Category Archives: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΟΙ ΛΑΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ "ΚΛΕΒΟΥΝ' ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Εβαλαν στο μάτι τα 35 εκατ. του Ταμείου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ρε ΝΤΡΟΠΗ ρεεεεεε….
Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΑΜΑ

Η κατάργηση του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου δρομολογείται σύμφωνα με τον γεν. γραμματέα της Συνομοσπονδίας Αναπήρων. Στόχος -κατά τον ίδιο- είναι τα 35 εκατομμύρια αποθεματικό του Ταμείου. Το πλεόνασμα προέρχεται από κρατήσεις (2%) των συντάξεών τους.

Εξυπηρετεί 2.500 ανάπηρους και 12.500 θύματα πολέμου λέει ο γεν. γραμ. της Συνομοσπονδίας Αναπήρων Κώστας Ρίζος. Με το αποθεματικό του Ταμείου χορηγείται στα μέλη του ετήσια οικονομική αρωγή (520 ευρώ) το καλοκαίρι και χίλια ευρώ για έξοδα κηδείας. 
Το αποθεματικό, σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης, θα απορροφηθεί από το υπ. Αμυνας με αποτέλεσμα να χαθούν οι παραπάνω παροχές.

Δικαιούχοι του Ταμείου είναι οι επιζώντες των πολέμων (χήρες και ορφανά) του 1940, τον εμφύλιο, τον πόλεμο της Κορέας και τα γεγονότα της Κύπρου το 1974. Το συγκεκριμένο Ταμείο συστάθηκε το 1949 βάσει του άρ. 21 του Συντάγματος, κρίνοντας ότι οι ανάπηροι χρήζουν ειδικής φροντίδας.

Σύμφωνα με έγγραφο των υπάλλήλων «στο Ταμείο δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό καθ’ ότι υπηρετούν οκτώ μόνιμοι υπάλληλοι έναντι 19 θέσεων που προβλέπει ο οργανισμός του, ενώ στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο».

Πρόσφατη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου αναφέρει ότι διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και η περιουσία του προέρχεται κατά 81% από κρατήσεις 2% επί των συντάξεων των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, από τα περίπτερα που δικαιούνται κάποια μέλη του και 2% από το κρατικό λαχείο.

Γι’ αυτό και στην απόφασή τους οι εκπρόσωποι του δ.σ. δηλώνουν ότι «σε περίπτωση τυχόν κατάργησης του Ταμείου, οι ανάπηροι και τα θύματα θα επιλέξουν, όπως δικαιούνται άλλωστε, να διακόψουν την κράτηση 2% επί των συντάξεών τους και να διεκδικήσουν την επιστροφή του αποθεματικού που προέρχεται από κρατήσεις»! Προτείνουν στο υπ. Αμυνας, προκειμένου να καταργηθεί, να μετατραπεί σε ΝΠΙΔ (Ιδιωτικού δικαίου) και να συστεγαστεί με τη συνομοσπονδία των αναπήρων με αυτοτελή διαχείριση.

Επισημαίνουν επίσης ότι άλλα 70 αυτοτελή Νομικά Προσώπα Δημοσίου Δικαίου (όπως το ΤΑΑΘΠ) διατηρούνται αναγνωρίζοντας τη δραστηριότητά τους, το εξειδικευμένο αντικείμενό τους και την καταξίωση της προσφοράς τους.

Για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου κατέθεσε ερώτηση προς τον υπ. Αμυνας Π. Μπεγλίτη ο ανεξάρτητος βουλευτής Παν. Κουρουμπλής, επικαλούμενος τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα και το κατεπείγον έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του υπ. Αμυνας
που δρομολογεί την κατάργησή του. 

Ο "τρίτος πυλώνας" ασφάλισης, συμμετέχει στο PSI και γράφει τεράστιες ζημιές.

Τα ασφαλιστικά ταμεία βουλιάζουν και τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες εμφανίζουν, λόγω συμμετοχής στο PSI, τεράστιες απομειώσεις στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια και κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει την εξέλιξη αυτής της κατάστασης.
Που να «τοποθετήσει» κανείς τις πενιχρές αποταμιεύσεις του,  για να έχει μια κάπως αξιοπρεπή περίθαλψη και μια μικρή βελτίωση της σύνταξής του στα γεράματα;
Αλίμονο στις επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, που
υποφέρουν κάτω από τις άθλιες εργασιακές και ασφαλιστικές συνθήκες που οι γονείς τους, η γενιά του πολυτεχνείου, τους «εξασφάλισε».
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις  δυο ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μεγάλες ασφαλιστικές, που απεικόνισαν στις οικονομικές τους καταστάσεις με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2011, μεγάλο μέρος των ζημιών λόγω συμμετοχής στο PSI  και χρειάζονται άμεσα αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.6.11.
Εθνική Ασφαλιστική  ΕΥΡΩ     18.032.556,88 ΑΤΕ Ασφαλιστική     ΕΥΡΩ   -26.050.072,78

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_16/09/2011_456124

Ζημίες 64,8 εκατ. για την ΑΤΕ Ασφαλιστική

Στα 74,3 εκατ. ευρώ ανέρχεται η ζημιά από τη συμμετοχή της Αγροτικής Ασφαλιστικής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, με συνέπεια το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου να είναι ζημιογόνο στα 64,8 εκατ. ευρώ. Χωρίς τον συνυπολογισμό των ζημιών από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, η εταιρεία θα εμφάνιζε κέρδη προ φόρων ύψους 13,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2010.
Για την κάλυψη των επιπτώσεων η ΑΤΕ Ασφαλιστική προτίθεται να προχωρήσει, μέσω της ΑΤΕbank, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας και μετά την απόφαση του ομίλου ΑΤΕbank για συμμετοχή στο PSI, που κρίθηκε αναγκαία κυρίως για την εξασφάλιση έναντι μελλοντικών κινδύνων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική θα συμμετάσχει με το σύνολο του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που λήγουν μέχρι το 2020, ύψους 277 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματά της με προβλέψεις απομείωσης ύψους 74,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα τελικά ποσά θα διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 16,3% και διαμορφώθηκε στα 102,4 εκατ. ευρώ, έναντι 122,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Η μείωση προήλθε κατά κύριο λόγο από τον κλάδο αυτοκινήτων, ως συνέπεια της πολιτικής εξορθολογισμού του τιμολογίου και των προμηθειών και από τη μείωση του χαρτοφυλακίου του κλάδου ζωής, λόγω κυρίως των εξαγορών. Το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε η εταιρεία ανήλθε στα 77 εκατ. ευρώ έν
ντι 66,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν στα 20,9 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά το εξάμηνο του 2011 σε ποσοστό 25,6%, λόγω μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων και των ονομαστικών μισθών κατά το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 9,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, λόγω της απομείωσης εισηγμένων τίτλων στο Χ.Α. ύψους 8,6 εκατ. ευρώ.

Γ.Δ.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι!

Του Γιώργου Καισάριου
Προς μεγάλη μου έκπληξη, διάβασα χθες την ανακοίνωση της Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας (ΕΕΝ) και έμεινα με το στόμα ανοιχτό!

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να συμπεριλάβει τον «Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών» (ΕΛΟΕΝ) στους εποπτευόμενους φορείς, οι οποίοι πρόκειται να καταργηθούν συγχωνευόμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται….
όπως αφού να καταργήσει τον ΕΛΟΕΝ να προβεί στη δέσμευση των κεφαλαίων του και ακολούθως στη διάθεση του αποθεματικού του για την κάλυψη του δημοσιονομικού του ελλείμματος, στο πλαίσιο αφαίμαξης των Ελλήνων δια φοροεισπρακτικών εξοντωτικών μέτρων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Πάγκαλος σε επιστολή του προς τους φορείς μεταξύ των οποίων και ο ΕΛΟΕΝ ζήτησε αναλυτικά οικονομικά και στοιχεία στελέχωσης του, προκειμένου να αξιολογηθεί «δήθεν» η σκοπιμότητα της διατήρησής του ως αυτοτελούς λογαριασμού.

Είναι γνωστό ότι Ο ΕΛΟΕΝ, δια νόμου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του πρώην Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, νυν Υ.Π.Α.ΑΝ, ο οποίος εγκρίνει μόνο το ύψος των συντελεστών καταβολής του οικογενειακού επιδόματος με σχετική Υ.Α κάτʼ έτος.

Κατά τα λοιπά λειτουργεί ως φορέας ιδιωτικού δικαίου, διαχειριζόμενος χρήματα που προέρχονται μόνο από εισφορές καθαρά ιδιωτών.

Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι ο ΕΛΟΕΝ έχει αυτοτελή δικό του προϋπολογισμό, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και δεν επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ οι πόροι του προέρχονται αποκλειστικά και μόνον από εισφορές πλοιοκτητών σε ποσοστό 2% και ναυτικών σε ποσοστό 1%, επί των εκάστοτε καταβαλλομένων αποδοχών των ναυτικών.

Για όσους δεν το ξέρουν, η Ελλάδα έχει χτιστεί με χορηγίες. Όλα τα νεοκλασικά κτίρια στην Αθήνα είναι δωρεές που φτιάχτηκαν από επώνυμους Έλληνες πολίτες που νοιάζονται για αυτό τον τόπο.

Ιδίως δε οι Έλληνες εφοπλιστές, έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε αυτό τον τόπο και συνεχίζουν και προσφέρουν, άσχετα αν δεν ακούγονται ή δεν φαίνονται. Να μην κάνουμε καθόλου αναφορά στο ότι όλα τα νησιά έχουν χτιστεί με χορηγίες.

Πριν μερικά χρόνια το ίδρυμα Νιάρχος έκανε δωρεά 550 εκατ. ευρώ για να φτιαχτεί η νέα Εθνική Βιβλιοθήκη και η νέα Λυρική Σκηνή στο Φαληρικό Δέλτα. Στον Πύργο, το δημοτικό μέγαρο (ίσως από τα καλύτερα στην Ελλάδα) είναι δωρεά του ιδρύματος Λάτση (και για όποιον θέλει να δει το πατρικό του Λάτση, περάστε από το Κατάκολο, έχει γίνει μουσείο).

Το ΕΛΟΕΝ είναι επίσης ένα είδος ιδρύματος, όπου τα παιδιά που φοιτούν στις ναυτικές σχολές παίρνουν ένα επίδομα, για να υπάρχει κίνητρο να σπουδάζουν τη Ναυτική τέχνη. Δεν χρειάζεται να σας πω το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη χώρα μας.

Το επίδομα όμως αυτό το πληρώνουν οι ναυτικοί από την τσέπη τους και δεν προσέχεται από κανέναν κρατικό προϋπολογισμό.

Τώρα η απελπισμένη και πτωχευμένη Ελληνική πολιτική γραφειοκρατία, θέλει να δημεύσει την περιουσία του ταμείου αυτού, δήθεν για λόγους εθνικού συμφέροντος για να πληρώσουμε τους πιστωτές μας!!

Αν τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό, τότε δεν θα έχει όριο στο τι άλλο μπορούν να κάνουν και μέχρι που μπορεί να φτάσει το θράσος τους. Αν περάσει αυτό, είναι πλέον ικανοί για όλα!!

Πουθενά στον πλανήτη δεν υπάρχει προηγούμενο όπου το κράτος μπορεί να δημεύσει την ιδιωτική περιουσία, εκτός από την παλαιά Σοβιετία. Με εξαίρεση να θέλει αυτός ο λαός να καταντήσει Σοβιετία, θα πρέπει να βάλει τέλος σε αυτό το κράτος τέρας, που έχουν φτιάξει οι Έλληνες πολιτικοί τα τελευταία 40 χρόνια. Όλοι τους, ουδέν εξαιρουμένου είναι ανεπαρκείς!

Η πιο πάνω είδηση ούτε αστεία είναι και θα μηδενίσει ό,τι λίγο έχει απομείνει από τις ιδιωτικές χορηγίες στην Ελλάδα. Πέραν αυτού, ίσως να είναι και η αιτία να μαραζώσει η ελληνική ναυτιλία. Όχι μόνο είναι απαράδεκτο να περάσει αυτό το σχέδιο, άλλα είναι απαράδεκτη η σκέψη για κάτι τέτοιο.

Συνταράσσομαι 100% με την ΕΕΝ και προσφέρομαι να κάνω ότι είναι δυνατόν προκειμένου να μην περάσει αυτό το απαράδεκτη μέτρο.
http://www.capital.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΙΝΕ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΟΤΙ : Το 50% των σημερινών συντάξεων θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του μέλλοντος

Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα λαμβάνουν συντάξεις πραγματικά σε επίπεδο επιδομάτων φτώχειας (50% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες σημερινές) με εργάσιμο βίο 40 ετών.
Σε αυτή την διαπίστωση καταλήγει έκθεση του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό σύστημα επισημαίνοντας ότι εκτός από την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (έως και 15 έτη) από το 2011 και τη μείωση των συντάξεων (απο 25% μέχρι 50% για τους νέους που θα συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015) με τον νέο τρόπο υπολογισμού τους, απο την 1-1-2015 το κράτος δεν συμμετέχει στη χρηματοδότησή του.
Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ οι μητέρες ανηλίκων επιβαρύνονται μέχρι και κατά 15 (ασφαλισμένες στο Δημόσιο και τα ειδικά Ταμεία) ή κατά 10 (ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) χρόνια.
Ολες οι αλλαγές στα όρια ηλικίας αναφέρονται μόνο σε όσους δεν θα έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Επισημαίνεται ότι η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επέρχεται μόνο με τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων συντάξιμων ετών. Αντίθετα, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας δεν επιδρά στη θεμελίωση.
Ο συνδυασμός του χαμηλότερου συντάξιμου μισθού και του μειωμένου δείκτη αναπλήρωσης οδηγεί σε σαφώς μειωμένες συντάξεις. Η μείωση μπορεί να φθάσει σταδιακά από 25% μέχρι και 50% για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1-1-2015 με το καθεστώς του νέου συστήματος
Σε σχέση με τη διαδοχική ασφάλιση, τονίζεται στην έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ότι με τον νέο νόμο 3863/2010 επέρχεται ουσιαστική βελτίωση, η οποία όμως θα ισχύσει από την 1-1-2011. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική ρύθμιση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αλλά θα καλύψει μόνο τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την 1-1-2011.

asfalisinet.gr

Αν γνωρίζατε την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων, μας λέγατε ψέματα, αν όχι, είστε ανεπαρκής κ. υπουργέ.

Και στις δυο περιπτώσεις, είστε ακατάλληλος για προϊστάμενος του  κρισιμότατου και ευαίσθητου υπουργείου εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης.
Στη φωτογραφία ο «πολύξερος» συνδικαλιστής, στημένος  μπροστά σε μικρή συγκέντρωση ημέτερων εργατοπατέρων και «γνωστών» προσώπωνδιαλαλεί την προεκλογική «πραμάτεια» του.
«Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις»  υπόσχεται στο πανό.
Από την ώρα που ο συντοπίτης σας Γ. Παπανδρέου σας έβαλε σ’ αυτό το κυβερνητικό πόστο, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι-πλην συνδικαλιστών-έχασαν τον ύπνο τους, από την αποδεδειγμένη και επικίνδυνη ανεπάρκεια σας.
Μακάρι ο Πρωθυπουργός να καταλάβει, έστω και τώρα, το λάθος του και να απαλλάξει εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας από την καταστροφική παρουσία σας.
Δεν είμαστε δα και το «κεφάλι του κασίδη», όπως λαθεμένα  πιστεύετε.
 
Γ.Δ

ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Κυβερνητική αναλγησία σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ
ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Απίστευτο και όμως αληθινό. Οι εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δεν μπορούν να καταχωρήσουν ιατρούς στα βιβλιάρια υγείας για το 2011, καθώς ο οργανισμός δεν έχει συμπληρώσει τη λίστα με τους ιατρούς!!! όπως αναφέρεται στο Φ73/39/20-12-2010 έγγραφο της διεύθυνσης παροχών ασθενείας του οργανισμού.
Αποτέλεσμα αυτής της ακατανόητης προχειρότητας και αμέλειας της διοίκησης του οργανισμού και της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι και οι οικογένειές τους να μην έχουν ιατρική περίθαλψη από πρώτης του νέου έτος. Οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να εξεταστούν από γιατρό, δεν θα μπορούν να γράφουν φάρμακα, αλλά ούτε και να γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις.
Η διοίκηση του ΟΑΕΕ και η πολιτική ηγεσία των αρμοδίων Υπουργείων, με τραγική προχειρότητα και αμέλεια αφήνει στο έλεος του Θεού τους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα ακόμη και να κινδυνεύει η ζωή τους, εξαιτίας της προκλητικής συμπεριφοράς της πολιτικής ηγεσίας.
Το πλέον παράδοξο είναι ότι για μία εβδομάδα από 13-12-2010 μέχρι 20-12-2010, καταχωρούνταν ιατροί στα βιβλιάρια των ασφαλισμένων. Αποτέλεσμα αυτής της παράνοιας είναι ακόμη και οι ασφαλισμένοι που ήδη καταχώρησαν γιατρούς, από 1ης του έτους δεν θα μπορούν να επισκεφθούν γιατρούς ούτε να γράψουν φάρμακα.
Ακόμη και αν (υποθετικά) από τις αρχές του νέου έτους υπάρξει η δυνατότητα καταχώρησης ιατρών στα βιβλιάρια των ασφαλισμένων, θα περάσει τουλάχιστον ένας μήνας ακόμη έως ότου μπορέσουν οι ασφαλισμένοι να εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους παραρτήματα του ΟΑΕΕ, λόγω της τεράστιας προσέλευσης.
Η Κυβέρνηση απροκάλυπτα σπρώχνει τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ σε ιδιώτες ιατρούς, σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα και σε ασφαλιστικές εταιρείες.
Για ακόμη μια φορά οι ασφαλισμένοι θα βάλουν το χέρι βαθειά στην τσέπη για παροχές που έχουν ήδη πληρώσει τις εισφορές τους, ενώ οι ιδιώτες της υγείας θα τρίβουν τα χέρια τους «εις υγείαν» των «κορόιδων» ασφαλισμένων, εξαιτίας της πολιτικής ανικανότητας της ηγεσίας των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών.
Δε χρειάζεται να αναφέρει κανείς ότι οι ασφαλισμένοι χάνουν χρόνο, χρήμα και εργατοώρες πηγαινοερχόμενοι στους κατά τόπους ΟΑΕΕ και φεύγουν άπρακτοι.
Ταυτόχρονα, ελεγκτές ιατροί υπάρχουν μόνο σε ελάχιστα παραρτήματα, με συνέπεια ο ασφαλισμένος να κάνει δεκάδες χιλιόμετρα και να χάνει αμέτρητες ώρες ταλαιπωρίας για μια υπογραφή.
Αντίγραφο της απόφασης Φ73/39/20-12-2010 που απαγορεύει την καταχώρηση των ιατρών στα βιβλιάρια των ασφαλισμένων δεν μας δόθηκε γιατί «απαγορεύεται» κατά τους υπευθύνους να κοινοποιηθεί, καθώς θεωρείται εσωτερική αλληλογραφία!!!

Εγκύκλιοι – κωλόχαρτα του ΙΚΑ, για τα μάτια των…ασθενών

«Οι Ιατρικοί επισκέπτες επιτρέπεται να ενημερώνουν τους γιατρούς του ιδρύματος, μόνο πριν την έναρξη του ωραρίου, κάθε γιατρού, η μετά την λήξη του»…
Η αυστηρή και χωρίς καμία παρέκληση των οδηγιών είναι υποχρεωτική!!! καταλήγει  το τοιχοκολλημένο  …xαρτο που είναι διαβαθμισμένο  ως  ΕΠΕΙΓΟΝ.
Δυστυχώς οι συντάκτες και υπογράφοντες που πληρώνονται από τον ίδρυμα, δεν απολαμβάνουν τις «υπηρεσίες» του ΙΚΑ, γιατί καλύπτονται (Ασφαλιστικά) από εύρωστα Ταμεία.
Αλλιώς θα φρόντιζαν , έτσι για τα μάτια του κόσμου, να «σβερκώσουν» κάποιον  από αυτούς τους κουστουμάκηδες κηφήνες ,που δεν…
φθάνει ότι ότι πάντα μας κλέβουν την σειρά (πάντα εντός του Ιατρικού ωραρίου), «επιμορφώνουν» για Ιατρικά θέματα τους γιατρούς, χωρίς να έχουν σχέση με την Ιατρική.
Μόνο στην Greeco-Banania..
P.s. Αγαπητοί Στούρνοι του ΙΚΑ.
Η λέξη «»παρέκληση» στο τέλους του εγγράφου, συνήθως γράφεται με «ι» και με δυο «κ».
Εκτός αν είχατε στο μυαλό σας για τους Ιατρικούς Επισκέπτες, την λέξη «παράκληση»
adena

Αντισυνταγματικός ο περιορισμός του εφάπαξ με απόφαση του ΣτΕ

Quantcast

Με απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την επιβολή πλαφόν στο εφάπαξ των εργαζομένων της ΕΡΤ, αναίρεσε προηγούμενες αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων με τις οποίες είχε θεωρηθεί συνταγματικά ανεκτός ο περιορισμός του εφάπαξ που πήραν 20 εργαζόμενοι στην κρατική ραδιοτηλεόραση, κατά τη συνταξιοδότησή τους τη διετία 1999-2001.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε πως είναι αντισυνταγματικό το ανώτατο όριο στο εφάπαξ όταν αυτό έχει καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα. Με την απόφαση του ΣτΕ, που κινείται στο πνεύμα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου η οποία είχε κρίνει αντισυνταγματικό του νόμο «Σιούφα» που επέβαλε ανώτατο όριο στο εφάπαξ, χωρίς περιορισμούς, ανοίγει ο δρόμο για να αξιώσουν χρήματα όσοι βγαίνοντας στη σύνταξη πήραν μειωμένο ποσό εφάπαξ.
Το ΣτΕ δέχθηκε ότι είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της ισότητας η επιβολή πλαφόν του εφάπαξ που χορηγεί στους ασφαλισμένους το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ), το οποίο έχει μετονομασθεί σε Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Οι ανώτατοι δικαστές αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ταμείου της ΕΡΤ ότι τα τελευταία χρόνια προ της συνταξιοδοτήσεώς των ασφαλισμένων των εργαζομένων οι εισφορές τους ήταν λιγότερες από τα ποσά που εισέρρεαν στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ από το αγγελιόσημο, έκριναν (3923/2010) ότι ο τρόπος σχηματισμού του ασφαλιστικού κεφαλαίου δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα πριν από την συνταξιοδότηση, αλλά όλο το χρονικό διάστημα ασφάλισης και το ύψος του εφάπαξ υπολογίζεται με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Η κατάρρευση των ταμείων

Φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε τις δακρύβρεχτες συνεντεύξεις του Λοβέρδου πέρσι σχετικά με την βιωσιμότητα των ταμείων και την δυνατότητά τους να πληρώνουν τις συντάξεις και τα εφάπαξ των δικαιούχων. Συγκεκριμένα έλεγε ότι υπάρχουν χρήματα μόνο για 6 μήνες. Και φυσικά πρότεινε τις αλλαγές του με αλλαγές στα όρια ηλικίας και περικοπές των συντάξεων και των δώρων,που στη συνέχεια τα φόρτωσε στην τρόϊκα. Και ας αναρωτιούνται οι καημένοι οι συνταξιούχοι που όλα αυτά τα χρόνια πλήρωσαν σε εισφορές ένα τσουβάλι σαν του Αϊ Βασίλη λεφτά ο καθένας τους, που πήγαν τα λεφτά τους.

Όμως αλήθεια που πήγαν τα χρήματα; Και το κυριότερο; Που συνεχίζουν να πηγαίνουν;

Αντιγράφω από το άρθρο της Ελευθεροτυπίας Χριστούγεννα του 2015 το εφάπαξ που δημοσιεύτηκε στις 4/9/2010:

Στην οικονομική κατάρρευση του Ταμείου, ρόλο έπαιξε η «κλοπή» των εισφορών από τους δικαστικούς (σ.σ.: λάμβαναν συμπληρωματικό εφάπαξ μετά τη δικαστική αναπροσαρμογή των μισθών σε ευθυγράμμιση με τις αποζημιώσεις των βουλευτών, αν και οι ίδιοι ήταν ήδη συνταξιούχοι και δεν είχαν πληρώσει σχετικές εισφορές), η καταβολή του εφάπαξ με βάση τον τελευταίο μισθό και, κυρίως, οι συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό, οι οποίες προκάλεσαν πανικό και οδήγησαν τους ασφαλισμένους σε πρόωρη και μαζική έξοδο από την εργασία.

Αντιγράφω από το άρθρο της εφημερίδας Το Βήμα Κληρικοί, δικαστές, έκτακτοι, βούλιαξαν το Ταμείο Πρόνοιας που δημοσιεύτηκε στις 2 Απριλίου 2009:


Τρεις είναι οι λόγοι της χρεοκοπίας του συγκεκριμένου Ταμείου, τονίζει ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ κ. Γ.Ρωμανιάς.

Πρώτον, η ένταξη των κληρικών σε αυτό πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, για τη χορήγηση εφάπαξ, χωρίς να δοθεί στο Ταμείο η περιουσία του Ταμείου των κληρικών, η οποία παρέμεινε στην Εκκλησία της Ελλάδος.

Δεύτερον, η ένταξη στο ίδιο Ταμείο των δικαστικών- με δικαστική απόφαση-, χωρίς να έχουν προηγηθεί ανάλογες κρατήσεις. Μάλιστα με τη δικαστική απόφαση εδόθη αναδρομικά εφάπαξ όχι μόνο σε όσους θα συνταξιοδοτούνταν εφεξής αλλά και στους ήδη συνταξιούχους.

Τρίτον, η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού εκτάκτων στον δημόσιο τομέα οι οποίοι δεν πληρώνουν εισφορές στο Ταμείο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απώλεια εσόδων.

Δηλαδή τα χρήματα τα οποία στερούνται χιλιάδες συνταξιούχοι τα έφαγαν κατά κύριο λόγο οι δικαστικοί που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να βγάλουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους και να κλέψουν από ένα ταμείο στο οποίο δεν έχουν συνεισφέρει ούτε ένα ευρώ, οι παπάδες και οι πολιτικοί που με τα ρουσφέτια γέμισαν το δημόσιο έκτακτους.

Οι δικαστικοί θυμίζω είχαν πάρει αναδρομικά απο 80 έως 140.000 ευρώ!!! Και μάλιστα τα πήραν και αυτοί που ήδη ήταν συνταξιούχοι…

Και το
ράτος τι κάνει; Για άλλη μια φορά τιμωρεί αυτούς που ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Αυτούς που πλήρωσαν πολλά για να πάρουν λίγα. Αντί να στείλει τον Αλογοσκούφη που κατέστρεψε και λεηλάτησε ότι βρήκε μπροστά του (θυμάστε τα χειροκροτήματα όταν ανακοίνωσε τις αυξήσεις και τα αναδρομικά στους δικαστικούς), είτε από δόλο είτε απλώς από ανικανότητα, και αντί να απαιτήσει τα χρήματα που δόθηκαν να επιστραφούν στα ταμεία και τους νόμιμους δικαιούχους τους, κάνει γαργάρα το όλο θέμα.


Οι υπέρμαχοι της διαφάνειας και εθνοσωτήρες μας καλύπτουν τους κλέφτες. Αλλά όπως λέει και ο κατα τ’ άλλα σοφός λαός, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει…

ΥΓ. Respect στον κουμπάρο για το e-mail του και για την έμπνευση. 
TazManiac

Εις θάνατον ή, στην καλύτερη περίπτωση, σε φτώχεια καταδικάζει το ελληνικό κράτος τους 1.550.000 ασφαλισμένους του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ).


* Καλημέρα σας, είμαι ασφαλισμένη στον ΟΠΑΔ και ο γιατρός σύστησε υπέρηχο μαστού. 
* Θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό γιατί δεν καλύπτεται πλέον αυτή η εξέταση.
* Μα δεν έχω τα χρήματα και ο γιατρός κάτι βρήκε στο στήθος μου.
* Δυστυχώς, δεσποινίς, ο νόμος έτσι λέει. Να το κάνετε όταν θα έχετε τα χρήματα.
* Κι αν έχω καρκίνο και διαγνωστεί μήνες αργότερα;
Σιγή…
Εις θάνατον ή, στην καλύτερη περίπτωση, σε φτώχεια καταδικάζει το ελληνικό κράτος τους 1.550.000 ασφαλισμένους του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ). Από τον περασμένο Αύγουστο κόπηκαν 270 ιατρικές εξετάσεις και μικροεπεμβάσεις, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι υπάλληλοι να τις πληρώνουν από την τσέπη τους ή όταν δεν….. έχουν χρήματα απλώς να μην τις κάνουν. 
Την ίδια στιγμή, έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο τα αναλώσιμα για τους χρονίως πάσχοντες, οι οποίοι δεινοπαθούν, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας οι φαρμακοποιοί έχουν σταματήσει να τους χορηγούν φάρμακα λόγω των χρεών του Ταμείου.
Ολα ξεκίνησαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν με τον νόμο περί «Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» ψηφίστηκε και η μη αναγνώριση από τον ΟΠΑΔ δαπανών που δεν έχουν δημοσιευτεί σε σχετικά προεδρικά διατάγματα και δεν έχουν τιμολογηθεί. Ετσι, κόπηκαν περί τις 270 εξετάσεις και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να τις πληρώσει η τιμολόγησή τους είναι ελεύθερη από τον ιδιωτικό τομέα. Συνήθως αυτό συνεπάγεται τιμές τετραπλάσιες από αυτές που δίνει το ΙΚΑ.
«Φαγοπότι»
Με τη δικαιολογία ότι υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για «μεγάλο φαγοπότι» στο Ταμείο, όσον αφορά τον αριθμό των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται και την αναγκαιότητά τους, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να μην εξοφλούνται μέσω του οργανισμού μικροεπεμβάσεις, ορθοπεδικές επεμβάσεις, εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες, σπινθηρογραφήματα, μικροβιολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, υπέρηχοι κ.λπ. Με άλλα λόγια, επειδή το κράτος δεν έχει αξιόπιστο μηχανισμό ελέγχου και επειδή κάποιοι έφαγαν λεφτά θα την πληρώσουν οι ασφαλισμένοι και μάλιστα με την υγεία τους.
Στην περίπτωση ενός διαβητικού, όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να καταβάλλει ο ίδιος τα έξοδα για τα αναλώσιμα που χρειάζεται καθημερινά (βελόνες, ταινίες μέτρησης κ.λπ.) με προοπτική να τα πάρει (;) από τον ΟΠΑΔ κάποια στιγμή στο μέλλον. Επίσης, οι νεφροπαθείς δεν καλύπτονται για εξετάσεις AIDS ή ηπατίτιδας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και οι ίδιοι και όσοι κάνουν μαζί τους αιμοκάθαρση. Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται και οι καρκινοπαθείς, που δεν νοσηλεύονται διότι δεν καλύπτονται οι εξετάσεις ρουτίνας από τα δημόσια νοσοκομεία.
Οι υγιείς ασφαλισμένοι δε, που θέλουν να κάνουν προληπτικό έλεγχο βρίσκονται και αυτοί μπροστά στην κρατική αναλγησία, αφού παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις ότι το σχετικό προεδρικό διάταγμα με τις τιμολογήσεις θα ήταν έτοιμο στα μέσα Οκτωβρίου, αυτό δεν έγινε. Παρόμοιες καταστάσεις είχαν συμβεί και στο παρελθόν μεταξύ παλιών και νέων τιμολογήσεων, αλλά τα διαστήματα ήταν μικρά και πάντοτε η εκάστοτε κυβέρνηση περνούσε μια ρύθμιση, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι επί μακρόν.
Τον Μάιο του 2009, όταν η κατάσταση ήταν παρόμοια με τη σημερινή, ο τότε βουλευτής της αντιπολίτευσης και νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, σε ερώτησή του στους συναρμόδιους υ
πουργούς, έκανε λόγο για «ανάλγητη απόφαση του υπουργείου Οικονομίας». Συμπλήρωνε δε ότι «οι ασφαλισμένοι παραμένουν ανασφάλιστοι και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, αφού αρκετοί που έχουν ανάγκη απαραίτητων ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το οικονομικό κόστος». Το γιατί ο κ. Πεταλωτής δεν λέει τα ίδια στην κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί, παραμένει αδιευκρίνιστο…
spyropul@enet.gr
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΠΑΔ

«Στερείται οποιασδήποτε λογικής»

«Στερείται ασφαλιστικής λογικής και οποιασδήποτε λογικής η διάταξη που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Δεν μπορείς να χτυπάς τον πολίτη για τα κενά της διοίκησης και του κράτους».

Τα λόγια αυτά δεν ανήκουν σε κάποιον συνδικαλιστή ή σε μέλος της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ Κυριάκος Σουλιώτης είναι καταπέλτης για τα όσα συμβαίνουν στο Ταμείο του. «Ταλαιπωρούνται ενάμισι εκατομμύριο συμπολίτες μας. Δεν τους δίνουν αναλώσιμα, δεν μπορούν να κάνουν εξετάσεις και όλα αυτά χωρίς να κάνει το κράτος πραγματική οικονομία. Διότι αυτά θα αναγκαστούμε να τα πληρώσουμε κάποια στιγμή σε νοσήλια που έχουν πενταπλάσιο κόστος από αυτά που πάνε να εξοικονομήσουν προσωρινά. Ο νόμος είναι νόμος και μου δένει τα χέρια. Διαχειριζόμαστε ό,τι μας δίνουν και δεν μας δίνουν τίποτα. Εχουμε ζητήσει την ανάκληση της απόφασης με επίσημη επιστολή μας προς τους υπουργούς ή τουλάχιστον μια τροπολογία ώστε να καλυφθεί το μεσοδιάστημα μέχρι την έκδοση του Π.Δ., όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική ώστε να τελειώσει η ομηρία των ασφαλισμένων, που είναι οι μόνοι που δεν φταίνε».

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

«Να ζήσουμε θέλουμε…»

«Πήγα προχθές με τη συνταγή του γιατρού για τα φάρμακά μου, που κοστίζουν 250 ευρώ. Ο φαρμακοποιός είπε να τα πληρώσω από την τσέπη μου -διότι δεν καλύπτομαι αφού ο ΟΠΑΔ του χρωστάει λεφτά- και να τα ζητήσω μετά από το Ταμείο.

Ακόμα κι αν είχα να δώσω αυτά, δεν θα έχω να δώσω στις 15 Νοεμβρίου τα 1.500 ευρώ για τα απαραίτητα φάρμακα που αφορούν τη λήψη ασβεστίου, φωσφόρου και τον έλεγχο της ουρίας για την πάθησή μου».
Ο 56χρονος Χρήστος Καραγιώργης είναι πρώην ναυτικός και νυν καθηγητής στο ΕΠΑΛ Χίου. Είναι νεφροπαθής και τα τελευταία 10 χρόνια κάνει αιμοκάθαρση. Ο μισθός του είναι 1.400 ευρώ, μέρος του οποίου πηγαίνει κατευθείαν στο ενοίκιο του σπιτιού του.
«Η προσωρινή λύση που έχω είναι να στείλω κάποιον με το πλοίο στη Μυτιλήνη ή τη Σάμο όπου ακόμα δίνουν οι φαρμακοποιοί φάρμακα. Θα του δώσω τη συνταγή, τα εισιτήριά του και κάνα εικοσάρικο για να εξυπηρετηθώ». Στην ερώτηση τι θα κάνει όταν σταματήσουν και οι άλλοι φαρμακοποιοί να δίνουν φάρμακα, η απάντησή του είναι αφοπλιστική: «Δεν θα μπορώ να τα πάρω. Ούτε εγώ ούτε οι άλλοι νεφροπαθείς που δεν έχουν. Θα φράξουν οι αρτηρίες μας και σιγά σιγά θα πεθάνουμε…».
Εξίσου σημαντικό πρόβλημα για τους νεφροπαθείς είναι και το κόψιμο των εξετάσεων για AIDS και ηπατίτιδα. Οπως εξηγεί ο κ. Καραγιώργης, αν χρειαστεί να κάνει αιμοκάθαρση σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα εκτός από αυτή όπου ανήκει, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό «καθαρότητας» από αυτές τις δύο ασθένειες. «Αν δεν το πάω, θα με βάλουν στο ξεχωριστό μηχάνημα όπου κάνουν αιμοκάθαρση οι φορείς αυτών των ασθενειών. Μπορεί να μολυνθώ και να μεταφέρω την ασθένεια στο μόνιμο κέντρο αιμοκάθαρσης όταν επιστρέψω. Ειδάλλως θα πρέπει να δώσω από την τσέπη μου 110 ευρώ που κοστίζουν αυτές οι δύο εξετάσεις».
Σύμφωνα με τον καθηγητή, έχει καθυστερήσει δυο μήνες και το επίδομα του νεφροπαθή καθώς και το επίδομα ταξί που παίρνουν για να πηγαινοέρχονται στην αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα. «Να μπορέσουμε να ζήσουμε θέλουμε… Να έχουμε τα φάρμακά μας…».

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«Κατεδάφιση κοινωνικών κατακτήσεων»

Για «κατεδάφιση κοινωνικών κατακτήσεων αδιακρίτως, στο πλαίσιο του Μνημονίου», κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Η διοίκηση του ΙΣΑ επισημαίνει ότι περικόπτονται κρίσιμ
ες εξετάσεις και το κόστος μεταφέρεται στις τσέπες των ασφαλισμένων με αποφάσεις που «δεν έχουν καμιά επιστημονική βάση και τεκμηρίωση».

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση εγείρεται και νομικό θέμα, αφού «η Πολιτεία είναι υπεύθυνη βάσει του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία της υγείας του πολίτη. Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται τη δέσμευση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για την παροχή τόσο προληπτικών όσο και θεραπευτικών υπηρεσιών για την ουσιαστική εξουδετέρωση των κινδύνων που απειλούν την υγεία και την εξάλειψη των γενικότερων επιπτώσεων που απορρέουν από τις βλάβες της».

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

«Μου χρωστάνε 1.400 ευρώ 14 μήνες»

Η Ελένη Μουστακίδου είναι διοικητική υπάλληλος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σαράντα τριών ετών σήμερα, πάσχει από διαβήτη 32 χρόνια, από τα 11 της. Δεν έχει πληρωθεί από τον ΟΠΑΔ για τα αναλώσιμά της από τον Σεπτέμβριο του 2009.

Πλέον, αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τη βελόνα για την ινσουλίνη τουλάχιστον δύο φορές.
«Μας δικαιολογούν 100 ευρώ το μήνα. Οποτε απαιτείται να τα υπερβώ, απλώς τα πληρώνω από την τσέπη μου. Ο ΟΠΑΔ μου χρωστάει εδώ και 14 μήνες 1.400 ευρώ. Οταν πήγα στο Ταμείο να ρωτήσω τι θα γίνει, μου είπαν να απευθυνθώ στο υπουργείο Οικονομικών γιατί αυτοί ευθύνονται. Σιγά μη βγάλω άκρη… Ετσι, αναγκάζομαι, όπως και πολλοί άλλοι διαβητικοί που ξέρω, να χρησιμοποιώ την ίδια βελόνα περισσότερες από μία φορές, σε αντίθεση με όσα επιτάσσει η ιατρική. Κάνω οικονομία ακόμα και σ’ αυτό…».

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Λοβέρδος: €150-€400 εκατ. το κόστος περίθαλψης λαθρομεταναστών!!!(όσο κόστισε η περικοπή των Δώρων στις συντάξεις)


14/10/10 13:05
xrimaonline.gr

Περισσότερα από 150 εκ. ευρώ κοστίζει, βάσει υπολογισμών του υπουργείου Υγείας, η δωρεάν περίθαλψη μη νόμιμων μεταναστών στη χώρα μας. Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας από το βήμα της Βουλής, το ποσό πιθανολογείται ότι αποτελεί ένα μέρος του ελλείμματος των 400 εκ. ευρώ, που έχει προκύψει και δεν μπορεί να διαπιστωθεί από πού προέρχεται.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Άδ. Γεωργιάδη, ο κ. Λοβέρδος είπε ότι η πρόβλεψη για το 2010 είναι πως οι δαπάνες των νοσοκομείων θα φτάσουν τα 2,6 δισεκ. ευρώ, ενώ -εξ αυτών- τα 400 εκ. είναι «αγνώστου προελεύσεως».

«Θα τα καταφέρουμε όμως. Κι αυτό θα σημάνει κάθε χρόνο όφελος 300-400 εκ. ευρώ για τον λαό και τους ασθενείς. Γιατί σπαταλούμε πολλά όχι για τον άρρωστο και τον άνθρωπο, αλλά για άλλους λόγους» είπε ο κ. Λοβέρδος.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι….
 ξανασκέπτεται μήπως το αντίτιμο των τριών ευρώ, το οποίο ισχύει για όσους επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία καθιερωθεί και για κείνους που επισκέπτονται τα νοσοκομεία στις νυχτερινές εφημερίες. «Εκεί δεν πληρώνει κανείς. Δεν λέω ότι αλλάζω γνώμη, αλλά το ξανασκέφτομαι», είπε. Γνωστοποίησε πάντως πως με εγκύκλιό του ζήτησε από τις διοικήσεις να εισπράττονται τα τρία ευρώ από όλους ανεξαιρέτως, καθώς το αντίτιμο πλήρωναν μόνον οι Έλληνες κι όχι οι αλλοδαποί που επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρεία. Ακόμη, ο υπουργός ανέφερε ότι έχει ζητήσει να καταγράφεται πόσοι είναι ασφαλισμένοι και πόσοι όχι από κείνους που επισκέπτονται τα νοσοκομεία στις εφημερίες για να διαπιστωθεί το πόσο κοστίζει η προσφορά μας σε τρίτους» κι επίσης το ποιοι προσέρχονται δήθεν ως έκτακτα περιστατικά με σκοπό να εισαχθούν.

Ο υπουργός Υγείας στηλίτευσε παράλληλα το γεγονός ότι δεν εισπράττεται πάντοτε το ελάχιστο ποσό των τριών ευρώ και τόνισε πως πρέπει να βάλουμε λίγη λογική στο σύστημα και να σταματήσει «η τσαπατσουλιά, η γενναιοδωρία, η μαγκιά και η τσάμπα καλοσύνη όταν άλλος πληρώνει».

«Μιλάμε [για ποσό] από 150 έως 400 εκ. ετησίως το οποίο σε αυτές τις εποχές κρίσης και ανέχειας πληρώνουμε για ανθρώπους που δεν έχουμε προσκαλέσει. Δεν μπορούμε να δίνουμε 1,5 δισεκ. ευρώ την δεκαετία για την περίθαλψη λαθρομεταναστών όταν το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το κόψιμο μισθών, συντάξεων και δώρων Χριστουγέννων», είπε ο ερωτών βουλευτής.-

Αίσχος. Το ΙΚΑ δεν υπέκυψε στις απαιτήσεις των τηλε-εισαγγελέων!

Αντί  για άμεση  λύση ( ανεξέλεγκτης χορηγίας πανάκριβων ανατομικών παπουτσιών σε όποιον δήλωνε διαβητικός) το πρόβλημα παραπέμφθηκε σε Επιτροπή.
Τι λές ρε Κυριακάτικε διασκεδαστή-ρεζέρβα του ΧατζήNick, Παυλόπουλε?
Σκέφτηκες ποτέ εσύ και οι όμοιοι  σου στο τηλεοπτικό τσουκάλι, να προτείνεται  (για λύση)στα Δημόσια ΙΕΚ να εισαχθεί  π.χ.η ειδικότητα τεχνικών ανατομικών παπουτσιών?   Τα περισσότερα   από αυτά (της πλάκας) Εκπαιδευτικά Κέντρα,  εκπαιδεύουν και δίνουν πτυχία  Ειδικών χειροποίητων σουβενίρ, όταν όλοι ξέρουμε ότι όλα τα «παραδοσιακά» αναμνηστικά   made in Greece, εισάγονται από την Κίνα.
Επιτέλους ας προτείνει κάποιος στους νέους ένα χρήσιμο, προσοδοφόρο και με μέλλον επάγγελμα.
Γεμίσαμε ρεπόρτερ χορευτές μοντέλους κ.α πολυτεχνίτες και ρημοσπίτες…  V.K.

Περικόπτεται κατά 15% το μέρισμα των Αποστράτων

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ

Περικοπή στο μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δρομολογείται προκειμένου αυτό να διασωθεί. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές οι μέχρι τώρα προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Πενταγώνου είναι να το μειωθεί άμεσα κατά 15% το μέρισμα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το ΜΤΣ να το δίνει. Σε διαφορετική περίπτωση διαφαίνεται η χρεοκοπία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού καθώς οι πληροφορίες θέλουν το συσσωρευμένο έλλειμμά του να αγγίζει τα 300.000.000 ευρώ. Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος επιφυλάχθηκε στη χτεσινή συνέντευξη Τύπου να αποκαλύψει το οτιδήποτε λέγοντας ότι “στοιχεία για το θέμα αυτό θα δοθούν εν καιρώ”.
Ο αναπληρωτής υπουργός Πάνος Μπεγλίτης, ο οποίος και χειρίζεται προσωπικά το εν λόγω θέμα δήλωσε απλά ότι «απαιτούνται να παρθούν δύσκολες αποφάσεις και να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές».
Οι πληροφορίες του “Α.Τ.” αναφέρουν πως η περικοπή κατά 15% του μερίσματος είναι ένα από τα δώδεκα μέτρα που θα παρθούν για τη σωτηρία του ΜΤΣ. Εγκαταλείπεται από ότι φαίνεται το αρχικό σχέδιο που ήθελε την ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων και των τριών κλάδων σε ένα, καθώς αυτό δεν θα βοηθούσε σε τίποτα παρά μόνο στο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Εκτιμάται πως η περικοπή του μερίσματος στους αποστράτους του ΜΤΣ να επεκταθεί και στους δικαιούχους των άλλων Μετοχικών Ταμείων (Αεροπορίας και Ναυτικού), ώστε να υπάρξει ενιαία πολιτική καθώς και αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα ή βρίσκονται στον προθάλαμο της οικονομικής δυσπραγίας. Εγκαταλείπεται και η σκέψη να εξέλθουν από το ΜΤΣ οι απόστρατοι αστυνομικοί, που ήταν εγγεγραμμένοι σε αυτό, καθώς εκτιμάται πως η συγκεκριμένη κίνηση δεν θα βοηθούσε και δεν θα ήταν σωστό και δίκαιο να συμβεί αυτό.
Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι καλύτερα να χαθούν 45 ευρώ παρά ολόκληρο το μέρισμα. Μεταξύ των δώδεκα μέτρων για τη διάσωση του ΜΤΣ είναι ο διακανονισμός του χρέους του ώστε να αποπληρωθεί σε βάθος 20ετίας. Το χρέος μεγάλωσε και από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι αποστρατείες.  Από τις 900 αποστρατείες ετησίως κατά μέσο όρο φτάσαμε στις 5.000.
Στο μεταξύ αναζητούνται τα χρήματα για να καταβληθεί το τριμηνιαίο μέρισμα το οποίο έπρεπε από χτες να είχε δοθεί στους δικαιούχους.

ΙΚΑ : Ένα βήμα πριν τη στάση πληρωμών!

– «Μαύρη» τρύπα ενός δις και εφιαλτικά σενάρια.
 
 Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, το ΙΚΑ, το έλλειμμα του οποίου υπολογίζεται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στο 1 δις ευρώ.
Η ίδια πηγή μάλιστα επισημαίνει ότι από το 1 δις ευρώ, τα 750 εκατομμύρια είναι κρατικές οφειλές από τις προβλεπόμενες δαπάνες υγείας, ενώ τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια ευρώ προκύπτουν από την εισφοροδιαφυγή.
Συνολικά τα συσσωρευμένα χρέη του δημοσίου προς το ΙΚΑ ανέρχονται στα 8,5 δις ευρώ, οφειλές που έχουν προκύψει από την μη καταβολή νομοθετημένων κρατικών πόρων.
Με τον οργανισμό να παραμένει μονίμως στο «κόκκινο», διακυβεύεται πλέον και η πληρωμή των συντάξεων χιλιάδων ασφαλισμένων, αλλά και το δώρο των Χριστουγέννων, αφού το ΙΚΑ είναι υποχρεωμένο να καταβάλει μηνιαίως 1 δις ευρώ για συντάξεις, ενώ το κονδύλι για το δώρο των Χριστουγέννων υπολογίζεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2011 προδιαγράφεται ακόμα πιο δύσκολο, οπότε και αναμένεται αύξηση της ανεργίας. Σε περίπτωση μάλιστα που ο δείκτης ανεργίας ανέβει στο 15%, αυτομάτως θα αυξηθούν και οι δαπάνες για τα επιδόματα ανεργίας κατά 25%, αύξηση που ισοδυναμεί με το ποσό των 360 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το εφιαλτικό αυτό σενάριο, η «μαύρη» τρύπα του ΙΚΑ για το 2011 αναμένεται να τριπλασιαστεί και να εκτιναχθεί στα 3 δις ευρώ.

Με δεδομένο ότι το Μνημόνιο αποκλείει ως λύση την πάγια τακτική των τελευταίων ετών, που προέβλεπε προκαταβολή μέρους των πόρων του 2011, παράγοντες της διοίκησης του ΙΚΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας εξετάζουν το ενδεχόμενο δανεισμού, αντλώντας ρευστότητα από την αγορά με σκοπό να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ….ΤΥΧΑΙΑ…… Η "ΧΑΡΟΥ" ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ…… ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ!!! ΟΛΚΗΣ!!!

Η φωτο απο sibilla

Το ΙΚΑ αρνείται να χορηγεί στους διαβητικούς τα ειδικά θεραπευτικά υποδήματα

Αίσθηση έχει προκαλέσει το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΒΗΜΑ», σύμφωνα με το οποίο το ΙΚΑ δε χορηγεί στους διαβητικούς τα ειδικά θεραπευτικά υποδήματα, διότι όπως αναφέρεται σε έγγραφο που έστειλαν οι υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Παροχών του Τμήματος Παροχών Ασθενείας του ΙΚΑ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων- Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη «… δεν αποφεύγεται ο ακρωτηριασμός του ποδιού, απλώς καθυστερεί για ένα-δύο χρόνια και το αναμενόμενο όφελος θα είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο κόστος».

Σε ανακοίνωση της ομοσπονδίας τονίζεται ότι η απάντηση της ειδικής επιτροπής του ΙΚΑ στερείται επιστημονικότητας, αφού έρχεται σε αντίθεση με τα διεθνή έγκυρα βιβλιογραφικά δεδομένα και τις οικονομοτεχνικές μελέτες κόστους αποτελεσματικότητας στο διαβητικό πόδι, καθώς και στις οδηγίες και προτροπές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαβήτη κ.ά.

Όπως αναφέρει στα «Νέα», η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αθανασία Καρούνου, η λογιστική νοοτροπία που βασίζεται στο κριτήριο κόστους-αποτελεσματικότητας «είναι επιεικώς απαράδεκτη» και υποστηρίζει ότι το ΙΚΑ επικαλείται στοιχεία που δεν έχουν επιστημονική βάση.

Αντίθετα το παράδειγμα της Γερμανίας έχει δείξει μείωση των ακρωτηριασμών έως και 85% με την εφαρμογή τριών μέτρων-της ιατρικής διάγνωσης και παρέμβασης, της χορήγησης θεραπευτικών υποδημάτων και κατάλληλης υπόδησης και της εκπαίδευσης του ασθενούς».

Τονίζει, μάλιστα, πως αυτά τα ειδικά παπούτσια για διαβητικούς κοστίζουν 350 έως 400 ευρώ, ενώ ένας ακρωτηριασμός φτάνει να κοστίζει στα Ταμεία έως και 70.000 ευρώ.
Ο των Αγράφων και των κάμπων…