Daily Archives: 14 Μαΐου 2012

Το γερµανικό κατοχικό δάνειο

thumb

Το συγκλονιστικό απόσπασμα που ακο­λουθεί προέρχεται από το βιβλίο του Τά­σου Μ. Ηλιαδάκη «Οι Επανορθώσεις και το Γερμανικό Κατοχικό Δάνειο» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πελασγός».
Όπως σηµειώνει ο Ε. Τσουδερός, «είχαµε µπη στον πόλεµο χωρίς καµµία προσυνεννοήση µε τους Συµµάχους, ούτε για τας απέναντί µας υπο­χρεώσεις των κατά τον πόλεµο,ούτε για τας εκ της νίκης ωφελείας µας…»1. Δηλαδή εντελώς αντίθε­τα µε την επιτήδεια ουδέτερη Τουρκία που µέχρι το τέλος του πολέµου παζάρευε την είσοδό της στον πόλεµο πότε µε τον Άξονα και πότε µε τους «συµµάχους». Εµείς αναλάβαµε, όπως υπογραµµίζει ο Γκαίµπελς, «να βγάλουµε τα κάστανα από τη φωτιά για λογαριασµό των Άγγλων». Ο γ. διευ­θυντής της UN RRA θα διαπιστώσει ότι οι καταστρο­φές υπήρξαν πρωτοφανείς2. Όµως το 1946 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κ. Τσαλδάρης διατύπωνε «την βαθυτάτην απογοήτευσιν και αηδίαν του ελ­ληνικού λαού δια την κακοµεταχείρισιν της Ελλά­δος υπό των συµµάχων της»3.
Με τον νόµο 108/1941, της κατοχικής κυβέρ­νησης Τσολάκογλου, το γερµανικό κράτος απαλ­λασσόταν από κάθε υποχρέωση αποζηµίωσης για τα εµπορεύµατα που είχε λεηλατήσει στο τελω­νείο του Πειραιά. Τον επόµενο χρόνο, µε τον νόµο 1586/1942 η Ελλάδα αποζηµίωνε τους Γερµανούς υπηκόους, «διά πάσας τας λόγω των πολεµικών επιχειρήσεων… επί ελληνικού κρατικού εδάφους προξενηθείσας ή προξενουµένας έτι ζηµίας». Πληρώναµε αποζηµιώσεις αµέσως και τοις µετρη­τοίς επειδή µας λεηλατούσαν, επειδή µας στερού­σαν την επόµενη ηµέρα. Επί 50 χρόνια µετά η Δη­µοκρατική Γερµανία αρνιέται ακόµα και αυτά τα χρήµατα να µας επιστρέψει. Στις 22.10.1942 ο γ. διευθυντής του υπ. Οικονοµικών έγραφε σε έκ­θεσή του4. «Δεν έχοµε νόµισµα. Η παραγωγή δι­αρκώς πίπτει. Αι τιµαί υψώθησαν εις αφάνταστα επίπεδα. Λιµώττοµεν. Ασθενούµεν. Η θνησιµότης αυξάνει απειλητικώς. Εκφυλιζόµεθα βαθµιαίως, υλικώς τε και ηθικώς». Αυτή η Ελλάδα του λιµού, της απειλητικά αυξανόµενης θνησιµότητας και του εκφυλισµού, πίστωνε τους επιδροµείς της.
Με µοναδικό για ολόκληρη την Ευρώπη πληθωρισµό, που µας επέβαλαν οι Αρχές Κατοχής, κατέστρεψαν τη Δραχµή. Οι κάτοχοι χαρτονοµισµάτων, οµολογιών, καταθέσεων έχαναν τις περιουσίες τους. Τον Νοέµβριο του 1944 µια νέα δραχµή ισοδυναµούσε µε 50 δισ. παλαιών δραχµών. Οι ξένοι όµως δανειστές µας απαιτούσαν τα δάνειά τους όχι σε κατοχικές δραχµές, αλλά σε σταθερό νόµισµα.
Από το 1824 µέχρι το 1932, η Ελλάδα είχε δανειστεί από το εξωτερικό 2,2 δισ. Χρυσά φράγκα. Μέχρι τότε είχαµε καταβάλει µόνο για τόκους και χρεωλύσια 2,383 δισ. Φράγκα. Μετά το 1932 είχαµε σταµατήσει τον εξωτερικό δανεισµό. Η κατοχή και η ανασυγκρότηση από αυτήν µας οδήγησαν και πάλι στη Διεθνή Τράπεζα. Η τελευταία για να µας δανείσει έθεσε όρο τον προηγούµενο διακανονισµό των προπολεµικών µας χρεών. Δηλαδή θα µας έδινε δάνειο για να ξεπληρώσουµε και πάλι τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις των προπολεµικών µας δανείων που ήδη είχαµε ξεπληρώσει και µε το παραπάνω.
Η Γιουγκοσλαβία είχε ήδη κατ’ επανάληψη δανειστεί από τη Διεθνή Τράπεζα δίχως να της τεθεί τέτοιος όρος. Όταν στην Τουρκία τέθηκε τέτοιος όρος, συνοδευόµενος µε διακριτική κριτική της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής, η Τουρκία ζήτησε την άµεση αναχώρηση του εκπροσώπου της Διεθνούς Τράπεζας. Η τελευταία και συµµορφώθηκε προς την τουρκική αξίωση και το δάνειο της χορήγησε5.
Το 1962 η Ελλάδα, υπό την πίεση των Δυτικών Μ.Δ. µε προεξάρχουσα τη Δ. Γερµανία, αναγνώρισε εις το ακέραιον την ονοµαστική αξία των προπολεµικών της δανείων6. Τότε, το εξωτερικό µας χρέος ήταν 232 εκατ. δολάρια, ενώ µόνο το Κ.Δ., που µας χρωστούσε η Γερµανία, ήταν µαζί µε τους τόκους 398 εκατ. δολάρια. Την ίδια στιγµή η Γιουγκοσλαβία αναγνώρισε µόνο το 6,5% της ονοµαστικής αξίας των προπολεµικών της δανείων7. Από την άλλη πλευρά, η Γερµανία, από τις µέχρι το 1939 καταθέσεις στο έδαφός της, επέστρεφε το 13,5% και σε σπάνιες περιπτώσεις το 20%. Τα υπόλοιπα τα κρατούσε για την ανασυγκρότησή της!!!
Στη δίωξη όµως των εγκληµατιών του πολέµου φανήκαµε… αµείλικτοι. Από το τέλος του πολέµου µέχρι το 1959 υποβλήθηκαν 911 µηνύσεις για δίωξη εγκληµατιών πολέµου. Από αυτούς δικάστηκε µόνο ΕΝΑΣ και αυτός αθωώθηκε8. Στις 26.1.1959 η κυβέρνηση Καραµανλή φέρνει στη Βουλή και ψηφίζεται ο νόµος 4061/1959 «περί αναστολής διώξεων των εγκληµατιών πολέµου» 9. Ένα χρόνο αργότερα, µε τον νόµο 4122/1960, ο σφαγέας της Θεσσαλονίκης Μέρτεν αποδίδεται στη Δ. Γερµανία, η οποί
α δεν του είχε ασκήσει δίωξη. Τα θύµατά του όµως ακόµα και σήµερα δεν έχουν αποζηµιωθεί.
Στη δίωξη των εγκληµατιών πολέµου η µετακατοχική Γερµανία µας µιµήθηκε. Όπως επισηµαίνει ο Rondholz, «οι κύριοι υπεύθυνοι της σφαγής των Καλαβρύτων δεν ελογοδότησαν ποτέ!». Όχι µόνο δεν λογοδότησαν, αλλά οι υπεύθυνοι «και αν ζούσαν, τα γερµανικά δικαστήρια µάλλον θα τους αθώωναν» 10. Σ’ αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η ανάκριση της εισαγγελίας του Bochum για έναν αξιωματικό που είχε λάβει μέρος στην επιχείρηση των Καλαβρύτων. Στο πόρισμα της προανάκρισης αναφέρεται ότι «…τα αντίποινα ήταν αναγκαία και επιτρεπτά από το διεθνές δίκαιο, ώστε να αναγκαστούν οι αντίπαλοι, δηλαδή οι αντάρτες, να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο… επομένως, δεν είναι παράνομη και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σ’ αυτά» 11. Δηλαδή το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, οι σφαγές της Βιάνου, του Διστόμου και τόσες άλλες ήταν σύννομες και αναγκαίες κατά το διεθνές δίκαιο! Απομένει να ζητήσουμε συγγνώμη από τη μετακατοχική Γερμανία για την κατοχική λεηλασία, τις ομηρίες, τις σφαγές… και όχι να ζητάμε επανορθώσεις, αποζημιώσεις και την επιστροφή του Κ.Δ. Αυτά, όπου να ’ναι, σύμφωνα με το πόρισμα της παραπάνω προανάκρισης, θα μας τα ζητά η Γερμανία…
Το 1959 ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας ζητούσε δάνειο 400 εκατ. DM από τη Γερμανία. Η τελευταία μας χρωστούσε το Κ.Δ. και ήταν τότε, μαζί με τους τόκους, 1,6 δισ. DM. Ζητούσαμε δανεικά μόλις το τέταρτο των όσων μας χρωστούσαν. Οι Γερμανοί γι’ αυτό ζητούσαν παραχωρήσεις. Ζητούσαν την επιστροφή των περιουσιών τους στην Ελλάδα, συμβάσεις εγκατάστασης και ναυτιλίας, την αναστολή δίωξης των εγκληματιών πολέμου… Για να πετύχουμε το δάνειο, 200 εκατ. DM τελικά, αναγκαστήκαμε «εις πολλάς ουσιώδεις παραχωρήσεις» 12.
Οι τρεις χώρες του Άξονα, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, ανήκουν στη λέσχη των επτά πιο πλούσιων βιομηχανικών κρατών. Αυτοί που σταμάτησαν το χρόνο και σαπουνοποίησαν ακόμα και τους αμάχους, αυτοί που περιφρόνησαν κάθε αξία, αυτοί που καταδίκασαν ακόμα και τα όνειρα, αυτοί με τους «συμμάχους» προσδιόρισαν τη ναζιστική θηριωδία στιγμιαία. Για όλα έφταιγε ο Χίτλερ, οι… πρωταίτιοι. Όμως η γερμανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, που επί 50 χρόνια αρνιέται να επανορθώσει, ευθύνεται για το διαρκές.
Επί 50 χρόνια αυτή η πολιτική δεν αναρωτήθηκε ποιες επανορθώσεις και ποιες αποζημιώσεις μπορούν να επανορθώσουν τον υποσιτισμό, τον λιμό και τον εξ ασιτίας θάνατο; Την παιδική ατροφικότητα που ξεπέρασε το 75% και την αδενοπάθεια που έφθασε το 60% για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας; Τη φυματίωση και την ελονοσία; Την υπανάπτυξη στην οποία καταδίκασαν τη μετακατοχική Ελλάδα και την ανήκεστο ψυχική βλάβη που κληροδότησε σε δυο τουλάχιστον ελληνικές γενιές; Όμως η γερμανική πολιτική ήταν αυτή που πρωτοστάτησε ώστε ο ΟΗΕ να υποχρεώσει το Ιράκ, μετά τον πόλεμο του Κόλπου το 1991, στην καταβολή επανορθώσεων σε κράτη, ιδιώτες και εταιρείες, μεταξύ των οποίων και γερμανικές. Μόνο για την κατάσβεση των πυρκαγιών στις πετρελαιοπηγές του Κουβέιτ, η απαίτηση έφθανε το 1 δισ. Δολάρια13.
Την ίδια ώρα η επανενωμένη δημοκρατική Γερμανία έλεγε στην Ελλάδα: Η ναζιστική Γερμανία σας λεηλάτησε, σας πήρε τα λεφτά, σας καταδίκασε στην υπανάπτυξη. Για όλα αυτά η Δημοκρατική Γερμανία δεν αναγνωρίζει επανορθώσεις. Έτσι, όμως, μετέτρεψε την υψηλή διπλωματία σε υψηλή διπροσωπία και ταύτισε τον υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον εμπνευστή των ναζιστικών εγκλημάτων. Αυτό όμως είναι κατάφωρα άδικο για τον γερμανικό λαό. Με αυτήν την υψηλή διπροσωπία οι καλές σχέσεις έχουν νόημα μόνο στο μέτρο που μας προστατεύουν από αυτήν. Όμως η Ελλάδα και οι Έλληνες επιθυμούν και προωθούν τις καλές ελληνογερμανικές σχέσεις, απαλλαγμένες από το χθες, με τον γερμανικό λαό, τον γερμανικό τύπο και τους πολιτικούς.

Σημειώσεις
1. Τσουδερός, σ. 69.
2. «Βραδυνή», 19.7.1945, σ. 2.
3.  «Καθημερινή», 5.10.1946, σ. 1 (Κ. Ζαφειρό-πουλος).
4. Σμπαρούνης, Μελέται, σ. νβ’.
5. Αγγελόπουλος, Απαράδεκτος η αξίωσις της Διεθνούς Τράπεζας, σ. 435.
6. Αγγελόπουλος, «Οι αξιώσεις μας έναντι της Γερμανίας και Ιταλίας», «Βήμα», 18.11.1962, σ. 5.
7. Π. Δερτιλής, Το δημόσιον χρέος, σ. 464 κ.ε., 484 σημ. 1.
8.  Πρακτικά Βουλής, 26.1.1959, Β. Παπαρρηγόπουλος, 28.1.1959, Η. Τσιριμώκος.
9.  Πρακτικά Βουλής, 28.1.1959, Η. Τσιριμώκος, 29.1.1959.
10.  Eb. Rondholz, Τα αντίποινα των γερμανικών Αρχών Κατοχής, σ. 244.
11. Eb. Rondholz, ό.π., σ. 245.
12. «Μεσημβρινή», 22.4.1964.
13. «Ελευθεροτυπία», 13.11.1995, σ. 55. Ο γερμανικός τύπος έχει πάρει θετική στάση έναντι των ελληνικών αιτημάτων απ
ζημιώσεων. Επίσης θετική στάση έχουν βουλευτές του PSD με πρώτη την Ο. Γιάλπκε.

Το Ποντικι

Θέλουν κυβέρνηση «ραμμένη με συρραπτικό».!

Οι χαμένοι των εκλογών θέλουν οπωσδήποτε κυβέρνηση.Φοβούνται γιατί ξέρουν ότι η θητεία τους στην πολιτική έχει τελειώσει..τερμάτισε..έφθασε στο απροχώρητο….
Χρησιμοποιούν ότι δυνάμεις τους απέμειναν ως τώρα  για να μην χάσουν την πολιτική τους «καρέκλα». Βγαίνουν στα κανάλια των δικών τους συμφερόντων και μιλούν…άκουσον ..άκουσον για διαπραγμάτευση του μνημονίου. 
Τι συμβαίνει άραγε και τώρα το θέλουν και αυτοί παρακάμπτοντας τις παλιές τους ιδεολογίες και τα παλιά τους προστάγματα; Γιατί δεν το ήθελαν και προεκλογικά; 
Η υπόθεση είναι για γέλια και για κλάματα όταν τους βλέπεις να παρακαλάνε τον ΣΥΡΙΖΑ, μια καθαρή πολιτική δύναμη, για να τον κάνουν βρώμικο συνέταιρο στην πολιτική και νομική κάλυψη των ανωμιών τους τους ώστε να περάσουν απροκάλυπτα πλέον τα δυσβάσταχτα μέτρα που μας περιμένουν τον Ιούνιο.
Το πήγαινε-έλα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατάντησε βαρετό. Ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς «χαμένοι στην μετάφραση» έχουν χάσει το χρώμα τους και τη χροιά τους.
 Ο ένας προσπαθεί να γίνει με το ζόρι πρωθυπουργός και ο άλλος… προσπαθεί να ανασυντάξει ένα «τελειωμένο κόμμα».
Προσπαθούν από κοινού να «συρράψουν» τα συντρίμμια μια παλιάς και απαρχαιωμένης πολιτικής αναζητώντας συνεργασίες από παντού επικαλούμενοι το καλό της Ελλάδας…της πατρίδας..!!
Αυτής της πατρίδας που αυτοί βίασαν, ξεπούλησαν και πρόδωσαν αλλά τώρα εμφανίζονται και ως εθνοσωτήρες. Τι κατάντια είναι αυτή…και τι αναξιοπρέπεια!!

Σάπιοι εκβιασμοί


Έχουν λυσσάξει οι υπεύθυνοι σωτήρες της χώρας να βάλουν τον Τσίπρα να σώσει και αυτός την Ελλάδα.


Αφού δεν θέλει να μας σώσει αφήστε τον ήσυχο…


Το επιχείρημα των υπεύθυνων σωτήρων είναι ασορτί με την αξιοπιστία τους. Εν πλήρη σύγχυση και παράνοια.

Οι τρεις καμπαλέρος, δηλαδή η Νέα Πασοκρατία και ο αριστερός Καρατζαφέρης που κάνει πως ντρέπεται να το πει, λένε ότι η προτεινόμενη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα μας οδηγήσει στην καταστροφή.


Όμως είναι έτοιμοι να τον στηρίξουν να σχηματίσει κυβέρνηση που θα καταστρέψει την Ελλάδα. Αυτήν την θυσία την κάνουν για να σωθεί η Ελλάδα. Να το ξαναπώ: Θα στηρίξουν την καταστροφή της Ελλάδας για να σωθεί.

Και επειδή σκέφτονται μόνο το καλό της χώρας δεν κάνουν μόνοι τους κυβέρνηση με τους 168 βουλευτές που διαθέτουν… για τέτοια θυσία μιλάμε.


Είναι ντροπή να λέτε ότι κοιτάζουν την κομματική τους επιβίωση προσπαθώντας να κάνουν σαν τα μούτρα τους τον ΣΥΡΙΖΑ.


Το άλλο επιχείρημα έχει να κάνει με την απλοϊκή και πονηρή εξήγηση του εκλογικού αποτελέσματος.


Λένε ότι ο λαός έβγαλε δεύτερον τον ΣΥΡΙΖΑ οπότε θέλει να συνεργαστεί. Δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση αυτοί που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ να το έκαναν επειδή δεν ήθελαν να συνεχιστεί η πολιτική της Νέας Πασοκρατίας.


Εκεί με το ζόρι…

 
Το μήνυμα των εκλογών είναι

σαφέστατο. Την πολιτική της Νέας Πασοκρατίας την επέλεξε το 32%. Το 16% του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν άλλη πολιτική. Αυτή που ως πιθανότητα έχει και την έξοδο από το ευρώ.


Σάπιο είναι το ΠΑΣΟΚ μας είπε ο Μπένι. Είναι το ίδιο κόμμα που προεκλογικά ισχυριζόταν δια στόματος Μπένι ότι ήταν η μόνο αξιόπιστη λύση. Άρα η μόνη αξιόπιστη λύση είναι μια σάπια λύση που βρωμάει από χιλιόμετρα.


Είναι η ίδια σάπια πολιτική που θέλει και τώρα να συνεχίσει το σάπιο έργο της σωτηρίας. Των τραπεζών.


Ο Τσίπρας σεβόμενος την εντολή των εκλογών και την επιθυμία του Αντωνάκη του σφουγγαράκη θέλει να γίνουν ξανά εκλογές. Ο λαός ψήφισε και με το αποτέλεσμα των εκλογών λέει: Να κάνουμε την χάρη στον Αντωνάκη τον σφουγγαράκη να γίνουν επαναληπτικές εκλογές μέχρι να αποκτήσει αυτοδυναμία.


Αλήθεια, όταν ο σφουγγαράκης έλεγε ότι θα πάει σε επανεκλογές αν δεν έχει αυτοδυναμία ήταν υπεύθυνος και αξιόπιστος πολιτικός; Με την προσφυγή ξανά στις κάλπες ως δεξιά επιλογή δεν θα ερχόταν λοιμοί, έξοδος από το ευρώ, σεισμοί και τα 10 κακά της μοίρας μας;


Να διαπραγματευτούμε ξανά το μνημόνιο λέει ο Αντωνάκης. Αλήθεια, γιατί εγώ πίστευα ότι πριν υπογράψει τα μέτρα ο Αντωνάκης ο σφουγγαράκης είχε κάνει για πρώτη φορά διαπραγμάτευση και μάλιστα σκληρή και πετυχημένη;


Ανάλογη διαπραγμάτευση δεν είχε κάνει και ο Μπένι;


 Η Αλέκα ζητάει από τον λαό να διορθώσει την ψήφο του. Να είναι σίγουρη ότι θα γίνει. Οι μισοί ψηφοφόροι της θα την παρατήσουν στον Περισσό αγκαλιά με την απόλυτη αλήθεια.


Λόγω της ακυβερνησίας πολλοί βγάζουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Η ευθύνη είναι του Τσίπρα. Ο ίδιος έχει την ευθύνη και για τα προηγούμενα δις που βγήκαν στο εξωτερικό το 2009, το 2010 και το 2011.


Ο Πρετεντέρης έκανε ότι μπορεί για να χώσει σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ- ΝΔ τον Τσίπρα. Για το καλό της χώρας. Και για να τον κάψει… δεν αντέχει στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει πιθανότητα να τον καλέσει στη megaλη προπαγάνδα ως πρωθυπουργό.


Θα ενωθεί ο Μάνος και η κόρη του επίτιμου μπας και ενωμένοι καταφέρουν να μπουν στην βουλή για να βοηθήσουν την Νέα Πασοκρατία.


Μετά τις επόμενες εκλογές θα ενωθεί το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ μπας και ενωμένοι μπορέσουν να μπουν στην βουλή για να βοηθήσουν τα αποκόμματα τους να γίνουν μια γκαρσονιέρα στην δεξιά πολυκατοικία.

Δραματικές εξελίξεις στο Άγιον Όρος: Ανακηρύσσεται ανεξάρτητο & καλεί … Ρωσία!!!

Πολύ άσχημα εξελίσσεται για την Ελλάδα ένα άλλο μέτωπο, στο οποίο μέσα στην τρικυμία των ημερών δεν έχει δοθεί η πρέπουσα προσοχή: Για πρώτη φορά από την απελευθέρωση της Μακεδονίας τίθεται θέμα απόσχισης του Αγίου Όρους από τον εθνικό κορμό. Και λέμε από τον εθνικό κορμό γιατί ως γνωστόν το Άγιο Όρος δεν υπάγεται τυπικά στην ελληνική διοίκηση, αλλά είναι αυτοδιοικούμενο.


Αύριο έχουμε συνεδρίαση της Διπλής Σύναξης του Αγίου Όρους, για να συζητήσει το θέμα της φορολόγησης των….
ακινήτων των Ιερών Μονών, τα οποία βρίσκονται εκτός της χερσονήσου, το θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει την μετωπική σύγκρουση με την ελληνική Πολιτεία με ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί από την… Ρωσία να επέμβει δυναμικά!


Κατά την πρώτη και έντονα φορτισμένη συνεδρίαση που είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου, η Διπλή Σύναξη της Ιεράς Κοινότητος, στην οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι αλλά και οι ηγούμενοι των είκοσι μονών, είχε αποφασιστεί να δοθεί στην ελληνική Πολιτεία διορία μέχρι τις 15 Μαϊου για να δουν εάν θα υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις.


Πληροφορίες εκκλησιαστικών κύκλων, αναφέρουν ότι το ανώτατο διοικητικό όργανο της μοναστικής κοινότητας αυτή φορά θα κάνει την απειλή πράξη και θα ανακηρύξει, περίπου, την ανεξαρτησία του Αγίου Όρους!


Μάλιστα επειδή αναγνωρίζουν ότι κινδυνεύουν να μην παίρνουν ούτε καν φορολογική ενημερότητα, ενώ κινδυνεύουν να υποστούν όλα όσα προβλέπονται για όσους δεν πληρώνουν φορολογικές οφειλές δηλαδή οι ηγούμενοι θα συλλαμβάνονται ως φοροφυγάδες και θα κατάσχεται η περιουσία τους! Θεωρούν ότι πίσω από αυτή την κίνηση βρίσκονται συγκεκριμένα συμφέροντα που επιδιώκουν την… τουριστική αξιοποίηση του Αγίου Όρους.


Η Διπλή Ιερά Σύναξη στο τελεσίγραφο που θα δώσει αύριο ζητούν «Να σταματήσει αυτό το έγκλημα των αιώνων, που θα σημάνει το τέλος της Ορθοδοξίας, που έχει πνεύμονά της και ανάσα της  Άγιο Άθωνα, που σεβάστηκαν Αυτοκράτορες αλλά και Κατακτητές»!


Σε διαφορετική περίπτωση, απειλούν ότι «Το Άγιον Όρος θα διακόψει κάθε σχέση με την «κατεχόμενη»» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «ελλαδική Πολιτεία, θα κηρυχθεί σε διωγμό και θα ζητήσει την βοήθεια της Ρωσίας και του νέου ηγέτη της Β.Πούτιν, στον οποίο πρόσφατα αρνήθηκε ευσχήμως να επισκεφθεί το Άγιο Όρος την Μεγάλη Εβδομάδα»!


Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πολλά και κρίσιμα. Κάποιοι θέλουν κι άλλους μπελάδες στο κεφάλι αυτής της χώρας και αν νομίζουν ότι είναι ώρα να ανοίξουμε «ιερό πόλεμο» με τους Αγιορείτες, κακή υπηρεσία προσφέρουν στη χώρα. Και η προειδοποίηση ότι «Θα ζητηθεί η βοήθεια της Ρωσίας» θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να προσπεραστεί χωρίς να θεωρηθεί ότι είναι σοβαρή.


Η ιδέα Δημιουργίας Ορθόδοξου Βατικανού από την μία και η έτερη ιδέα δημιουργίας ενός ορθόδοξου τόξου (Ρωσία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Σερβία, Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία) με πολιτικούς συνδετικούς κρίκους, με το Άγιον Όρος στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου, είναι ζωντανή.


Και η Ορθ
δοξία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κύρια πολιτικά όπλα του Β.Πούτιν την επόμενη δεκαετία.Εκτός και αν αυτοί που επιμένουν στην πρακτική της φορολόγησης των Αγιορειτών, έχουν άλλα πράγματα στο νου τους…

Από:  defencenet.gr

Τα πρακτικά : Παπούλιας, Καμμένος

Τα πρακτικά της σύσκεψης, όπως δόθηκαν από την προεδρία της Δημοκρατίας
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να σας περιγράψω την κατάσταση. Την ζείτε, την βιώνετε και εσείς. Νομίζω ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να πορεύεται ακυβέρνητη σε στιγμές μάλιστα που χρειάζεται μία κυβέρνηση, για να χειριστεί πολύ σημαντικά
πράγματα. Αναφέρομαι στο αυριανό ECOFIN, στη συνάντηση του ΝΑΤΟ την Πέμπτη, στη Συνάντηση Κορυφής την Παρασκευή. Δεν μπορεί να λείπει η Ελλάδα ή να είναι μία Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση.
Αυτό δεν σας κρύβω ότι έχει δημιουργήσει και πολλές ανησυχίες στους εταίρους μας. Χθες με πήραν ο κ. Ρομπάι και ο κ. Σουλτς και με ρωτούσαν εναγωνίως τι γίνεται στην Ελλάδα. Τους είπα ότι γίνεται μία προσπάθεια να υπάρξει μία κυβέρνηση και είμαι καταρχήν αισιόδοξος ότι μάλλον θα καταλήξουμε θετικά.
Πριν πάρετε το λόγο, θα ήθελα να δείτε αυτό το χαρτί πάνω στα οικονομικά μας, το οποίο μου έστειλε για δική μου χρήση ο κύριος Πρωθυπουργός. Διαβάστε το, όπως το έκαναν και οι τρεις Αρχηγοί που ήρθαν εδώ το πρωί.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν σας ευχαριστώ. Βλέπω αυτήν την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο σημαντικό και για τον ελληνικό λαό να είναι σε γνώση του η πραγματική οικονομική κατάσταση, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, η Κυβέρνηση αρνείται να παραθέσει στους Αρχηγούς των κομμάτων στοιχεία της οικονομίας, τα οποία για εμάς είναι σημαντικά, όπως η έκθεση για την κατάσταση των τραπεζών. Αυτό είναι κατά παράβαση και του Συντάγματος και της πολιτικής ηθικής. Η Κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου αρνείται να δώσει στοιχεία στη Βουλή των Ελλήνων και στον ελληνικό λαό. Οπότε, μία επιστολή, η οποία δεν είναι δημοσιοποιήσιμη, θα μου επιτρέψετε να μην τη λάβω υπ’ όψιν μου. Εάν είναι στοιχείο το οποίο μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε στον ελληνικό λαό, με χαρά να το διαβάσω. Όμως, δεν δεσμεύομαι με το απόρρητο, για να μην τη μεταδώσω στον ελληνικό λαό.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ωραία. Δώστε την μου πίσω.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Πάρτε την, κύριε Πρόεδρε.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Η απειλή, την οποία δέχονται οι Έλληνες συνεχώς από την Κυβέρνηση Παπαδήμου και από την κυβέρνηση των τραπεζιτών, είναι μία συνεχής απειλή που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε αδιέξοδο.
Είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα βαδίζει προς τη χρεοκοπία, απ’ ό,τι οι ίδιοι διαρρέουν. Ήδη, ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, ο κ. Πάγκαλος, μίλησε για τα τραπεζικά διαθέσιμα, τα οποία είναι ικανά να εξυπηρετήσουν την ελληνική οικονομία για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ασυλία της χώρας έναντι των δανειστών, να διασφαλίσουμε τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα κινηθούμε.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι μας στεναχωρεί ιδιαιτέρως ο τρόπος με τον οποίον έγιναν οι συσκέψεις των πολιτικών Αρχηγών, με τους τρεις πρώτα που συμμετείχαν στις διερευνητικές εντολές και εν συνεχεία με κόμματα, όπως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, που εκπροσωπούμε το 10%.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Μάλιστα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εμείς θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τις προτάσεις μας βάσει των οποίων θα γίνει ο διάλογος, να τις λάβουν υπ’ όψιν τους οι πολιτικοί Αρχηγοί, να έχουμε πλήρη δημόσια ενημέρωση από την Κυβέρνηση για την οικονομική κατάσταση, για την κατάσταση στην εξωτερική πολιτική και την κατάσταση στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Με αυτά τα επίσημα και δημόσια στοιχεία θα μπορέσουμε να πάρουμε θέση.
Θέλω να θυμίσω ότι στην Ισλανδία, όταν ακόμα και η Βουλή ψήφισε ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το αρνήθηκε. Τέτοιο ρόλο θα θέλαμε, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζοντας την ιστορί
σας και σεβόμενοι απόλυτα την ιστορία σας, να έχετε και εσείς. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί λύση για τη χώρα. Όμως, για να βρεθεί λύση, πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια, να υπάρχει αλήθεια και να είναι συμμέτοχος ο ελληνικός λαός και όχι εν κρυπτώ, πράγμα το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εμείς, κύριε Πρόεδρε, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.
Πρώτα απ’ όλα, θα θέλαμε πλήρη ενημέρωση, όπως σας είπα, από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από το Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Τα ζητήσατε αυτά;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Το ζητώ από εσάς τώρα.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Από εμένα; Εγώ δεν είμαι κυβέρνηση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ζήτησα από τη Βουλή, όσον αφορά για τις τράπεζες,, την έκθεση της «Blackrock» και αρνήθηκαν να μας την δώσουν. Ζητώ ενημέρωση από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό να γίνει στα πλαίσια της συνάντησης των πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα της χώρας. Με απειλές, οι οποίες είναι σε non paper, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τους Έλληνες και δεν μπορούμε και να πείσουμε τους Έλληνες.
Ζητούμε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε…
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ζητήσατε από τον κ. Προβόπουλο να σας ενημερώσει και δεν σας ενημέρωσε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ζητήθηκε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου –το ζήτησα και εγώ από τον κ. Βενιζέλο χθες- να έχουμε τις εκθέσεις για την κατάσταση των τραπεζών και δεν τις έχουμε στα χέρια μας. Δεν μπορεί, λοιπόν, να είναι ενημερωμένοι…
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ο κ. Βενιζέλος;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ο κ. Βενιζέλος.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Αυτός θα σας τις έδινε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Από τον κ. Βενιζέλο το ζήτησα. Ζητήθηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση, απαντήθηκε ότι είναι απόρρητο έγγραφο, ότι δεν δίδεται στη Βουλή, άρα και σε εμάς. Το ζήτησα και χθες, το ζητώ και από εσάς, κύριε Πρόεδρε, σήμερα, να έχουμε πλήρη εικόνα της πραγματικής…
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Εγώ δεν είμαι κυβέρνηση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ζητάμε, λοιπόν, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα πλαίσια της συσκέψεως των πολιτικών Αρχηγών να έρθουν εδώ ενώπιον των πολιτικών Αρχηγών οι χειριστές των θεμάτων, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών -ο Γενικός Γραμματέας- το Υπουργείο Εξωτερικών -ο Γενικός Γραμματέας- ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας, για να έχουμε πλήρη, αληθινή εικόνα του τι συμβαίνει στη χώρα και όχι με επιστολές, των οποίων δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση προς τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, θα θέλαμε τις θέσεις που εμείς θα διατυπώσουμε να τις διατυπώσουμε προς όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς, διότι πιστεύουμε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ότι μπορεί να βρεθεί λύση και πρέπει να βρεθεί λύση για τη χώρα. Να κυβερνηθεί η χώρα, όχι όμως υπό επιτροπεία. Και εάν πράγματι αυτό το οποίο περιγράφουν για την κατάσταση που οδηγεί στη χρεοκοπία να προχωρήσουμε σε συνέχιση συμφωνιών, όπως τα μνημόνια 1 και 2, τα οποία θεωρούμε άκυρα και αντισυνταγματικά και τα οποία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ασυλίας της χώρας και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και επειδή οι στιγμές είναι πάρα πολύ σημαντικές, σας ζητώ, κύριε Πρόεδρε, με τη συνταγματική ιδιότητα που έχετε, να το κάνουμε τώρα, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να συναποφασίσουμε μία εθνική στροφή.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Να κάνουμε τι, κύριε Πρόεδρε; Δεν σας κατάλαβα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Να ενημερωθούμε για την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας και όχι με non paper, να ενημερωθούμε για την κατάσταση στα εξωτερικά, για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και να ενημερωθούμε από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την πραγματική οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας εκθέσω τις επτά βασικές πολιτικές θέσεις των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, οι οποίες εμείς θεωρούμε ότι είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση από εδώ και πέρα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, βάσει του εθνικού σας ρόλου, να τις διαβιβάσετε στους υπόλοιπους πολιτικούς Αρχηγούς. Από τη στιγμή που θα υπάρχει συμφωνία, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε στη συμμετοχή μας σε αυτήν την κυβέρνηση, στη στήριξή μας σε αυτήν την κυβέρνηση με οποιονδήποτε τρόπο.
Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά προκύπτουν από την ιδρυτική μας διακήρυξη και έχουμε την εντολή του ελληνικού λαού να το πράξουμε.
Το πρώτο είναι η άμεση ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας σε όλη την Επικράτεια και σε πλήρες εύρος.
Δεύτερον, η άμεση ανάληψη του καταστατικού ελέγχου και της μετοχικής πλειοψηφίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό το δεύτερο σημείο το θεωρούμε απολύτως απαραίτητο, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ουσιαστικά εκείνη η οποία έχει υπογράψει μαζί με τους δανειστές τις συμβάσεις δανεισμού. Δεν μπορεί, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος να βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών και μάλιστα μη Ελλήνων.
Η τρίτη πολιτική θέση και προϋπόθεση είναι η συγκρότηση επιτροπής λογιστικού ελέγχου του χρέους της χώρας από το 1974 μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος της πρώτης δανειακής σύμβασης, του PSI και της δεύτερης δανειακής σύμβασης.
Η τέταρτη βασική πολιτική θέση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι η καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων επί τη βάσει των αρχών που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Η πέμπτη θέση είναι η ομόφωνη διακομματική πρόταση αναθεωρήσεως του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών με άμεση εφαρμογή ήδη από την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής και έλεγχος του «πόθεν έσχες» πολιτικών προσώπων από το 1974 και μέχρι σήμερα, με άμεση απόδοση ευθυνών. Η ατιμωρησία, κύριε Πρόεδρε, έχει οδηγήσει σε αναξιοπιστία πλέον των πολιτικών εκ μέρους των πολιτών. Είναι θέμα δημοκρατίας και όπως είχα την τύχη να σας πω την ημέρα που συναντηθήκαμε για τη δημιουργία των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για εμάς είναι το βασικότερο θέμα, η απόσταση πλέον μεταξύ της λαϊκής βούλησης και της πολιτικής εκπροσωπήσεως.
Το έκτο θέμα, που για εμάς είναι βασική πολιτική θέση, είναι η ενημέρωση του συνόλου της Εθνικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τα πεπραγμένα των προηγούμενων κυβερνήσεων από το 2009 μέχρι και σήμερα, με παράλληλη αποδέσμευση όλων των εγγράφων, συμφωνιών και τυχόν κρυφών πρωτοκόλλων που έχουν συμφωνηθεί ή υπογραφεί από μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων.
Έβδομον, η εξάντληση του συνόλου των νομικών, πολιτικών και άλλων εργαλείων για την είσπραξη του συνόλου των οφειλών της Γερμανίας από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εννοώ τις πολεμικές αποζημιώσεις, τα δάνεια, όπως επίσης και τις ζημιές που έχουν γίνει σε εγκαταστάσεις και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, κύριε Πρόεδρε, με τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να συμμετέχουμε σε περαιτέρω διάλογο με τους υπολοίπους Αρχηγούς κομμάτων.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Μπορώ να έχω αυτόν τον κατάλογο των προτάσεών σας;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ευχαρίστως να τον δώσω στη Γραμματεία σας σε μία επιστολή. Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι εμείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεσμευόμαστε στο σύνολο της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Το λέω αυτό, διότι δεσμευόμαστε ότι οποιαδήποτε λύση μπορεί να δοθεί, πέραν της συμφωνίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, και από τη Βουλή των Ελλήνων. Εσείς, που είστε ο παλαιότερος ίσως κοινοβουλευτικός, πριν πάρετε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ξέρω ότι πιστεύετε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεδριάσει η Βουλή των Ελλήνων μετά την ορκωμοσία και να ερωτηθούν οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Με ποιο ερώτημα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Με τα ερωτήματα τα οποία προηγουμένως σας ανέφερα.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Τα επτά;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αυτά τα επτά θέματα. Επίσης, πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για όλα τα θέματα. Η Βουλή των Ελλήνων οφείλει να γνωρίζει.
Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει τη χώρα μας! Εσείς ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας πιστεύω ότι θα κάνετε ό,τι μπορ
ίτε.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όλοι μας πρέπει να βάλουμε «πλάτη».
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Σας δίνω και το συγκεντρωτικό οικονομικό πρόγραμμα -σας το καταθέτω- στο οποίο περιγράφεται κατά την άποψή μας τι μπορεί ακριβώς να γίνει σε ένα μήνα, σε έξι μήνες, σε δεκαοκτώ μήνες και στο σύνολο της επόμενης τετραετίας, προκειμένου κατά την άποψη των Ανεξάρτητων Ελλήνων να υπάρχει μία απελευθέρωση ουσιαστικά της χώρας από το ζυγό των δανειστών.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι; Αισθάνεστε την ανάγκη ότι πρέπει να αποκτήσει ο τόπος κυβέρνηση;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, έχω πέντε παιδιά, από δεκαοκτώ χρονών έως δύο μηνών. Θεωρώ ότι πρέπει να αποκτήσει η Ελλάδα κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση όμως να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και όχι το συμφέρον των δανειστών. Η κυβέρνηση η οποία απέρχεται, του κ. Παπαδήμου, που στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ήταν μία κυβέρνηση η οποία υπηρέτησε τα συμφέροντα των δανειστών κατά παράβαση και του Συντάγματος κατά τη δική μας άποψη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μία εθνική στροφή, να γίνει μία κυβέρνηση η οποία θα εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Η χώρα βρίσκεται προ της χρεοκοπίας και πιστεύω ότι πρέπει να προστατευθούν οι Έλληνες.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Πώς θα λέγεται αυτή η Κυβέρνηση;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Οικουμενική Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, με το σύνολο των κομμάτων ή με εκείνα τα κόμματα τουλάχιστον τα οποία πιστεύουν ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί και μάλιστα με εθνικό προσανατολισμό.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Και μία τέτοια κυβέρνηση θα την στηρίζατε εφόσον;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εφόσον καλύπτεται η εθνική κυριαρχία της χώρας, η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και δίνεται προοπτική στη χώρα. Πιστεύουμε ότι με τα μνημόνια, τα οποία έχουν υπογραφεί από μία παράνομη κυβέρνηση, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτά.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Δηλαδή, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μιλάτε για την ανατροπή των μνημονίων.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν θεωρώ ότι είναι επίσημα κείμενα, τα οποία έχουν ουσιαστικά και νομιμοποίηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη δανειακή σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί, περιελάμβανε υποχρέωση των δανειστών να δώσουν 110 δισεκατομμύρια στη χώρα. Η χώρα πήρε 87 δισεκατομμύρια και χρησιμοποίησε την ίδια απειλή, την οποία χρησιμοποιεί ο κ. Παπαδήμος σήμερα με το non paper το οποίο σας απέστειλε, εκβιάζοντας τους Έλληνες…
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Με συγχωρείτε, όχι! Αυτό είναι δική σας εκτίμηση. Αυτό είναι ένα ενημερωτικό έγγραφο για το πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό, να το ξέρουν οι Έλληνες; Πρέπει να είναι κρυφό από τους Έλληνες;
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Αυτό το έστειλε για δική μου ενημέρωση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Νομίζω ότι έχει υποχρέωση ο κ. Παπαδήμος να ενημερώσει τους Αρχηγούς των κομμάτων και τον ελληνικό λαό.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Πολύ ωραία. Θα του το μεταφέρω, αν και θα μπορούσατε να το ζητήσετε από τον κ. Παπαδήμο και είμαι βέβαιος ότι δεν θα αρνιόταν να σας ενημερώσει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αρνήθηκε ακόμα και να μας δώσει την έκθεση της «Blackrock» για τις τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός μπορεί μόνο από εσάς να υποχρεωθεί, κύριε Πρόεδρε, και στο Συμβούλιο των πολιτικών Αρχηγών να υπάρξει μία επίσημη ενημέρωση για σοβαρά θέματα, όπως το θέμα της απόφασης του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ για την ένταξη των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία», το θέμα της Θράκης, το θέμα των λαθρομεταναστών, που οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούμε ότι είναι θέματα τα οποία αποτελούν μία «κόκκινη» γραμμή για την περαιτέρω συμμετοχή σε μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή μία κυβέρνηση αρκετών κομμάτων.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Δεν νομίζετε ότι όλα αυτά τα θέματα που θέσατε είναι θέματα μιας κυβέρνησης που μπορεί να σχηματιστεί τις επόμενες ημέρες;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλή
νων
): Βεβαίως, και γι’ αυτόν το λόγο τα θέτω, κύριε Πρόεδρε. Γι’ αυτόν το λόγο τα θέτω ως προϋποθέσεις, προκειμένου αυτή η κυβέρνηση, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη της πατρίδας μας, να μπορεί να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό. Εάν ο ελληνικός λαός οδηγηθεί σε πτώχευση και βάσει του αγγλικού δικαίου σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, θα έχουμε όλοι ευθύνη. Γι’ αυτόν το λόγο εμείς το καταθέτουμε επισήμως στα πρακτικά της σημερινής κατά μόνας συζητήσεως μαζί σας. Θα επιθυμούσαμε αυτή η συζήτηση να είχε γίνει με όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς, να λάβουν όλοι θέση. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τον τόπο τουλάχιστον ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα στη γνώση της πραγματικής καταστάσεως, προκειμένου να αποφασίσει. Όταν κάποιος χρωστά, αυτό που θα πρέπει να διασφαλίσει πρώτα είναι την επιβίωσή του. Εμείς ενδιαφερόμαστε πρώτα για την επιβίωση του ελληνικού λαού και εν συνεχεία για την εξυπηρέτηση των δανειστών.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Όλα αυτά που λέτε μπορούν να γίνουν με κυβέρνηση ή χωρίς κυβέρνηση;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Με κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε. Με ελληνική κυβέρνηση, την οποία εσείς…
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Με ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα αποδέχεται τις δικές προτάσεις. Είναι όροι και προϋποθέσεις, για να στηρίξετε μια τέτοια κυβέρνηση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Και πιθανώς και άλλων προτάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι καλύτερες από τις δικές μας.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Πολύ καλά. Δεν έχω καμία παρατήρηση να κάνω.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θεωρείτε ότι θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση;
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Σήμερα έχω να δω τους υπολοίπους Αρχηγούς των κομμάτων. Ελπίζω να καταλήξουμε κάπου. Εάν δεν καταλήξουμε κάπου, όπως ξέρετε, τότε θα προσφύγουμε πάλι στην κάλπη. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα βοηθήσει την Ελλάδα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κάντε ό,τι μπορείτε καλύτερο να το αποφύγουμε αυτό και να έχουμε μία εθνική κυβέρνηση.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Εάν θέλουμε να το αποφύγουμε, πρέπει όλοι να κάνουμε τους συμβιβασμούς μας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν ξέρουμε καν τι είναι συμβιβασμός, όταν δεν έχουμε τις προτάσεις. Όταν αρνείται στο τέταρτο κόμμα η πληροφόρηση από το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα διά του Προέδρου της Δημοκρατίας, νομίζω ότι δεν είναι μία βάση συζητήσεως και καλής θελήσεως. Εμείς επιθυμούμε να γνωρίζουμε τις θέσεις των υπολοίπων Αρχηγών γραπτώς, τα πρακτικά, προκειμένου να διαμορφώσουμε γνώμη.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Μόλις είναι έτοιμα τα πρακτικά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα τα διαβάσουμε τότε.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Έχω την εντύπωση ότι δεν παραμένει αυτό ως κάτι το ανεξιχνίαστο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Τώρα ενημερώνομαι, κύριε Πρόεδρε. Θα διαβάσουμε τα πρακτικά. Θα παρακαλέσω τις θέσεις μας να τις εγχειρίσετε και στους υπόλοιπους Αρχηγούς.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Ως Αρχηγός κόμματος έχετε τις θέσεις των άλλων κομμάτων. Δεν τις έχετε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ορισμένα εκ των κομμάτων που συμμετείχαν στην πρωινή σας σύσκεψη έχουν οβιδιακές μεταβολές. Μεταβάλλονται ανάλογα με την ώρα και το μήνα. Θα θέλαμε, λοιπόν, να ξέρουμε την τελική τους θέση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Εντάξει. Μόλις είναι έτοιμα τα πρακτικά, θα σας δοθούν κ. Καμμένο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ευχαριστώ. Τα σέβη μου, κύριε Πρόεδρε.

Φ

ΒΟΜΒΑ του Al Jazeera: Τα Ελληνικά ΜΜΕ ελέγχονται πλήρως και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των χρηματοπιστωτικών οίκων!

Πραγματική βόμβα στα θεμέλια των σάπιων ΜΜΕ(ξ)ημέρωσης απο εναν παγκόσμιο δημοσιογραφικό κολοσσό! Σε ενα σπέσιαλ αφιέρωμα του Al Jazeera ο παρουσιαστής αναρωτιέται αν τα ΜΜΕ της χώρας που έδωσε στον κόσμο τη Δημοκρατία αντανακλούν τις ανησυχίες του λαού ή των μεγαλοεπιχειρηματιών
Δείτε το αποκαλυπτικό VIDEO…

Το ρεπορτάζ φωτογραφίζει ευθέως το MEGA, το ΣΚΑΙ και τους δημοσιογράφους τους (Καψής, Πρετεντέρης, κ. Μπάμπης κ.α.) που οφθαλμοφανέστατα έχουν ταχθεί υπέρ του Μνημονίου, των χρηματοπιστωτικών οίκων και των Κυβερνήσεων που υπηρετούν όλα αυτά, θεωρώντας οποιαδήποτε ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ πρόταση ‘ένα βήμα στο γκρεμό’…

Το ρεπορτάζ κλείνει με τα εξής λόγια της δημοσιογράφου του Al Jazeera: «Γιατί σε μια χώρα που έδωσε στον κόσμο την δημοκρατία, θα έπρεπε να υπάρχει χώρος για ενναλακτικές απόψεις«

Πατήσε το CC σε περίπτωση που δεν βλέπεται τους υπότιτλους.
 
 
tromaktiko

Πάνος Καμμένος ΤΩΡΑ: ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Από fb Πάνου Καμμένου

ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.


ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ.


ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ 7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ.


ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΜΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΣΑΜΑΡΑ.


ΟΤΙ ΛΕΜΕ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.


ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΝΑΤΟ: Προυπόθεση για ένταξη των Σκοπίων η λύση της ονομασίας

  • ΝΑΤΟ: Προυπόθεση για ένταξη των Σκοπίων η λύση της ονομασίαςΝΑΤΟ: Προυπόθεση για ένταξη των Σκοπίων η λύση της ονομασίας
Aμετάβλητη παραμένει η θέση του ΝΑΤΟ σχετικά με την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, η οποία είναι αμοιβαία αποδεκτή λύση για το όνομα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ‘Αντερς Φογκ Ράσμουσεν, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Radio Free Europe δήλωσε ότι όσον αφορά στα Σκόπια, έχουν ήδη αποφασίσει το 2008 ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις εφόσον οι δύο πλευρές (Ελλάδα και Σκόπια ) καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση για το όνομα.
«Δυστυχώς, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, η απόφαση που λάβαμε πριν από τέσσερα χρόνια συνεχίζει να ισχύει», ανάφερε.

ΕΘΝΟΣ

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ twiter ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ "ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ

Ο "ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ"….ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ

Αποκάλυψη. Το σενάριο Καμμένου για την δημιουργία Κυβέρνησης


Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες μας ο Καμμένος εχει προτείνει στον Παπούλια  εγγράφως
» Σε περίπτωση  εθνικού κινδύνου για την χώρα [χρεοκοπία, πτώση του τραπεζικού συστήματος, εξωτερική επιβολή]  ο Καμμένος μπορεί να δώσει ψήφο ανοχής σε μια Κυβέρνηση και να αναλάβει  το Υπουργείο Εθν. Αμυνας και δύο αντιπροέδρους.»
Αυριο στις μια θα συναντηθεί με τον Παπούλια….
 

ΣΧΟΛΙΟ ΛΗΜΕΡΙ: Προς Ανεξάρτητους……. αυτοακυρώνεστε αφού η απαγγελτική σας, από τον Πρόεδρο σας ημέρα σχετικά με το non paper  Παπαδήμου, και σε συνδυασμό της «αποκάλυψης»   για την νέα θέση που παίρνει ,αποδεικνύει περίτρανα ότι ουδέποτε είχατε πρόγραμμα και σχέδιο μια και ο πόλεμος θα ήταν αναπόφευκτος αν τηρούσατε έστω και στο ένα της χιλίοις τις θέσεις σας!!!…… Κοροϊδίες ολκής!
Η συμμετοχή οποιουδήποτε στην κυβέρνηση των λακέδων ανατρέπει τις προσδοκίες των ψηφοφόρων του!!! Έπεται συνέχεια και μάλιστα  συνέχεια χωρίς έλεος !

Αμετανόητοι οι πολιτικοί βρικόλακες της ζωής μας!

Το αποτέλεσμα των Εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 προκάλεσε σεισμό εννέα Ρίχτερ στον πολιτικό χάρτη της χώρας, περιορίζοντας στο ελάχιστο τα εκλογικά ποσοστά, τα μικρότερα από ιδρύσεώς τους, των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων εξουσίας. Αυτών των κομμάτων που γέννησαν και ανέθρεψαν το τέρας-κράτος της διαπλοκής, της διαφθοράς, της ατιμωρησίας και κυρίως επέφεραν την κατάλυση της Δημοκρατίας, στα χρόνια της μεταπολιτευτικής τους παντοδυναμίας, μετατρέποντας το πολίτευμα της πατρίδας μας από Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία σε πλήρη κομματοκρατία-τυραννία. Η συντριβή τους ήταν τόσο μεγάλη που και σήμερα αρκετές ημέρες μετά τις εκλογές, οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν καταλάβει τι πραγματικά συνέβη την περασμένη Κυριακή και αδυνατώντας να πάρουν το πολιτικό μήνυμα, αλλά και το οργισμένο σιχτίρισμα του Ελληνικού λαού, συνεχίζουν να παπαγαλίζουν στα διάφορα ΜΜΕ, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για το μεγάλο κακό που προξένησαν στον λαό μας και στην πατρίδα μας. Μετά την εκλογική συντριβή λοιπόν, αυτών των δύο πρώην κομμάτων εξουσίας θα ακολουθήσει με μαθηματική ακρίβεια και η κατάρρευση των κομματικών τους μηχανισμών που αποτελείται από στρατιές ολόκληρες, οι οποίες στελεχώνουν τις διοικήσεις όλου του δημόσιου τομέα, αυτού του Γίγαντα-Κράτους που τώρα γονάτισε και σε λίγο θα πέσει και θα κατακερματιστεί, αφού προηγουμένως υπάρξουν οι τελευταίες απελπισμένες σπασμωδικές αντιδράσεις.

Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου
Αποκωδικοποιώντας προσεκτικά την απόφαση του Ελληνικού λαού στις 6 Μαΐου 2012, θα παρατηρήσουμε πως ο λαός μας έδωσε εντολή στους πολιτικούς ταγούς της χώρας, να κυβερνηθεί όχι πια από μονοκομματικές κυβερνήσεις, οι οποίες τον οδήγησαν στην ηθική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία, αλλά από συνεργασίες κομμάτων Εθνικής Ενότητας, που στόχο θα έχουν να βγάλουν την χώρα από τις δαγκάνες του επαχθούς Μνημονίου και άμεσα να θέσουν τα θεσμικά θεμέλια για την λειτουργία σωστής Δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας που θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου, της Ισονομίας, της Ελευθερίας, του Ελληνικού Φρονήματος, της πλήρους εξασφάλισης της Εθνικής μας Κυριαρχίας αλλά και της επίλυσης του τεράστιου προβλήματος των λαθρομεταναστών που κατατρώγει τα σωθικά της πατρίδος μας και αλλοιώνει την πληθυσμιακή της σύνθεση και όχι στις αρχές της ιδιοτέλειας και της σκοπιμότητας.
Επί της ουσίας λοιπόν, η λαϊκή ετυμηγορία της 6ης Μαΐου 2012 ακύρωσε πλήρως το μνημόνιο που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και τα εξαπτέρυγά του, ΛΑ.Ο.Σ και ΔΗ.ΣΥ το 2010. Έδωσε εντολή αναστολής της εφαρμογής του που οδήγησε στην δραστική περικοπή των μισθών των εργαζομένων και των συντάξεων των απόμαχων της εργασίας, στα συνεχή λουκέτα των μικροκαταστημάτων και στο πάγωμα της αγοράς λόγω της μη ύπαρξης ρευστότητας, του παγώματος της οικοδομής από όπου ζούσαν εκατοντάδες επαγγελματίες. Όλα τα παραπάνω, μαζί με την αύξηση των φόρων, την επιβολή χαρατσιών και την ακύρωση εργασιακών συμβάσεων, δημιούργησαν στρατιές ανέργων και μας οδήγησαν σε εργασιακό μεσαίωνα. Ταυτόχρονα, η ετυμηγορία του λαού μας ακύρωσε και τη δανειακή σύμβαση που ψήφισε η Κυβέρνηση Παπαδήμου, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ το 2012. Μια δανειακή σύμβαση που απεμπολεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τον προσεχή Ιούνιο θα εφαρμόσει φοροεισπρακτικά μέτρα κατά του λαού και είναι καταρχήν της τάξεως των 11,8 δις €. Άλλωστε, επί του πρακτέου, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος, ανώτατο όργανο εξουσίας δεν είναι το Κοινοβούλιο αλλά ο κυρίαρχος Λαός.
Στις πρόσφατες εκλογές ο Ελληνικός λαός ψήφισε δημοκρατικότατα και με αυξημένη περίσκεψη αντιλαμβανόμενος την σπουδαιότητα αυτών των εκλογών. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών οδήγησε στο Ελληνικό κοινοβούλιο, τον Ναό της Δημοκρατίας, επτά κόμματα. Ανέδειξε νικητές της εκλογικής αναμέτρησης, τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α, τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» και την «Χρυσή Αυγή». Ποιοι λοιπόν, έχουν το δικαίωμα να αναθεματίζουν κάποια εξ αυτών; Ποιοι τους εξουσιοδότησαν να αμφισβητούν την Εθνική Επιταγή-Προσταγή του αποτελέσματος των εκλογών; Ποιοι είναι εκείνοι οι «δημοκράταροι» που αμφισβητούν την θέληση των χιλιάδων συνελλήνων που ψήφισαν αυτά τα κόμματα, όταν α
υτοί, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κυβερνώντας επί 38 χρόνια κατήργησαν την Δημοκρατία και εγκατέστησαν στην πατρίδα μας μια στυγνή δικτατορία των εχόντων και των κατεχόντων, διαιρώντας τους Έλληνες σε πληβείους και προύχοντες; Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πως ο Ελληνικός Λαός δεν τους έχει πια καμιά εμπιστοσύνη και τοποθέτησε το προϊόν της πολιτικής τους, την Χρυσή Αυγή στο Κοινοβούλιο δίκην χωροφύλακα προκειμένου να τους επιτηρεί; Από πότε για αυτούς το νόμιμο, πρέπει να είναι και ηθικό; Δηλαδή, βεβαιώνουν ότι είναι ανήθικοι; Αιδώς ψευτοκουλτουριάρηδες. Ακόμη και ο «Εθνάρχης» Κωνσταντίνος Καραμανλής νομιμοποίησε τους κουμουνιστές και από ταραξίες του πεζοδρομίου τους «έβαλε» στην Βουλή και τους ανάγκασε να είναι νομοταγείς και υπεύθυνοι.
Το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 σήμανε επιπλέον, την διάλυση του δικομματισμού και οι κ.κ. Βενιζέλος και Σαμαράς προσπαθούν να μαζέψουν τα συντρίμμια τους. Δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ούτε στα πλέον εφιαλτικά όνειρά τους πως θα είχαν υποστεί τέτοιας έκτασης καταποντισμό. Είναι σίγουρο πως μετά από αυτά τα αποτελέσματα οι εξελίξεις στα πρώην μεγάλα κόμματα εξουσίας θα είναι ραγδαίες και θα συμπαρασύρουν και τους αρχηγούς τους, οι οποίοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της συντριβής των κομμάτων τους. Γι΄αυτό καθημερινά πληθαίνουν οι εσωκομματικές φωνές αντίδρασης και διαμαρτυρίας. Αυτά τα δυο κόμματα της σαπίλας, δεν έχουν πεθάνει τελείως. Αντλούν ακόμη την όποια δύναμη από το πελατειακό κράτος που εγκαθίδρυσαν στα χρόνια της παντοδυναμίας τους. Έτσι, παρά τα χαμηλά τους ποσοστά, μπόρεσαν και εξέλεξαν όλους εκείνους τους νεοφιλελεύθερους εκφραστές και υποστηρικτές της Νέας τάξης πραγμάτων για την επιβολή της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Απτά παραδείγματα η εκλογή των κ.κ. Σκανδαλίδη, Λοβέρδου, Χρυσοχοΐδη, Κακλαμάνη, Παυλόπουλου, Ψυχάρη, Αβραμόπουλου, Κεφαλογιάννη, Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, Βαρβιτσιώτη και τόσων άλλων, οι οποίοι έχουν άρρηκτα συνδέσει το όνομά τους με την διάλυση της πατρίδος μας. Επίσης, οι ψηφοφόροι της ΝΔ εξέλεξαν, τους προσφάτως αυτομολήσαντες από το ΛΑ.Ο.Σ «υπερπατριώτες» κ.κ. Βορίδη και Γεωργιάδη. Ταυτόχρονα, ο κ. Σαμαράς στην δύνη των γεγονότων προσπαθεί να περισυλλέξει τα υπόλοιπα πολιτικά σκουπίδια της Παγκοσμιοποίησης, δηλαδή των κομμάτων της ΔΗ.ΣΥ και της «Δράσης», με το δήθεν προσκλητήριο της Κεντροδεξιάς παράταξης. Αλήθεια ποιας Κεντροδεξιάς παράταξης; Αυτής που την αποτελούν οι νεοφιλελεύθεροι του αχαλίνωτου καπιταλισμού; Επιτέλους, στο κόμμα της ΝΔ υπάρχουν ακόμη κάποια ψήγματα, της Λαϊκής-Πατριωτικής δεξιάς;
Βέβαια, αποδέκτης του μηνύματος του Ελληνικού λαού ήταν και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να πάψουν να μας μεταχειρίζονται ως δανειολήπτες και να μας αντιμετωπίσουν ως ισότιμους εταίρους. Γνωρίζουν πως πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδος θα σημάνει την διάλυση της ευρωζώνης μετά και την άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται δυο από τις πλέον ισχυρές βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης και μέλη της ευρωζώνης, δηλαδή η Ισπανία και η Ιταλία. Όσο, όμως, δεν υπάρχει Ελληνική κυβέρνηση να τους υπενθυμίσει τα παραπάνω, αυτοί θα εξακολουθούν να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά μας, εκβιάζοντας και τρομοκρατώντας πως θα μας διώξουν από την ΕΕ, ενώ κάτι τέτοιο από πουθενά δεν προκύπτει και δεν προβλέπεται, ενισχύοντας την τρομολαγνεία της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, δηλαδή των μνημονιακών κομμάτων. Των κομμάτων εκείνων που συνεπικουρούνται από τα ΜΜΕ της προπαγάνδας και της ευνουχισμένης ενημέρωσης του Ελληνικού λαού, τα οποία με την σειρά τους εξυπηρετούν μόνο νταβατζήδες του μεγάλου κεφαλαίου και της διαπλοκής. Αυτή η στάση των ΜΜΕ οδηγεί στην πλήρη ανασύνταξη του σάπιου πολιτικού συστήματος σε μια προσπάθεια τρομοκράτησης του Ελληνικού λαού. Το τσουνάμι που ακολουθεί από τον πολιτικό σεισμό της Ελλάδας θα δημιουργήσει δυνατούς τριγμούς και πελώρια ρήγματα στην Ε.Ε. και στις αγορές των κερδοσκόπων που θέλουν να κυβερνήσουν ολόκληρο τον πλανήτη.
Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, έχουν ξεκινήσει ασύστολη προπαγάνδα παραπληροφόρησης του Ελληνικού λαού κατά των νικητών των πρόσφατων εκλογών. Ακύρωσαν, δυναμιτίζοντας τις διερευνητικές εντολές που έλαβαν για την σύσταση Κυβέρνησης με βάσει τα εκλογικά αποτελέσματα. Προσπαθούν στα σατανικά τους σχέδια να συμπεριλάβουν στον σχηματισμό Κυβέρνησης και την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν μνημονιακή κυβέρνηση από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗ.ΜΑΡ.
Συνεπώς, όλα δείχνουν πως οδηγούμαστε σε νέες εκλογές εντός του Ιουνίου και ο Ελληνικός λαός θα αποτελειώσει το έργο που ξεκίνησε στις 6 Μαΐου 2012. Αλλοίμονο, εάν ο λαός μας υποκύψει στα τρομοκρατικά διλλήματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα εντείνουν τους ωμούς εκβιασμούς τους προκειμένου αυτοί οι πολιτικοί βρικόλακες να πιούν και το εναπομείναν αίμα του λαού. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να θυμούνται πως αυτά τα δυο κόμματα με τις πολιτικές τους οδήγησαν τους Έλληνες στις αυτοκτονίες, στην μιζέρια, στην ανέχεια, στον υποσιτισμό των παιδιών μας, στην εξαθλίωση του λαού μας και της απεμπόλησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θα πρέπει να θυμούνται πως αυτά τα δυο κόμματα εφαρμόζουν απόλυτα τις επιταγές των τοκογλύφων κερδοσκόπων δανειστών μας.
Άλλωστε, όπως είχε πει ο λογοτέχνης-ποιητής Ισπανός, Θερνάντες: «Η ιστορία είναι θεματοφύλακας των μεγάλων πράξεων, μάρτυρας για το παρελθόν, παράδειγμα προς μίμηση για το παρόν και σύμβουλός μας ανεκτίμητος για ότι αφορά στο μέλλον».
Παναγιώτης Αποστόλου
Οικονομολόγος

Ήρθαν στα χέρια Π. Τατσόπουλος (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) και Σ. Σταυρίδης (ΔΡΑΣΗ) (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Φαίη Μαυραγάνη στο studio της Focus Web TV συζητά με τους καλεσμένους της την αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης, την στάση της Αριστεράς και συγκεκριμένα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κι αν υπάρχει πιθανότητα επανένωσης της ευρύτερης Κεντροδεξιάς. Καλεσμένοι της o Αργύρης Ντινόπουλος, από την Ν.Δ., ο Πέτρος Τατσόπουλος, από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ο Στέλιος Σταυρίδης, από την ΔΡΑΣΗ και ο Θόδωρος Σκυλακάκης, από την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Κατά την διάρκεια της εκπομπής ακούστηκαν βαρείς χαρακτηρισμοί και ύβρεις σε μια πρωτοφανή αντιπαράθεση του Πέτρου Τατσόπουλου με τον Στέλιο Σταυρίδη. Δείτε το βίντεο:
STARATA

Το Ελληνικό σπασμένο τηλέφωνο. [GR+EN]

Ναί, το σπιγκελ το γκαρντιαν και όλος ο κόσμος στρέφονται εναντίον μας.
Αντικειμενικά, οι ξένοι έχουν κάθε δικαίωμα και δίκιο να μας κράζουν.
Το «σπασμένο τηλέφωνο» ανάμεσα σ’εμάς και σε αυτούς ήταν οι πολιτικοί
μας. Χωρίς ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ παραμυθιάζανε τους ξένους οτι οι Πολίτες (εμείς)
είναι σύμφωνοι και σ’εμάς επέστρεφαν απο την αλλοδαπή ως φέροντες άλλη
μία Εθνική νίκη. Οι ξένοι έχουν στον νού τους ανίκανους πολιτικούς που
δέν διαπραγματεύονται αλλα υπογράφουν τυφλά ότι και να τους δώσεις.
Ας πληροφορηθούν τώρα οι ξένοι οτι η Ελλάδα βρήκε την τόλμη της και οι
Έλληνες δέν διαπραγματεύονται την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία τους.
Κάτι άκουσα για ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ στην Ιρλανδία ή κάνω λάθος;

Greek broken phone.
Yes, Spiegel Guardian and all the world turn against us.
Objectively, foreigners have all the rights and th right to yell at us.
The «broken telephone» between us and them was our politicians. Without
REFERENDUM they lie to foreigners that Civilians (us) are agree and they
returned to us bringing another National win. Foreigners have in mind
incapable politicians that they can’t negotiate and they sign blindly
whatever you give them to. Let foreigners understand that Hellas found
her boldness and Hellenes are not negotiate their Freedom and their
Independence. I heard something about an Irish REFERENDUM or am i wrong?

 SeeGreek

Έλα να δεις πως "δουλεύει" η “Δημοκρατία” της Δύσης… των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Τουρκίας, των σιωνιστών και των δικτατορικών αραβικών καθεστώτων

10 Μάη 7:56 το πρωί, στην πλατεία Al Kazzaz, Δαμασκός. Ώρα αιχμής. Ανάμεσα σε εργαζόμενους και μαθητές…
 
 Παρεμπιπτόντως… από το Φλεβάρη έχουν συλληφθεί από τις δυνάμεις της Συρίας 40 Τούρκοι στρατιωτικοί. Αυτός είναι ο λόγος που σταμάτησε ο Ερντογάν τις δηλώσεις. Είναι μετά τους 18 Γάλλους στρατιωτικούς που συνελήφθησαν στη Homs, η δεύτερη χώρα του ΝΑΤΟ που…
στρατιώτες της συλλαμβάνονται στη Συρία.

Περισσότερα για την ιμπεριαλιστική επίθεση εναντίον της Συρίας, που κρύβουν τα αργυρώνητα ΜΜΕ στην υπηρεσία των αμερικανοσιωνιστών:
►  «Suryana» θα εκδικηθούμε!

Συρία κράτα γερά! Φωτιά κι’ ατσάλι στα σκυλιά!
Αντιιμπεριαλιστές που δεν προσκυνάνε τους αμερικανοσιωνιστές!

Οι προδότες τώρα προσπαθούν να διαλύσουν το αντιμνημονιακό μέτωπο!

Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Ο δικομματισμός μετά το “χαστούκι’ του Ελληνικού λαού στις εκλογές της 6ης Μαΐου “τρέμει” όχι για την σωτηρία της πατρίδας μας αλλά για την δική του σωτηρία μια και το μέλλον πολλών στελεχών του (ηγετικών και μη) φαντάζει … τρομακτικό!
Έτσι ξανάρχισαν (με την υποστήριξη των γνωστών δημοσιοκάφρων) τους εκβιασμούς και την…

παραπληροφόρηση με σκοπό να τρομοκρατήσουν για άλλη μια φορά τους Έλληνες πολίτες για την  προοπτική του “χάους” αν δεν τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν να είναι και πάλι οι νταβατζήδες μας!

Οι κύριοι αυτοί τις προσεχείς ημέρες είναι σίγουρο ότι με θεμιτά και αθέμιτα μέσα θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να μείνουν στο προσκήνιο με σκοπό να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που τους επιτάσσει το προσωπικό τους συμφέρον αλλά κυρίως το συμφέρον των έξωθεν αφεντικών τους τα οποία και αυτά άρχισαν να “γρυλίζουν” φοβούμενα την μετάδοση της “απειθαρχίας” του Ελληνικού λαού και σε άλλους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου!
Θεωρώ λοιπόν ότι στο άμεσο μέλλον αυτά τα πολιτικά αποβράσματα θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ρήξεις και εντάσεις μεταξύ των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων για να αποφευχθεί η συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου το οποίο είναι σίγουρο ότι θα τους στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αλλά και πολλούς εξ αυτών στην… φυλακή!
Έτσι δεν φαντάζει περίεργο το ότι ο κ. Βενιζέλος βγήκε και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ και η ΔΗΜΑΡ συμφώνησαν “τάχατε” σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα!
Μια δήλωση που φυσικά άναψε ένα καυγά με έντονη και σκληρή φρασεολογία μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ.
Φίλες/οι οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι και αυτό τους καθιστά αδίστακτους και επικίνδυνους!
Ας είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί τις προσεχείς ημέρες φιλτράροντας με ψυχραιμία τα όσα εκφοβιστικά και τρομακτικά λένε οι περιφερόμενοι “χέρι με χέρι” στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ … εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Ο οικονομολόγος Σ.Λαβδιώτης για morratorium & εθνικό νόμισμα (HXHTIKO))

ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ ΠΟΥ ΤΑΡΑΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ …. (Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΚΟΥΕΙ?)

Πρόκειται για μια κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία, που θα «λύσει» σε μια μόνο συνεδρίαση – στην πρώτη συνεδρίαση – το γόρδιο δεσμό και θα ακυρώσει το τέρας της επικοινωνιακής σαχλαμάρας που έστησαν και συντηρούν οι υποκριτές της πολιτικής διγλωσσίας.

του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία εντέχνως αποσιωπήθηκε απότα ΜΜΕ προκειμένου να παραμείνουν στο επίκεντρο οι πολιτικοί αλαλαγμοί και οιπανηγυρισμοί για το «διερευνητικό» θέατρο των εντός και επί τα αυτά κινούμενωνεν δυνάμει πρωκτοκυβιστών.
Η απόφαση της ηγεσίας του ΚΚΕ να καταθέσει αμέσως με το άνοιγμα της Βουλής, πρόταση νόμου για την καταγγελία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, είναι αυτό που προφανώς δεν περίμεναν οι πρωταγωνιστές και οι κομπάρσοι που επιμένουν να κρύβονται πίσω από φραστικά πυροτεχνήματα που δεν αμφισβητούν επί της ουσίας ούτε την κυρίαρχη πολιτική ούτε την ουσία της ξένης κατοχής στον τόπο.
Πρόκειται για μια κίνηση πραγματικά εντυπωσιακή, που ξαναφέρνει το ΚΚΕ στο επίκεντρο των εξελίξεων, αφού καταφέρνει να ανακτήσει με τρόπο πραγματικά ουσιαστικό την πρωτοβουλία των κινήσεων που απώλεσε με την λαθεμένη τακτική επιλογή της ηγεσίας του προεκλογικά.
Κυρίως όμως πρόκειται… 


Για μια κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία,που κόβει άπαξ και δια παντός τον «αέρα» στην πολιτική κενολογία και στον ανούσιο φραστικό εντυπωσιασμό.Πρόκειται για μια κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία, που θα «λύσει» σε μια μόνο συνεδρίαση – στην πρώτη συνεδρίαση – το γόρδιο δεσμό και θα ακυρώσει το τέρας της επικοινωνιακής σαχλαμάρας που έστησαν και συντηρούν οι υποκριτές της πολιτικής διγλωσσίας
Με την κατάθεση αυτής της πρότασης νόμου στη Βουλή, ο καθένας πλέον θα είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τις ευθύνες του.
Κανείς δε θα μπορεί να κρύβεται πίσω από διακηρύξεις και υποσχέσεις γενικόλογες…
Κανείς δε θα έχει το περιθώριο να παραπέμπει την ελπίδα και το όνειρο στο αόριστο μέλλον.
Με την κατάθεση αυτής της πρότασης νόμου στη βουλή, ο κάθε κατεργάρης θα βρεθεί στον πάγκο του.
Εδώ είναι που θα αποδειχτεί με τρόπο αδιάψευστο, ποιος και τι έλεγε, πως και τι ακριβώς εννοούσε.
Με την κατάθεση αυτής της πρότασης νόμου στη βουλή, μπαίνει οριστικά τέλος στα ψευδολογήματα και στην πολιτικάντικη υποκρισία.
Όλα τα κόμματα… Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί… Και το σύνολο των βουλευτών του Ελληνικού κοινοβουλίου… θα πρέπει να αποφασίσουν ανάμεσα σε δύο επιλογές.
Επιλογή πρώτη: Ψηφίζω ΝΑΙ στην κατάργηση – καταγγελία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων.
Επιλογή δεύτερη: Ψηφίζω ΟΧΙ στην κατάργηση – καταγγελία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων.
Τρίτη επιλογή για… Ολίγον ξεβράκωμα δεν υπάρχει.
Συγχαρητήρια στο ΚΚΕ γιατί αυτή τη φορά αυτή η πολιτική πρωτοβουλία… Είναι όλα τα λεφτά.
Κι όσο για σένα αναγνώστη να θυμάσαι ότι εμείς από αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, τολμήσαμε να κρίνουμε με ιδιαίτερη αυστηρότητα και με ιδιαιτέρως καυστική γλώσσα την ηγεσία του ΚΚΕ για τις λαθεμένες τ
ς πολιτικές επιλογές τακτικής.
Δες για παράδειγμα ΕΔΩ
Και μετά αναλογίσου, πόσες υποτίθεται «αντιμνημονιακές» ιστοσελίδες θα τολμήσουν να αναδημοσιεύσουν αυτό το άρθρο???

Διότι στην Ελλάδα, εύκολα δηλώνεις ότι είσαι αυτό που «πουλάει» αλλά πρέπει να έχεις και τα κότσια να το αποδεικνύεις όταν οι εξελίξεις το απαιτούν. Νομίζω???

«Ο ΑΧΑΪΡΕΥΤΟΣ»
Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί διαφημιστικό σποτ για ένα νέο, επίκαιρο πολιτικό μυθιστόρημα-ηθογραφία, αφιερωμένη στην παρούσα, δυσχερή για την Ελλάδα πραγματικότητα. Μπορεί τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο έργο να είναι φανταστικά, αλλά παραπέμπουν σε πολιτικούς που διαμόρφωσαν τις σημερινές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς τους περισσότερους εξ’ ημών. Η ηθογραφία φέρει τον τίτλο «Ο Αχαΐρευτος», το δε τρέϊλερ που τη συνοδεύει, λέγει: «Ο Νίτσε δημιούργησε τον “Ζαρατούστρα”, ο Ντοστογιέφσκι τον “Ηλίθιο”, ο Ψαθάς τον “Αχόρταγο”, ο Τζαβέλας τον “Μεθύστακα”, ο Μολλιέρος τον “Αρχοντοχωριάτη”. “Ο Αχαϊρευτος” όμως, είναι το ξεχωριστό έργο, αυτό που το κάνει να διαφέρει απ’όλα. Μην το χάσετε».
Ποιος άραγε πολιτικός είναι ο «αχαΐρευτος» στον οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας;
Ο σημερινός, διορισμένος και οσονούπω απερχόμενος Πρωθυπουργός, μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχημένος και ανεπρόκοπος, τόσο ως Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος όσο και ως Πρωθυπουργός.
Ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος:
· Προκάλεσε την τεχνητή ανατίμηση της δραχμής έναντι του ευρώ με συνέπεια να «κλειδώσει» στην ισοτιμία ευρώ έναντι δραχμής 1 ευρω=340,75 δρχ. με συνέπεια: α) να βλάψει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, β) να αυξήσει το δημόσιο έλλειμμά της και γ) να αυξήσει το δημόσιο χρέος της. Ο Παπαδήμος συνέβαλε εγκληματικώς στο άθλιο και επωνείδιστο σημερινό δημόσιο χρέος της χώρας. Επίσης, οι ενέργειές του ως Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ενώ χαντάκωσαν την Ελλάδα, πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Γερμανία η οποία ήθελε να μπουν οι εταίροι της στην ΟΝΕ όσο το δυνατόν λιγότερο ανταγωνιστικοί.
· Συνέδεσε το όνομά του με την καταβύθιση του Χρηματιστηρίου το 2000, που από τις 6500 μονάδες έφτασε τις 1800!!! 


Ως Πρωθυπουργός, ο Λουκάς Παπαδήμος μπορεί να αναδειχθεί αδιαφιλονίκητα χειρότερος ακόμη και από τον Δημήτριο Βούλγαρη (Τζουμπές) ο οποίος έμεινε γνωστός για τις συνταγματικές εκτροπές τού 1875 (τα γνωστά ως Στηλιτικά). Ο Λουκάς Παπαδήμος παίρνει αυτοδικαίως τη θέση του χειρότερου Πρωθυπουργού και από τον Ιωάννη Κωλέττη, γνωστό και με το υποκοριστικό «ψεύτης». Ο κ. Παπαδήμος διορίσθηκε Πρωθυπουργός, για να οδηγήσει –υποτίθεται- την χώρα και τον λαό σε ξέφωτο, αλλά για να υπηρετήσει τελικά με πάθος, τα συμφέροντα των διεθνών τοκογλύφων:
· Ενέταξε το χρέος της χώρας σε αγγλικό δίκαιο, αν και ψευδόμενος στην βουλή είχε καυχηθεί για το ότι το χρέος βρισκόταν κάτω από το ελληνικό δίκαιο. Τελικά, ενεργών ως τσιράκι των τοκογλύφων, υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία της Ελλάδος στους ξένους δανειστές, οι οποίοι μπορούν να κατάσχουν τα πάντα στον τόπο αυτό!
· Κατακρήμνισε το Χρηματιστήριο, το οποίο βούτηξε κάτω από τις 600 μονάδες.
· Υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση PSI οδηγώντας στα τάρταρα την ελληνική οικονομία.
· Κατέστρεψε διά κλοπής, τούς ομολογιούχους του Δημοσίου. Εναπόθεσαν όλες τις οικονομίες τους στο Δημόσιο, εμπιστεύθηκαν το κράτος, αλλά διά της εκπροσώπησης και υπογραφής Παπαδήμου, σύρθηκαν στην φτώχεια και την οικονομική καταστροφή .
· Διέλυσε διά του «κουρέματος» τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία οσονούπω δεν θα έχουν να δώ
σουν συντάξεις.

· Παρόμοια διαλυτικά φαινόμενα έχουν υποστεί και τα Πανεπιστήμια. Με την «ευφυή» υπογραφή Παπαδήμου στην δανειακή σύμβαση θα καταργηθεί και η παιδεία!
· Στέλνει ανυπόγραφα σημειώματα σημειώματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την κατάσταση της Οικονομίας, σε σημείο που κάποιος είπε: «Αυτός είναι “Αχαϊρευτος- ανυπόγραφος”. Μας πήγε όμως όλους, αδιάβαστους»!

Η ηθογραφία «Ο Αχαϊρευτος» πιθανώς να μην αναφέρεται στον Λουκά Παπαδήμο. Εμείς αυτόν βρίσκουμε. Εσείς έχετε κάτι καλύτερο;

Αναρτήθηκε από

ΤΟΥ "ΕΦΥΓΕ" ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ…. Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!

Στο ράδιο 9 και στον Νίκο Μάνεση ο Πάνος Παναγιωτόπουλος «γλώσσεψε την μπέρδα του» και αποκάλυψε στο «αέρα» ότι βρέθηκε η πολιτική λουμπίνα που θα γίνει ο νέος δωσίλογος Πρωθυπουργός της κατοχικής χώρας !!!!
 ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ:

ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΚΟΥΒΕΛΗΣ… Ο ΝΕΟΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ… ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΑΤΙ…

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ Ο ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ !!!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ Ο ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ !!!

ΤΟ ΛΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ: «Από την Παρασκευή 11 Μαΐου έχει συμφωνηθεί να γίνει πρωθυπουργός ο Φ. Κουβέλης. Η συμφωνία έχει γίνει μεταξύ Σαμαρά, Βενιζέλου και του ίδιου του Φ. Κουβέλη.  Η ανακοίνωση θα γίνει την Δευτέρα».
Αυτή ήταν η πληροφορία που λάβαμε, ήδη από το μεσημέρι της Παρασκευής, από μέλος μας που βρίσκεται εντός κάποιου από τα κόμματα των ανωτέρω. Την διασταυρώσαμε με άλλα τρία μέλη μας που έχουν αντίστοιχες ιδιότητες και βρίσκονται εντός των μηχανισμών των ανωτέρω. 
Δεν θελήσαμε να δώσουμε στην δημοσιότητα την εσωτερική πληροφορία αυτή από την αρχή, από τη στιγμή που την λάβαμε, όχι γιατί δεν ήταν αξιόπιστη (όλα τα μέλη μας είναι αξιόπιστα και σοβαρά), αλλά γιατί περιμέναμε μήπως ο Φ. Κουβέλης αποφασίσει (αυτός ή οι βουλευτές του) να μην χαρακτηριστεί ο ίδιος και αυτοί από την ιστορία ως σύγχρονη εκδοχή του Νενέκου, του Τσιριμώκου και του Τσολάκογλου.    
Η ίδια πληροφόρηση (2 από τους 4) έκανε λόγο για σχεδιασμένη και ενορχηστρωμένη επίθεση και πίεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα στις μέρες από την Παρασκευή έως το βράδυ της Δευτέρας. Την είδαμε να εκδηλώνεται με την απαίτηση ένα κόμμα του 16% να εγκαλείται γιατί δεν μετέχει σε κυβέρνηση εθνικής προδοσίας και σε κάθε περίπτωση σε κυβέρνηση με αρχές και θέσεις θεμελιωδώς διαφορετικές από τις δικές του και υπό καθεστώς απόλυτης ομηρίας. Όμως, λόγω του εκλογικού νόμου και των λαθροχειριών του, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ έχουν άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Απλά η ΔΗΜΑΡ ήθελε το ιστορικό άλλοθι της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ για να μην γίνει αποδέκτης των ανωτέρω χαρακτηρισμών και της μήνης του λαού και της ιστορίας.
Τα είδαμε όλα να εκτυλίσσονται μέσα στο τριήμερο και σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι έχουν σχεδόν οριστεί και τα υπουργεία.
Αυτό ξεχείλισε το ποτήρι της οργής. Οι καταψηφισθέντες από τον λαό και τα κόμματα της καταστροφής, της προδοσίας και της υποτέλειας βρίσκουν ένα δήθεν αριστερό δεκανίκι για να παραμείνουν στην εξουσία και να διαστρέψουν απόλυτα την λαϊκή βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές. Οι εντολοδόχοι του κεφαλαίου, των τραπεζιτών και των αφεντικών της χώρας, αυτοί που παρέδωσαν την χώρα και τους Ελληνες σε ξένους δυνάστες, δεν παραδίδουν την εξουσία. Χρησιμοποιούν για μία ακόμα φορά το δήθεν εθνικό συμφέρον, το «καλό της χώρας», για να παραμείνουν στην εξουσία και να υλοποιήσουν και άλλες υποτέλειες και καταστροφές. Αυτές οι εκφράσεις και δικαιολογίες είναι η μόνιμη επωδός και δικαιολογία για κάθε προδοσία στην μακραίωνη ιστορία αυτού του τόπου, όλοι οι προδότες ενήργησαν δήθεν για το καλό της πατρίδας και των Ελλήνων … .
Δημοσιεύουμε το άρθρο μας και το απευθύνουμε ΤΩΡΑ στον Φ. Κουβέλη, σε όσους βουλευτές της ΔΗΜΑΡ έχουν ικμάδα αξιοπρέπειας και σε όσους είναι στελέχη και μέλη του κομματ
δίου (που περιέργως προέκυψε με διάσπαση ενόψει Δ.Ν.Τ.). Αλλάξτε στάση και γραμμή, αλλιώς τα ονόματά σας θα προστεθούν σε αυτά των μαύρων προδοτών του λαού και των αγώνων του και θα συνοδεύουν τη μνήμη σας και τους απογόνους σας.
Το Λαϊκό Κίνημα καλεί τους φίλους και συμμάχους του να αντιδράσουν στην κιβδηλεία που επιχειρείται, στην παραχάραξη της καθαρής αντιμνημονιακής ψήφου του ελληνικού λαού, στην αθλιότητα και στην καταπάτηση κάθε επίφασης δημοκρατίας σε αυτό τον τόπο.
            Φώτη Κουβέλη, παρότι έχουμε σαφείς πληροφορίες δεν θα γράψουμε τίποτα σήμερα για σχέσεις σου με συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας και ομάδες  λοιπών συμφερόντων. Μέχρι σήμερα τις θεωρούμε απλώς επαγγελματικές. Σε καλούμε όμως ως Ελληνες πιστά δημοκράτες πολίτες να μας διαψεύσεις με την στάση σου και να μην γίνεις το όργανο της προδοσίας της εκπεφρασμένης θέλησης του ελληνικού λαού.
ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ : ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Δημοσκόπηση RASS (Βίντεο)

ΣΟΚ: Συνταγματικό πραξικόπημα προ των πυλών

Ένα πρωτοφανές παρασκήνιο, με σκοπό τη δημιουργία κυβέρνησης με κάθε τρόπο χωρίς να πάμε σε νέες εκλογές βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. 

Το επιχείρημα βεβαίως είναι πως αυτό απαιτεί για μία ακόμη φορά η σωτηρία της πατρίδας. 
Την σωτηρία της πατρίδας επικαλέστηκαν και όσοι έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο πριν από 40 χρόνια, αλλά ας αφήσουμε την Ιστορία όσο διδακτική και να είναι και ας πάμε στα γεγονότα.

Μετά την συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πάνο Καμμένο, οι προσπάθειες που σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 37) καταβάλει ο Πρόεδρος για τον σχηματισμό Οικουμενικής Κυβέρνησης τερματίστηκαν. Το επόμενο στάδιο είναι ο ορισμός μιας κυβέρνησης όσο το δυνατόν ευρείας αποδοχής η οποία θα οδηγήσει σε εκλογές με πρωθυπουργό Πρόεδρο ενός από τα τρία Ανώτατα Δικαστήρια.

Το βήμα αυτό λοιπόν που με τόση σαφήνεια περιγράφεται στο Σύνταγμα, είναι μετέωρο. Αντί της προκήρυξης εκλογών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαίτησε μία ακόμη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Η λειτουργία αυτή δεν είναι ούτε καν οριακή συνταγματικά, αλλά εκτός του πλαισίου του Συντάγματος και εκθέτει τον ίδιο τον Πρόεδρο γιατί φαίνεται να συμμετέχει και ο ίδιος σε μία μεθόδευση πολύ συγκεκριμένη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η νέα σύσκεψη των αρχηγών η οποία δεν προβλέπεται, είχε μοναδικό σκοπό τον εγκλωβισμό των δύο κομμάτων της Αριστεράς. Σε αυτή λοιπόν τη σύσκεψη, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ (με πρόταση Βενιζέλου),θα ζητούσαν τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης της Αριστεράς από το ΣΥΡΙΖΑ και τη ΔΗΜΑΡ, με πρωθυπουργό τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Αν τα κόμματα της Αριστεράς, έκαναν πίσω σε αυτή την πρόταση, τότε θα δημιουργούσαν την εντύπωση ότι δεν θέλουν να κυβερνήσουν και είναι αναξιόπιστα.

Η άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραβρεθεί στη σύσκεψη αυτή, φαίνεται πως χάλασε το σχεδιασμό. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο του σχεδίου εγκλωβισμού, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, φαίνεται πως βάζουν σε εφαρμογή, ένα σχέδιο δημιουργίας μιας κυβέρνησης που θα βασίζεται στο τράβηγμα άρθρων του Συντάγματος από τα μαλλιά. Σύμφωνα με το σχέδιο νούμερο 2,τις επόμενες ώρες, Συνταγματολόγοι και κανάλια θα δημιουργήσουν την εικόνα, πως προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση δεν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών όπως ορίζει το άρθρο 37,αλλά αρκεί πλειοψηφία 120 βουλευτών.

Το Σύνταγμα στο άρθρο 37 προβλέπει την απόλυτη πλειοψηφία, την αρχή της δεδηλωμένης δηλαδή που καθιερώθηκε επί Τρικούπη. Έτσι και μόνο έτσι γίνεται κυβέρνηση. Αν δεν ίσχυε αυτό άλλωστε δεν θα μαγειρεύονταν τόσοι εκλογικοί νόμοι με πριμ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόλυτη πλειοψηφία εδρών. Η αρχή της δεδηλωμένης και η πλειοψηφία των 151 εδρών, είναι κάτι που μαθαίνει ο μαθητής της δευτέρας Λυκείου.

Το Συνταγματικό Πραξικόπημα που βρίσκετε σε εξέλιξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη Δημοκρατία αλλά και την δικαιολογημένη κοινωνική αντίδραση, θα θέσει απέναντι στο άρθρο 37,το άρθρο 84.Το άρθρο εκείνο δηλαδή που προβλέπει τι γίνεται σε περίπτωση πρόταση μομφής σε κυβέρνηση. Όταν ήδη υπάρχει αλλά για κάποιο λόγο αμφισβητηθεί. Σύμφωνα με το 84, αν υπάρξει πρόταση μομφής, ή η ίδια η κυβέρνηση ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, τότε μπορεί να την πάρει με 120 ψήφους και 60 απουσίες. Αυτό είναι σαφώς διαφορετικό από την επιβεβαίωση εντολής στη Βουλή με 151 ψήφους κατά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας.

Οι ανάγκες λοιπόν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ (περιγράφονται πλήρως στη σελίδα 12 του HOT DOC που κυκλοφορεί με το απόρρητο σχέδιό τους) θα βάλει στο μίξερ τα άρθρα του Συντάγματος για να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα τηλεπαράθυρα θα γεμίσουν αναλυτές και Συνταγματολόγους, που στην χειρότερη των περιπτώσεων θα δημιουργήσουν μια εικόνα αμφισβήτησης όσων λέει το άρθρο 37 για να φανεί δικαιολογημένη και μία άλλη «ερμηνεία». Η χρήση των Συνταγματολόγων για παραγωγή βολικών εξελίξεων δεν είναι πρωτοφανής.
Η λειτουργία του Παλατιού στην Αποστασία του 65, «νομιμοποιήθηκε» συνταγματικά από τον Συνταγματολόγο Γουρίτσα και χρόνια αργότερα Συνταγματολόγοι ερμήνευσαν πως ο Πρόεδρος της Βουλής Ι. Αλευράς ο οποίος εκτελούσε χρέη Προέδρου, είχε δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη του Χρ Σαρτζετάκη ως Προέδρου της Δημοκρατίας στην τρίτη ψηφοφορία (στις δύο προηγούμενες απείχε)

Στην πιο κρίσιμη περίοδο της Ελλάδας, το πολιτικό κατεστημένο που την έφερε σε αυτή την κατάσταση ενδιαφέρεται μόνο για την επιβίωσή του,πατώντας ακόμη και πάνω στο ίδιο το Σύνταγμα. Άλλωστε η ίδια η κυβέρνηση Παπαδήμου σύμφωνα με τον Προκόπη Παυλόπουλο (συνενετυξη ΣΚΑΙ) ήταν Συνταγματική εκτροπή, αλλά για το καλό της χώρας. Καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε το πόσο επικίνδυνη είναι η άποψη που θέλει το Σύνταγμα λάστιχο που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις πολιτικές σκοπιμότητες και τις «καλές» προθέσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ένα μόρφωμα τεχνοκρατών, θα κυβερνήσει για το «καλό» μας, ενώ εμείς ψηφίσαμε για το κακό μας χωρίς να το ξέρουμε.

ΥΓ: Ελπίζω μόνο αυτές οι γραμμές να είναι ο λόγος που θα ματαιωθεί το σχέδιο που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη. Το εύχομαι.

ΥΓ 2: είναι εντυπωσιακό πως στη Wikipedia στο λήμμα «αρχη δεδηλωμένης» υπήρξαν παρεμβάσεις στις 12 Μαΐου του 2012, και δεν περιγράφεται πλέον με πόσους ψήφους είναι αυτή. Αντίστοιχες παρεμβάσεις είχαν «βγάλει» πρωθυπουργό τον Παπαδήμο 3 μέρες πριν αναφερθεί το όνομά του για την πρωθυπουργία.

ΥΓ 3: Τα σχέδια αυτά είναι εν αγνοία του Κωνσταντόπουλου

skandalistis

Nέα δημοσκόπηση της Rass: Σε απόσταση αναπνοής η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑΆλλη μια δημοσκόπηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την εταιρεία Rassπου δημοσιεύεται στον «Ελεύθερο Τύπο».

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της εταιρείας στην περίπτωση νέων εκλογών που πλέον φαντάζει και το πιθανότερο σενάριο ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. έχουν διαφορά μιας μονάδας στην πρόθεση ψήφου.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

ΣΥΡΙΖΑ 20,5%
ΝΔ 19,4%
ΠΑΣΟΚ 11,8%
ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 7,8%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 6,2%
ΚΚΕ 4,8%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3,8%
ΔΗΣΥ 2,%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2,3%
ΛΑΟΣ 2%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,0%

 

http://thraki-devil.blogspot.com

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ "ΠΕΤΣΟΚΟΜΑ" ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΕΣ

Οριστικό τέλος μπαίνει σήμερα – σύμφωνα με τις προβλέψεις του δεύτερου Μνημονίου – στην ισχύ της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων, που είχαν λήξει ή καταγγελθεί μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, και αφορά 152 συμβάσεις που καλύπτουν περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Σε ισχύ παραμένουν 23 κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις, όπως των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ, των οποίων η μετενέργεια λήγει από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο.
Με τη λήξη της μετενέργειας παύουν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι των κλαδικών συμβάσεων και διατηρείται μόνο ο βασικός κλαδικός μισθός, ενώ καταργούνται περίπου …..
70 επιδόματα και παροχές.
Διασώζονται, εφόσον υπάρχουν, τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Οι αλλαγές αυτές φέρνουν μείωση στους μισθούς των εργαζομένων από 10% έως 15%, ενώ δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη μείωση, χωρίς την υπογραφή νέας σύμβασης κλαδικής επιχειρησιακής ή ατομικής.
Ωστόσο τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι οι περισσότεροι εργοδότες είναι απρόθυμοι στην υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων, ενώ σχεδόν αδύνατη είναι και η υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων.
Στελέχη του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας εκφράζουν φόβους ότι στην αγορά εργασίας θα επικρατήσουν κυρίως οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, που μετά την ψήφιση του νέου νόμου, περιλαμβάνουν μειώσεις από 20% έως και 40%.
Σύμφωνα με το νέο νόμο, μετά την κατάργηση της μετενέργειας ο μισθός κάθε εργαζομένου, ανεξάρτητα με την προϋπηρεσία του, μπορεί με την υπογραφή ατομικής σύμβασης να επαναπροσδιοριστεί με σημείο εκκίνησης τον εκάστοτε κατώτατο μισθό που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι η πιο πρόσφατη κλαδική σύμβαση ή η ευνοϊκότερη επιχειρησιακή που έχει υπογραφεί στον κλάδο.
Newsbomb.gr