Category Archives: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αρβανιτόπουλος παραπέμπει Πελεγρίνη…


Τα βέλη του κατά του Θεοδόση Πελεγρίνη στρέφει ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

«Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγρίνης σε αντίθεση με…
τους άλλους 7 Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων που επηρεάζονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας, κρατά το Ίδρυμα κλειστό με την απραξία του και την αδυναμία του να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συγκλήτου» επισημαίνει.

Για αυτό, τονίζει, «παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος, γιατί οι πράξεις και οι παραλείψεις του έθιξαν τη λειτουργία και το κύρος του Πανεπιστημίου».

«Διάλογος με τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΚΠΑ υπάρχει υπό μια προϋπόθεση: Αύριο το πρωί να είναι στις θέσεις εργασίας τους. Με τους διοικητικούς υπαλλήλους των Πανεπιστήμιων που τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά, ο διάλογος συνεχίζεται.

Στο ΕΚΠΑ, ο χρόνος επαρκεί για να μη χαθεί το εξάμηνο, χωρίς καμία έκπτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνουν μαθήματα και το καλοκαίρι» προσθέτει ο κ. Αρβανιτόπουλος.

nonews

Ο ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ. Καταγγελία-«φωτιά» για τον Υπουργό Παιδείας

Καταγγελία-«φωτιά» για Αρβανιτόπουλο και διαθεσιμότητες 
 
Πραξικοπηματικά, ο υπουργός Παιδείας παρενέβη στο έργο του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου και αντικατέστησε τα δύο μέλη του όταν αυτά ζήτησαν να κάνουν έλεγχο στοιχείων συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, προτού οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αποσταλούν στο ΑΣΕΠ για να ξεκινήσει η διαθεσιμότητα.

Αυτό προκύπτει από το έγγραφο-«φωτιά» με την καταγγελία των δύο μελών, που έχει στη διάθεσή της η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι σχετικοί πίνακες κατάταξης που δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ είναι όχι μόνο ανακριβείς και με σωρεία λαθών, όπως καταγγέλλεται από όλους τους εμπλεκομένους, αλλά φέρεται ότι παραποιήθηκαν στοιχεία και δεν τηρήθηκαν ούτε οι στοιχειώδεις νόμιμες διαδικασίες, καθ’ υπόδειξιν μάλιστα του ίδιου του υπουργού.
Στη θέση των δύο μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αντικαταστάθηκαν, ο κ. Αρβανιτόπουλος όρισε δύο υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας και όχι κάποιους από τα νόμιμα αναπληρωματικά μέλη, ως ώφειλε. Για να έχει, προφανώς, το κεφάλι του ήσυχο.

Τα όσα διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου είναι αποκαλυπτικά για την πλήρως αδιαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε στη σύνταξη των πινάκων κατάταξης των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων.

Η «Κ.Ε.» έχει στη διάθεσή της την καταγγελία των δύο μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα όσα διαδραματίστηκαν. 

Δημοσιεύουμε αποσπασματικά:
**«Στις 15.31 της 20ής Νοεμβρίου, ειδοποιηθήκαμε τηλεφωνικώς να παραστούμε κατεπειγόντως στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Μεταβήκαμε κατά την ώρα 17.00 στα γραφεία του ΑΣΕΠ όπου συνεδριάζει το Ειδικό Τριμελές».
**«Εξετάστηκαν κατ’ αρχάς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, που είχε απαντήσει στις ενστάσεις και ερωτήσεις μας και εγκρίθηκαν οι αναρτήσεις των καταστάσεων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για το οποίο όμως η Διοίκησή του δεν είχε απαντήσει στα ερωτήματα του Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για τον λόγο αυτό αναβλήθηκε η ανάρτηση των καταστάσεων».
**«Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τα άλλα ΑΕΙ. Διαπιστώθηκε από τις καταστάσεις ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που μοριοδοτείται από την εισαγωγή του στη Δημόσια Διοίκηση μέσω ΑΣΕΠ. Επίσης, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων δήλωσε στην απογραφή του άριστη υπηρεσιακή αξιολόγηση».
**«Δεδομένου ότι η ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας διά στόματος υπουργού ήταν ότι μέσω ΑΣΕΠ έχουν προσληφθεί 12 διοικητικοί υπάλληλοι στο Καποδιστριακό και στο Πολυτεχνείο 19, προβληματιστήκαμε διαπιστώνοντας στις καταστάσεις που ελέγχαμε ότι υπήρχαν περίπου 200 υπάλληλοι του ΕΚΠΑ και περίπου 120 του ΕΜΠ που είχαν δηλώσει στην απογραφή τους ότι είχαν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ».
**«Επειδή η πρόεδρος του Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου απαιτούσε την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας, θεωρήσαμε ότι είναι και νόμιμο και ηθικό και διασφαλίζει την αμεροληψία και διαφάνεια να γίνει έλεγχος των συγκεκριμένων στοιχείων από τους φακέλους».
**«Η απάντηση της προέδρου συνοπτικά ήταν η εξής: «Πρέπει να τα τελειώνουμε γιατί, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και πλήττεται και το δημόσιο συμφέρον»».
**«Μας υπέβαλε το ερώτημα αν δηλώνουμε κώλυμα. Η απάντησή μας ήταν αρνητική και τότε η πρόεδρος δήλωσε ότι έχει αυτή κώλυμα και τηλεφώνησε στον υπουργό Παιδείας για να ενημερώσει σχετικά».
**«Μετά από αρκετή ώρα και περί τις 20.30 ήρθε έγγραφο του υπουργού Παιδείας. Το εν λόγω έγγραφο ζητούσε την αντικατάστασή μας από υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας και όχι από τα νόμιμα αναπληρωματικά μας μέλη και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Τα δύο μέλη έχουν επισυνάψει σ
τα πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ιδιόχειρη δήλωσή τους με την οποία εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αρνούνται να πιστοποιήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ.

Και αναφέρουν τα εξής:
1«Παρουσιάζεται μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που δηλώνουν εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση μέσω ΑΣΕΠ και επίσης μεγάλος αριθμός αξιολόγησης των υπαλλήλων με βαθμό 9 και 10, μοριοδότηση που επηρεάζει έντονα την κατάταξη προκειμένου από το τέλος της κλίμακας να τεθεί σε διαθεσιμότητα μεγάλος αριθμός υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες μοριοδοτήσεις θα πρέπει να ελεγχθούν χωρίς αυτό να έχει την έννοια ελέγχου της ειλικρίνειας των δηλούντων, δεδομένου ότι ως προς το ΑΣΕΠ κάποιοι να θεωρήσουν ότι το δικαιούνταν επειδή είχαν εισαχθεί στη Δημόσια Διοίκηση με το Π.Δ. 164».
2«Ως προς την υπηρεσιακή αξιολόγηση με 9 και 10 απλά να μη γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα νομιμοποιείται με τον έλεγχο της ειδικής επιτροπής».
3«Βεβαίως δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία είχαν πιστοποιηθεί και βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Πανεπιστημίων και του υπουργείου Παιδείας».
4«Διαχέεται έντονα η εντύπωση ότι στο ΕΚΠΑ μόνο 12 υπάλληλοι προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ και ανάλογος αριθμός για το ΕΜΠ. Σεβόμενοι και το συγκεκριμένο συλλογικό όργανο, αλλά και την έντονα εκφρασθείσα επιθυμία για διαφάνεια και αμεροληψία του υπουργείου Παιδείας, δεν δεχόμαστε εμείς να τα πιστοποιήσουμε».

πηγή enet.gr 

ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΟΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ

Προφυλακίστηκε η Τζένη (του Αρβανιτόπουλου), η Λένα (ιδιαιτέρα του Παρρά) και ο συνδικαλιστής για την απάτη στον Οίκο Ναύτου… 
Ο κ. Αρβανιτόπουλος φυσικά δεν ξέρει τίποτε για το φόνο ε???
Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την απάτη στον Οίκο του Ναύτου που απολογήθηκαν το πρωί σε ειδικό ανακριτή. Οι τρεις υπάλληλοι του Ταμείου, μεταξύ των οποίων και η αποσπασμένη στο Υπουργείο Παιδείας Τζένη Γεωργαρίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στις απολογίες τους πάντως εμφανίστηκαν…

Μετανιωμένοι ενώ προσπάθησαν να πείσουν τον ανακριτή πως είχαν μικρότερο μερίδιο ευθύνης από εκείνο που τους αποδίδεται. Δεν παρέλειψαν ωστόσο να βάλλουν ακόμη και κατά του κλινικάρχη ο οποίος τους κατήγγειλε, κατηγορώντας τον ότι τους παγίδευσε.

Στο απολογητικό της υπόμνημα η αποσπασμένη υπάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι η δική της συμμετοχή ήταν «διαμεσολαβητική» και την χαρακτηρίζει ως απερισκεψία. «Δηλώνω απολύτως μεταμελημένη για το βαθμό συμμετοχής μου και την ανάμειξή μου στην υπόθεση, την οποία μόνο ως επιπόλαιη απερισκεψία μπορώ να χαρακτηρίσω και θα επιδιώξω με κάθε μέσο και τρόπο να άρω τις συνέπειες της ανάμειξής μου στην υπό κρίσιν υπόθεση, αποδεχόμενη το μερίδιο των ευθυνών που μου αναλογούν…Η δε συμμετοχή μου συνίσταται στον καθαρά διαμεσολαβητικό μου ρόλο, καθώς έφερα σε επαφή τον κλινικάρχη με τον συγκατηγορούμενό μου Σ.Γ, λόγω της θέσης του στο λογιστήριο», αναφέρει.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η έτερη υπάλληλος του Οίκου Ναύτου (και ιδιατέρα του προέδρου του Χρ. Παρρά) Λένα Π. η οποία στο απολογητικό της υπόμνημα «δείχνει» και αυτή το συγκατηγορούμενο της οικονομικό διευθυντή Σ.Γ. ο οποίος άλλωστε, όπως ισχυρίζεται, ήταν στο γραφείο ενταλμάτων το Ταμείου με αντικείμενο την προετοιμασία και τον έλεγχο των πληρωμών.
«Δηλώνω απολύτως μεταμελημένη. Είναι δεδομένο ότι κυρίαρχο ρόλο και γνώση είχε ο Σ.Γ.», υποστηρίζει χαρακτηριστικά.
Στα σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, αναζήτησε «άλλοθι» ο οικονομικός διευθυντής του Οίκου Ναύτου (και επί χρόνια συνδικαλιστής) Σ.Γ υποστηρίζοντας ότι λύγισε κάτω από αυτό το βάρος και δεν λειτούργησε «παρορμητικά». Συγκεκριμένα αναφέρει στο απολογητικό του υπόμνημα: «Με ειλικρίνεια και συναίσθηση καθήκοντος έναντι της Υπηρεσίας που τίμησα και με τίμησε και εκείνη με σωρεία διακρίσεων, σας δηλώνω ότι δεν γνώριζα εξαρχής το μελετώμενο σχέδιο επανείσπραξης των ήδη εισπραχθέντων τιμολογίων.
Η εμπλοκή μου συνίσταται σε μια μεμονωμένη συνδρομή που πραγματοποιήθηκε υπό την συναισθηματική και ψυχολογική πίεση πολύ ιδιαίτερων συνθηκών. Είμαι συγκλονισμένος και ειλικρινά μετανιωμένος για την απερισκεψία μου, την επιπολαιότητά μου, τη στιγμιαία κακή και εσφαλμένη κρίση μου. Αν είχα την ψυχραιμία, τη νηφαλιότητα ή έστω και το περιθώριο του χρόνου για να σκεφτώ λογικά και όχι επιπόλαια και παρορμητικά, σε καμία περίπτωση δεν θα είχα εμπλακεί.
Σε καμία περίπτωση δεν θα είχα εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση αν δεν είχα λυγίσει κάτω από το βάρος των οικογενειακών μου. Πραγματικά κάμφθηκα από το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκα, ανήμπορος να αντιμετωπίσω τα οξύτατα οικονομικά προβλήματα που μου προέκυψαν, σε συνδυασμό με τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα.
Η εμπλοκή μου στην υπόθεση περιορίζεται στην παρουσία μου σε μια συνάντηση που έλαβε χώρα στις 4.10.2013 και στην παροχή λογιστικών συμβουλών, δίχως καμία γνώση του σχεδίου ή ανάμιξη σε αυτό.
Από το κατηγορητήριο είναι δεδομένο ότι η αρμόδια υπάλληλος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των κλινικών Α. Χατζίκου ήταν ενήμερη και γνώριζε για τη μεθόδευση.»

Σχετική ανάρτηση από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ…

ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΟΝ ΠΕΟΘΗΛΑΣΜΟ ΤΟ ΚΟΡΜΙ ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟ

Με χρώμα γαλάζιο το σκάνδαλο στον Οίκο Ναύτου!!! Ο ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ???


Ένα σκάνδαλο δωροδοκίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ αποκάλυψαν οι Εισαγγελικές Αρχές στον Οίκο Ναύτου, με πρωταγωνίστρια μία αποσπασμένη υπάλληλο στο γραφείο του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
Ή Εισαγγελία ωστόσο δεν έχει δημοσιεύσει το όνομά της, το οποίο αποκαλύπτει ένα δίκτυο τεράστιας διαπλοκής με πολιτικούς σχηματισμούς και πολιτικά πρόσωπα. Η συγκεκριμένη υπάλληλος ήταν μέλος του ΔΣ του Οίκου Ναύτου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Πειραιά με το συνδυασμό του Πέτρου Μαντούβαλου και πρόεδρος της ΔΑΚΕ στον Οίκο Ναύτου.
Το κύκλωμα αποτελούνταν από την Ε.Γ., την επιθεωρήτρια Α.Χ. και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του Οίκου Ναύτου Σ.Γ. Και οι τρεις πλησίασαν κλινικάρχη ο οποίςο διέθετε κλινική στην οδό Θηβών και έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο τους. Ο Οίκος Ναύτου χρωστούσε κάποια χρήματα στον κλινικάρχη τα οποία όμως είχαν εξοφληθεί απο το καλοκαίρι. Το κύκλωμα ζήτησε από αυτόν να τους παρουσιάσει πιστωτικά προκειμένου να φαίνεται ότι ο Οίκος του χρωστάει ακόμη χρήματα, τα οποία τελικά θα μοιράζονταν.
Με τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο κλινικάρχης, η Ε.Γ. και οι συνεργοί της άνοιξαν δεύτερο φάκελο με διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου στον οποίο όμως είχαν βάλει τα ίδια δικαιολογητικά. Έτσι στα παραστατικά του Οίκου Ναύτου, φαινόταν ότι ο Οίκος χρωστούσε στον κλινικάρχη το διπλάσιο ποσό. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής προφασίστηκε ότι δέχεται και ενημέρωσε τις Εισαγγελικές Αρχές.
Οι εισαγγελείς του οικονομικού εγκλήματος Γιάννης Δραγάτσης και Γαληνός Μπρης ήταν αυτοί οι οποίοι συντόνισαν την έρευνα και οδήγησαν στην επ” αυτοφώρω σύλληψη των τριών. Στο επιχειρησιακό κομμάτι το οποίο κατευθύνθηκε από το Γιάννη Δραγάτση καταγράφηκαν οι συνομιλίες του κυκλώματος με τον κλινικάρχη αλλά και βιντεοσκοπήθηκαν οι συναντήσεις τους και οι συναλλαγές.
Στο τελικό στάδιο το κύκλωμα ενέκρινε το ποσό του 1.050.000 ευρώ ως οφειλή του Οίκου Ναύτου προς τον κλινικάρχη. Στην πραγματικότητα, ο οίκος χρωστούσε μόνο το μισό ποσό. Υποχρέωση του ιδιοκτήτη της κλινικής ήταν από το ποσό που θα εισέπραττε να έδινε τα μισά στο κύκλωμα.
Αρχικά, εγκρίθηκε να παραλάβει ο κλινικάρχης 500.000 ως προκαταβολή. Αφού εξαργύρωσε τις επιταγές πήγε με 250.000 ευρώ για να τις παραδώσει στα μέλη του κυκλώματος. Μετά τη συναλλαγή η οποία ήταν «παγιδευμένη» η Ε.Γ. και οι συνεργοί της συνελήφθησαν. Η Ε.Γ. ζητήθηκε στις 20 Μαρτίου του 2012 από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και αποσπάσθηκε στο γραφείο του όταν υπουργός ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Ε.Γ. ως την ώρα της σύλληψής της παρέμενε αποσπασμένη υπάλληλος στο γραφείο του υπουργού, με δεύτερη απόφαση του κ. Αρβανιτόπουλου.
Η Ε.Γ. Υπηρέτησε στοπ ΔΣ του Οίκνου Ναύτου και είναι σημαντικό στέλεχος της ΝΔ στον Πειραιά και πρόεδρος της ΔΑΚΕ στον Οίκο Ναύτου. Στις δημοτικές εκλογές ήταν υποψήφια με το συνδυασμό του Πέτρου Μαντούβαλου και στήριξε με δήλωσή της στις επαναληπτικές εκλογές το Γιάννη Μίχα. Στη σελίδα που διατηρεί στο facebook η Ε.Γ. δηλώνει αδυναμία στον Ολυμπιακό, τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Δείτε τις αποφάσεις για την απόσπαση της Ε.Γ. στο γραφείο του Κων/νου Αρβανιτόπουλου

koutipandoras

Κρύβουν την έκθεση τεκμηρίωσης…


Επιβεβαιώνεται εμμέσως πλην σαφώς το ρεπορτάζ που είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο του ”Ποντικιού” με τίτλο «Λαθροχειρία με τον αλγόριθμο», η οποία έγινε προκειμένου να βγάλει πλεονάζον διοικητικό προσωπικό στα ΑΕΙ και να τεθεί σε διαθεσιμότητα κατόπιν εντολών της τρόικας.

Όπως λένε πολλοί πανεπιστημιακοί, η αποδυνάμωση των ΑΕΙ είναι η πρόβα τζενεράλε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την αλλαγή και του αντίστοιχου άρθρου του Συντάγματος.
Στο υπουργείο Παιδείας, παρά το γεγονός ότι ορισμένα πανεπιστήμια (τρία από τα οκτώ) υπαναχώρησαν, βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, ειδικά μετά τη λαθροχειρία που έχει γίνει στον τρόπο υπολογισμού του πλεονάζοντος προσωπικού. Το υπουργείο στην κυριολεξία κρύβει την έκθεση, παρά τη σχετική εισαγγελική εντολή, στα συρτάρια υψηλόβαθμου στελέχους και στον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας, εμπαίζοντας εργαζομένους και κοινή γνώμη.

Είναι χαρακτηριστικά όσα αναγράφονται στην επιστολή που μας έστειλε, μετά το δημοσίευμα της περασμένης εβδομάδας, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία υπογράφουν η πρόεδρος Νάνσυ Μιχοπούλου και ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Σακκάτος.
Αφού στην επιστολή τους συγχαίρουν το «Π» για το «απόλυτα επιτυχημένο ρεπορτάζ με τίτλο ‘‘Η λαθροχειρία του αλγορίθμου και η αναστάτωση στα Πανεπιστήμια’’ που δημοσιεύτηκε στο φύλλο (αρ. 1.780, 3.10.2013)» και την πληρέστατη ενημέρωση, μας αποστέλλουν υπογεγραμμένο κείμενο τριών μελών του συλλόγου, στο οποίο περιγράφεται το «οδοιπορικό» τους στα υπουργεία Μεταρρύθμισης και Παιδείας, αναζητώντας, με βάση την εισαγγελική προτροπή, στα συναρμόδια υπουργεία στις 26.9.2013 τις κανονιστικές διατάξεις και την έκθεση τεκμηρίωσης με βάση την οποία εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις.
Είναι ένα κείμενο με το οποίο τρεις εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνουν την εικόνα του πώς αντιμετωπίζονται από το υπουργείο όταν αναζητούν έγγραφα που αφορούν τη ζωή τους.
Δείτε την ανευθυνότητα που επικρατεί ή τη σκοπιμότητα προκειμένου να συγκαλύψουν την αλλοιωμένη έκθεση τεκμηρίωσης…
Διαβάζουμε λοιπόν στο κείμενο των εργαζομένων: «Οι υπογράφοντες διοικητικοί υπάλληλοι του Ε.Κ.Π.Α., Αναστασία Κακούρου, Ζώης Παναγόπουλος και Ευάγγελος Παπούλιας, επισκεφτήκαμε το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να παραλάβουμε την υπό στοιχείο 7 ειδική έκθεση τεκμηρίωσης-εισήγηση της υπ’ αριθμ. 135211/Β2/24.9.2013 Κ.Υ.Α., η οποία προβλέπει την κατάργηση 498 θέσεων του Ε.Κ.Π.Α. και την απόλυση αντίστοιχου προσωπικού την οποία είχε ζητήσει ο Σύλλογος διοικητικού προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α., με την αρ. πρωτ. 48789/25.9.2013 εισαγγελική εντολή, προκειμένου να την χρησιμοποιήσουμε σε δικαστική προσφυγή εναντίον της ως άνω Κ.Υ.Α. στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Από το Τμήμα του Πρωτοκόλλου του Υπουργείου μας ενημέρωσαν ότι το συγκεκριμένο αίτημα είχε χρεωθεί στη Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Πήγαμε στη Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης και ζητήσαμε την Δ/ντρια κ. Κουρούπη. Οι υπάλληλοι του γραφείου της, κ. Ιντζόγλου και κ. Δημητροπούλου μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι δυνατόν να μας δεχθεί και μας υπέδειξαν να απευθυνθούμε στην κ. Χατζηελευθερίου, διότι το έγγραφο είχε χρεωθεί σ’ αυτή.
Επισκεφθήκαμε το γραφείο της κ. Χατζηελευθερίου, η οποία απουσίαζε. Επιστρέψαμε στο γραφείο της κ. Κουρούπη και η υπάλληλος του γραφείου της κ. Κουρούπη, η κ. Δημητροπούλου, μας ενημέρωσε ότι πλέον το έγγραφο είχε χρεωθεί όχι στην κ. Χατζηελευθερίου, αλλά στη Δ/νση Στατιστικών Μελετών, και μας προέτρεψε να απευθυνθούμε στη συγκεκριμένη Δ/νση.
Επισκεφθήκαμε τη Δ/νση Στατιστικών Μελετών και εκεί μας ακολούθησε η κ. Δημητροπούλου, η οποία μας ενημέρωσε ότι το έγγραφο δεν ήταν χρεωμένο στη συγκεκριμένη Διεύθυνση, αλλά οι απαντήσεις έχουν σταλεί στις Γραμματείς Διοικητικού του Πανεπιστημίου μας.
Μετά τη συγκεκριμένη ενημέρωση, ζητήσαμε τον αριθμό πρωτοκόλλου των εγγράφων που στάλθηκαν στις Γραμματείες Διοικητικού. Η κ. Δημητροπούλου, μετά από αυτό, αντί να μας δώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου, μας ενημέρωσε ότι το έγγραφο τελικά επεστράφη στο πρωτόκολλο του Υπουργού.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το πρωτόκολλο του Υπουργού και ρωτήσαμε. Στο πρωτόκολλο του Υπουργού παρατηρήθηκε η ίδια αμηχανία και μετά την επιμονή μας, μας ενημέρωσαν ότι έχουν χρεώσει την ίδια στιγμή, δηλαδή στις 12:00 το μεσημέρι, της 1.10.2013, το έγγραφο στη Δ/νση Διοικ
ητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, στη Δ/ντρια κ. Τριανταφυλλοπούλου και μας προέτρεψαν να την επισκεφτούμε, εφόσον ήταν επείγον για μας.
Επισκεφθήκαμε το γραφείο της κ. Τριανταφυλλοπούλου, η οποία πρόθυμη να μας εξυπηρετήσει μας ενημέρωσε ότι δεν είναι αρμόδια να απαντήσει και ότι το αίτημά μας δεν είχε καμία σχέση με τη Δ/νση.
Στη συνέχεια, μας ενημέρωσε ότι πιθανόν αυτό που ζητάμε να μην υπάρχει στις διοικητικές υπηρεσίες και μας έδωσε το τηλέφωνό της, για να επικοινωνήσουμε, όταν θα της το χρεώσουν.
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Τριανταφυλλοπούλου στις 09:00 π.μ., της 2.10.2013, μας ενημέρωσε ότι το έγγραφο δεν χρεώθηκε στη Διεύθυνσή της, αλλά πάλι στην κ. Κουρούπη, στη Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να το χειριστεί με την κ. Κανάκη, Γενική Δ/ντρια Διοικητικού, σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα.
Με δεδομένο ότι η προσφυγή μας στο ΣτΕ κατατίθεται σήμερα, 2.10.2013, και μετά την παραπάνω αναφερθείσα διαδικασία, δεν έχουμε δυνατότητα να το παραλάβουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας να βεβαιώσουμε τα παραπάνω και ενόρκως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής».
Το Ποντίκι

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ : "ΠΟΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ??? ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Ο ΧΑΡΟΣ"

Αρβανιτόπουλος για καθηγητές:»Δεν έχουμε χρόνο για αξιολόγηση,είμαστε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης».Τουλάχιστον είστε ειλικρινής κ.Υπουργέ…

 

 

 

Την ώρα που ο πρωθυπουργός αλλά και οι περισσότεροι Υπουργοί του μιλούν για «αξιολόγηση» και «νοικοκύρεμα» του δημόσιου τομέα ο κ.Αρβανιτόπουλος σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ «Αθήνα 9.84» σε μια έκρηξη ειλικρίνειας δηλώνει:

 «Δεν έχουμε χρόνο για αξιολόγηση,είμαστε σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης!» θυμίζοντας την σκοτεινή εποχή του ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ και ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ».
Δεν έχουμε την πολυτέλεια χρόνου για αξιολόγηση, η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης», όπως αυτολεξεί δήλωσε ο κ. Κων. Αρβανιτόπουλος, μιλώντας στο Ρ/Σ «Αθήνα 9.84» και την κυρία Νόνη Καραγιάννη, το οποίο αποτελεί την δικαιολογητική βάση της κυβέρνησης των καθηγητών δήλωσε: 

«Το μέτρο της διαθεσιμότητας εκρίθη από το ΣτΕ αντισυνταγματικό και αντίθετο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπως άλλωστε έχει συμβεί και με αποφάσεις διαφόρων Πολιτικών Πρωτοδικείων της χώρας.

Μόλις την προηγούμενη Τετάρτη το ΣτΕ επεστράφη στο υπουργείο Παιδείας το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι το οποίο ουσιαστικά σημαίνει πως οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση πρέπει να κριθούν και εκείνοι με τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. 
Εξάλλου το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με όσα με πληροφόρησε η δικηγόρος Κωνσταντίνα Φουντέα, έκανε δεκτή αίτηση δύο εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ζητούσαν να ανασταλεί το μέτρο της διαθεσιμότητας στο οποίο είχαν τεθεί.
Οι Έλληνες δικαστές απεφάνθησαν και κατέγραψαν σε μία μεγάλης σπουδαιότητας απόφαση όσα διαλαλούσαμε ως Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, εντός και εκτός της Βουλής .
Τα επιχειρήματα που ακούστηκαν από τον Υπουργό Παιδείας στον Αθήνα 9.84 τ: «μυρίζουν γύψο και μας γυρίζουν πίσω στην σκοτεινή εποχή του ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ και ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ».
Η Κυβέρνηση όλη και ειδικότερα οι Σαμαράς — Βενιζέλος — Αρβανιτόπουλος, ένα δρόμο έχουν: 
Να αναστείλουν το ΠΡΟΓΚΡΟΜ των διώξεων των αθώων και εντίμων εργαζομένων στην εκπαίδευση και σε όλο το δημόσιο τομέα.
Πρέπει να αποδείξουμε ότι σέβονται τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και προς τούτο οφείλο
υν αμέσως να αποκαταστήσουν ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΘΕΝΤΕΣ επαναφέροντας τους στην δουλειά τους.. 

Όλα τα άλλα είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις» και οδηγούν σε «επικίνδυνους ατραπούς».