Daily Archives: 25 Νοεμβρίου 2011

Το εθνικό μας ξεβράκωμα

thumb

Του Σταύρου Χριστακόπουλου
Χθες, λίγη ώρα αφότου τα ΜΑΤ μπουζούριαζαν καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους, κυρίως συνδικαλιστές της ΔΕΗ που είχαν καταλάβει το Κέντρο Έκδοσης Εντολών Διακοπής Ρεύματος της εταιρείας, η Κομισιόν – ένα από τα τρία μέρη της τρόικας! –, διά του Γερμανού επιτρόπου για θέματα Ενέργειας, ερχόταν κυριολεκτικά να ξεβρακώσει το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών και να αποφανθεί: Δεν έχει κανένα δικαίωμα να συνδέει φορολογικές υποχρεώσεις με το δικαίωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος!
Σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, ο επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ δεν μάσησε τα λόγια του:
Σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3)».
● «Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις».
● «Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές».

Δικαίωμα του πολίτη, υποχρέωση του κράτους
Τι σημαίνει, με απλά λόγια, αυτή η απάντηση:
1. Η «καθολική υπηρεσία», κατ’ αρχάς, συνίσταται στην παροχή καθορισμένης στοιχειώδους δέσμης υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, σε όλους τους τελικούς χρήστες, σε προσιτή τιμή. Τέτοια είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Για τον λόγο αυτόν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν τη σαφή και ξεκάθαρη υποχρέωση να «παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια». Ο ηλεκτρισμός, λοιπόν, είναι δικαίωμα και η παροχή του είναι κρατική υποχρέωση, επιβεβλημένη, μεταξύ άλλων, και από τη νομοθεσία της Ε.Ε.
[Κρατήστε αυτό το σημείο περί «καθολικής υπηρεσίας», διότι μιλάει επίσης για «προσιτή τιμή», στοιχείο που βαίνει προς ανατροπή με τις σχεδιαζόμενες διψήφιες αυξήσεις που σχεδιάζονται στην τιμή του ρεύματος από την κυβέρνηση Παπαδήμου και τον Βενιζέλο].
3. Επειδή, λοιπόν, λέει ο επίτροπος στο πλαίσιο της σχετικής οδηγίας, η ηλεκτροδότηση είναι δικαίωμα, δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την κατάσταση ούτε του νοικοκυριού ούτε των μεμονωμένων μελών του «όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις».
Είναι, λοιπόν, άλλο πράγμα η φορολογική εκκρεμότητα και άλλο ένα δικαίωμα, το οποίο θεμελιώνει βασική υποχρέωση του κράτους. Κοινώς ένα νοικοκυριό, εφόσον πληρώνει το ρεύμα που καταναλώνει, δεν μπορεί να εξαρτάται από τα γούστα ούτε του Βενιζέλου ούτε των γελοίων υποκειμένων που σχεδίασαν και εισηγήθηκαν αυτή τη βαρβαρότητα.

Τι είναι ο «ευάλωτος καταναλωτής»
Η ειδική αναφορά του επιτρόπου στην «προστασία των ευάλωτων καταναλωτών», για τους οποίους η σχετική οδηγία «υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές», είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα.
Στο νομοσχέδιο της Τίνας Μπιρμπίλη, που αναρτήθηκε τον περασμένο Μάιο προς διαβούλευση στο opengov και είχε αντικείμενο την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία περί ενέργειας των διατάξεων της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (δηλαδή της ίδιας οδηγίας που επικαλείται ο επίτροπος Έτινγκερ) βρίσκουμε τον ορισμό των «ευάλωτων καταναλωτών», οι οποίοι αναφέρονται ως «Ευάλωτοι Πελάτες». Προσέξτε πώς ορίζονται:

«Ευάλωτοι Πελάτες: Οι Επιλέγοντες Πελάτες που είτε ευρίσκονται σε δυσχερή θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Προμηθευτή, λόγω της οικονομικής κατάστασής τους, είτε εξαρτώνται για λόγους υγείας από τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, είτε δυσκολεύονται να διαπρ
αγματευθούν
τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή και να αξιώσουν να δικαιώματά τους απέναντι στον τελευταίο ένεκα αντικειμενικά ιδιαίτερα δυσχερών και αναπότρεπτων κοινωνικών ή ατομικών συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου τους, και ως εκ τούτου χρήζουν ειδικών μέτρων υποστήριξης και προστασίας, είτε, τέλος, είναι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά».

Με απλά λόγια: Οι ευάλωτοι πελάτες «χρήζουν ειδικών μέτρων υποστήριξης και προστασίας». Αυτό λέει ο επίτροπος και γι’ αυτό «η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές».
Συνεπώς, όταν ο καταναλωτής πληρώνει το ρεύμα που καταναλώνει, το κράτος δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να του το κόψει επειδή χρωστάει στην εφορία. Σε αυτό ο επίτροπος είναι ξεκάθαρος απαντώντας επί τη βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομιμότητα, φασισμός και μαφία
Στην απάντηση αυτή του επιτρόπου το υπουργείο, μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, δεν είχε τα άντερα (για να μην πω τίποτε βαρύτερο) να βγάλει επίσημη ανακοίνωση, η οποία θα χρεωνόταν απευθείας στον συνταγματολόγο υπουργό Οικονομικών. Έτσι προτίμησε να σχολιάσει – μεσω… «κύκλων του» κατά ένα ρεπορτάζ, ή μέσω του γραφείου Τύπου κατά ένα άλλο, αλλά… όχι γραπτώς – ότι:

«Η προστασία του ευάλωτου καταναλωτή διασφαλίζεται απολύτως από την ελληνική νομοθεσία και διασφαλίζεται και από τις προβλέψεις του νόμου για το ειδικό τέλος ακινήτων. Τηρούνται στο έπακρο οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της κοινοτικής νομοθεσίας».

Πέρα από το ότι κανενός ευάλωτου καταναλωτή τα δικαιώματα δεν προστατεύονται από το χαράτσι, τι γίνεται με τους… «κανονικούς» καταναλωτές και τα δικά τους δικαιώματα; Απόλυτη σιωπή. Το υπουργείο του συνταγματολόγου δεν λέει λέξη για την ουσία της απάντησης του επιτρόπου. Πλήρης ομολογία ενοχής. Ως εκ τούτου, κάθε συζήτηση περί νομιμότητας ήδη περιττεύει. Στο πολιτικό επίπεδο, όμως, υπάρχει έτσι ή αλλιώς τεράστιο ζήτημα.
Όταν ένα εισπρακτικό ή άλλο κυβερνητικό μέτρο με σαφείς κοινωνικές επιπτώσεις δεν γίνεται αποδεκτό με όρους νομιμότητας ούτε καν από τους επιτηρητές της χώρας, τότε η ελληνική κυβέρνηση είναι έκθετη.
Όταν, κάθε τρεις και λίγο οι επιτηρητές ανακοινώνουν ότι ουδέποτε ζήτησαν τη λήψη του ενός ή του άλλου μέτρου (όπως η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων – και άλλα κατά καιρούς), τότε η ελληνική κυβέρνηση είναι έκθετη.
Όταν η ελληνική κυβέρνηση παραβαίνει τους νόμους, τότε διαπράττει έγκλημα εις βάρος των πολιτών της και είναι μια παράνομη κυβέρνηση.
Από πέρυσι λέγαμε ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου (από την εποχή Παπακωνσταντίνου), λαμβάνοντας αλλεπάλληλα «οριζόντιας λογικής» εισπρακτικά μέτρα και επιβάλλοντας «οριζόντια» λιτότητα, υιοθετεί την κατ’ εξοχήν φασιστική λογική της «συλλογικής ευθύνης». Στα ίδια βήματα κινείται όμως και η νυν κυβέρνηση, κινούμενη πέραν της νομιμότητας, προκειμένου μόνο να εισπράξει.

Δημοσιογράφοι πράκτορες του φόβου
Στο πλευρό της κυβέρνησης, πολυτιμότερος σύμμαχος της, βρίσκονται κυρίως δημοσιογράφοι. Ένας μάλιστα εξ αυτών (κρίμα το παρελθόν του, διότι κάποτε και καλός δημοσιογράφος ήταν και από τους πιο εργατικούς) είπε χθες από τηλεοράσεως πως το τέλος δεν έχει τίποτε μεμπτό, επειδή το 80% των υπόχρεων το έχει ήδη πληρώσει, ακόμη και αν αυτό έχει συμβεί υπό το κράτος φόβου.
Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, πολιτικοί και δημοσιογράφοι θεωρούν καλώς καμωμένο οτιδήποτε έχει συντελεστεί υπό το κράτος φόβου. Με το πιστόλι στον κρόταφο. Το αν πρόκειται για λογική φασιστών ή μαφιόζων δεν σηκώνει εύκολη απάντηση. Η οποία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη υπό το δεδομένο ότι, όπως διαβάσαμε χθες στην «Ελευθεροτυπία», έβαλαν χαράτσι και στα κοντέινερ σεισμοπαθών! Για την ακρίβεια:

«Τελικά η πολιτεία θυμήθηκε τους ξεχασμένους σεισμοπαθείς. Επικαλούμενη την αρχή της ισονομίας, απέστειλε το χαράτσι για τα ακίνητα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ στους σεισμόπληκτους στα Γρεβενά, οι οποίοι ζουν εδώ και δεκαετίες σε κοντέινερ περιμένοντας μάταια τη μετεγκατάστασή τους, όπως τους είχαν υποσχεθεί».

Σύμφωνα με τη λογική αυτών των δημοσιογράφων, κατ’ εξοχήν υπεύθυνων για τον γενικό αφορισμό «αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι», ο μαφιόζικος εκβιασμός (διότι και περί μαφιόζικου και περί εκβιασμού πρόκ
ιται) εις βάρος των άστεγων σεισμόπληκτων είναι και αυτός θεμιτός; Λίγη τσίπα, ρε! Σας ακούνε και σας βλέπουν οι δύστυχοι. Και «σας τα μαζεύουν» – μην έχετε καμιά αμφιβολία.

Ο κυνικός κ. Ράιχενμπαχ!
Ας μην κοροϊδευόμαστε όμως. Τα λέμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα δεν σχετίζεται ούτε με κάποιον «εκσυγχρονισμό» της ούτε με κάποια «σωτηρία» της ούτε με τίποτε από όσα επικαλούνται διάφορα πολιτικά ή προπαγανδιστικά σκουπίδια. Περί καθαρής λεηλασίας πρόκειται.
Οι δανειστές ζητούν να αρπάξουν με κάθε μέσον ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις – τόσο η μονοκομματική του ΠΑΣΟΚ υπό τον Γιώργο Παπανδρέου όσο και η τρικομματική των ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΛΑΟΣ υπό τον Λουκά Παπαδήμο – τα προσφέρουν απλόχερα.
Ο κυνισμός των δανειστών όμως ούτε πρωτοφανής ούτε μοναδικός είναι. Χιλιάδες χρόνια η ισχύς δεν επιβάλλεται με δικαιοσύνη, αλλά με βία και κυνισμό.
Κατ’ εξοχήν κυνικός λοιπόν φαίνεται πως είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός της χώρας, τον οποίο όλοι προτιμούν να αφήνουν στο απυρόβλητο και δεν είναι άλλος από τον αξιότιμο κύριο Χορστ Ράιχενμπαχ, τον άνθρωπο της Κομισιόν, που μας ήλθε ως επικεφαλής της περίφημης Task Force. Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt ο Ράιχενμπαχ είπε τα εξής εκπληκτικά:
1. Διέψευσε – και αυτός – τις ακατάσχετες μπουρδολογίες των Ελλήνων υποτακτικών του περί επιστροφής στην ανάπτυξη από του χρόνου: «Οι πρώτες εκτιμήσεις της Κομισιόν για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα το 2012 δεν προβλέπουν ανάπτυξη ακόμα».
2. Εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει το κυβερνητικό παραμύθι περί «ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα» λέγοντας την αλήθεια: ότι οι καλοί επενδυτές θα δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα σε μια καθοδική φάση. «Αλλά αυτό το κάνουν όταν πειστούν ότι δεν πάει πιο κάτω, όταν δηλαδή βρισκόμαστε πλέον στον πάτο».
3. Επειδή όμως δεν βρισκόμαστε ακόμη «στον πάτο», η επόμενη σημαντικότερη αποστολή της Task Force είναι… να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα στη χώρα. Δηλαδή να προσελκύσει τους «καλούς επενδυτές» που επενδύουν μόνο σε χώρες που βρίσκονται στον πάτο.
Σε αυτό το σημείο ο Ράιχενμπαχ είναι, αν μη τι άλλο, απολύτως ειλικρινής. Επιβεβαιώνει όλα όσα λέμε εδώ και δύο χρόνια. Ότι ο στόχος τους είναι να μας οδηγήσουν στην ελεγχόμενη πτώχευση, έχοντας επιβάλει όλους τους δικούς τους όρους, ώστε να λεηλατήσουν τη χώρα ανενόχλητοι.
Κι όσο για τη μέχρι τώρα καταστροφή, τα πράγματα, κατά τον αξιότιμο αυτόν κύριο, είναι επίσης απλά: «Από τη σημερινή οπτική γωνία είναι σαφές ότι η βοήθεια δεν είχε το απαιτούμενο εύρος και την ταχύτητα».
Και τι έφταιξε, ρε μεγάλε; Κατά τη γνώμη του, η… απειρία! Διότι: «Για μια τέτοια περίπτωση κανείς δεν είχε τη συνταγή στην τσέπη». Έτσι λοιπόν τώρα «τα λάθη εκδικούνται»!
Δύο χρόνια καταστροφής της χώρας, λοιπόν, οφείλονται σε… απειρία. Ήρθαν χωρίς «τη συνταγή στην τσέπη», διέλυσαν τα πάντα, παίρνουν εκτός Ελλάδος ό,τι χρήμα κυκλοφορεί, καταστρέφουν μία ή δύο γενιές και ολόκληρη την κρατική υπόσταση, αλλά δεν τρέχει απολύτως τίποτε. Ήταν θέμα απειρίας!
Μήπως η ευρωζώνη ολόκληρη δεν καταστρέφεται από την «απειρία» τους;
Για μια κωλο-Ελλάδα θα τα βάψουν μαύρα; Η οποία μάλιστα τους παραδόθηκε οικειοθελώς και χωρίς αντίσταση;
Γιατί να κλάψουν; Γιατί να λυπηθούν;
Ευτυχώς γι’ αυτούς και δυστυχώς για την Ελλάδα, βρήκαν περισσότερους σύγχρονους Κουίσλινγκ, Τσολάκογλου και «χρήσιμους ηλίθιους» από όσους έλπιζαν να βρουν…

Το Ποντικι

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΉΡΧΕ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ!

  
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΤΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ  ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ  ΚΑΘΟΣΟΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ  ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΊΣΤΑΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ !!
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ  ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΥΘΜΟ ΟΠΩΣ  Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ!!

Χαράτσι Βενιζέλου


Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν ασχοληθήκαμε όσο θα έπρεπε με την περίπτωση του «πολιτικού» ανδρός, που ακούει στο όνομα Ε. Βενιζέλος. Ήρθε η ώρα του…

(κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση) 
Ευάγγελος Βενιζέλος χαράτσι ΔΕΗ τέλος
Ο Ε. Βενιζέλος λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ανάλγητος εισπράκτορας της κατοχικής τρόικας – φέρει τυπικά τον τίτλο του «Υπουργού Οικονομικών». Οι φορολογικές «ευρεσιτεχνίες» τού Παπακωνσταντίνου ωχριούν μπροστά στου Βενιζέλου. Το τραγικό εφεύρημά του: το χαράτσι ηλεκτροδότησης ή ΧΑΡΑΤΣΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,  αποτελεί παγκόσμια πατέντα, που δεν σκέφτηκαν να εφαρμόσουν ούτε οι πιο στυγνοί δικτάτορες στους λαούς τους.

Κι όμως στη «δημοκρατική»  Ελλάδα του 2011, ένας «συνταγματολόγος», που οι παπαγάλοι των ΜΜΕ έχουν χαρακτηρίσει ως «διαπρεπή», σκέφτηκε και εφάρμοσε ένα τόσο αντικοινωνικό και απάνθρωπο και αντισυνταγματικό* μέτρο. Που παραβιάζει επίσης και το ενωσιακό δίκαιο. Εκτός αν ο «κ.» Βενιζέλος αγνοεί τα κεφάλαια του Συντάγματος που προστατεύουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του πολιτικού ατοπήματος του ανδρός θα εξηγήσουμε παρακάτω τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα για τον πολιτισμό μας. Δηλαδή θα περιγράψουμε τα αυτονόητα, γιατί δυστυχώς σε αυτή τη χώρα φαίνεται να περισσεύει η ανοησία σε ορισμένους καρα-κομματισμένους «συμπολίτες» μας οι οποίοι δείχνουν κατανόηση σε όλους τους κυβερνητικούς εξωφρενισμούς.

Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι  απλώς ένα κοινωνικό αγαθό, είναι το «ΟΞΥΓΟΝΟ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ. Είναι το τεχνολογικό επίτευγμα πάνω στο οποίο βασίστηκε η Ψηφιακή Επανάσταση που οδήγησε στην Εποχή της Πληροφορίας. Είναι σύμβολο και μέσο της κοινωνικής και τεχνολογικής προόδου της σύγχρονης κοινωνίας. Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αποστερεί τον πολίτη από τη δυνατότητα: της σωστής σίτισης, της συντήρησης των τροφίμων του, της θέρμανσης, της υγιεινής του, του φωτισμού, της τηλεπικοινωνίας, της πληροφόρησης, της ψυχαγωγίας, της μάθησης, της συναλλαγής του με την ηλεκτρονική διάσταση του κράτους (e-government), γενικά την αίσθηση της ελευθερίας. Επίσης, αποστερεί από το σύγχρονο άνθρωπο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

(κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)  
Ευάγγελος Βενιζέλος χαράτσι ΔΕΗ τέλος
Για όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητο, σε κανέναν ασυνείδητο υπουργό δεν μπορεί να του επιτραπεί να καταχράται την εξουσία που του έδωσε ο λαός και να χρησιμοποιεί –ως  απειλή– ό,τι του υπαγορεύει η απολιτική και σατανική φαντασία του, προκειμένου να εισπραχτούν άδικα χαράτσια. Ο Βενιζέλος αποφάσισε να φορολογήσει εκβιαστικά το «οξυγόνο» του πολιτισμού του 21ου αιώνα. Το κακήν κακώς μέτρο δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό από την κοινωνία, γιατί είναι απαράδεκτα άδικο, ανθυγιεινό και δισβάσταχτο.  Ο εμπνευστής του οφείλει να το αποσείρει τάχιστα, πριν τον αποσείρει κακήν κακώς ο λαός!

Κανονικά η ΔΕΗ και οι ιδιώτες πάροχοι θα έπρεπε να είχαν ήδη στραφεί με μηνύσεις κατά του υπουργού προσωπικά. Διότι κάθε ενέργειά για διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού στους καταναλωτές που πληρώνουν το προϊόν τους είναι παράνομη. Κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει το δικαίωμα να διακόψει το ρεύμα σε πολίτη επειδή δεν πληρώνει το φόρο, ενώ πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτή ήταν η απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ για θέματα ενέργειας, του κ. Oettinger, σε ερώτ
ση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χούντη.

Αν ο τροφοσυλλέκτης υπουργός θεωρεί ανάπτυξη την επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας στην Αγροτική Εποχή, δεν σημαίνει ότι η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί αυτό το «όραμά» του.

Ο Βενιζέλος, το ζήλο του για εισπράξεις ας τον επιδείξει στις διεκδικήσεις των αποζημιώσεων που χρωστάει η Γερμανική SIEMENS, για τη ζημιά που προκάλεσε στο ελληνικό Δημόσιο (και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό). Όμως, με τη SIEMENS είναι διαλλακτικος, αναζητά εξώδικο παζάρεμα περίπου 250 εκατ. ευρώ μόνο για ηθική βλάβη, ενώ το πόρισμα της Εξεταστηκής Επιτροπής υπολόγισε τη ζημιά σε περίπου 2 δισ. ευρώ. Έλεος…
 

Σούξου-μούξου…. συνωμοτικού περιεχομένου (φωτο).

1. σούξου μούξου….

 

1. Χρησιμοποιείται σε πλάγιο λόγο για λεχθέντα (ή και ενέργειες) των διηγούμενων που (α) δεν έχουν σημασία, (β) είναι σεξουαλικού ή συνωμοτικού περιεχομένου, (γ) (σε περίπτωση ομιλίας) ο αφηγητής δέν άκουγε. Συνώνυμα: μπούρου μπούρου.

2. Στη φράση σούξου μούξου μανταλάκια: χρησιμοποιείται απαξιωτικά (συνήθως για κάτι που έχει ειπωθεί). Συνώνυμα: μαλακίες, παπαριές, μπούρου μπούρου μαλακίες.

Σημείωση από τη Συντακτική Ομάδα
Βλ. και σχετικό λήμμα στην πλήρως ανεπτυγμένη του μορφή σούξου μούξου μανταλάκια και τα ρέστα καραμέλες. Ακόμη: κουκουρούκου μανταλάκια.
GD

Κατέβα Ανδρέα να καμαρώσεις το γιο σου…

Κόβουν μισθούς αλλά ψάχνουν και για νέα μέτρα 13,7 δις ευρώ!

Θυσίες που ξεπερνάνε τα 16 δις ευρώ, με νέες αυξήσεις στους φόρους αλλά κυρίως περικοπές στους μισθούς, φέρνει το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο για την τετραετία 2012 – 2015! Το νέο Μεσοπρόθεσμο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών κρύβει πρόσθετα μέτρα ύψους13,74 δις ευρώ για την τριετία


2013 -2015, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Στόχος είναι να εισπράττονται 53-56 δισ. κάθε χρόνο από φόρους (τα περισσότερα το 2015 με 55,8 δισ. έναντι 54,4 δισ. το 2012 και 51,3 δισ. φέτος). «Φωτιά» παίρνουν οι άμεσοι φόροι στο εισόδημα που προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,6 δισ. ευρώ το 2012 (στα 24,2 δισ. ευρώ). Μικρότερα έσοδα (κυρίως λόγω ύφεσης και λιγότερο από φοροελαφρύνσεις) αναμένονται τη διετία 2013-2014, όπου οι άμεσοι φόροι θα μειωθούν σε περίπου 22,5 δισ. ευρώ  ενώ θα απογειωθούν και πάλι στα 24 δισ. ευρώ το 2015. «Τσεκούρι» πέφτει στις κρατικές δαπάνες, με το λειτουργικό κόστος του να περιορίζεται στα 13,7 δισ. ευρώ το 2015, έναντι 17,5 δισ. ευρώ το 2011. Οι ΔΕΚΟ θα συνεχίσουν όμως να παράγουν υψηλά ελλείμματα, της τάξεως των 572 εκατ. το 2012, 453 εκατ. το 2013, 396 εκατ. το 2014 και 388 εκατ. το 2015. Οι αμοιβές των εργαζομένων τους όμως θα μειωθούν από 490 εκατ. ευρώ φέτος σε 460 το 2012, σε 380 εκατ. το 2013, σε 275 το 2014 και 330 εκατ. το 2015.
Οι Κοινωνικός Προϋπολογισμός αποκαλύπτει ότι επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά Ταμεία μειώνονται κατά 3,7 δισ. ευρώ. Το κονδύλι της κοινωνικής ασφάλισης καταλήγει στα 13,7 δισ. ευρώ το 2015 από 17,5 δισ. ευρώ φέτος.
Το νέο Μεσοπρόθεσμο ενσωματώνει και τις ελαφρύνσεις από το «κούρεμα» 50% των ομολόγων: οι δαπάνες για τους τόκους προβλέπεται να μειωθούν στα 13,2 δισ. ευρώ το 2015, έναντι 16,38 δισ. ευρώ φέτος.
Την ίδια στιγμή με την εφαρμογή του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI+) μειώνεται και κατά 50% το χαρτοφυλάκιο ομολόγων των 206 δισ. ευρώ που διατηρούν τράπεζες και ασφαλιστικά Ταμεία.

 

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Περί Δανειακής Σύμβασης και αναδιάρθρωσης,

Economist: Έρχεται το τέλος του ευρώ;

«Αν η Γερμανία και η ΕΚΤ δεν κινηθούν τάχιστα, η κατάρρευση του ενιαίου νομίσματος… καταφθάνει»…
 
Economist: Έρχεται το τέλος του ευρώ;

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο βρετανικός Economist, που στο σημερινό του εξώφυλλο έχει τον «εκκωφαντικό» τίτλο «Είναι αλήθεια αυτό το τέλος;» συνοδευόμενο από ένα φλεγόμενο ευρώ που πέφτει.
«Ακόμα και τώρα που η ευρωζώνη οδεύει προς την καταστροφή, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι στο τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κάνουν ότι είναι δυνατόν για να σώσουν το ευρώ. Και αυτό γιατί οι συνέπειες από τη διάλυση του κοινού νομίσματος είναι τόσο καταστροφικές που κανένας νοήμων πολιτικός μπορεί να απλά να κάθεται περιμένοντας να συμβεί», τονίζεται.

Μία διάλυση του ευρώ θα προκαλούσε ένα παγκόσμια «έκρηξη», ακόμα χειρότερη από εκείνη του 2008- 09. Η πιο ολοκληρωμένη οικονομικά περιοχή του κόσμου θα πληγεί από αλλεπάλληλες πτωχεύσεις, καταρρεύσεις τραπεζών και επιβολή ελέγχων των κεφαλαίων.

Η ζώνη του ευρώ θα μπορούσε έτσι να διασπασθεί σε διαφορετικά κομμάτια, ή σε ένα μεγάλο μπλοκ στο Βορρά και ένα κατακερματισμένο Νότο. Η επιβίωση της ίδιας της ΕΕ θα τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Και όλα αυτά, σύμφωνα με τον Economist δεν απέχουν πια πολύ μακριά από την πραγματικότητα, δεδομένου του οικονομικού πανικού που επικρατεί στον πυρήνα πια της Ευρωζώνης.

Μέσα ένα περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας, αντιδημοφιλών μέτρων λιτότητας και πτώσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, το 2012 μπορεί να φέρει την Ευρωζώνη σε βαθιά ύφεση. Αυτό θα τροφοδοτήσει ένα φαύλο κύκλο ελλειμμάτων, λιτότητας και όλο και μεγαλύτερης δυσαρέσκειας.

«Μόνο οι τολμηρές πολιτικές μπορούν να βγάλουν την Ευρώπη από αυτόν τον κύκλο», λέει ο Economist, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες «φαίνονται ανίκανοι ή απρόθυμοι να είναι αρκετά τολμηροί» και δεν έχουν ιδέες πώς να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση.

Αν δεν δοθούν λύσεις, «το ευρώ μπορεί να καταρρεύσει μέσα σε εβδομάδες» αλλά, όπως προειδοποιεί ο Economist, όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο τολμηρές αποφάσεις πρέπει να πάρουν οι ηγέτες.

Μόνο η ΕΚΤ μπορεί να παράσχει μία λύση που θα ανακουφίσει άμεσα το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει ο πιστωτής έσχατης ανάγκης ή –αν δεν συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις γι’ αυτό– να συνεχίσει να αγοράζει κρατικά ομόλογα κυρίως της περιφέρειας, να μειώσει και άλλο τα επιτόκια και να εγκαινιάσει πολιτική πιστωτικής χαλάρωσης όπως έπραξε η Fed.

Αναγκαίο είναι ακόμη να καθιερώσει ένα είδος ευρωομολόγου, όπως αυτό που πρότεινε η Κομισιόν. Η άρνηση της Γερμανίας να δεχτεί και αυτήν την πρόταση, χωρίς αλλαγή στάσης εκ μέρους της, εκτιμά το περιοδικό, θα φέρει σύντομα την καγκελάριο Μέρκελ μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα.
 ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΝ'ΟΨΕΙ!

 Η Ευρώπη πάει κατά διαόλου στο σύνολό της. To επιτόκιο δεκαετούς δανεισμού στην Ιταλία έχει σταθεροποιηθεί πάνω από το 7%, δείχνοντας ότι η γειτονική χώρα βαδίζει ολοταχώς προς την ένταξή της στον μηχανισμό στήριξης της τρόϊκας.
Η Γερμανία αντιπετώπιζε πρόβλημα στον έως τώρα εύκολο δανεισμό της, για να …εξασφαλίσει τελικά επιτόκιο 1,98%.
Ακόμη και η τσέχικη κορώνα, νόμισμα εκτός ευρωζώνης, αλλά παράρτημα της γερμανικής οικονομίας, έχει πλέον επιτόκιο δανεισμού που ξεπερνά το 4,5 % ενώ η Πολωνία, πιασμένη απ’ το…τρυφερό χεράκι της Μέρκελ, έχει επιτόκιο δανεισμού 6,5 % βαδίζοντας ακόμη και η χώρα αυτή σε μηχανισμό στήριξης από το ΔΝΤ, όπως έκανε ήδη η Ουγγαρία.
Στην Ελλάδα, τα ασφάλιστρα κινδύνου βρίσκονται από χθες στο 97,5% (cds), κάτι που ερμηνεύεται ως το έσχατο στάδιο πριν από την οριστική πτώχευση. Πιο πιθανό ενδεχόμενο από ποτέ είναι να οδηγηθεί η χώρα μας σε πλήρωση πιστωτικού γεγονότος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο (το Σαββατοκύριακο) ό,τι ομόλογα υπάρχουν σε ξένα χέρια, θα …σκάσουν και το ντόμινο καταστροφής που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα λάβει διαστάσεις τσουνάμι.
Η ευρωζώνη πνέει τα λοίσθια και μαζί το ευρώ… 
Και η Μέρκελ εξακολουθεί να παριστάνει τον γκεσταπίτη!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών θα βάλει «χέρι» και στο Πράσινο Ταμείο;

Ως «μία δυνατότητα που υπάρχει» για να χρησιμοποιηθεί μόνο στην πολύ ακραία περίπτωση πληρωμής μισθών και συντάξεων, χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος σήμερα στη Βουλή, την δυνατότητα του Υπουργείου Οικονομικών να μπορεί να χρησιμοποιήσει το 95% των αποθεματικών του λεγόμενου Πράσινου Ταμείου, όπου, θυμίζουμε, πως κατευθύνονται τα έσοδα από τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα και μετρά μέχρι στιγμής ένα δις ευρώ.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που… «πέρασε» στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και για την οποία ο βουλευτής της Ν.Δ. κοίταξε να μάθει περισσότερα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ξεκαθαρίζοντας πως αν συμβεί κάτι τέτοιο το κόμμα του θα σταθεί απέναντι.

«Αν φτάσουμε στο σημείο να χρειαζόμαστε τη ρευστότητα  και τα αποθεματικά του Πράσινου Ταμείου για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, νομίζω πως ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε οι πολίτες θα έλθουν και θα επιχειρηματολογήσουν κατά αυτής της κατάστασης» σχολίασε ο κ. Παπακωνσταντίνου διαβεβαιώνοντας πάντως πως ο ίδιος δεν έχει καμία διάθεση να συνυπογράψει μία τέτοια υπουργική απόφαση.

«Εκτός αν βρεθούμε σε ακραία κατάσταση» ανέφερε ο κ. υπουργός. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δημοσιονομικά δεν υπάρχει κανέναν νόημα για μία τέτοια εξέλιξη, γιατί άλλη χρήση αυτών των χρημάτων θα είχε ως αποτέλεσμα, να καταγραφούν ως δαπάνες και να αυξήσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

«Εγώ προσωπικά δέχομαι τις καλές σας προθέσεις αλλά δεν εμπιστεύομαι καθόλου τον ομόλογό σας στο Υπουργείο Οικονομικών», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμίζοντας,  ότι η ιστορία των δύο τελευταίων ετών είναι γεμάτη από περιπτώσεις πραγμάτων, που δεν θα γίνονταν ποτέ και τελικά δυστυχώς συνέβαιναν.

/briefingnews.gr

ΠΡΟΣ Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο.

Ανοιχτή επιστολή απο Κασσιανό Αν. Κατσαβριά

Κύριε πρωθυπουργέ,
 Παρακαλείσθε να εξετάσετε, εσείς προσωπικά τον νέο φόρο (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων  δομημένων επιφανειών, δηλαδή την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4021/2011, του γνωστού νόμου χαράτσι του κράτους μέσω της ΔΕΗ.
Κύριε πρωθυπουργέ

Παρακαλείσθε να εξετάσετε (τον νόμο) και με προσωπική σας παρέμβαση να τον ακυρώσετε, διότι ο νόμος αυτός, είναι αντίθετος με το Σύνταγμα της Χώρας μας καθώς και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) που προστατεύει την ιδιοκτησία.


Το ανωτέρω χαράτσι – έκτακτο ειδικό τέλος – φόρος (ΕΕΤΗΔΕ) δόθηκε εντολή να συνεισπράττεται υποχρεωτικά από την ΔΕΗ και τους λογαριασμούς αυτής  και μάλιστα, στην περίπτωση της μη εξόφλησής του, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος. 
Το θεωρείτε δίκαιο, λογικό;


Σας ενημερώνω κύριε Πρωθυπουργέ  (και πιστεύω ότι το γνωρίζετε και εσείς ) ότι δεν έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει στους παρόχους της δημόσιας ηλεκτρικής ενέργειας  (ΔΕΗ) να διακόψει την παροχή σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο φόρο αλλά πληρώνουν κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος που χρησιμοποίησαν.


Όπως ορίζει σαφέστατα και η Σχετική Οδηγία  2009/72  Ε Κ άρθρο 3 παράγραφος 3, επίσης άρθρο 3 και παράρτημα Ι, άρθρο 3 παράγραφος 7 και 8 και την καθολική υπηρεσία του άρθρου 3 παράγραφος 3.


Τα ίδια ακριβώς με τα παραπάνω συστήνει και ο Γερμανός Επίτροπος αρμόδιος θεμάτων Ενέργειας της Ε.Ε. κύριος Γκίντερ Έτινγερ (Oettinger).


  Κύριε Πρωθυπουργέ


Παρακαλείσθε να πάρετε συγκεκριμένη θέση άμεσα και να δώσετε με την παρέμβασή σας θετική λύση ακυρώνοντας τον συγκεκριμένο παράνομο νόμο και να επαναφέρετε την ομαλότητα και τα πράγματα στην νομιμότητα για το συγκεκριμένο θέμα, διότι  εσείς έχετε και την τελική ευθύνη.    


Επίσης παρακαλείσθε να δώσετε λύση και στα συσχετιζόμενα προβλήματα με αυτόν το φορονόμο -χαράτσι, που δημιουργήθηκαν όπως οι άδικες διώξεις των συνδικαλιστών της ΔΕΗ που ήταν απόρροια του αγώνα τους ενάντια  στην αντισυνταγματικότητα του ανωτέρω νόμου.


ΥΓ. Πληροφοριακά σας αναφέρω, αν και εννοείται, ότι και εγώ προσωπικά δεν πλήρωσα αυτό το χαράτσι. Ευχαριστώ πολύ                        
 Κασσιανός Αν. Κατσαβριάς
 kassianos@in,gr

 

ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11, 12 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ,ΚΤΗΡΙΟ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ 1

Η εισαγγελία διεταξε την κρατηση των 9 συναγωνιστων μας για σημερα το βραδυ, προκειμενου να περασουν σε δικη με την αυτοφωρη διαδικασια. Η δικη θα γινει αυριο Σαββατο στις 12 το μεσημερι, στο κτηριο 2 , στην αιθουσα 1, στην Ευελπιδων.Οι κατηγοριες: Διαταραξη κοινης ειρηνης,διεγερση για τελεση αδικηματος, απροκλητες σωματικες βλαβες, φθορες.
Ενος συναγωνιστη μας ο οποιος ειχε τραυματιστει και μεταφερθει στον Ευαγγελισμο , μετα τις «περιποιησεις» των ΜΑΤ, του επετραπει να κοιμηθει σημερα στο σπιτι του και να ελθει αυριο στο δικαστηριο, φεροντας το αυχενικο κολαρο προστασιας που του τοποθετησαν οι γιατροι.

Οι υπολοιποι συναγωνιστες βγηκαν….
συνοδευομενοι απο αστυνομικους εξω απο το γραφειο του εισαγγελεα και εγιναν δεκτοι με ζητωκραυγες, συνθηματα και χειροκροτηματα απο τους εκατονταδες αλληλεγγυους που ειχαν συγκεντρωθει εξω απο την Ευελπιδων. Αξιζει να αναφερθει οτι οι 8 συναγωνιστες δεν θα μεταφερθουν για διανυκτερευση στα κρατητηρια του ΑΤ Καλλιθεας, οπως αρχικα ειχαν ανακοινωσει οι αρχες. Για προφανεις λογους μεταφερονται σε τουλαχιστον 4 διαφορετικα αστυνομικα τμηματα της Αθηνας (ΑΤ Ομονοιας, Ακροπολεως, ΓΑΔΑ, Καλλιθεας).
Μαζι με τους αλληλεγγυους απο πολλες συλλογικοτητες και ανοιχτες συνελευσεις το βροντερο παρον τους εδωσαν και οι Αγανακτισμενοι Μοτοσυκλετιστες της πλατειας Συνταγματος, με τους οποιους μας εδεσαν κοινοι αγωνες.
Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ!
http://epitropesdiodiastop.blogspot.com/2011/11/2611-12-2-1.html

Σαμαράς: Οι απόψεις δεν είναι πουκάμισα για να τις αλλάζεις

Οι απόψεις μας για την εφαρμοζόμενη πολιτική ισχύουν, «δεν είναι πουκάμισα να αλλάζουν» έλεγε  ο Αντώνης Σαμαράς.

 

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ.

ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 8 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 25-11-11,ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. ΤΡΕΙΣ ΔΙΜΟΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΓΑΓΑΝ ΒΙΑΙΩΣ ΕΞΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΟ Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΓΡΙΑΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΤΟΟΥΝ, ΜΑΣ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ!! ΟΛΟΙ ΣΤΟ Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.

Σχηματιστηκε δικογραφια εναντια στους προσαχθεντες. Ειναι 9 ατομα. Ο ενας ειναι συναγωνιστης απο την ανοιχτη λαϊκη συνελευση Καλλιθεας. Να παει οσο πιο πολυς κοσμος στο ΑΤ Καλλιθεας.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΦΟΒΙΑ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ!