθός εργαζόμενου με δύο παιδιά θα μειωθεί έως και 30 ευρώ επιπλέον μόνο εξαιτίας της αλλαγής της φορολογικής κλίμακας.
2 Η νέα κλίμακα που παρουσιάστηκε θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2011. Κανονικά για τους μι­σθωτούς και τους συνταξιούχους ο φόρος εισοδήματος παρακρατείται από τον μισθό ή τη σύνταξη. Αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Έτσι, με το εκκαθαριστικό του 2012 θα έρθει στο φως άλλο ένα πολύ μεγάλο χαράτσι: για παράδειγμα, όλα τα φυσικά πρόσωπα με δύο παιδιά θα πληρώσουν έως και 420 ευρώ επιπλέον φόρο λόγω των αλλαγών στα κλιμάκια αλλά και της μείωσης του αφορο­λογήτου.
3 Στο εκκαθαριστικό του 2012 θα φανούν και οι συνέπειες από την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών. Ψαλίδι έχει μπει σε όλες τις εκπτώσεις: νοσοκομειακής περίθαλψης, ασφαλιστικών εισφορών, τόκων στεγαστικού δανείου, ενοικίου κύριας κατοικίας, φροντιστηρίων.
Το Ποντικι