Περικοπές – σοκ στις συντάξεις στο Δημόσιο, Στρατό και Αστυνομία – Τι θα γίνει με τα όρια ηλικίας

pilikio_lefta-612x300Μόνο όσοι ασφαλισμένοι είχαν συμπληρώσει έως τις 18 Αυγούστου τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και τα προβλεπόμενα – ανά ταμείο, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα –  ηλικιακά όρια καθώς και οι συνταξιούχοι με βαριές αναπηρίες και όσοι και όσες λαμβάνουν συντάξεις χηρείας “διασώζονται” από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,  σταδιακά έως τα 67 και τα 62 για μειωμένη ή πλήρη με 40 χρόνια ασφάλισης και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. 

Τη συγκεκριμένη ημερομηνία “κλειδί” προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου που κατατίθεται στη Βουλή. Το πολυνομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, καμία διάταξη ούτε για την έμμεση αύξηση της 35ετίας (έως τα 40, όπως επιβάλλει το 3ο Μνημόνιο) ούτε για τον τρόπο επιβολής της πρόσθετης ποινής – μείωσης 10% – επιπλέον του 6% ετησίως και του 30% για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Ζητήματα που παραμένουν “ανοικτά” (όπως και η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων).

Οι αλλαγές που επέρχονται έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟ

1. Τα ισχύοντα κατά περίπτωση μέχρι και την 18 Αυγούστου 2015 όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής έως και την 1η Ιανουαρίου 2022.

2. Βασική + αναλογικής σύνταξη δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 1η Σεπτεμβρίου 2015  και μετά. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3865/2010 αναπροσαρμόζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.

3. Στο Δημόσιο, το κατώτατο όριο σύνταξης δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1ης Ιουλίου 2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Οι παραπάνω ασφαλισμένοι μέχρι τη συμπλήρωση του προαναφερομένου ορίου ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση.  Οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για όσους είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία. Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.

4. Το ποσό του κατωτάτου ορίου συντάξεις που ισχύει από τις 19 Αυγούστου 2015  παραμένει αμετάβλητο μέχρι την 31 Αυγούστου 2021.

5. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη, το ποσό της μειωμένης σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά 10% μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας.

6. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Μολονότι δεν αλλάζουν όσα είχαν ψηφιστεί το καλοκαίρι για το νέο συνταξιοδοτικό των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και τις ΔΕΚΟ, με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται διατάξεις των νόμων 4331 και 4325 /  2015 που ψηφίστηκαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Συγκεκριμένα καταργούνται ευνοϊκές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ (επαναχορήγηση σύνταξης 260€), η  δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών – συντάξεων, η επιλογή χαμηλότερων ασφαλίστρων για δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς, η συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα στον ΗΣΑΠ και των ναυτικών από το επικουρικό χωρίς τα αυξημένα ηλικιακά όρια, το “πάγωμα”  της λήψης αναγκαστικών μέτρων έως τα τέλη του 2017 για ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν νέες οφειλές κ. α

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Παύει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου η δυνατότητα χρηματοδότησης των ελλειμμάτων των επικουρικών ταμείων και των Μετοχικών Ταμείων από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Επιπλέον καταργείται διάταξη που έδινε προθεσμία έως τα τέλη του 2015 σε επικουρικά ταμεία να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ και να αποφύγουν την ένταξη στο ΕΤΕΑ.

Τι θα γίνει με τα όρια ηλικίας και τις περικοπές στις συντάξεις τους ενστόλους

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών δίνει μια οριστική απάντηση για το “ηλικιακό όριο” των 58 ετών για τους στρατιωτικούς και για το τι σημαίνει. “Εγκλωβισμό” όπως είχαν φοβηθεί κάποιοι ή “προστασία” από αποστρατείες;

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΣ:

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 20.00΄ αναρτήθηκε στον επίσημο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Οικονομικών σχέδιο νόμου με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ», στις διατάξεις του άρθρου 1 του οποίου, μεταξύ των άλλων, εμπεριέχονται παράγραφοι ως εξής: «6. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 (Α΄94) καταργούνται από της ισχύος τους και από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους. 7. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών,  αισθάνεται δικαιωμένη καθόσον, από την πρώτη στιγμή δημοσιεύσεως του ν.4336/2015, με σχετική ανακοίνωσή της και με αφορμή παραπλανητικές ερμηνείες τρομοκράτησης και φόβου από διάφορες πηγές που έτρεχαν να κόψουν το νήμα της ενημέρωσης, συνέστησε ψυχραιμία και σύνεση.

Με τις ανωτέρω προτεινόμενες ρυθμίσεις καταργούνται ολοσχερώς οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4336/2015 που διαφοροποίησαν τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις από τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, ειδικότερα δε οι δυσμενείς διατάξεις που θεσπίστηκαν τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου 2015, με τροπολογία και αφορούσαν μόνο τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, καθόσον ανέτρεχαν στον παρελθόντα χρόνο 20-7-2010 (ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν.3865/2010) και όχι στην επομένη της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού (ν.4336/2015, ήτοι τη 15-8-2015) όπως εκ πρώτης όψεως διαφαινόταν και κατά προσδοκία αναμενόταν.

Κατά συνέπεια το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει όπως ακριβώς ρυθμίστηκε με το άρθρο 4 του ν.3865/2010 χωρίς ουδεμία αλλαγή, ήτοι: «4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά: α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα. β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα. γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού».

Περαιτέρω, με το ανωτέρω σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνεται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μην υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη δεν αφορά σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα και θα αναμένει τη σύνδεσή της με το κυοφορούμενο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών, σε κάθε δε περίπτωση θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει όπου, όταν και με τον τρόπο που κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να είναι πάντα αναγκαίο να ανακοινώνονται εκ των προτέρων οι ενέργειές της και οι δράσεις της.

Η Ομοσπονδία εξακολουθεί να συνιστά ψυχραιμία, σύνεση και όχι βεβιασμένες κινήσεις πανικού, καλεί δε όλες και όλους τις/τους στρατιωτικούς να εμπιστεύονται, να παρακολουθούν και να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα της και μόνο, ζητώντας τη συμβουλή της σε ό,τι τους απασχολεί.

About tolimeri

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ.........

Posted on 12 Οκτωβρίου 2015, in ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3, ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: