εσπαΚαθημερινή: Αντιμέτωπη με τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από το νέο ΕΣΠΑ βρίσκεται η νέα κυβέρνηση, που προσδοκά πόρους 26 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει τόσο το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη όσο και το ευρύτερο πρόγραμμα για την ανάπτυξη.

Άμεσο προαπαιτούμενο στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά για την ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, είναι αφενός η υλοποίηση του νόμου για τη διαχείριση του Προγράμματος εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά ………..