Daily Archives: 23 Δεκεμβρίου 2012

Το ΕΕΤΗΔΕ είναι τελεσίδικα αντισυνταγματικό…

Στη χώρα μας δεν υπάρχει Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο που θα έκρινε αμετάκλητα περί της συνταγματικότητας ή μη ενός νόμου. Η ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των νόμων κρίνεται κατά τους όρους του άρθρου 100 παρ. 1 εδ. ε του Συντάγματος από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Μέχρι να υπάρξει τέτοια απόφαση, το κάθε δικαστήριο μπορεί να κρίνει ελεύθερα την αντισυνταγματικότητα των νόμων. Άσχετα λοιπόν με το τι έχει κρίνει το ΣτΕ για το ΕΕΤΗΔΕ (το γνωστό χαράτσι μέσω ΔΕΗ), η συνταγματικότητα των νόμων κρίνεται… σε κάθε δικαστική απόφαση και κανένα δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει κατά την κρίση του άλλο δικαστήριο, ούτε φυσικά το ΣτΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του Συντάγματος «Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος». Σύμφωνα δε με το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος «Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα». Η κρίση για την αντισυνταγματικότητα του εφαρμοζόμενου νόμου εξετάζεται και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο και είναι ένα παρεμπίπτον ζήτημα για το οποίο αποφαίνεται η απόφαση.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω, έκρινε, όπως είχε δικαίωμα και υποχρέωση ως παρεμπίπτον ζήτημα που αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση του κύριου ζητήματος, την συνταγματικότητα του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δηλαδή την συνταγματικότητα του ΕΤΗΔΕΕ. Με την με αρ. 1101/2012 απόφασή του έκρινε, μεταξύ των άλλων: α)  ότι το ΕΕΤΗΔΕ είναι φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Συντάγματος και όχι ανταποδοτικό τέλος, β) ως φόρος είναι αντισυνταγματικός αφού προσκρούει στο άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος « Η επιβολή φόρου επιτρέπεται μόνο εάν και στο βαθμό που υφίσταται φοροδοτική ικανότητα». Συγκεκριμένα η πιο πάνω απόφαση αναφέρει στις σελίδες 18 και 22 ότι: «…οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντίκειται στις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος….». γ) ότι το ΕΕΤΗΔΕ θεσπίζει αμάχητο τεκμήριο φοροδοτικής ικανότητας, παραβιάζοντας το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος «Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει». δ) η επιβολή αυτού του φόρου είναι προσωρινή και αφορά μόνο τα έτη 2011 και 2012, ε) ότι η είπραξη από τη ΔΕΗ του φόρου ΕΕΤΗΔΕ είναι αντισυνταγματική αφού η ΔΕΗ δεν είναι όργανο του κράτους που ασκεί δημόσια εξουσία, επομένως δεν δικαιούται να εισπράττει φόρους και πολύ περισσότερο να κόβει το ρεύμα που είναι μια ιδιωτική σύμβαση επειδή δεν πληρώθηκε ο φόρος.
Στη συνέχεια το Δημόσιο αντί να ασκήσει έφεση κατά τη απόφασης, ώστε να κριθεί η υπόθεση στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, αντιθέτως, φοβούμενο προφανώς και την κρίση των Εφετών, παραιτήθηκε από το δικαίωμα άσκησης έφεσης και προσέφυγε κατευθείαν στον Άρειο Πάγο. Με τον τρόπο αυτό όμως, κατέστη τελεσίδικη η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράγοντας πλέον δεδικασμένο. Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 331 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Το δεδικασμένο εκτείνεται και στα ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του κύριου ζητήματος, αν το δικαστήριο ήταν καθ’ ύλην αρμόδιο να αποφασίσει για τα παρεμπίπτοντα αυτά ζητήματα». Επομένως η παρεμπίπτουσα κρίση του ΠΠΑ περί της αντισυνταγματικότητας του ΕΕΤΗΔΕ κατέστη πλέον τελεσίδικη παράγοντας δεδικασμένο που ισχύει έναντι πάντων.
Ο Άρειος Πάγος στη συνέχεια δεν έκρινε το θέμα της συνταγματικότητας, αλλά απλά ανέστειλε προσωρινά την απαγόρευση της είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ από τη ΔΕΗ, μέχρι να συζητηθεί η κύρια αίτηση αναίρεσης τον Μάρτιο του 2013.
Όμως με βάση τα πιο πάνω:
α) Το ΕΕΤΗΔΕ αυτή τη στιγμή έχει κριθεί τελεσίδικα αντισυνταγματικό (αδιάφορο τι έχει αποφανθεί σχετικά το ΣτΕ) και επομένως όχι μόνο η ΔΕΗ δεν μπορεί να το εισπράξει, αλλά ούτε και η εφορία.
β) Εάν κάποια στιγμή κριθεί αμετάκλητα ως αντισυνταγματικό, οι πολίτες που το έχουν καταβάλει θα μπορούν να το αναζητήσουν πίσω ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
γ) Το ΕΕΤΗΔΕ θεσπίστηκε μόνο για τα έτη 2011 και 2012 και επομένως ούτε το Δημόσιο και φυσικά ούτε η ΔΕΗ έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν ΕΕΤΗΔΕ από 1-1-2013.
ΥΓ. Τα ανωτέρω είναι νομική άποψη και δεν συνιστούν συμβουλή ή προτροπή προς τους πολίτες. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματος “Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων…”.
Πέτρος Χασάπης

Ο Άρειος Πάγος αποκατέστησε την «Τάξη» των πραξικοπημάτων…

Greek Robber BaronsΆστραψε και βρόντηξε για άλλη μια φορά η ΑΠΑΤΗ περί «ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης».
Με διαδικασίες «εξπρές» ο Άρειος Πάγος έβγαλε μια απόφαση για τη ΦΡΙΚΗ των χαρατσιών, όπως ακριβώς πρόσταξε η κατοχική κυβέρνηση, ανατρέποντας την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας…
Το Ανώτατο Δικαστήριο ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τα πραξικοπηματικά διατάγματα μιας κατοχικής κυβέρνησης ανδρεικέλων του 4ου Ράιχ, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η δικαστική εξουσία ΟΧΙ μόνο δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά είναι και ο ψυχρός«εκτελεστής» των αποφάσεων της χρηματιστηριακής «μαφίας» και των πολιτικών τους ανδρεικέλων…
Ακόμα και όταν η κρίση κατάρρευσης του καθεστώτος προκαλεί και αποτυπώνει ρωγμές στο δικαστικό πυλώνα του καθεστώτος (η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου), έρχεται το Ανώτατο όργανο του καθεστώτος, ο Άρειος Πάγος, να αποκαταστήσει την καθεστωτική (κατοχική) Τάξη…
Για να αποκαλυφτεί όλη αυτή η μυθολογία περί «ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης», καλό είναι να δούμε το σκεπτικό του Αρείου Πάγου: Είναι το ίδιο ΑΚΡΙΒΩΣ σκεπτικό της κατοχικής κυβέρνησης, το ΠΟΛΙΤΙΚΟ σκεπτικό ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑΣ των δωσίλογων ανδρεικέλων…
Στο όνομα του «Δημοσίου Συμφέροντος» και ο Άρειος Πάγος νομιμοποίησε το αντισυνταγματικό πραξικόπημα της κυβέρνησης!!!
Ποιο είναι αυτό το «Δημόσιο Συμφέρον; Η κτηνώδης λεηλασία των «κολασμένων της Γης»: των κατασπαραγμένων εργατικών και λαϊκών στρωμάτων…
Αυτό είναι το «εθνικό συμφέρον» και αυτή η «νομιμότητα» του καθεστώτος: Η Αποτρόπαια, κανιβαλική ΛΕΗΛΑΣΙΑ και ο ΘΑΝΑΤΟΣ του λαού!!!
Κάποια παραδείγματα, απλώς, ενδεικτικά, γύρω από το πώς εννοούν το «εθνικό συμφέρον» και το ποια είναι η «νομιμότητά» τους:
Κόψιμο μισθών…
Κόψιμο συντάξεων…
Χαράτσια…
Διαρκής φορολογική λεηλασία
Κλοπή ασφαλιστικών ταμείων
Δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά θάνατον…
Χαράτσια σε Νοσοκομεία, αυξήσεις στα εισιτήρια, στο πετρέλαιο, στη ΔΕΗ κ.λπ…
Ξεπούλημα του Δημοσίου πλούτου, μετατροπή της Ελλάδας σε ΑΠΟΙΚΙΑ και πάρα πολλά άλλα…
ΟΛΑ αυτά για το «εθνικό συμφέρον» και με τη βούλα της δικαστικής «νομιμότητας»!!!
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, λοιπόν, του ελληνικού λαού, το ξεπούλημα, η διάλυση και η ΚΑΤΟΧΗ της ελληνικής κοινωνίας από τις χρηματιστηριακές ύαινες και τα κοράκια των τοκογλύφων είναι «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ» και «ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ»…
Οι ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ τους, τα πραξικοπήματά τους, τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ τους και ο ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟΣ τους είναι «εθνικό συμφέρον» και «νομιμότητα»…
Είναι καιρός πλέον να ΕΞΕΓΕΡΘΕΙ ο ελληνικός λαός για να επιβάλει τη δική του ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, τη μόνη πραγματική, στη βάση των δικών του συμφερόντων, των συμφερόντων της ελληνικής κοινωνίας…
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης μέσα σε καπιταλιστικό καθεστώς, είτε είναι απραγματοποίητες, είτε είναι αντιδραστικές»(Λένιν)

Δημοσκόπηση για νούμερο επιθεώρησης

Άλλη μια άκρως αστεία δημοσκόπηση έρχεται να συμπληρώσει τον τόμο των παραμυθιών της χρονιάς. Αυτή μάλιστα παραείναι φαντασία. Τύφλα να χει ο Disney.

Η φυλλάδα της νέας δικτατορίας, ο ανελεύθερος τύπος, μας λέει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται την κυβέρνηση και το Σαμαρά!!! Το λένε χωρίς να ντρέπονται.

Καλά, τι πίνουν και δε μας δίνουν; Ακούστε όμως, να σκάσετε από τα γέλια:


«Το βασικό συμπέρασμα από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρίας Rass που δημοσιεύει σήμερα ο Τύπος της Κυριακής είναι ότι η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος εμπιστεύεται την κυβέρνηση και τον Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργό και προσδοκούν…
από αυτούς ότι θα οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.»

Εμπιστεύεται το Σαμαρά!!! Που πιο εύκολα εμπιστεύεσαι μια χειροβομβίδα χωρίς ασφάλεια. Στα γραφεία της ΠΟΛΑ την κάνατε την έρευνα; Ρωτήσατε τους συμβούλους του Αντώνη; Βρε σεις, ούτε οι τροικανοί δεν εμπιστεύονται το Σαμαρά, γι αυτό τον έβαλαν και υπόγραψε. Κόψτε την πλάκα.

Συνεχίζω όμως, για να δείτε πως καρφώνονται οι ίδιοι:
«Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, παρόλο που οι πολίτες υφίστανται πρωτοφανή οικονομική αφαίμαξη, βλέποντας τα εισοδήματά τους να έχουν συρρικνωθεί, και μάλιστα σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι λόγω της κρίσης έχουν αλλάξει τάξη, την ίδια στιγμή έχουν βάσιμες προσδοκίες από την τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το άθροισμα των δυνάμεων που καταγράφουν τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση δεν υπερβαίνει το 36%, το ποσοστό των πολιτών που εμπιστεύεται τη σημερινή κυβέρνηση φθάνει το 45% και είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εμπιστεύονται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να κυβερνήσει λιγότεροι και από αυτούς που δηλώνουν ότι το ψηφίζουν».

Μας λένε λοιπόν, ότι τον εμπιστεύονται 45% αλλά τον ψηφίζουν οι μισοί από αυτοί που τον εμπιστεύονται. Και τον Αλέξη δεν τον εμπιστεύονται αλλά τον ψηφίζουν…. Εντάξει, έχω ακούσει και στο παρελθόν κουφά ανέκδοτα, αλλά αυτό πάει για βραβείο.

Με ένα τρομερό συλλογισμό, λένε πάνω κάτω: Αφού δεν εμπιστεύονται τον Αλέξη, εμπιστεύονται το Σαμαρά!!! Ότι κι αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν κατά βάθος το Σαμαρά!!! Τρία πουλάκια κάθονταν, συμπληρώνω. Δεν κάνω μόνο εγώ πλάκα, αναγνώστη, αυτοί κάτι έπαθαν και λένε αρλούμπες. Ίσως από την πολύ θλίψη για το κατάντημα του πάλαι ποτέ «κόμματος εξουσίας».

Πλάκα όμως έχουν και τα νούμερα. Κατ αρχήν βγάζουν εκτός τον Καμμένο. Πιστεύουν, τρομάρα τους, ότι αν δεν ήταν αυτός, θα είχαν ελπίδες για διψήφιο. Αυτοί που ψήφισαν Καμμένο, νεοδημοκρατικά γίδια, δεν θέλουν το μνημόνιο. Άσχετα, αν πιστεύω πρ
οσωπικά, πως πραγματικά εναντίον του μνημονίου είναι μόνο τα Αριστερά κόμματα. Αν λείψει ο Καμμένος, δεν ξέρω, αν θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, ή αλλού, ξέρω όμως και το ξέρουν και στη ΝΔ, ότι Σαμαρά ΔΕΝ ψηφίζουν. Αν ήθελαν, θα τον ψήφιζαν ήδη.

Δίνουν λοιπόν  ένα πονηρό 2,8% στους Ανεξάρτητους Έλληνες στην πρόθεση ψήφου μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Φυσικά με την αναγωγή μπαίνει στη βουλή, αλλά το αποσιωπούν.

Για το ΚΚΕ. Το πετσοκόβουν, όσο μπορούν, αλλά η άνοδος δεν κρύβεται. Οι θέσεις του ΚΚΕ επιβεβαιώνονται καθημερινά και πιστεύω σε πείσμα των δημοσκόπων, που δέχονται μόνο μικρή άνοδο, ότι το διψήφιο νούμερο είναι πέρα για πέρα εφικτό. Βέβαια, σ’ αυτό το παραμύθι του δίνουν 4,8% στην πρόθεση ψήφου πάντα. Κοντός ψαλμός όμως, αλληλούια. 


Γαλαντόμοι για τα δεκανίκια, τις τσόντες, το ΠΑΣΟΚ (5,7%) και τον Κουβέλη (5%). Πολλά τους δίνετε. Ούτε 2% έκαστος. Εκτός, αν το πέντε είναι συμβολικό. Πέντε φάσκελα… τότε εντάξει.
Για τους αφανείς συμμάχους, συνεχίζουν την πριμοδότηση (και για να τους βγουν τα νούμερα) δίνοντας 9,1%. Δεν ανησυχώ. Πριν τις εκλογές έβγαζαν όλες οι δημοσκοπήσεις δεύτερο τον Κουβέλη κι έπειτα  δεύτερο το Βενιζέλο. Ολοφάνερα πριμοδοτούν τους νοσταλγούς του Παπαδόπουλου, σαν εφεδρεία μετά το Σαμαρά.

Τον καταλληλότερο τον θεωρούν ήδη τελειωμένο. Ψάχνουν για λύση, άλλοι λένε να ξαναφέρουν τον Καραμανλή, τον ανεψιό,  άλλοι λένε να ενωθούν ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ (φοβερό μείγμα, τρείς συμμορίες σε μια), κι άλλοι βλέπουν τα ζόμπι της χούντας ως (διά)λυση. Ότι και να κάνουν όμως ο Σαμαράς είναι πιο κοντά στο μονοψήφιο απ ότι στο διψήφιο. Σίγουρα είναι πολύ πιο κάτω από το 18% που είχε πάρει στις πρώτες εκλογές.

Το χαράτσι της ΔΕΗ, που είχε πει ότι θα καταργούσε, οι φόροι που είχε πει ότι δεν θα έβαζε άλλους, τα καθημερινά τελευταία μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων,  η ανεργία, η ακρίβεια και φυσικά οι αλαζονεία και η τρομοκράτηση, απωθούν ολοένα και περισσότερους ψηφοφόρους. Είναι τελειωμένος πολιτικά, παρόλα αυτά ακόμα επικίνδυνος για τους φτωχούς, αφού έχει δυστυχώς την εξουσία. Όχι όμως για πολύ.

Για να του δίνει η επίσημη φυλλάδα του 24,8%, έχει κάτω από 14,8%. Αν τον εμπιστεύονται τόσο, ας τολμήσει να κάνει εκλογές. Γιατί ακούει κάλπη και τον πιάνει τρέμουλο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 25,5% σ αυτό το γκάλοπ. Πάλι τα ίδια; Τόσα σας πληρώνουν δημοσκόποι. Γιατί δεν βάζετε πρώτο το Σαμαρά; Έτσι κι αλλιώς, το ίδιο γελάμε, με τα όσα λέτε. Πόσο περισσότερο θα ξευτιλιστείτε;

Σαμαρά, απόλαυσε τα γκάλοπ, μέχρι να γίνουν εκλογές. Αν τις προλάβεις και δεν ανέβεις στο ελικόπτερο νύχτα… 

Στη φωτογραφία έχω τη δημοσκόπηση ΠΡΙΝ τις εκλογές του Μαίου, για να κατανοήσουμε το μέγεθος της εγκυρότητας… 
Από tsak-giorgis 

Η «Οδύσσεια» του Ελληνικού Πετρελαίου !!!

Η φωτό που βλέπετε είναι η πρώτη έρευνα για τον χάρτη με τα κοιτάσματα πετρελαίου, έτσι όπως δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στους AegeanTimes το 2002
Έχει αποδειχθεί περίτρανα πλέον ότι την στιγμή κατά την οποίαν ο πρώην πρωθυπουργός Γ.Α. Παπανδρέου, δήλωνε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009 ότι «Στην Ελλάδα δεν έχουμε πετρέλαιο ή το πετρέλαιο το οποίο έχουμε είναι πολύ λίγο», τα κοιτάσματα ειδικά νότια της Κρήτης είχαν ήδη εντοπιστεί και ήταν γνωστά στις ΗΠΑ πολύ πριν από το 2000.
Με προσχεδιασμένη όμως την “ανάγκη” να προσφύγει η χώρα στον μηχανισμό στήριξης (ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ), η τότε κυβέρνηση του ΓΑΠ προτίμησε αντί να ξεκινήσει άμεσα γεωτρήσεις, στην περιοχή, έστω και χωρίς να καθορίσει την ΑΟΖ, να οδηγήσει την Eλλάδα στο επαίσχυντο Μνημόνιο.
Λίγους μήνες μετά και ενώ οι πληροφορίες είχαν αρχίσει πλέον και διέρρεαν ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του κ. Λ. Παπαδήμου, ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος μιλώντας στη Βουλή είπε ακριβώς τα ίδια: «Δεν υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα».
Στο Wikileaks διέρρευσαν μάλιστα εκτιμήσεις των στελεχών του Stratfor τα οποία ανέφεραν ότι «Καλύτερα μετά από αυτό να συνδεθεί η Ελλάδα με το δολάριο, αν βγει από την ζώνη του ευρώ».
Τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου στην λεκάνη του Βόρειου Αιγαίου, αποκαλύπτουν τα αρχεία του ΙΓΜΕ και των ΕΛΠΕ, τα οποία τόσα χρόνια έμεναν κρυμμένα, για την ακρίβεια, θαμμένα.
Στη λεκάνη του βόρειου Αιγαίου, τόσο ανατολικά του πεδίου του Πρίνου, όσο ειδικότερα περί της βραχονησίδας “Μπάμπουρας” (και τίς γύρω τοποθεσίες) και δυτικά, πρός τα νότια του κόλπου του Στρυμώνα και το Άγιο Όρος, τα εικαζόμενα δυνητικά κοιτάσματα επαρκούν για να καλύψουν το μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας.
Δηλαδή, περίπου 5,5 δισ. απολήψιμων (και όχι ΟΟΙΡ) βαρελιών, με δυνατότητα παραγωγής πάνω από 100.000 βαρέλια/ημέρα. Και αυτές είναι ενδείξεις μόνο από τη βόρεια περιοχή του Αιγαίου.
Παλαιότερες, προ του 2000, μελέτες του ΙΓΜΕ και των ΕΛΠΕ κάνουν λογο για όγκο Πρωτογενούς Υφιστάμενου Πετρελαίου (ΟΟΙΡ) που συντηρητικά εκτιμάτο σε άνω των 4 δισ. βαρέλια ανεπιβεβαίωτα αποθέματα πετρελαίου στο Αιγαίο (Λεκάνες Θεσσαλονίκης και Βορείου Αιγαίου) και γύρω σε άλλα 2 δισ. βαρέλια στη ζώνη της Λεκάνης Ιονίου.
Όλα αυτά ήταν βέβαια σε γνώση της κυβέρνησης του Γ.Α. Παπανδρέου και ήταν επόμενο ότι μία τέτοια παραδοχή θα άλλαζε ολόκληρη της ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών και δεν θα δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση την προσφυγή στον Μηχανισμό Στήριξης τον Μάϊο του 2010.
Όταν και αφού υπογράφηκε το πρώτο Μνημόνιο, αναγγέλθηκε άμεσα η ίδρυση φορέα υδρογονανθράκων και σταδιακά άρχισαν να έρχονται στην δημοσιότητα πληροφορίες για ύπαρξη κοιτασμάτων, πάντα όμως από “ανεξάρτητες” πηγές.
Τελείως ξαφνικά και αναπάντεχα προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την Δυτική Ελλάδα και τη Νότια Κρήτη (όχι όμως τη νοτιοανατολική).
Μετά τη ψήφιση του νέου Μνημονίου και την αλλαγή του νόμου ο οποίος διέπει τη νέα δανειακή σύμβαση και την μετατροπή του νομικού πλαισίου κάτω απο το οποίο λειτουργεί η νέα σύμβαση, δηλαδή την ισχύ και εφαρμογή του βρετανικού δικαίου (πράγμα το οποίο σημαίνει ότι παραχωρείται το δικαίωμα για κατάσχεση των εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο) αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις έρευνες.
Κατά τον Γεωλόγο Πετρελαίων-Ενεργειακό Οικονομολόγο, κ.Κων/νο Νικολάου, «η ευθεία απάντηση στην ερώτηση, εάν η Ελλάδα έχει δυνατότητες ανακάλυψης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, είναι κατηγορηματικά θετική.
Η Ελλάδα θεωρείται ανεξερεύνητη περιοχή, ιδίως σε βάθη κάτω από 3500 μ, στα βαθειά νερά αλλά και σε αβαθείς στόχους, οι οποίοι υπόσχονται σημαντικές ποσότητες βιοαερίου».
Ιδιαίτερα ενθαρυντικές είναι επίσης οι επισημάνσεις των κ.κ. Ηλία Κονοφάγου, τέως γενικού διευθυντή των ΕΛΠΕ, και του κ. Αντώνη Φώσκολου, ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
«Ο υποθαλάσσιος χώρος ο οποίος βρίσκεται μεταξύ Κύπρου–Ισραήλ–Αιγύπτου-Κρήτης θα μπορούσε να περικλείει συνολικά, αποδεδειγμένα και πιθανά αναμενόμενα προς ανακάλυψη και παραγωγή αποθέματα υδρογονανθράκων της τάξης των 15 τρισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (m3).
Οι ετήσιες
παιτήσεις της Ελλάδας σε φυσικό αέριο ανέρχονται σε 3,4 δις.κυβικά, ενώ τα αποθέματα είναι πολύ περισσότερα από 3,5 τρισεκατομμύρια.
Δηλαδή η Ελλάδα έχει αποθέματα για χίλια χρόνια, ή καλλίτερα διαθέτουμε ώς χώρα, τεράστιες ποσότητες προς εξαγωγή».
Το 1955 με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης ιδρύθηκε στον Ασπρόπυργο Αττικής η πρώτη μονάδα διύλισης πετρελαίου στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛ.Δ.Α.), τα οποία λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1958. Στη δημιουργία και κατόπιν ανάπτυξη συνεισέφερε ο εφοπλιστής κ. Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος κατείχε και το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών της επιχείρησης (86%) μέχρι το 1976, όταν ο όμιλος ο οποίος φέρει το όνομα του τις πώλησε στο ελληνικό δημόσιο και από τότε είναι κρατικά.
Με αφορμή την ανεύρεση το 1973-1974 κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου (θέση «Πρίνος»), ιδρύεται το 1975 η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ), με σκοπό την έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου στον Ελληνικό χώρο. Στο μεταξύ η ΕΣΣΟ (ελληνική θυγατρική της ExxonMobile) εγκαταλείπει την Ελλάδα λόγω του αρνητικού κλίματος απέναντι στην εταιρεία λόγω της στήριξης που παρείχε στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Την δεκαετία του 1980 το πανελλήνιο δίκτυο πρατηρίων της ΕΣΣΟ και το διυλιστήριο στη Θεσσαλονίκη εξαγοράζεται από την ΔΕΠ και μετονομάζεται σε ΕΚΟ.
Το 1986 τα ΕΛΔΑ εντάσσονται στον όμιλο της ΔΕΠ και από τον Ιανουάριο του 1998, μετά από μία αναδιάρθρωση, ο όμιλος μετονομάζεται σε Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και ξεκινά η ιδιωτικοποίηση (διάθεση στο κοινό του 23% των μετοχών μέσα από τα χρηματιστήρια της Αθήνας και του Λονδίνου).
Την ίδια χρονιά τα ΕΛΠΕ εξαγοράζουν δύο εταιρίες διανομής, την Μαμιδάκης και την Petrolina.
Το 1997 έγινε ο μοναδικός διεθνής Γύρος Παραχωρήσεων και παρεχωρήθησαν 4 περιοχές στη Δ. Ελλάδα.
Το μοναδικό κοίτασμα της χώρας στην περιοχή του Πρίνου διέπεται από ειδικές ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες έδιναν και δίνουν κίνητρα στον ανάδοχο, με στόχο να συνεχιστεί η παραγωγή του πετρελαίου.
Η νομοθεσία η οποία αφορά το περιβάλλον είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και είναι υπό κατάρτιση με βάση τις τρέχουσες οδηγίες της Ε.Ε.
Το 2003 τα ΕΛΠΕ συγχωνεύονται και απορροφούν την Petrola Ελλάς, το τρίτο σε μέγεθος διυλιστήριο στην Ελλάδα, ιδιοκτησίας Λάτση. Ο Όμιλος Λάτση μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυξάνει το ποσοστό του στα ΕΛΠΕ από περίπου 8,5% σε 25% καταβάλλοντας €326 εκατομμύρια.
Το Ελληνικό Δημόσιο το 2007 ανακάλεσε, με μονομερή νομοθετική πράξη, από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. τα αποκλειστικά δικαιώματα της σε 24 περιοχές εκτάσεως 55.000 τ.χλμ.
Στο τέλος του 2009 ο Όμιλος Λάτση (μέσω της Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.) κατείχε το 39% των μετοχών των ΕΛΠΕ, το Ελληνικό Δημόσιο 35.5%, ενώ το ευρύ επενδυτικό κοινό 25.5%
Η επέκταση των Ελληνικών Πετρελαίων εκτός ελληνικών συνόρων υπήρξε ραγδαία, τόσο μέσω έμμεσων συμμετοχών όσο και άμεσων εξαγορών.
Δημιούργησε ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, ξεκινώντας με την εισαγωγή και διανομή πετρελαίου στην Αλβανία το 1999, με την εξαγορά της Global SA. Το 2002 εξαγοράζει το 54,5% της δημόσιας επιχείρησης του Μαυροβουνίου Yugopetrol. Την ίδια χρονιά αναλαμβάνει την διανομή των λιπαντικών της BP στην Κύπρο εξαγοράζοντας την BP Cyprus, και δημιουργεί δίκτυο πρατηρίων βενζίνης στη Βουλγαρία και τη Σερβία. Το 2004 εξαγοράζει το διυλιστήριο OKTA στην ΠΓΔΜ.
Εκτός Βαλκανίων τα ΕΛΠΕ είναι ενεργά στην Γεωργία μέσω συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις.
Με βάση το νόμο 2289/95 τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων σε 62000 χλμ² στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει δραστηριότητες και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με ξένες εταιρίες, στην Αλβανία και στη Λιβύη.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια λειτουργούν τρία διυλιστήρια στην Ελλάδα: στη Θεσσαλονίκη, στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο. Αυτά καλύπτουν το 73% του δυναμικού διύλισης της χώρας (το υπόλοιπο 27% ανήκει στην Motor Oil Ελλάς). Επιπλέον λειτουργούν το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στη πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο προμηθεύεται αργό πετρέλαιο μέσω αγωγών από τη Θεσσαλονίκη και καλύπτει περίπου το 85% των αναγκών της χώρας.
Το αργό πετρέλαιο για αυτά τα διυλιστήρια προέρχεται από την Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Ιράν, τη Λιβύη και τη Ρωσία.
Στις θυγατρικές της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. περιλαμβάνονται η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α
.Ε. (μελέτες και διαχείριση έργων), η εταιρεία παραγωγής φιλμ πολυπροπυλένιου DIAXON α.ε., της οποίας το εργοστάσιο βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής, και μια εταιρεία μεταφορών.
Εξάλλου τα ΕΛΠΕ ελέγχουν το 35% των μετοχών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) και της VPI, η οποία παράγει ρεσίνη PET.
Η Μετοχική Σύνθεση των ΕΛΠΕ Α.Ε (στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2011)
Κύριοι μέτοχοι (>5%) Αριθμός Μετοχών % επί του συνόλου
Ελληνικό Δημόσιο 108.430.304 35,48%
Paneuropean Oil and
Industrial Holdings S.A. 127.924.042 41,85%
Ευρύ επενδυτικό κοινό 69.280.839 22,67%
Σύνολο Μετοχών 305.635.185 100,00%
Οφείλω να επισημάνω ότι από το 2000, η αγορά έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα είναι κλειστή. Σε αυτό συνετέλεσε κυρίως, η ουσιαστική και τυπική ανυπαρξία κρατικού φορέα ικανού να χειριστεί τα σύνθετα προβλήματα των ερευνών υδρογονανθράκων.
Το πολιτικό προσωπικό της χώρας μετά το 2000 έως το 2011 παρεχώρησε το δικαίωμα ερευνών και διαχείρισης των υδρογονανθράκων της χώρας σε Ιδιώτες.
Η συγχώνευση (και εξαφάνιση) το 1998 της ΔΕΠ-ΕΚΥ, στην Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε στη συνέχεια, έδρασε καταλυτικά και καθοριστικά στην παύση των ερευνών.
Παραχωρήθηκε ουσιαστικά ένα δικαίωμα ερευνών και διαχείρισης των υδρογονανθράκων, του Ελληνικού Δημοσίου σε Ιδιώτες.
Και για να θυμόμαστε άπαντες τους Πρωθυπουργούς της χώρας την περίοδο 1996 έως 2011, ήταν ο κ. Κων/νος Σημίτης (1996-2004), ο κ. Κων/νος Α. Καραμανλής (2004-2009), ο κ. Γεώργιος Α. Παπανδρέου (2009-2011), ο κ. Λουκάς Παπαδήμος (2011-2012), με τούς αντίστοιχους υπουργούς στις κυβερνήσεις των.
Μετά από μια περίοδο εσωστρέφειας και αναζήτησης προσανατολισμού, η Ρωσία του Πούτιν επιστρέφει στα Βαλκάνια με το ενεργειακό όπλο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Υπογράφοντας τις συμφωνίες για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και του αγωγού φυσικού αερίου South-Stream, η Βουλγαρία εντάσεται στο παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι.
Το Ισραήλ θεωρεί νευραλγικής σημασίας τα κοιτάσματα στη Ν.Α.Μεσόγειο.
Μάλιστα, όπως ανέφερε σε ανάλογο συνέδριο ο κ.Κονοφάγος, ο πρόεδρος του Ισραήλ, κ. Βενιαμίν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του στη χώρα μας, πρότεινε στον τότε Έλληνα πρωθυπουργό την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για τη διοχέτευση αυτών των κοιτασμάτων στην Ευρώπη.
Αυτός ο αγωγός ο οποίος θα ξεκινά από την Χάϊφα του Ισραήλ, και θα περνά νοτίως της Κύπρου, θα συνεχίζει μέσω του χερσαίου χώρου της Κρήτης, στα Κύθηρα και Αντικύθηρα, με κατεύθυνση την Πάτρα, Αστακό, Ηγουμενίτσα, και θα καταλήγει στο Μπάρι της Ιταλίας. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθούν επίσης, και όλα τα κοιτάσματα της Δυτικής Ελλάδας (Ήπειρος και Ιόνιο).
Είναι προφανές τέλος, ότι επενδύσεις από ξένα κεφάλαια δεν θα γίνουν αν οι ξένες εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές αγορές. Σε όλα αυτά τα σχέδια, βεβαίως, πρέπει να συνυπολογιστεί και η Αίγυπτος, ο θαλάσσιος χώρος της οποίας διαθέτει πολύ μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
Η Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στη χώρα εξακολουθεί να διέπεται από
τον Ν. 2289/95 ο οποίος αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2011 με τον Ν. 4001/11.
Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία ενός αμιγούς κρατικού φορέα (ΕΔΕΥ) καλύπτοντας το ουσιαστικό κενό το οποίο υπήρχε για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών δικαιωμάτων Ε&Π.
Δυστυχώς όμως έχουν παρέλθει οι χρονικοί περιορισμοί τους οποίους έθετε ο
νόμος για τη στελέχωση και λειτουργία της ΕΔΕΥ χωρίς να υπάρχει “απτό” αποτέλεσμα, και το κενό καλύπτεται νομοθετικά και πρακτικά από το ΥΠΕΚΑ, το οποίο όμως δεν διαθέτει την αναγκαία υποδομή και πόρους.
Παρά τις πρόσφατες ενέργειες από την πολιτεία, βασικές διατάξεις του νόμου (διεξαγωγή των διαγωνισμών παραχώρησης, τους οικονομικούς όρους της παραγωγής, της λειτουργίας των αναδόχων εταιρειών κλπ.,) παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη και επομένως το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι θολό. Πρακτικά η υπόθεση οδηγείται στίς Ελληνικές “καλένδες”.
Η πτώση των Τίτλων Τέλους για τον Αγωγό Μπουρκάς – Αλεξανδρούπολης και η μη κατασκευή του εξαιρετικής γεωπολιτικής σπουδαιότητας ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου «South Stream»
(Νότιο Ρεύμα), έσβησε το “όνειρο” σαν μια καλοσκηνοθετημένη ταινία .
Πλέον η Ελλάδα βρίσκεται ολοκληρωτικά έξω από το ενεργειακό παιχνίδι των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.
Τα όνειρα περί «ενεργειακού κόμβου» υπήρξαν υπερβολικά, αλλά σίγουρα συνιστά σοβαρό γεωπολιτικό πλήγμα για τη χώρα μας το ναυάγιο της ενεργειακής συνεργασίας της με τη Ρωσία έστω και σε αυτό το χαμηλό επίπεδο.
Ο υπάλληλος των ΗΠΑ και πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Μπόικο Μπορίσοφ και οι «οικολόγοι» του, στις 11 Ιουνίου ανακοίνωσε την ματαίωση της κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης και ακολούθησε ο Βούλγαρος υφυπουργός Εξωτερικών ο οποίος διακήρυξε ότι για τη Σόφια έχει μεγαλύτερη σημασία η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «Ναμπούκο» τον οποίον προωθούν με λύσσα οι Αμερικανοί για να μεταφέρει αμερικανικών συμφερόντων φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και την Κασπία μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας προς την Κεντρική Ευρώπη, παρά η κατασκευή του ρωσικού αγωγού «South Stream».
Το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας, απλά “παρίστατο”, αμήχανο και μικρότερο των αναγκών και των Εθνικών περιστάσεων. Αδύναμο να επιβάλλει ή να υποστηρίξει το ελάχιστο για το συμφέρον της χώρας μας.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ !!!
(σ.σ: Ολόκληρη την έρευνα των AegeanTimes για τα πετρέλαια στο Αιγαίο, έτσι όπως πρωτοδημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2002 μπορείτε να την διαβάσετε κάνοντας κλικ στην παρακάτω φωτογραφία. Αξίζει πραγματικά να θυμηθείτε ξανά τι αποκαλύπταμε τότε και το επίσημο Ελληνικό Κράτος μας λοιδορούσε ακόμη και δια … Ακαδημαϊκών και Πανεπιστημιακών που αμφισβητούσαν τα πάντα απ όσα γράφαμε. Μια έρευνα που έχει μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του πλανήτη!)
Οι AegeanTimes

Άνεργος με ιδιόκτητο σπίτι 80 τ.μ. και αυτοκίνητο 1400 κ.ε. θα πληρώσει φόρο 2.756 ευρώ!!!

Άνεργος με ιδιόκτητο σπίτι 80 τ.μ. και αυτοκίνητο 1400 κ.ε. θα πληρώσει φόρο 2.756 ευρώ!!!
Αποδείξεις θα πρέπει να συλλέγουν κατά τις αγορές τους οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και το οικονομικό έτος 2013.
Η συγκέντρωση των αποδείξεων αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να επωφεληθούν από το ειδικό αφορολόγητο ποσό -έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ- που προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομικών Γεώργιου Μαυραγάνη οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν με τη μορφή αποδείξεων το 25% του δηλωθέντος εισοδήματός τους.
για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου, για ποσά υψηλότερα από 42.000 ευρώ, μέχρι τα οποία υπάρχει ωφέλεια από το ειδικό αφορολόγητο ποσό.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συλλέγουν αποδείξεις έως 10.500 ευρώ.
Τι είναι αυτό που αλλάζει; Το βασικό είναι η ποινή ή αλλιώς το πρόστιμο που θα κληθούν τα πληρώσουν όσοι συγκεντρώσουν αποδείξεις λιγότερες του 25%. Μάλιστα, το πρόστιμο είναι τόσο που ξεπερνά ακόμη και το φόρο!
«Να εξωθηθεί ο κόσμος να πληρώνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και να μειωθεί το ποσό των μετρητών που επιτρέπεται στην πληρωμή κάθε συναλλαγής. Αυτό είναι μέσα στα σχέδια, αλλά δεν υλοποιείται σε μια μέρα. Το έχουμε βάλει μπροστά και μέσα στο 2013 θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα» δήλωσε υφυπουργός Οικονομικών
Σημειώνεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν προβλέπει αφορολόγητο ποσό.
Οι άνεργοι θα φορολογηθούν όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή αν κάποιος άνεργος έχει τεκμαρτό εισόδημα 10.600 από ένα σπίτι 80τ.μ κι ένα αυτοκίνητο 1400cc θα κληθεί να πληρώσει φόρο 2.756 ευρώ και ας μην έχει εισοδήματα.
dailynews24

Παγωμένα Χριστούγεννα ….ματωμένα με το δάκρυ της καρδιάς μας!

Παγωμένα Χριστούγεννα ….ματωμένα με το δάκρυ της καρδιάς μας!
«Εάν αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον άνθρωπο ….ψεύτης είσαι….»

[ Α Ιω. 4,20ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἐώρακε, τὸν Θεόν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν; ]
Το άκουσα από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Φωκά, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γερασίμου Κεφαλλονιάς{20 Οκτωβρίου 2008, αν θυμάμαι καλά} και νομίζω ότι πρέπει να φθάσει στις καρδιές μας αυτά τα Χριστούγεννα, που είναι τα χειρότερα που ζει ο λαός μας μετά την κατοχή.
Αλήθεια, πως μπορείς «άνθρωπε της πολυκατοικίας» ν’ απολαμβάνεις το «πλούσιο» χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όταν στο διπλανό σου διαμέρισμα, πέντε μέτρα από την πόρτα σου, μια οικογένεια που την χτύπησε η ανεργία, με ανήλικα παιδιά ….δεν έχει ούτε ψωμί -κυριολεκτώ- να φάει;
Ενώπιον του Θεού, των ανθρώπων αλλά και της συνείδησής μας, ας δώσουμε όλοι μιαν υπόσχεση.
Αυτά τα Χριστούγεννα, τα ματωμένα με το δάκρυ της καρδιάς μας, να μην καθίσουμε στο γιορτινό τραπέζι, αν δίπλα μας υπάρχουν παιδιά που πεινάνε.
Μαζί με την αγάπη μας, ας «μοιράσουμε» αδέρφια και το «ψωμί», ακόμα κι αν αυτό είναι λίγο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
«Χρόνια Πολλά».
….και να κρατήσουμε τον Ανθρωπισμό και την Αξιοπρέπειά μας ακέραια!
υγ
Τ’ ανθρωπιστικά μηνύματα -πολλά αυτές τις άγιες ημέρες- δεν «αγγίζουν» συνειδήσεις «πολιτικές» ….διό και το άνω δεν ….αφορά το «είδος», «ότι ….συνείδησην απωλέσαντες ούκ έν ανθρώποις λογίζονται….»


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Τι μ@λ@κίες είναι αυτές στους Δελφούς?

Χτύπησε το τηλέφωνό μου από ένα φίλο που επέστρεψε σήμερα το πρωί από τους Δελφούς.

Τον ακούω εξοργισμένο…Τι έγινε ρε του λέω? Μου λέει μπες στην σελίδα του facebook του μουσείου των Δελφών στον τίτλο Στήνει πύλες στους Δελφούς ο Ξένος” και θα καταλάβεις. Πράγματι, έμεινα άναυδος από αυτό που αντίκρισα!
Μια σειρά από μουντζούρες με τον τίτλο Μία ενδιαφέρουσα εικαστική αναζήτηση” μου προκάλεσε αηδία, και παράλληλα πολλά ερωτήματα για τον κατήφορο του πολιτισμού μας. Ο φίλος μου διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος “καλλιτέχνης” έχει και χορηγούς την ΕΡΤ, το ΒΗΜΑ, και άλλους.
Τα σχόλια από Έλληνες και ξένους του τύπου μάζευτα και… φύγε από δω έδιναν και έπαιρναν.
Ρε Μαζευτείτε, έχετε ξεφύγει εκεί στο υπουργείο πολιτισμού.

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

Γράφει ο Γιώργος Τσακίρης
Κατηγόρησαν το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ότι δεν έχει ιδεολογία, ότι είμαστε ένα συνονθύλευμα ετερόκλητων ανθρώπων, χωρίς σταθερή βάση, χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό
Και δεν τους πέρασε στιγμή από το μυαλό, ότι αυτές ακριβώς οι μομφές τους, είναι εκείνες που μας ενώνουν, που ένωναν ανέκαθεν σε ένα κοινό σκοπό, όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, όπου κι αν ζουν
Δανείζομαι φράσεις από την Παρουσίαση του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων :
Είναι κοινή παραδοχή ανάμεσα σε όλους μας, ότι χρειαζόμαστε ένα Κράτος Ισχυρό, Επιτελικό και Σύγχρονο
“Η ιστορία διδάσκει ότι το Κράτος είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί πολιτισμός.
Το Κράτος δεν μπορεί, και δεν πρέπει να πάψει να λειτουργεί.
Η Ιστορία διδάσκει επίσης ότι το Κράτος δεν μπορεί να είναι ουδέτερο στην αέναη και διαχρονική πάλη, μεταξύ των αδικημένων, των αποκλεισμένων και των οικονομικά ισχυρών.
Αντλώντας το συμπέρασμα από την Ιστορική εμπειρία, πιστεύουμε σε ένα Κράτος που θα παρεμβαίνει αποφασιστικά, προκειμένου να προστατεύεται το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, η ελεύθερη πρόσβαση στα βασικά αγαθά, ή άμυνα της χώρας, η ασφάλεια των πολιτών, η απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές της γνώσης και της μόρφωσης και η στοιχειώδης ασφαλιστική, ιατρική και κοινωνική περίθαλψη.”
Και αυτές, ανάμεσα σε άλλες μας θέσεις, παράγουν ιδεολογία
Μια ιδεολογία πέρα από κάθε σύγχρονη ή όχι διατύπωση περί δεξιών, κεντροδεξιών, αριστερών, φιλελεύθερων, νεοφιλελεύθερων, σοσιαλιστικών, και πρόσφατα, χριστιανοδημοκρατικών, ή όποιων άλλων επικεφαλίδων βάζει ο κάθε στεγασμένος ή άστεγος πολιτικός στο δικό του “ποιμνιοστάσιο”.
 Κι όλα αυτά, ενώ έχουμε στα χέρια, στο νου και την καρδιά μας, την μία και μόνη, αέναη, άσβεστη κι αμόλυντη από τους αιώνες ιδεολογική αναφορά όλων μας … στον Ελληνισμό.
Και προσέξτε, της ιδέας του Ελληνισμού, που σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει την έννοια ενός άκρατου Εθνικισμού, όπως αυτός προβάλλεται σήμερα, ακόμη και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης στα «Δημόσια και Ιδιωτικά» του :
«Να μπορούσαν και τη σημασία των λαών να τη μετράνε όχι από το πόσα κεφάλια διαθέτουνε για μακέλεμα, όπως συμβαίνει στις ημέρες μας, αλλά απ’ το πόση ευγένεια παράγουν, ακόμη και κάτω από τις πιο δυσμενείς και βάναυσες συνθήκες, όπως ο δικός μας ο λαός στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όπου το παραμικρό κεντητό πουκάμισο, το πιο φτηνό βαρκάκι, το πιο ταπεινό εκκλησάκι, το τέμπλο, το κιούπι, το χράμι, όλα τους αποπνέανε μιαν αρχοντιά κατά τι ανώτερη των Λουδοβίκων. Τι σταμάτησε αυτά τα κινήματα ψυχής, που αξιώθηκαν κι έφτασαν ως τις κοινότητες ; Ποιος καπάκωσε μια τέτοιου είδους αρετή, που μπορούσε μια μέρα να μας οδηγήσει σε ένα ιδιότυπο, κομμένο στα μέτρα της χώρας, πολίτευμα;»
Κανείς.
Κανείς, όσοι αιώνες κι αν περάσουν, δεν πρόκειται ποτέ να “καπακώσει”, να εξαλείψει την ιδεολογική αναφορά μας στον Ελληνισμό
Έναν Ελληνισμό που ως Σύστημα Αξιών παράγει μια κοσμοθεωρία, η οποία βασίζεται, όπως κάθε ιδεολογία, σε θεμελιακά αυτονόητα, περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρότυπα ζωής, ανθρώπινων σχέσεων και προτείνει συγκεκριμένη “αντίληψη” του κόσμου και συγκεκριμένο τρόπο παρέμβασης σ’ αυτόν, όπως αναφέρει και η καθηγήτρια και συγγραφέας Μαρία Τζάνη στο “Ιδεολογικό Μήνυμα του Ελληνισμού στην Αγωγή του Ανθρώπου”
Στη σημερινή, διχασμένη από κάθε λογής ιδεολογική αναφορά κοινωνία, αντιπροτείνουμε τη σκέψη του αείμνηστου δικηγόρου και λογοτέχνη Γιώργου Θεοτοκά:
“Ο Ελληνισμός ζει, άρα αλλάζει ολοένα σύσταση και μορφή, ανανεώνεται, αναπροσαρμόζεται σε καινούργιες περιστάσεις, αφομοιώνει καινούργιες επιδράσεις, ανακαλύπτει δρόμους που δεν περίμενε, φτιάνει έργα πρωτότυπα, διαμορφώνει αντιπροσωπευτικούς τύπους αλλιώτικους από εκείνους που ήξερε. Δεν υπάρχει λοιπόν, ούτε θα υπάρξει όσο ο Ελληνισμός είναι ζωντανός, σύστημα κανόνων που θα ρυθμίζει οριστικά πότε ένα έργο είναι Ελληνικό και πότε δεν είναι. Ο μόνος κανόνας της ελληνικότητας που σηκώνει η δική μου τουλάχιστο συνείδηση είναι τούτος: Ελληνικό είναι κάθε έργο που βγαίνει με ειλικρίνεια από τη ζωή, την καρδιά και τη σκέψη των ανθρώπων του έθνους μας”.
Πάνω και γύρω από αυτή την ιδεολογία του Ελληνισμού και του πανανθρώπινου μηνύματός του, χτίζουμε τις βασικές κατευθυντήριες αρχές και θέσεις μας.
Έναν Ελληνισμό που βασίζεται στο Δελφικό “Μηδέν Άγαν”, και το Λαϊκό “Φωνή Λαού, Οργή Θεού”

Μια φωτογραφία του Άκη γεμάτη αναμνήσεις

Μια φωτογραφία του Άκη γεμάτη αναμνήσεις
Επιστροφή στον Ιούνιο του 1985, άλλες εποχές, αλλά τα ίδια πρόσωπα που χρόνια αργότερα θα έγραφε ο καθένας την δική του ιστορία.
Οι λεγόμενοι  τρεις του εκτελεστικού  είναι πρόσωπα με ισχυρούς ρόλους και εξουσίες. Τότε ο Άκης Τσοχατζόπουλος ήταν Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αναβαθμισμένος είχε τότε το υπουργείο Εργασίας.

Στην μέση φυσικά είναι ο Κώστας Λαλιώτης, ο αντικομφορμιστής  χωρίς γραβάτα, είχε την καθοδήγηση του κομματικού μηχανισμού- το βιώσαμε στο πετσί μας τα επόμενα χρόνια.  Πρώτος στην φωτογραφία ο Γιώργος Γεννηματάς επιθυμούσε να ολοκληρώσει το ΕΣΥ ως υπουργός Υγείας.

Εποχές που ο Άκης θυμάται με καλές αναμνήσεις, τότε που το ισχυρό ΠΑΣΟΚ, έδινε εξουσίες στον φυλακισμένο για κακουργηματικές πράξεις πρώην υπουργό. Έτσι για να μην ξεχνάμε μέρες που είναι, να θυμόμαστε, αλλά και να μαθαίνουν κάποιοι ποιος ήταν ο Άκης….

Κι όμως, μήπως ήρθε το τέλος του κόσμου;


Χρονιά ήταν και σχεδόν πάει το 2012. Το πολυαναμενόμενο τέλος του κόσμου δεν ήρθε για την ώρα. Οι Μάγια έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους και τα αστεία δίνουν και παίρνουν στο διαδίκτυο.
Αλλά…για να το ξανασκεφτούμε. Έπεσαν τόσο έξω οι Μάγια; Με μια δεύτερη ματιά δεν είμαι και τόσο σίγουρος.
Για αυτόν που έχασε τη δουλειά του και δεν πρόκειται να βρει άλλη στην ηλικία που είναι,
Για αυτόν που βάζει λουκέτο στη δουλειά μιας ζωής,
end-of-the-worldΓια αυτόν που εξατμίζονται οι κόποι μιας ζωής,
Για αυτόν που η τράπεζα του κατάσχει το σπίτι,
Για αυτόν που μπουκάρουν στο σπίτι του και του βιάζουν τη μάνα, τη σύζυγο, την κόρη και τον ίδιο για το τίποτε,
Για αυτόν που βλέπει τα παιδιά του να μαραζώνουν άνεργα στο σπίτι,
Για αυτόν που πληροφορήθηκε ότι το παιδί του έχασε τις αισθήσεις του στο σχολείο από την πείνα,
Για αυτόν που δεν μπορεί να αγοράσει τα φάρμακά του και αργοπεθαίνει,
Για αυτόν που τελικά δεν αντέχει άλλο και απελπισμένος πηδάει από το παράθυρο ή τινάζει τα μυαλά του στον αέρα,
Ήρθε ή δεν ήρθε η συντέλεια;

Ελληνική ΑΟΖ: Η Λιβύη βάζει στις συζητήσεις και την Τουρκία


20121223-160731.jpg
Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε. Aπό την πρώτη στιγμή φωνάζαμε ότι ο σχεδιασμός με τις “μαύρες” εξεγέρσεις στην μέση Ανατολή είναι εφιαλτικός για την Ελλάδα. Το κράτος κοιμόταν. Το πρώτο χαστούκι έρχεται από το ισλαμοφασιστικό καθεστώς της Λιβύης, που φιλοξενούσαμε και τους τραυματίες τους στην Ελλάδα για να κονομήσουν κάποιοι συγγενείς πολιτικών προσώπων. Έπεται η Αίγυπτος.


Διπλωματική απρέπεια και πολιτική πρόκληση τεράστιου μεγέθους αποτελεί η απάντηση του Υπουργού Διεθνούς Συνεργασίας Λιβύης Μ. Αμπντελαζίζ σε σχετική ερώτηση περί της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, κατά την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ, κ. Δ. Αβραμόπουλου.

Συγκεκριμένα, ο Λίβυος αξιωματούχος στην ουσία έβαλε την Τουρκία σε ένα ζήτημα που δεν την αοφρά, αφού η ΑΟΖ και η Υφαλοκρηπίδα της Λιβύης δεν τέμνεται και δεν συνορεύει με αυτήν της Τουρκίας!

Επί λέξει, ο Λίβυος υπουργός είπε:
Αμπντελαζίζ: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το θέμα της οριοθέτησης 
θαλασσίων ζωνών. Υπήρχαν συνεννοήσεις και συνομιλίες και μου δόθηκε σήμερα το πρωί η ευκαιρία να συνομιλήσω με τον συνάδελφό μου για αυτό το θέμα. Διότι το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τη Λιβύη. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που έχουν θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα και τη Λιβύη. Επιδιώκουμε να υπάρξει μία γενική συμφωνία που να συμπεριλαμβάνει όλες τις χώρες που τους αφορά αυτό το θέμα. Γιατί εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε προς το μέλλον συνολικά, όχι μεμονωμένα.

Με άλλα λόγια, ο Λίβυος υπουργός μας λέει να τα βρούμε με την Τουρκία, δηλαδή να υποχωρήσουμε στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, και μετά να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση με τη Λιβύη. Δηλαδή, ή θα υποχωρήσουμε στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, ή οριοθέτηση γιόκ.

Να σημειωθεί ότι η απαράδεκτη από κάθε άποψη και προκλητικότατη απάντηση του Λίβυου αξιωματούχου (που υπάρχει αυτούσια στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών), δεν υπογραμμίστηκε από κανέναν συντάκτη που συνόδευε τον κ. Αβραμόπουλο στο επίσημο ταξίδι στη Λιβύη, δημιουργώντας ποικίλα ερωτηματικά. Φυσικά, κανένα κόμμα και κανένας πολιτικός δεν είπε λέξη για το θέμα, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι κλινικά νεκρό!

Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι όταν ο κ. Νταβούτογλου έστελνε με δυο ξεχωριστά αεροπλάνα 200 εκατομμύρια δολλάρια μετρητά στη λιβυκή αντιπολίτευση, λίγο πριν την πτώση του Καντάφι, το τρίγωνο ΓΑΠ-Δρούτσα-Σαχινίδη, με την εγκληματική συμμετοχή πρέσβεων, εκταμίευαν δεκάδες εκατομμύρια από τα μυστικά κονδύλια, με …άγνωστο προορισμό.

Τώρα η Τουρκία εισπράττει τα κέρδη της πολιτικής της και η Ελλάδα τα επίχειρα των αθλιοτήτων μιας ομάδας ανίκανων και διεφθαρμένων ατόμων που διοίκησαν αυτή τη χώρα, αλλά και την τσαπατσουλιά της παρούσας διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών, που έκανε μια επίσημη επίσκεψη, χωρίς να έχει προεξοφλήσει τουλάχιστον το γεγονός ότι δεν θα υπήρχε αυτή η τεράστια πρόκληση από πλευράς ενός διαλυμένου κράτους, όπως είναι η Λιβύη.

Ακολουθεί η επίσημη διερμηνεία, από
την ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

Δηλώσεις ΥΠΕΞ Δ. Αβραμόπουλου με Υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας Λιβύης Μ. Αμπντελαζίζ
Επικαιρότητα – Πρώτο Θέμα
Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος 2012
[Το κείμενο αποτελεί απομαγνητοφώνηση της διερμηνείας από τα αραβικά]

Abdelaziz: Θα ήθελα καταρχάς να σας καλωσορίσω. Όλους τους επισκέπτες μας από την Ελλάδα. Εκ μέρους της Λιβυκής κυβέρνησης θα ήθελα να καλωσορίσω τον υψηλό επισκέπτη μας, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια φάση που είναι μεταβατική, από την επανάσταση στην ανοικοδόμηση. Και πραγματοποιείται στην κατάλληλη στιγμή. Ειδικότερα, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Λιβύη για την ανάδειξη του Εθνικού Κογκρέσου και την εκλογή της νέας κυβέρνησης, η οποία θα ηγηθεί της χώρας για τουλάχιστον δεκαεπτά μήνες από τώρα. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παραδοσιακών, ιστορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχέσεις Λιβύης-Ελλάδας είχαν ξεκινήσει πριν 3000 χρόνια και οι αρχαίες πόλεις της Κυρηναϊκής, αντανακλούν αυτό το ιστορικό και άριστο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.
Αυτή η στερεή σχέση μεταξύ των δύο φίλων λαών θα αποτελέσει το υπόβαθρο των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κογκρέσου και τον Πρόεδρο της μεταβατικής κυβέρνησης. Πριν από αυτές τις συναντήσεις, είχα και εγώ την ευκαιρία να τον συναντήσω και να ανταλλάξω απόψεις μαζί του για τις προοπτικές και την προώθηση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν μερικά συγκεκριμένα θέματα για τα οποία ανταλλάξαμε απόψεις.
Πρώτον οι επενδυτική συνεργασία. Υπάρχει σειρά μνημονίων και συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν. Αυτές οι συμφωνίες και τα μνημόνια χρειάζεται να επικαιροποιηθούν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και τη νέα πραγματικότητα της Λιβύης. Επειδή η Ελλάδα έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα του τουρισμού, ανταλλάξαμε απόψεις για τις δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, η Λιβύη είναι μια χώρα κατάλληλη για την ανάπτυξη του τουρισμού, τόσο στις ακτές της Μεσογείου, όσο και στη Σαχάρα. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για την ανοικοδόμηση της Λιβύης, προκειμένου να λάβουν μέρος οι ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Και επειδή η Λιβύη δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ασφάλειας, ανταλλάξαμε απόψεις και σε αυτό τον τομέα και στον τομέα της άμυνας. Ειδικότερα εάν λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο κατά τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Εδώ θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη, τόσο του κράτους, όσο πολύ περισσότερο, του λαού της Λιβύης προς την Ελλάδα για την πολιτική συμπαράσταση και την ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε, αλλά και για την προσφορά της όσον αφορά τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και τις διευκολύνσεις που παρείχε η Ελλάδα, για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία του λαού της Λιβύης. Βεβαία, η στάση της Ελλάδας εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλίας και της εταιρικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών.
Επίσης ανταλλάξαμε απόψεις για συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη θάλασσα, για να επωφεληθούμε από την εμπειρία της Ελλάδα στη διοίκηση των λιμένων. Ακόμα συζητήσαμε για συνεργασία στον τομέα της υγείας, καθώς η Ελλάδα φιλοξένησε περισσότερους από 6000 τραυματίες της Λιβύης και αυτό θα αποτελέσει θεμέλιο της συνεργασίας μας στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του φαρμακευτικού τομέα, που πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της διμερούς μας συνεργασίας. Συζητήσαμε και άλλους τομείς συνεργασίας, όπως τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάρτιση και τις δυνατότητες εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και το τονίζω αυτό, διότι καθώς θα ξαναχτίζουμε το κράτος μας, θα έχουμε ανάγκη από ικανά στελέχη. Το να εκπαιδευθούν Λίβυοι στην Ελλάδα, πιστεύω πως θα αποτελέσει ένα σωστό βήμα.
Τέλος, συμφωνήσαμε σε έναν οδικό χάρτη, ούτως ώστε να γίνει μια συμφωνία για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ μας, για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και παράλληλα να δοθεί η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των επιχειρήσε
ων των δύο χωρών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Λιβύη. Εμείς ως χώρα δεν θέλουμε να βασιστούμε μόνο στο πετρέλαιο, αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε και άλλους τομείς. Για αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών των δύο χωρών. Στο πολιτικό επίπεδο ανταλλάξαμε απόψεις για τη συνεννόηση στα πολιτικά θέματα. Στο περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ειδικότερα, δεδομένου ότι η Ελλάδα διαδραματίζει κύριο ρόλο εντός της ΕΕ, και είναι μέλος σε άλλες περιφερειακές οργανώσεις της Ευρώπης. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της ΕΕ το 2014. Τη συγχαίρουμε και πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την υπόσχεση του να βοηθήσει τη Λιβύη να λάβει τα χρήματα που είναι παγωμένα στο εξωτερικό. Καλωσορίζω για άλλη μια αφορά τους επισκέπτες μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Έλληνα Πρέσβη για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλε, στο σύντομο διάστημα που ήταν εδώ, για να προωθήσει τις σχέσεις μας.

Αβραμόπουλος: Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αμπντελαζίζ για το καλωσόρισμα του, για τη φιλοξενία του και βέβαια να επεκτείνω τις ευχαριστίες προς την κυβέρνηση της Λιβύης, τον Πρόεδρο Μαγκάριεφ και τον Πρωθυπουργό Ζειντάν.
Όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφος μου, οι σχέσεις των δύο λαών μας χρονολογούνται πάνω από 3000 χρόνια. Σήμερα, εδώ στη Λιβύη, δύο δυναμικές ελληνικές κοινότητες συμβάλλουν στην ανάκαμψη της χώρας και δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας.
Το δυναμικό των σχέσεων μας είναι εξαιρετικό, με τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Είμαστε άμεσοι γείτονες. Η Μεσόγειος μας ενώνει. Ούτε λίγο, ούτε πολύ βλέπουμε ο ένας τις ακτές του άλλου. Η στρατηγική μας εγγύτητα επιβεβαιώθηκε με τον πιο περίτρανο τρόπο, κατά τη διάρκεια της επανάστασης κατά του καθεστώτος Καντάφι.
Ήμασταν εκεί τότε, κοντά στο μαχόμενο λιβυκό λαό και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά του. Να θυμίσουμε τη σημαντική ανθρωπιστική συνεισφορά της Ελλάδας, με την παροχή πόσιμου νερού κατά τη διάρκεια της δύσκολης εκείνης περιόδου, αλλά και την περίθαλψη, 6000 τραυματιών της εξέγερσης. Ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος για τη βοήθεια που παρείχε, για τη συνεισφορά του, στον αγώνα του λιβυκού λαού για ελευθερία και δημοκρατία. Και είμαστε ακόμα πιο περήφανοι τώρα, που παρακολουθούμε τα βήματα της Λιβύης για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι πρόσφατες εκλογές. Δεν αγνοούμε, ούτε υποτιμούμε τις προκλήσεις της νέας εποχής. Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, μεγάλα και δυσεπίλυτα. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, διαβεβαίωσα του συνομιλητές μου ότι η Ελλάδα, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ, θα συνδράμει, ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα.
Ελλάδα και Λιβύη, είμαστε πολιτικοί, οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Εκατοντάδες Λίβυοι αξιωματικοί έχουν αποφοιτήσει από τις στρατιωτικές ακαδημίες της Ελλάδας και σήμερα 53 Λίβυοι φοιτούν στις σχολές αυτές. Αλλά και μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στη Λιβύη κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών. Έχουμε στενές εμπορικές σχέσεις και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, καθώς η νέα Λιβύη ξαναχτίζει το κράτος, τις δομές και τις υποδομές της.
Συμφωνήσαμε λοιπόν να κλείσουμε τις όποιες εκκρεμότητες του παρελθόντος και να εξετάσουμε τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Δυνατότητες για συνεργασία σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, που είναι τόσο χρήσιμη και απαραίτητη αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη Λιβύη. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε νωρίτερα ο συνάδελφος μου για τον οδικό χάρτη. Θα ξεκινήσει με τη διοργάνωση ενός επιχειρηματικού συνεδρίου στις αρχές του επόμενου έτους και θα κορυφωθεί με ένα πρόγραμμα διακυβερνητικής συνεργασίας. Τότε θα υπογραφούν και οι συμφωνίες. Η αμοιβαία βούληση είναι δεδομένη, οι οδηγίες έχουν δοθεί στα Υπουργεία μας και με γρήγορους ρυθμούς θα προχωρήσουμε μπροστά. Αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο τη σημασία του να μη λέμε πολλά, αλλά να κάνουμε περισσότερα, και να αποδεικνύεται στην πράξη η βούληση μας.
Σήμερα, εδώ, στην Τρίπολη της Λιβύης, δυο παλαιοί φίλοι κάνανε μια καινούργια αρχή. Μια νέα αρχή που στηρίζεται στην ειλικρινή μας βούληση και επιθυμία ν
α φέρουμε τους λαούς μας, τις χώρες μας, την επιχειρηματική κοινότητα, τους ανθρώπους του πολιτισμού και πάλι κοντά τον έναν προς τον άλλον. Το καθεστώς της τυραννίας είχε απομονώσει τη Λιβύη. Αυτός ο ιστορικός λαός καλείται να διαδραματίσει ένα νέο, πιο δυναμικό ρόλο, στην υπηρεσία των ανώτερων άρχων της δημοκρατίας, της διεθνούς συνεννόησης, της σταθερότητας και της ασφάλειας. Εύχομαι στην ηγεσία της Λιβύης καλή επιτυχία στην προσπάθεια της. Και τόσο ο λαός, όσο και η ηγεσία της να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα θα είναι κοντά τους για να μοιραστούμε την αισιόδοξη προοπτική του νέου ξεκινήματος και κυρίως τα αποτελέσματα που θα φέρει αυτή η συλλογική προσπάθεια του λιβυκού λαού.
Ευχαριστώ και πάλι τον Υπουργό και πέραν των προσκλήσεων προς τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της Λιβύης, θα ήθελα να επαναλάβω την πρόσκληση μου προς τον κ. Αμπντελαζίζ να επισκεφθεί την Αθήνα.

Ερώτηση για τα επόμενα βήματα συνεργασίας Ελλάδας-Λιβύης

Αβραμόπουλος: Έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια διεύρυνσης της συνεργασίας μας. Επενδύσεις, τουρισμός, διεθνής συνεργασία, τεχνογνωσία και εμπειρία, που μπορούν να δοθούν στη Λιβύη αυτή τη στιγμή, καθώς αρχίζει να οικοδομεί το νέο διοικητικό της σύστημα. Προγράμματα εκπαίδευσης διπλωματών και αστυνομικών, αμυντική συνεργασία. Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος, που όπως ανέφερα και προηγουμένως, διαμορφώνει τον οδικό χάρτη που θα ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές εξάμηνο. Η φράση που μπορεί να αποδώσει τη βούληση μας και τον σχεδιασμό μας είναι η εξής: «Κοινό σχέδιο στρατηγικής συνεργασίας». Ένα σχέδιο που θα αντέχει στο χρόνο, θα επικαιροποιείται και θα ανανεώνεται, επ΄ ωφελεία των δύο χωρών. Να σημειωθεί ότι ανανεώσαμε την επιθυμία μας να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη σύνδεση ελληνικών λιμανιών με τα λιμάνια της Λιβύης, δεδομένου ότι ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει είναι να αναπτύξουμε τις εμπορικές μας σχέσεις και την τουριστική συνεργασία.
Πρώτος σταθμός του οδικού χάρτη είναι το επιχειρηματικό φόρουμ, με εκπροσώπους του τομέα της υγείας, του πολιτισμού, της βιομηχανίας. Σχεδιάζουμε να πραγματοποιηθεί εδώ, στην Τρίπολη, περί τα τέλη Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου. Και κάτι τελευταίο και σημαντικό: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο των ελληνο-λιβυκών σχέσεων, ως μία εκ των εισόδων της Λιβύης προς των Ευρώπη. Αλλά και η Λιβύη μπορεί να λειτουργήσει ως η πύλη της Ελλάδας προς την Αφρική. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το 2014 και σε συνεργασία πάντοτε με τις λιβυκές αρχές, θα προωθήσουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, θέματα μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας για τη Λιβύη.
Ερώτηση για την οικονομική κρίση

Αβραμόπουλος: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αυτή τη στιγμή διέρχεται μία δύσκολη περίοδο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά σχεδόν ολόκληρος ο ευρωπαϊκός νότος. Είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης συνολικά, είναι ένα πρόβλημα ολόκληρου του κόσμου. Ακόμα και η Λιβύη υφίσταται τις συνέπειες από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Ήδη όμως έρχονται τα πρώτα θετικά μηνύματα από μία συγκροτημένη πολιτική που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση. Πρώτο μήνυμα είναι η εμπιστοσύνη της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Δεύτερο μήνυμα είναι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους. Το τρίτο μήνυμα έρχεται από την ίδια την ελληνική κοινωνία. Είμαστε μία δημοκρατική χώρα. Οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις είναι αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό είναι η κοινή βούληση των Ελλήνων πολιτών να προχωρήσουν δυναμικά μπροστά αναμετρώμενοι με την κρίση και να κερδίσουν αυτή τη μάχη. Είναι η πρόκληση της εποχής μας.
Τα πρώτα αυτά μηνύματα δείχνουν, επιτέλους, στο βάθος αυτού του δρόμου, ένα φως. Δεν θα αργήσει λοιπόν η μέρα που η οικονομία θα ξαναβρεί και πάλι τη συνοχή της, το δυναμισμό της, την προοπτική της.
Όλα αυτά όμως δεν έχουν αποστερήσει από την Ελλάδα το δυναμικό θετικό της ρόλο στο διεθνές γίγνεσθαι. Είμαστε ένας από τους πιο σημαντικούς, σταθερούς και σταθεροποιητικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Και αυτόν τον ρόλο τον θέτουμε στην υπηρεσία της διεθνούς κοινότητας, όποτε μας ζητηθεί. Και αυτό εξηγεί και τη δική μας παρουσία εδώ, στην προσπάθεια της νέας Λιβύη
να χτίσει τις νέες της δομές και να εμπεδώσει τη δημοκρατία. Και κάτι τελευταίο. Όταν σε μια χώρα δεν γίνονται απεργίες, τότε να ανησυχείτε για το μέλλον της δημοκρατίας.

Ερώτηση για την αξιοποίηση των αξιωματικών του λιβυκού στρατού που εκπαιδεύονται στην Ελλάδα και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη Λιβύη

Αμντελαζίζ: Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης για τους 53 αξιωματικούς, που αποφοιτούν από την Ελλάδα, θέλω να σημειώσω ότι έχουμε επιτακτική ανάγκη για τέτοια στελέχη. Ειδικότερα τώρα, που ξεκινάμε την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, εμείς θεωρούμε την εκπαίδευση που προσφέρει η Ελλάδα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας πολύ υψηλό. Εμείς είχαμε ξεκινήσει τη συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα από τη δεκαετία του 70. Ένα παράδειγμα μόνο θέλω να σας αναφέρω για αυτούς που είχαν εκπαιδευτεί στον στρατιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Οι Λίβυοι που είχαν αποφοιτήσει από την Ελλάδα, τώρα είναι ηγετικά στελέχη στη Λιβύη. Ήταν πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι σε σύγκριση ακόμα και με εκείνους που είχαν εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, στη νέα Λιβύη ξεκινάμε με νέες προοπτικές. Οι προσπάθειες μας είναι παράλληλες τόσο για την οικοδόμηση των υπηρεσιών δικαιοσύνης όσο και της ασφαλείας και θέλουμε να καταρτισθούν κατάλληλα τα στελέχη των Υπουργείων μας για τη νέα αυτή φάση. Έχουμε λάβει απόφαση να προσκαλέσουμε όλες τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στη Λιβύη να συνεχίσουν τα έργα που είχανε αρχίσει προ πολλού, ενώ ταυτόχρονα καλωσορίζουμε νέες εταιρείες, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν από την αρχή. Η Λιβύη είναι μία χώρα με μέλλον, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και τις υποδομές. Ειδικότερα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λιβύης να μη βασιστεί μόνο στο πετρέλαιο, αλλά να διαφοροποιήσει τις πηγές εισοδήματος. Και έτσι θα υπάρξουν ευκαιρίες όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για πολλές άλλες χώρες, θα υπάρξει δυναμισμός στις σχέσεις της Λιβύης με τις χώρες αυτές και, όπως προανάφερε ο κ. Υπουργός, θα συναντηθεί η Ευρώπη με την Αφρική μέσω φίλων χωρών.
Ερώτηση για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Αμπντελαζίζ: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Υπήρχαν συνεννοήσεις και συνομιλίες και μου δόθηκε σήμερα το πρωί η ευκαιρία να συνομιλήσω με τον συνάδελφό μου για αυτό το θέμα. Διότι το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τη Λιβύη. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που έχουν θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα και τη Λιβύη. Επιδιώκουμε να υπάρξει μία γενική συμφωνία που να συμπεριλαμβάνει όλες τις χώρες που τους αφορά αυτό το θέμα. Γιατί εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε προς το μέλλον συνολικά, όχι μεμονωμένα.

Αβραμόπουλος: Πρώτα από όλα να πούμε ότι δεν υπάρχουν κλειστά θέματα στις σχέσεις μας με τη Λιβύη. Κατά τις συζητήσεις μας δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας πολλά υποσχόμενης συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Όλα τα θέματα που είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό θα αξιολογηθούν και κάποια θα αναθεωρηθούν. Για αυτό σας είπα πρωτύτερα ότι ακολουθούμε έναν οδικό χάρτη. Δίνουμε προτεραιότητα στα θέματα που είναι άμεσης ανάγκης, δηλαδή στην επιχειρηματική συνεργασία. Στην πορεία προς την στρατηγική μας συνεργασία, που και αυτή θα οριοθετηθεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο, που θα ανακοινωθεί στην ώρα του, θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα στα οποία οι δύο χώρες είναι κοντά η μία στην άλλη.

Η ευχή μου και η δική σας [GR+EN]

Εύχομαι σε όλους εσάς τους e-φίλους, e-εχθρούς, e-συναδέλφους μου
τα Χριστούγεννα και η νέα Χρονιά να είναι όσο το δυνατόν Θεάρεστα.
Και αυτό διότι όλα τα υπόλοιπα που διαχειριζόμαστε εμείς τα έχουμε
και τα κάναμε χάλια οποτε μόνον έτσι πιστεύω οτι σίγουρα θα έχουμε
ξανά κάποτε και πάλι ελπίδα.

Επίσης χρειάζομαι την ευχή του καθενός σας για ένα ‘YES’ καθ’οτι έχουμε
καταθέσει προ λίγων ημερών την οικογενειακή μας αίτηση για visa και
τώρα περιμένουμε την απάντηση του Κράτους της Αυστραλίας για το εάν
θα κριθούμε δεκτοί ή οχι. Απο την μιά τους βρίζω για τις απαιτήσεις που
έχουν έναντι των υποψηφίων ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ αλλα απο την άλλη πράγματι

τους συγχαίρω γιατι ξέρουν πώς να διατηρούν το Κράτος δικό τους και πόσο
έξυπνα αποφεύγουν το να το μετατρέψουν σε Κράτος ΛΑΘΡΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

My wish and yours.

I wish to all of my e-frinds e-enemies e-partners those Christmas
and the new Year, as this is possible, to be God liked. Because
all the rest that we have and we manage we have done a mess,
that’s why i am convienced that by this way we will have a hope again.

Also i need your wish so to get a ‘YES’ because we have lodged our
family visa application and we are waiting for an Australia’s State
answer if we wil be accepted or not. From the one side i am very
upset for the requirements they demand from prospective IMMIGRANTS
but from the other side i congratulate them as they know well how to
keep their State theirs and not become a State of ILLEGAL-IMMIGRANTS.

Αναρτήθηκε απο SeeGreek

Ο Πρόεδρος του Λαικού Κινήματος Δημήτρης Καραμήτσας

ο Πρόεδρος του Λαικού Κινήματος Δημήτρης Καραμήτσας 

ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ακούστε την
ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ:

MRzine – 22 Δεκ 2012

Γιατί oι Γερμανοί "ερωτεύθηκαν" την Ελλάδα: "Η έκθεση της Deutsche Bank είναι η αιτία…"

«Μην αναζητάτε εξηγήσεις για τον ξαφνικό έρωτα της Μέρκελ στην Ελλάδα και την χαλάρωση που έχουν επιδείξει στο θέμα του χρέους. Η έκθεση της Deutsche Bank ήταν καθοριστική για να αλλάξει η γερμανική στάση. Και στην επίσκεψής της τουλάχιστον τρεις φορές άνοιξε η ίδια την συζήτηση για τα ενεργειακά κοιτάσματα«…
Με αυτά τα λόγα ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος μιλώντας στο defencenet.gr περιέγραψε τους λόγους που κατά την εκτίμησή του άλλαξε στάση μέσα σε ένα μόλις μήνα η Γερμανία έναντι του ελληνικού χρέους και εγκατέλειψε τον κανόνα του «120% του ΑΕΠ χρέος το 2020» που έχει μετακυλήσει στο 124% και ουσιαστικά έχει γίνει αποδεκτό το 126% το 2022!
Γιατί γνωρίζουν πλέον ότι η βέβαιαη ύπαρξη τεράστιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ειδικά νότια της Κρήτης εγγυώνται αφ’ενός μεν κάθετη μείωση του ελληνικού χρέους, αφ’ετέρου δε την μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό «El Dorado» για την Ευρώπη σε συνδυασμό μάλιστα με το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, το οποίο θα είναι ουσιαστικά γερμανικής ιδιοκτησίας.
Δεν είναι τόσο το ποσό για την Γερμανία (σε 600 δισ. δολάρια αναφέρει η έκθεση της γερμανικής τράπεζας ότι μπορεί να είναι η αξία των κοιτασμάτων και πάντως όχι κάτω από 250) όσο το γεγονός ότι επιτέλους η Γερμανία (νομίζει ότι…) θα «αποκτήσει» μια χώρα παραγωγό φυσικής ενέργειας, κάτι που αποτελεί το ιστορικό ντεζαβαντάζ της Γερμανίας και της στοίχισε την ήττα σε δύο παγκοσμίους πολέμους.
Να πούμε ότι στην έκθεση της Deutsche Bank περιγράφεται η Ελλάδα ως «Η 15η μεγαλύτερη κάτοχος κοιτασμάτων φυσικού αερίου στον κόσμο» και μόνο αυτό αρκεί γα να αντιληφθεί κανείς πως και γιατί άλλαξε η γερμανική στάση απέναντί μας και η Μέρκελ δηλώνει ότι «Σκέπτομαι συνέχεια την Ελλάδα»…
Κάτι ήξεραν οι Αμερικανοί και ο Μ.Ομπάμα που στήριζαν ανυπερθέτως την Ελλάδα, ανεξάρτητα χρέους: Η μοναδική τους ελπίδα να μειωθεί η ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο σε συνδυασμό με τα κοιτάσματα Κύπρου και Ισραήλ…

defencenet.gr

Από σήμερα η μουσική αλλάζει. Ξεκινάει το σκληρό ροκ…

Δρ. Κυριάκος Τόμπρας
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
είμαστε το Πατριωτικό, Αστικό, Δημοκρατικό, Κοινωνικό Κίνημα των Ελλήνων Πολιτών, που συναντηθήκαμε στο Διαδίκτυο και τις Πλατείες όλης της χώρας και ενωθήκαμε στον Αγώνα ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, το Μνημόνιο και την εκχώρηση της εθνικής και οικονομικής μας κυριαρχίας στους δανειστές.
Η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
και η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ του Κινήματος προάγουν :

1. Το σεβασμό του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
2. Την εξυπηρέτηση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
3. Την εξασφάλιση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4. Την εφαρμογή των ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
5. Την ανάπτυξη της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και τη δημιουργία ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ


ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Και είναι σύντομη, σαφής, εμπεριστατωμένη και ξεκάθαρη, όσο καμμία άλλη.
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά.
Αυτά πέθαναν μαζί με το μύθο της μεταπολίτευσης. 

Το παραμύθι της έλλειψης ιδεολογικής πλατφόρμας πρέπει να τελειώσει τώρα.
Και για να τελειώσει πρέπει αυτά τα λίγα λόγια να τα καταλάβουν, να τα επικοινωνήσουν και να τα αναλύσουν όλα τα στελέχη μας.
Από την κοινοβουλευτική ομάδα, μέχρι το τελευταίο μέλος των συντονιστικών.
Από τη βουλή και τα τηλεοπτικά πάνελ, μέχρι τους παραγωγικούς φορείς το τελευταίο καφενείο των ακριτικών χωριών.
Δεν πάσχουμε από ιδεολογία, πρόγραμμα και σχέδιο δράσης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ, μετά την παταγώδη αποτυχία του Μνημονίου, είναι πλέον η μοναδική ΠΡΟΤΑΣΗ για ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ανατροπής του Μνημονίου και εξόδου από την κρίση.
Από ελλειπή συντονισμό και οργάνωση και από κακή επικοινωνία πάσχουμε.
Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, αντί της ανάλωσης στη μικροπολιτική και τη μικροκομματική ιδιοτέλεια, που ακριβώς επειδή είναι “μικρο” θα μας οδηγήσουν νομοτελειακά στην “ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΟΠΟΙΗΣΗ”.

ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ – ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ – ΑΣ ΔΟΥΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΑΤΑ.
ΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ.

ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ, ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΤΑ ΚΟΜΠΛΕΞ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ.
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ.
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.

ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΞΖΕΙ.
ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Το όραμα υπάρχει.
Είναι η ίδια η ιδεολογική μας πλατφόρμα και η εθνική αντιπρόταση.
Η κατεύθυνση είναι το πρόλημα.
Όσοι μπορούν και αντέχουν, ας σηκώσουν τα μανίκια και ας πιάσουν δουλειά.
Οι ανεπαρκείς και οι βολεμένοι που ήρθαν μαζί μας για να εξασφαλίσουν
ένα μισθό ή ένα έδρανο στη Βουλή, ήρθε η ώρα να πάνε στα σπίτια τους. 

Όσους ήρθαν στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ με στόχο να γίνουν ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, θα τους ξεράσει το ίδιο το Κίνημα.
Από σήμερα η μουσική αλλάζει.
Ξεκινάει το σκληρό ροκ.
Όποιος αντέξει……….

Χαράτσια επί χαρατσιών στα ακίνητα για το νέο έτος

Χαράτσια επί χαρατσιών στα ακίνητα για το νέο έτος

Απανωτά θα έρχονται από το νέο χρόνο οι «λογαριασμοί» της εφορίας για τα αναδρομικά χαράτσια του ΦΑΠ των 2010, 2011 και 2012 ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του… τρίτου μνημονίου και να κλείσουν οι τρύπες του προϋπολογισμού.
Από το νέο χρόνο η ιδιοκτησία ακινήτου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αδίκημα αφού το σχέδιο του υπουργείου οικονομικών προβλέπει μεταξύ άλλων ενιαίο τέλος ακινήτων, μειωμένα αφορολόγητα και επέκταση των αντικειμενικών αξιών.
Σύμφωνα με τη Real News, έρχονται ανατροπές στη φορολογία ακινήτων με βάση τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου.
-Καθιερώνεται αυτοτελής φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα με συντελεστή 10% για ετήσια μισθώματα έως 12.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα μισθώματα. Ο συμπληρωματικός φόρος επί των μισθωμάτων, που ανέρχεται σε 1,5% επί του μισθώματος για τις κατοικίες και σε 3% για τις κατοικίες άνω των 300 τ.μ. και τους επαγγελματικούς χώρους διατηρείται.
-Επιβάλλεται φόρος 20% στην υπεραξία από την πώληση ακινήτων.
-Καταργούνται μεταξύ άλλων οι φοροαπαλλαγές που προέβλεπαν έκπτωση φόρου για τους τόκους στεγαστικών δανείων, αλλά και για τα ενοίκια.
-Ενσωματώνεται στη νομοθεσία η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι και επιθυμούν να το διαχωρίσουν από το λογαριασμό του ρεύματος, μπορούν να προσέλθουν στη ΔΟΥ, να καταβάλουν 50 ευρώ και να βεβαιωθεί στο όνομά τους.
Η σημαντικότερη πάντως αλλαγή στο καθεστώς φορολόγησης των ακινήτων θα είναι η θέσπιση του ενιαίου φόρου, που θα αντικαταστήσει το χαράτσι της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ, ενώ από το νέο σύστημα το οικονομικό επιτελείο προσδοκά να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία το επόμενο
έτος 3 δισ. ευρώ.
dailynews24

Το κρυφό σχέδιο για τον εντοπισμό όσων χρωστούν το χαράτσι


Του Σπύρου Δημητρέλη 

Σχέδιο SOS είχε επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομικών για την περίπτωση που ο Άρειος Πάγος δεν ανέτρεπε τη δικαστική απόφαση η οποία απαγόρευε ουσιαστικά στη ΔΕΗ να εισπράττει το χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ) στα ακίνητα μαζί με τους λογαριασμούς τους ηλεκτρικού ρεύματος. Οι σχεδιασμοί αυτοί, ωστόσο, δεν είναι άχρηστοι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για συνέχιση της είσπραξης του χαρατσιού από τη ΔΕΗ καθώς εξετάζεται να αξιοποιηθούν προκειμένου η εφορία να εντοπίσει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων για τα οποία δεν πληρώνεται το χαράτσι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, είχε γίνει ο εξής σχεδιασμός. Οι ενοικιαστές και όσοι φορολογούμενοι διαμένουν ή εκμισθώνουν ακίνητα στα οποία δεν εμφανίζεται το όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου θα έπρεπε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να δηλώσουν στη ΔΕΗ τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του ιδιοκτήτη του ακινήτου και να τον αντιστοιχίσουν με τον αντίστοιχο αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η δήλωση αυτή θα μπορούσε να γίνει είτε με επίσκεψη σε κάποιο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ είτε με σχετική δήλωση σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα άνοιγε στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στη συνέχεια η ΔΕΗ θα διαβίβαζε στη ΓΓΠΣ τα στοιχεία με τους ΑΦΜ των ιδιοκτητών των ακινήτων προκειμένου να γίνει η βεβαίωση του χαρατσιού στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. 

Οι σχεδιασμοί αυτοί, ωστόσο, θα αποδειχθούν χρήσιμοι για τον εντοπισμό όσων δεν πληρώνουν το χαράτσι και οι σχετικοί λογαριασμοί εκδίδονται στα ονόματα τρίτων (π.χ. ενοικιαστών, φορολογούμενων που έχουν αποβιώσει). Υπολογίζεται ότι για περίπου 500.000 ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα δεν καταβλήθηκε το περυσινό χαράτσι. Η ΓΓΠΣ προχώρησε πρόσφατα στη βεβαίωση του χαρατσιού στα ονόματα των φορολογούμενων που το ΑΦΜ τους εμφανιζόταν στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Εφόσον δεν ήταν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα έπρεπε να απευθυνθούν στην εφορία και να υποδείξουν τον ιδιοκτήτη και το ΑΦΜ του. 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει στα αρχεία της ΔΕΗ ο ΑΦΜ τότε θα πραγματοποιηθεί αξιοποίηση άλλων στοιχείων προκειμένου να εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις αυτές σχεδιάζεται να διασταυρωθούν τα στοιχεία που εμφανίζονται στους λογαριασμούς με τα στοιχεία Μητρώου των φορολογούμενων αλλά και τα στοιχεία του περιουσιολογίου που δημιουργήθηκε βάσει των δηλώσεων Ε9. Εφόσον πιστοποιηθεί ότι τα ονόματα αυτά ταυτοποιούνται με ενεργούς φορολογούμενους τότε θα βεβαιωθεί στο όνομά τους το χαράτσι και θα κληθούν να το πληρώσουν ή να υποδείξουν τον ΑΦΜ του πραγματικού ιδιοκτήτη. 

Στις περιπτώσεις που το όνομα του ιδιοκτήτη δεν αντιστοιχεί σε ενεργό φορολογούμενο τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποσταλεί ειδική επιστολή μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ που θα καλείται ο χρήστης του ακινήτου να υποδείξει τον ιδιοκτήτη και τον ΑΦΜ επισκεπτόμενος την εφορία ή ένα κατάστημα της ΔΕΗ. 

Σε κάθε περίπτωση ως μέσο πίεσης δεν θα χρησιμοποιηθεί η απειλή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος&nb
sp;
(έχει απαγορευτεί δικαστικά η διακοπή λόγω οφειλής του χαρατσιού), αλλά το μπλοκάρισμα της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας. Πηγή: Κεφάλαι